Студентський гурток “Професіонали сучасного бізнесу”


Студентський науковий гурток «Професіонали сучасного бізнесу» кафедри обліку і аудиту функціонує на засадах добровільного об’єднання здібних, перспективних, допитливих студентів, які опановують загальні та фахові компетентності освітньо-професійної програми «Облік і аудит підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює  д-р екон. наук, в.о. професора Ужва Алла Миколаївна. Діяльність наукового гуртка сприяє формуванню навичок вирішувати складні в теоретико-методичному плані завдання бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування,  що буде основою професійного зростання при майбутньому працевлаштуванні випускників кафедри обліку і аудиту.

 

Метою створення студентського наукового гуртка є:

  • підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти як професіоналів в сфері обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах;
  • розкриття здібностей і можливостей студентів у науково-дослідній роботі, тобто ознайомлення з методикою наукового дослідження, ведення експерименту, обробки та оформлення матеріалів;
  • поглиблення знань в напрямку організації обліку і оподаткування на міжнародному рівні.

Основними завданнями функціонування студентського наукового гуртка  є:

  • обговорення актуальних питань, пов’язаних з майбутньою професією студентів (стан та питання удосконалення обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування на підприємствах всіх форм власності);
  • допомога студентам в опановуванні методик організації бухгалтерського обліку, аудиту, контролю знанням основ наукових досліджень;
  • створення умов для успішного розвитку наукової творчості студентів;
  • заохочення до участі студентів у наукових конференціях, олімпіадах, наукових семінарах, круглих столах, конкурсах на кращу наукову роботу;
  • сприяння студентам у публікації наукових статей та тез доповідей на конференціях.

Діяльність студентського наукового гуртка полягає в проведенні семінарів, круглих столів, засідань з обговоренням теоретичних та практичних питань або проблемних аспектів обліку, аналізу, аудиту, контролю, оподаткування;  участі у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах різного рівня, підготовці наукових публікацій.

Організація діяльності наукового студентського гуртка здійснюється згідно річного плану роботи, а засідання проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт.

Події та оголошення


серпня
19
Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту ОПП «Право» магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Коли? – 19 серпня 2022 року Де? – Zoom-конференція Відгуки на освітньо-професійну програму також …

липня
7
Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили

Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили! Коли? – 07 липня 2022 Початок о 15.00 Де? – Онлайнова зустріч Ідентифікатор конференції: 3106988262 Пароль: JP1aZb Майбутні студенти, Факультет фізичного виховання і спорту ЧНУ …

липня
4
Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”

Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”. Коли? – 4 липня (понеділок) 2022 року. Початок о 17:00. Де? – Платформа Zoom Ідентифікатор конференції: 835 5670 0990 Код доступу: Db05xH Цільова аудиторія: втупники на магістерські …