Студентський гурток “Світ фінансів”


 

Студентський науковий гурток «Світ фінансів» кафедри фінансів і кредиту факультету економічних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили започатковано у вересні 2021 року як добровільне об’єднання студентів, які цікавляться актуальними питаннями у сфері фінансів.

Гурток сприяє розвитку зацікавленості студентів у майбутній професійній діяльності, формування в них інтересу до глибокого вивчення навчальних дисциплін та  набуття навичок науково-дослідної роботи.

Завдання  гуртка:

  • формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
  • обговорення актуальних актуальних питань розвитку сфери фiнансiв;
  • активізація науково-дослідної роботи студентів, у т.ч. підготовка здобувачів до участі у науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт; підготовка до публікації наукових статей, тез тощо;
  • удосконалення навичок публічних виступів.

Форми роботи:

  • наукові семінари;
  • круглі столи;
  • ділові ігри, вікторини, квізи;
  • конкурси;
  • олімпіади;
  • конференції.

 

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Валентин Дранус (з 2022 – 2023 н.р.), старша викладачка кафедри фінансів і кредиту Світлана Лушко (2021-2022 н.р.).

Регулярні засідання гуртка відбуваються кожної середи останнього тижня місяця о 1530 год. в аудиторії 10-327, додаткові – за окремим графіком.

Заходи

Студентський науковий гурток «Світ фінансів» кафедри фінансів і кредиту факультету економічних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили продовжує свою діяльність, не зважаючи на обставини сьогодення.

У першому семестрі 2022-2023 навчального року засідання гуртка відбувалися в онлайн-форматі за допомогою платформи Zoom. У вересні керівник гуртка, кандидат економічних наук, доцентом Валентин Дранус провів організаційні загальні збори членів гуртка та затвердження плану роботи на поточний навчальний рік. 

У жовтні члени гуртка під керівництвом кандидатки економічних наук, завідувачки кафедри Катерини Черненок узяли участь у круглому столі «Прогнозування потреб ринку праці у 2023 році», який було організовано Національним агентством кваліфікацій та ВГО «Український союз промисловців і підприємців». Участь студентів в подібних заходах має важливе значення, оскільки допомагає максимально наблизити їхню підготовку до сучасних вимог ринку праці, дозволяє зрозуміти, що професія фінансиста вимагає від фахівця аналітичного та гнучкого складу розуму, вміння стратегічно і логічно мислити, аналізувати великі масиви даних, стійкості до стресів.

У листопаді старший викладач Геннадій Фарапонов провів онлайнове засідання гуртка з презентацією «Як вдало пройти співбесіду?», під час якої гуртківці отримали перелік слушних порад, зокрема як правильно заповнити резюме, як поводити себе на співбесіді, які питання можуть виникати в потенційних роботодавців, яких помилок можна припуститися та як їх уникати при влаштуванні на роботу.

Ще одне засідання гуртка, що відбулося в листопаді, було присвячене підготовці студентів до участі в щорічній науковій конференції «Могилянські читання», де керівник гуртка Валентин Дранус ознайомив їх із правилами участі в конференціях, вимогами до підготовки тексту тез та їх оформлення, тощо. Як наслідок, гуртківці А. Бенюх, О. Гузей, В. Трегубенко, О. Маніяк, Я. Тягнибедіна та К. Єфименко, узяли участь не лише в науковій конференції «Могилянські читання», а й у міжнародному студентському науковому форумі «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» у Львівському національному університеті природокористування та Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін» у Полтавському державному аграрному університеті.

Грудневе засідання було присвячено профорієнтаційному напряму діяльності, студенти під керівництвом кандидатки економічних наук, завідувачки кафедри Катерини Черненок та старшого викладача кафедри Геннадія Фарапонова готувалися до організації та брали участь у майстер-класі «Як фінансисту побудувати успішну кар’єру: поради банкіра» у межах профорієнтаційного марафону твоїх перспектив у ЧНУ імені Петра Могили.

Події

Проблеми кредитних ризиків та наслідки їх проявів: чергове засідання гуртка “Світ фінансів”
Результати роботи гуртка «Світ фінансів»
Про роботу студентського наукового гуртка «Світ фінансів» під час підготовки до конференції “Могилянські читання – 2021”
Засідання студентського гуртка «Світ фінансів»: Нобелівські лауреати з економіки
Найбільш незвичні монети і банкноти світу: Чергове засідання студентського гуртка «Світ фінансів» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Засідання студентського гуртка «Світ фінансів» з нагоди 25-ї річниці введення в обіг гривні – Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Про проведення ділової гри з підвищення рівня фінансової грамотності для студентів на кафедрі фінансів і кредиту ЧНУ імені Петра Могили
Подорож музеєм грошей Національного банку України у 3D-форматі: про лютневе засідання гуртка “Світ фінансів” ЧНУ імені Петра Могили
Відбулося планове онлайн-засідання гуртка «Світ фінансів»
Відбулося квітневе онлайн-засідання гуртка «Світ фінансів»
Активність гуртка «Світ фінансів» протягом квітня 2023
Про останнє засідання гуртка у 2022-2023 навчальному році