Кафедра комп’ютерної інженерії


Інформація про кафедру


Контактна інформація:
2-й корпус, каб. 2-305
(0512) 76-92-75

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»:

 • бакалавр – 4 роки
 • магістр – 1,5 роки
 • PhD – 4 роки

Фахівці з комп’ютерної інженерії – розробники апаратного і програмного забезпечення, а також їх інтеграції, для комп’ютерних і телекомунікаційних систем та мереж.

Комп’ютерні інженери займаються багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп’ютерів і суперкомп’ютерів до проектування мікросхем. Зазвичай завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, включають написання програм і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування надвеликих інтегральних схем, аналогових давачів, плат змішаних сигналів, а також розробку операційних систем. Також працюють над дослідженнями для робототехніки, які спираються на використанні цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв’язку, давачі та інше.
При кафедрі функціонує студентський науковий гурток “Комп’ютерні системи та компоненти”.

Фахівці з комп’ютерної інженерії виконують наступні завдання:

 • розроблення прикладного та системного програмного забезпечення
 • розроблення програмного забезпечення для вбудованих комп’ютерних систем
 • проектування мікропроцесорних та мікроконтролерних пристроїв
 • розроблення аналогових та гібридних плат
 • проведення досліджень для робототехніки – синтезу систем керування двигунами, давачами та іншим устаткуванням
 • проектування, налагодження та обслуговування комп’ютерних мереж
 • розробка операційних систем та інших системних програм
Curriculum Diagram

Акредитація

Освітні програми для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр пройшли акредитацію Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

 

 

Професійна підготовка студентів

Наукова робота студентів

Матерільно-технічне забезпеченняДля здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців та реалізації навчально-дослідних програм, факультет КН забезпечено сучасною комп’ютерної технікою та обладнанням:

 • 12 комп’ютерних класів, оснащених сучасною комп’ютерною технікою та засобами візуалізації
 • комп’ютерна лабораторія, створена сумісно з компанією GlobalLogic Ukraine
 • клас дистанційного навчання MOODLE, створений за підтримкою Tempus-Tacis Joint European Project
 • навчально-дослідницькі лабораторії:
  • реконфігурованих систем «FPGA»
  • вбудованих систем «Embedded Systems»
  • мікропроцесорної техніки та систем реального часу
  • системного програмного забезпечення
  • інформаційних систем та баз даних.

Навчання здійснюється на професійному ліцензійному програмному забезпеченні. В університеті є вільний доступ до мережі Internet та внутрішньої університетської мережі, в якій кожному студенту виділено власний аккаунт.

Підготовка з програмування

Перспективи

Кадровий склад


Кваліфіковану професійну підготовку фахівців здійснюють 2 доктори наук, професори; 7 кандидатів наук, доцентів; 3 старших викладачів; 4 асистенти.


Викладачі