Навчання іноземних студенів - ЧНУ iм. Петра Могили

Навчання іноземних студенів


Прийом іноземців для навчання в ЧНУ імені Петра Могили здійснюється на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

До університету приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Іноземці зараховуються до ЧНУ імені Петра Могили на підставі укладеного договору.

Реєстрація національного паспорта іноземця, який прибув до ЧНУ імені Петра Могили з метою навчання, проводиться в органах внутрішніх справ на підставі письмового звернення університету.

В університеті питаннями паспортно-візової служби займається відділ міжнародних зв’язків.

Університет має повний комплект документів, що зібрані у Збірнику нормативно-правових документів з питань організації та підготовки в Україні фахівців для зарубіжних країн, який видається щорічно Українським державним центром міжнародної освіти МОН України. Також міжнародна діяльність університету відбувається відповідно до наказів, постанов та інших нормативних документів, які надходять до університету після видання останнього Збірника нормативно-правових документів з питань організації та підготовки в Україні фахівців для зарубіжних країн

Факультети та спеціальності

Факультет фізичного виховання і спорту:

– Спорт

Медичний інститут:

– Здоров’я людини

– Приладобудування

– Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

– Психологія

Інститут філології:

– Журналістика

– Філологія (англійська, німецька, французька, іспанська мови)

– Філологія (переклад)

– Філологія (українська та англійська мови)

Факультет політичних наук:

– Політологія

– Історія

– Міжнародні відносини

– Міжнародна інформація

Факультет соціології:

– Соціологія

– Соціальна робота

Юридичний факультет:

– Правознавство

Факультет економічних наук:

– Фінанси та Кредит

– Облік і аудит

– Економіка підприємства

– Геодезія, картографія та землеустрій

Факультет комп’ютерних наук

– Комп’ютерна інженерія

– Комп’ютерні науки

– Системний аналіз

Навчально – науковий інститут інженерії об’єктів і систем

– Будівництво

Інститут державного управління

– Менеджмент

Підготовче відділення

Підготовче відділення ЧНУ ім. Петра Могили існує в університеті з 1997 року і є структурним підрозділом, на базі якого здійснюється доуніверситетська підготовка.

Доуніверситетська підготовка на базі підготовчого відділення проводиться за такими напрямами:

– підготовчі курси з поглибленого вивчення предметів шкільної програми;

– підготовчі курси для вступу на ОКР спеціаліст та магістр

– підготовчі курси для студентів, які не вивчали іноземну мову;

– підготовка іноземних студентів до вступу в університет.

Метою доуніверситетської підготовки є забезпечення умов якісної підготовки громадян до вступу шляхом ретельного вивчення навчальних дисциплін, а також успішна адаптація абітурієнтів до навчання у вищому навчальному закладі. Однією з головних завдань роботи підготовчого відділення є формування якісного контингенту студентів університету.

Перелік документів

й переклад на українську мову;

  • документ про освіту та одержані оцінки (бали) з навчальних дисциплін та переклад на українську мову, засвідчений нотаріусом;

  • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

  • медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції;

  • паспорт та свідотство про народження з перекладом на українську мову, засвідчений нотаріусом

  • 6 фотокарток розміром 3х4 см.

Умови навчання

Терміни навчання

Підготовче відділення – 1 рік, вартість навчання складає 1500 дол. США

Бакалаврат – 4 роки

Магістратура – 1,5 року

Навчання ведеться російською та англійською мовами

Після закінчення навчання студенти отримують диплом європейського зразка.

Умови проживання

Студенти-іноземці розміщуються в гуртожитках, в номерах, обладнаних сучасними меблями, окремою душовою кабіною та туалетом, підключенням до Інтернету. Вартість проживання в гуртожитку не включена у вартість навчання.

 

Події та оголошення


Червень
10
Червень
8
СashCode 2017

8 червня о 13:00 годині буде проводитися турнірне змагання з системного програмування та дизайну #CashCode з призовим фондом.

Травня
26
Психологічний Тест

26 травня буде проводитись психологічний тест для вступу на навчання до ХПУПС ім. Івана Кожедуба.