Медичний інститут


Кафедра анатомії, клінічної анатомії, оперативної хірургії, патоморфології та судової медицини


Кафедра гігієни,соціальної медицини,громадського здоров’я та медичної інформатики


Кафедра екології


Кафедра медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології


Кафедра психології


Кафедра терапевтичних та хірургічних дисциплін


Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії


Еколого-просвітницький проект


Студентське наукове товариство


Програма Жана Моне


Школа юного еколога


Відеодемонстрація навчальної 3D програми


Фото галерея


Інформація для абітурієнтів спеціальності «Медицина»


Навчально-інформаційна база (освітньо-професійні програми, дисципліни)


«Ольвійський форум – 2021» науково-практична конференція «Актуальні проблеми клінічної та теоретичної медицини»