Кафедра соціології та політології


Кафедра соціології та політології Чорноморського національного університету імені Петра Могили створена згідно рішення Вченої Ради університету від 10 червня 2022 року на основі об’єднання кафедр «Політичних наук» та «Соціології».

Завідувачі кафедри соціології та політології: докторка історичних наук, професорка б.в.з. Морозова Ольга Станіславівна (з 1 вересня 2021), кандидатка філософських наук, доцентка Броннікова Лариса Володимирівна (з 1 вересня 2022 р.), кандидатка політичних наук, доцентка Лушагіна Тетяна Вікторівна (з 1 вересня 2023 р.)

Кафедра соціології та політології готує фахівців по двом освітнім програмам: «Політологія» та «Соціологія».

Політологія – одна з престижних спеціальностей в сучасній Україні та світі!

Це наука про політику, її роль і функції в житті суспільства.

Політолог – це фахівець органів законодавчої та виконавчої влади, дипломатичних установ, PR-служб, прес-центрів, інформаційних агенцій, засобів масової інформації, політичних та громадських організацій, політичних партій, наукових та освітніх установ.

Наші випускники працюють політтехнологами, політичними журналістами-оглядачами, державними службовцями, дипломатами, незалежними експертами, викладачами, очільниками консалтингових фірм, рекламних агенцій тощо.

Соціологія – це одна з престижних та популярних спеціальностей у світі.

Соціологія — це не просто «наука про суспільство», це наука про всіх нас. Соціологія вчить багато чому: розуміти суспільство, досліджувати суспільство, управляти суспільством, жити в суспільстві. Соціологія – це широкі можливості самореалізації, це відкриття безліч шляхів, що приведуть до виняткового, унікального, персонального місця в соціумі. Саме це дає можливість соціологу реалізувати себе практично в будь-якій сфері, адже будь-який продукт або послугу потрібно продати, а для цього потрібні знання про цільову аудиторію.

Соціолог – це фахівець аналітичних соціологічних центрів та консалтингових компаній, державних муніципальних органів влади, PR та реклами, кадрових служб, маркетингових відділів підприємств, ЗМІ та видавничого бізнесу.

Фахівець з соціології володіє гуманітарними, соціально-психологічними, політологічними, економічними, математичними і професійними навиками.

Освітні програми «Політологія» та «Соціологія» розроблені у співпраці з експертами та стейкхолдерами, із урахуванням їх потреб і вимог до майбутніх робітників.

Дипломи за спеціальністями 052 «Політологія» та 054 «Соціологія» занесені до бази даних «Anabin» (база, за якою в Європейському Союзі здійснюється визнання та оцінка закордонних освітніх сертифікатів).

Широкий вибір нормативних та вибіркових дисциплін, деякі з яких викладаються іноземними мовами, проходження практики на базі аналітичних центрів, управлінь, державних та приватних організацій, дає можливість готувати висококваліфікованих фахівців, що є затребуваними на ринку праці.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Лушагіна Тетяна Вікторівна кандидат політичних наук, доцент в. о. завідувача кафедри, доцент tetiana.lushagina@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Броннікова Лариса Володимирівна кандидат філософських наук, доцент доцент larysa.bronnikova@chmnu.edu.ua
Google Scholar
ODRCID
Чорна Вікторія Олександрівна кандидат соціологічних наук, доцент, Вчений секретар заступник завідувачки, доцент viktoria.chorna@chmnu.edu.ua
chornav2008@gmail.com
Google Scholar
Іванов Микола Семенович доктор політичних наук, професор професор mykola.ivanov@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Громадська Наталя Анатоліївна кандидат політичних наук, доцент доцент natalia.gromadska@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Чупрін Роман В’ячеславович кандидат політичних наук, доцент (з жовтня 2021 року здобувач ступеня доктора наук) доцент roman.chuprin@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Фесенко Артур Михайлович кандидат історичних наук,  доцент доцент artur.fesenko@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Бондарець Богдан Богданович старший викладач bogdan.bondarets@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Санін Олександр Миколайович провідний фахівець kaf4socpol@chmnu.edu.ua

 

Співпраця

Кафедра соціології та політології активно співпрацює з:

  • Вищою технічною школою в Катовіце (Польща);
  • Криворізьким державним педагогічним університетом.

Кафедра організовує зустрічі, лекції, конференції з представниками соціологічних та політичних інституцій України та закордону.

При кафедрі функціонує студентський гурток «Soft power».

Участь членів кафедри в міжнародних проєктах дає можливість залучати студентів до наукових ініціатив, проходити стажування й продовжувати навчання в країнах Європи та Америки.

Ми пропонуємо здобуття диплому, який визнається країнами ЄС, і можливість працювати як в Україні, так і за кордоном!

З умовами вступу ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії ЧНУ імені Петра Могили.

Події

 

Контакти

Кафедра соціології та політології Чорноморського національного університету ім. Петра Могили

вул. Воєнна 2/1

E-mail: kaf4socpol@chmnu.edu.ua