Студентський гурток “Світ фінансів”


 

Студентський науковий гурток «Світ фінансів» кафедри фінансів і кредиту факультету економічних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили започатковано у вересні 2021 року як добровільне об’єднання студентів, які цікавляться актуальними питаннями у сфері фінансів.

Гурток сприяє розвитку зацікавленості студентів у майбутній професійній діяльності, формування в них інтересу до глибокого вивчення навчальних дисциплін та  набуття навичок науково-дослідної роботи.

Завдання  гуртка:

  • формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
  • обговорення актуальних актуальних питань розвитку сфери фiнансiв;
  • активізація науково-дослідної роботи студентів, у т.ч. підготовка здобувачів до участі у науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт; підготовка до публікації наукових статей, тез тощо;
  • удосконалення навичок публічних виступів.

Форми роботи:

  • наукові семінари;
  • круглі столи;
  • ділові ігри, вікторини, квізи;
  • конкурси;
  • олімпіади;
  • конференції.

 

Науковий керівник – старша викладачка кафедри фінансів і кредиту Світлана Лушко.

Регулярні засідання гуртка відбуваються кожної середи останнього тижня місяця о 1530 год. в аудиторії 10-327, додаткові – за окремим графіком.

Події

Про роботу студентського наукового гуртка «Світ фінансів» під час підготовки до конференції “Могилянські читання – 2021”

Засідання студентського гуртка «Світ фінансів»: Нобелівські лауреати з економіки

Найбільш незвичні монети і банкноти світу: Чергове засідання студентського гуртка «Світ фінансів» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили