Кафедра соціології та політології


Наші спеціальності

Діяльність кафедри соціології та політології

Кафедра соціології та політології Чорноморського національного університету імені Петра Могили постала згідно рішення Вченої Ради університету від 10 червня 2022 року на основі об’єднання кафедр «Політологія» та «Соціологія».

Завідувачка кафедри – докторка історичних наук, професорка Ольга Станіславівна Морозова.

Постання кафедри зумовлене потребою підготовки фахівців, яка вміють аналізувати, прогнозувати та проводити фахові теоретичні та практичні дослідження в сфері політології та соціології, розробляти та реалізовувати політичні та соціологічні стратегії розвитку України, прогнозувати зміни в регіональній та світовій політиці.

Кафедра соціології та політології готує фахівців по двом освітнім програмам: «Політологія» та «Соціологія».

Політологія – одна з найактуальніших спеціальностей в сучасній Україні та світі!

Це наука про політику, її роль і функції в житті суспільства.

Політолог – це фахівець органів законодавчої та виконавчої влади, дипломатичних установ, PR-служб, прес-центрів, інформаційних агенцій, засобів масової інформації, політичних та громадських організацій, політичних партій, наукових та освітніх установ.

Наші випускники працюють політтехнологами, політичними журналістами-оглядачами, державними службовцями, дипломатами, незалежними експертами, викладачами, очільниками консалтингових фірм, рекламних агенцій тощо.

Дипломи за спеціальністю 052 «Політологія» занесені до бази даних «Anabin» (база, за якою в Європейському Союзі здійснюється визнання та оцінка закордонних освітніх сертифікатів).

Соціологія – це одна з найпрестижніших, найпопулярніших спеціальностей у світі, яка користується чи не найбільшим попитом!

Це наука про суспільство, соціальні явища та процеси.

Соціолог – це фахівець аналітичних соціологічних центрів та консалтингових компаній, державних муніципальних органів влади, PR та реклами, кадрових служб, маркетингових відділів підприємств, ЗМІ та видавничого бізнесу.

Фахівець з соціології володіє гуманітарними, соціально-психологічними, політологічними, економічними, математичними, технічними знаннями і професійними навиками.

Освітні програми розроблені у співпраці з експертами та стейкхолдерами,  із урахуванням їх потреб і вимог до майбутніх робітників.

Широкий вибір спеціальних та допоміжних дисциплін, зокрема представлених іноземними мовами,  проходження практики на базі секторів, управлінь, державних та приватних організацій, дає можливість випускати висококваліфікованих фахівців, що є затребуваними на ринку праці.

До викладання залучені фахівці України та закордону.

Спеціальності «Політологія» та «Соціологія» високо оцінені за вітчизняними та міжнародними освітніми рейтингами.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Морозова Ольга Станіславівна доктор історичних наук, професор б.в.з. в.о.завідувача кафедри, професор б.в.з. (0512) 76-55-78 olga_chdu@ukr.net  Google Scholar
Чорна Вікторія Олександрівна кандидат соціологічних наук, доцент, Вчений секретар заступник завідувача, доцент viktoria.chorna@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-78  Google Scholar
Іванов Микола Семенович доктор політичних наук, професор професор mykola.ivanov@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-78  Google Scholar
Громадська Наталя Анатоліївна кандидат політичних наук, доцент доцент natalia.gromadska@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-78  Google Scholar
Чупрін Роман В’ячеславович кандидат політичних наук, доцент доцент roman.chuprin@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-78  Google Scholar
Броннікова Лариса Володимирівна кандидат філософських наук, доцент доцент larysa.bronnikova@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-78  Google Scholar
Лушагіна Тетяна Вікторівна кандидат політичних наук, доцент б.в.з. доцент б.в.з. tetiana.lushagina@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-78  Google Scholar
Ляпіна Людмила Анатоліївна кандидат політичних наук, доцент доцент ludmila.lyapina@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-78  Google Scholar
Фесенко Артур Михайлович кандидат історичних наук,  доцент доцент artur.fesenko@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-78  Google Scholar
Бороденко Олег Віталійович кандидат філософських наук старший викладач oleg.borodenko@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-78  Google Scholar
Шенгьоз Юлія Леонідівна кандидат політичних наук старший викладач  shengyoz.u@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-78  Google Scholar
Шкірчак Сергій Іванович старший викладач serhij.shkirchak@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-78  Google Scholar
Бондарець Богдан Богданович в.о. страшого викладача bogdan.bondarets@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-78
Фісун Анастасія Олегівна провідний фахівець (0512) 76-55-78  dns.chnu@gmail.com

Співпраця

Кафедра соціології та політології активно співпрацює з:

  • Варшавським університетом,
  • Ягеллонським університетом,
  • Університетом ім. Адама Міцкевича в Познані
  • Гуманістично-Природничим університетом ім. Яна Длугоша в Ченстохові
  • Південно-Східним науковим інститутом в Перемишлі

Державним архівом в Пйотркові-Трибунальському та іншими польськими закладами. Це дає можливість майбутнім фахівцям проходити стажування в іноземних інституціях.

Кафедра організовує зустрічі, лекції, конференції з представниками соціологічних та політичних інституцій України та закордону.

При кафедрі функціонує студентський політологічний гурток «Soft power» та студентський соціологічний гурток «Be profi».

Студенти мають усіляку підтримку в реалізації освітніх та наукових ініціатив: обмінів, стажувань, стипендій.

Участь членів кафедри в міжнародних проєктах дає можливість залучати студентів до наукових ініціатив, проходити стажування й продовжувати навчання в країнах Європи та Америки.

Ми пропонуємо здобуття диплому, який визнається країнами ЄС, і можливість працювати як в Україні, так і закордоном!

З умовами вступу ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії  ЧНУ імені Петра Могили

Додаткова інформація

Події

Контакти

Кафедра соціології та політології

Чорноморського національного університету ім. Петра Могили

вул. Воєнна 2/1

Тел: (0512) 57-18-00

E-mail: dns.chnu@gmail.com