Навчально-науковий медичний інститут


Кафедра педіатрії та хірургічних дисциплін


Українсько-Польський інститут


Кафедри анатомії, клінічної анатомії, патоморфології та судової медицини


Кафедра гігієни,соціальної медицини,громадського здоров’я та медичної інформатики


Кафедра екології


Кафедра медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології


Кафедра психології


Кафедра терапевтичних дисциплін


Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії


Науковий Центр прикладних екологічних досліджень і радіаційної безпеки (НЦ ПЕДРБ)


Студентське наукове товариство


Рада роботодавців


Відеодемонстрація навчальної 3D програми


Фото галерея


Угоди про співпрацю


НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА (освітні програми, навчальні плани, робочі програми, силабуси)


Відео


Інтернатура