Музейна кімната «Миколаївська Могилянка»


Офіційно свій початок музейна кімната «Миколаївська Могилянка» бере від схваленого 16 січня 2009 року Вченою радою Положення про музей Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Однак, фактично свою діяльність музейна кімната розпочинає від наказу ректора університету Леоніда Павловича Клименка «Про створення музею Чорноморського державного університету імені Петра Могили» № 190 від 27 лютого 2014 р. З 28 лютого того ж року музейна кімната почала свою роботу під керівництвом кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки підприємства та землеустрою Неоніли Василівни Міцкевич.

29 квітня 2014 року відбулося перше засідання робочої (творчої) групи викладачів університету зі створення музею, на якому ухвалили рішення щодо розробки концепції, виділення приміщення та залучення студентів університету до наукової діяльності щодо створення музею. Також на цьому засіданні було ухвалено склад творчої групи, до якої увійшли (назви вчених звань та посад на квітень 2014 року).

Голова творчої групи ‒ доктор історичних наук, проф. кафедри історії Котляр Юрій Вадимович; заступник голови ‒ кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та землеустрою Міцкевич Неоніла Василівна; доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку Багмет Михайло Олександрович; доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Шевчук Олександр Володимирович; доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Сінкевич Євген Григорович; доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Тригуб Олександр Петрович; кандидат історичних наук, доцент  кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Богданова Тетяна Євгенівна; начальник експлуатаційно-технічного відділу Клименко Людмила Петрівна; кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Гайдай Ольга Михайлівна; кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Морозова Ольга Станіславівна; кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Міронова Ірина Сергіївна.

І дотепер члени творчої групи беруть участь у висвітлення історії університету. У створенні першої експозиції Музейної кімнати «Миколаївська Могилянка» допомогли працівники університетської наукової бібліотеки, які наповнили музей книгами та розробили екскурсійну програму.

Однак, фінансові труднощі були на заваді повноцінного функціонування музейної кімнати університету. Лише з кінця березня 2018 р. музейна кімната оснащується меблями, матеріально-технічним забезпеченням.

Від 1 березня 2018 року завідувачем  музейної кімнати випускниця історичного факультету ЧНУ імені Петра Могили 2017 року Форостенко Дар’я Анатоліївна. Від 2 липня 2018 року в музейній кімнаті розпочинає роботу кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри політології НаУКМА Федорчук Оксана Олександрівна. До роботи музейної кімнати також були залучені студенти-історики.

Витоки вищої освіти на Миколаївщині

Відповідно до свого профілю та завдань музейна кімната «Миколаївська Могилянка» проводить таку роботу :

  1. Планомірно комплектує (збирає), обліковує, зберігає, вивчає предмети матеріальної і духовної культури, що являють історичну, художню, культурну, наукову та іншу цінність, пов’язану з вивченням та розповсюдженням спадщини просвітника Петра Могили з поглиблення та впровадження української національної ідеї, розбудови національної освіти, науки і духовності.
  2. На основі своїх фондів та інших матеріалів разом з викладачами Університету проводить виховну, навчальну, культурну роботу серед здобувачів освіти, абітурієнтів, учнівської молоді. Це проявляється у формуванні, обробці колекцій і екскурсійно-виставкової діяльності, під час проведення практики здобувачів освіти, використанні експозиційного матеріалу в лекційно-практичній роботі викладачів, науковій діяльності співробітників та викладачів, надання їм консультацій з історії університету.
  3. Накопичує та систематизує передовий досвід роботи лабораторій, кафедр, деканатів університету.
  4. Здійснює експозиційну діяльність шляхом створення експозицій, колекцій, зібрань, виставок.

2018‒2019 навчальний рік – це організаційний етап діяльності музейної кімнати «Миколаївська Могилянка», так як вона знаходилась на стадії створення. Перед співробітниками музейної кімнати стояла мета поповнення її експонатами та організація екскурсій, наочних лекцій для студентів університету.

На сьогодні левова частка предметів музейної кімнати складається із предметів, переданих ректором

Требник Петра Могили. Київ 1646. 2-е вид. Канберра‒Мюнхен‒Париж, 1988.

університету Л. П. Клименком. Це декілька сотень фото, два десятки відеокасет, перший урочистий академічний одяг (мантія ректора, квадратна академічна шапочка), перша папка «На підпис», грамоти, хвальна книга, дипломи… Тільки в 2018 – 2019 навчальному році було проведено понад 50 екскурсій як для учнівської і студентської молоді міста, так і гостей із Польщі, КНР, Індії, США. Це хороший спосіб донести інформацію про університет на міжнародному рівні.

7 вересня 2018 р. – перша екскурсія у відкритій музейній кімнаті

для студентів-медиків з Індії

У співпраці із науковою бібліотекою університету 2020 р. був виданий анотований бібліографічний  покажчик «Миколаївська Могилянка: становлення та розвиток: до 25-річчя від дня заснування ЧНУ ім. Петра Могили», присвячений річниці університету, робота над яким тривала більше року, і який вміщує 1469 бібліографічних позицій джерел і літератури з історії університету за період з 1995 по 2020 роки, розкриває його наукові та освітні здобутки, громадську та міжнародну діяльність.

Статуетка Петра Могили