Навчання іноземних студенів


ЧНУ імені Петра Могили – молодий університет який вже зарекомендував себе як надійний навчальний заклад не лише для охочих здобути якісну вищу освіту за європейськими стандартами серед української аудиторії, але й серед іноземних громадян.

Прийом іноземців для навчання в ЧНУ імені Петра Могили здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

До університету приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Іноземці зараховуються до ЧНУ імені Петра Могили на підставі укладеного договору.

Реєстрація національного паспорта іноземця, який прибув до ЧНУ імені Петра Могили з метою навчання, проводиться в органах внутрішніх справ на підставі письмового звернення університету.

В університеті питаннями паспортно-візової служби займається відділ міжнародних зв’язків.

Університет має повний комплект документів, що зібрані у Збірнику нормативно-правових документів з питань організації та підготовки в Україні фахівців для зарубіжних країн, який видається щорічно Українським державним центром міжнародної освіти МОН України. Також міжнародна діяльність університету відбувається відповідно до наказів, постанов та інших нормативних документів, які надходять до університету після видання останнього Збірника нормативно-правових документів з питань організації та підготовки в Україні фахівців для зарубіжних країн

 

Факультети та спеціальності

Інститут державного управління:

– Менеджмент

– Публічне управління та адміністрування (магістратура):

 • державна служба
 • місцеве самоврядування

– Соціальна робота

Інститут філології:

– Українська мова та література

– Германські мови та літератури (переклад включно):

 • переклад (англійська мова)
 • переклад (німецька мова)
 • англійська мова та література
 • німецька мова та література

– Журналістика

Медичний інститут:

– Здоров’я людини

– Екологія

– Психологія

– Фізична реабілітація

Факультет економічних наук:

– Облік і оподаткування (спеціалізація: Облік і аудит підприємницької діяльності)

– Фінанси, банківська справа і страхування (спеціалізація: Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови)

– Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація: Економіка та управління підприємством)

– Геодезія та землеустрій

Факультет комп’ютерних наук:

– Інженерія програмного забезпечення

– Комп’ютерні науки та інформаційні технології

– Комп’ютерна інженерія

– Системний аналіз

– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет політичних наук:

– Історія та археологія (спеціалізація: Історія)

– Політологія

– Соціологія

– Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (спеціалізація: Міжнародні відносини)

Факультет фізичного виховання і спорту:

– Фізична культура і спорт

Юридичний факультет:

– Правознавство

Навчально – науковий інститут після дипломної освіти

– Менеджмент: Якість, стандартизація та сертифікація (магістратура)

Перепідготовка кадрів, ступенева підготовка фахівців та здобуття вищої освіти без відриву від виробництва (заочна форма навчання) проходить у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти за наступними спеціальностями:

– Облік і оподаткування (спеціалізація: Облік і аудит підприємницької діяльності)

– Фінанси, банківська справа і страхування (спеціалізація: Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови)

–  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація: Економіка та управління підприємством)

– Українська мова та література

– Германські мови та літератури (переклад включно):

 • переклад (англійська мова)
 • переклад (німецька мова)
 • англійська мова та література
 • німецька мова та література

– Комп’ютерні науки та інформаційні технології

– Комп’ютерна інженерія

– Системний аналіз

– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

– Екологія

– Фізична реабілітація

– Історія та археологія (спеціалізація: Історія)

– Політологія

– Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (спеціалізація: Міжнародні відносини)

– Соціологія

– Соціальна робота

– Право

Підготовче відділення

Підготовче відділення ЧНУ імені Петра Могили існує в університеті з 1997 року і є структурним підрозділом, на базі якого здійснюється доуніверситетська підготовка.

Доуніверситетська підготовка на базі підготовчого відділення проводиться за такими напрямами:

– підготовчі курси з поглибленого вивчення предметів шкільної програми;

– підготовчі курси для вступу на ОКР спеціаліст та магістр;

– підготовчі курси для студентів, які не вивчали іноземну мову;

– підготовка іноземних студентів до вступу в університет.

Метою доуніверситетської підготовки є забезпечення умов якісної підготовки громадян до вступу шляхом ретельного вивчення навчальних дисциплін, а також успішна адаптація абітурієнтів до навчання у вищому навчальному закладі. Однією з головних завдань роботи підготовчого відділення є формування якісного контингенту студентів університету.

 

Перелік документів

(переклад українською мовою має бути доданий)

 • документ про освіту та одержані оцінки (бали) з навчальних дисциплін та переклад на українську мову, засвідчений нотаріусом;

 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

 • медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції;

 • паспорт та свідотство про народження з перекладом на українську мову, засвідчений нотаріусом;

 • 6 фотокарток розміром 3х4 см.

 

Умови навчання

Навчання ведеться російською та англійською мовами

Після закінчення навчання студенти отримують диплом європейського зразка.

Терміни навчання:

Підготовче відділення – 1 рік

Бакалаврат – 4 роки

Магістратура – 1,5 року

Сума оплати за навчання іноземців та осіб без громадянства на 2017-2018 н.р.

затверджено Вченою радою ЧНУ імені Петра Могили

(протокол №11 від 30.06.2017 р.)

Ступінь навчання Вартість одного року навчання у доларах США Мова навчання
Підготовче відділення 1500
Денна форма навчання
Бакалавр 1503 українська
Бакалавр 1700* англійська
Магістр зі спеціальності 222 «Медицина» 3000 українська
Магістр зі спеціальності 222 «Медицина» 3700* (щорічно за 1-ший,
2-гий, та 3-тій роки навчання)
англійська
4000* (щорічно за 4-тий,
5-тий, та 6-тий роки навчання)
Магістр зі спеціальності 222 «Медицина» 3200* (щорічно за 1-ший,
2-гий, та 3-тій роки навчання)
російська
3500* (щорічно за 4-тий,
5-тий, та 6-тий роки навчання)
Магістр 1503 українська
Магістр 1700* англійська
Заочна форма навчання
Бакалавр 1100 не залежно від мови навчання
Магістр 1503

* за умови формування окремої групи

Умови проживання

Студенти-іноземці розміщуються в гуртожитках, в номерах, обладнаних сучасними меблями, окремою душовою кабіною та туалетом, підключенням до Інтернету. Вартість проживання в гуртожитку не включена у вартість навчання.

Події та оголошення


лютого
25
Запрошуємо до гри «Засоби протидії дискримінації та розвитку толерантного суспільства»

Запрошуємо взяти участь в організаційно-діяльнісній грі «Засоби протидії дискримінації та розвитку толерантного суспільства», яка відбудеться 25 лютого 2019 року. Захід відбудеться в рамках проекту «Миколаїв – місто рівності», що реалізується ГО «Майстерня добра». Метою гри є організація та заохочення діалогу …

20
Пробна гра для новачків Економічного клубу

Зважаючи на те, що дуже багато ФЕНівців цього року гратимуть в Економічний турнір вперше, наступне засідання Клубу стане пробною грою!

лютого
27
Реєстрація на тренінг «Презентація можливостей для молоді за програмами Еразмус +»

27 лютого 2019 року о 14.00 в аудиторії 4-107 в ЧНУ імені Петра Могили у рамках «Дня кар’єри» пройде тренінг «Презентація можливостей для молоді за програмами Еразмус+».