Кафедра соціальної роботи, управління і педагогіки


Кафедра знаходиться:
10-й корпус, кімн. 10-219
(0512)76-92-82

Історія створення кафедри

У світі найближчі 30 років буде зростати потреба у соціальних працівниках та у менеджерах у соціальній сфері. Це феномен сучасної цивілізації, що відбиває зростаючу тенденцію гуманізації суспільства, перебудови його на засадах солідарності та соціальної підтримки людей, які її потребують. Соціальний працівник – це соціальний психолог, соціальний педагог і соціальний менеджер, що налагоджує роботу з людьми із розрахунку на найбільш оптимальний соціальний результат.

Колектив кафедри – це професійні цікаві молоді викладачі, доценти – кандидати і доктори наук з державного управління, педагогіки, історії.

Запровадження в МДГУ ім. Петра Могили спеціальності «Соціальна робота» було викликано тим, що система соціального забезпечення, яку Україна з набуттям незалежності отримала у спадок, не могла задовольнити зростаючі потреби населення у соціальній підтримці. Усвідомлюючи нагальність вищезазначеної проблеми, у лютому 2001 року Миколаївська філія НаУКМА і головне управління праці та соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації уклали Угоду про підготовку та працевлаштування фахівців для роботи в системі соціального захисту населення, пенсійних фондах, службах зайнятості та інших державних виконавчих службах. Це єдина в університеті спеціальність, яка була утворена Головним управлінням праці та соціального захисту населення для забезпечення потреб галузі.

Вищий навчальний заклад рішенням ДАК України від 2 липня 2001 року отримав ліцензію на підготовку бакалаврів із спеціальності «Соціальна робота». З 2004-2005 навчального року в МДГУ ім. Петра Могили запроваджено підготовку фахівців із соціальної роботи за вечірньою формою навчання на базі факультету післядипломної освіти. З 2007 навчального року в ЧДУ ім. Петра Могили почали готувати соціальних працівників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», які отримують професійну кваліфікацію «менеджер у соціальній сфері».

Бакалаври соціальної роботи та магістри соціальної роботи з професійною кваліфікацією «менеджер у соціальній сфері» очної та заочної форми навчання готуються для роботи органах державної влади (Міністерство соціальної політики, Головне управління праці і соціального захисту населення, Пенсійний фонд тощо) і місцевого самоврядування (державний службовець, посадова особа місцевого самоврядування); Збройних силах України, Національній Поліції, пенітенціарних закладах (соціальний психолог, соціальний працівник); неурядових організаціях, бізнес-структурах (кейс-менеджер); міжнародних організаціях і соціальних фондах (соціальний консультант); в закладах освіти дошкільного і шкільного рівнів (соціальний педагог); університетах (викладач) та дослідницьких центрах (дослідник, аналітик); об’єднаних територіальних громадах, політичних партіях (соціальний консультант); закладах охорони здоров’я (соціальний терапевт). Під час навчання студенти мають можливість безкоштовного стажування закордоном (Польща, Німеччина), проходити практику в органах державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-структурах; вести активну громадську і наукову діяльність. Студенти отримують професійні навички: кейс-менеджмента, wellness консультування, соціальної анімації з молоддю, розробки і проведення тренінгів, соціальних акцій, фандрейзінгу для громадської та управлінської діяльності, написання і реалізації соціальних проектів та грантів, вільного володіння двома іноземними мовами, комунікації з різними категоріями людей.

Діяльність кафедри в університетському житті

Наукова робота

Завідувач кафедри та викладачі ведуть активну науково-дослідну роботу. Вони проходили наукові стажування в закордонних університетах:

Палагнюк Ю. В. – в Оксфордському університеті (Великобританія), у Сілезькому університеті (Польща), в університеті Саарланда (Німеччина), у Центральноєвропейському університеті (Угорщина), в університеті Бухаресту (Румунія), у Тбіліському державному університеті імені Іване Джавахішвілі (Грузія), у Норвезькому інституті міських і регіональних досліджень та Асоціації міст і громад Норвегії (Норвегія), в Університеті Інституту Лісабона (Португалія).
Сай Д. В. – в Університеті Тафтс (США), у дослідницьких центрах Польщі, Португалії, Німеччини.
Акімова Т. Ю. – у Центрі східноєвропейських досліджень (Литва) у Варшавському університеті (Польща).

Члени кафедри беруть участь у розробці та реалізації наукових проектів за кошти державного бюджету, а також міжнародних організацій.

Керівник (Палагнюк Ю. В.) та члени (Сай Д. В. та Акімова Т. Ю.) виконували науково-дослідну роботу в рамках реалізації проекту молодих учених за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Реалізація євроінтеграційної політики України шляхом залучення до цього процесу громадянського суспільства в умовах необхідності зміцнення національної безпеки» (2016-2018). Палагнюк Ю. В. виконанувала науково-дослідну роботу в рамках реалізації іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 2017 року за темою «Удосконалення механізмів реалізації державної євроінтеграційної політики України в умовах сучасних соціальних і безпекових викликів». Палагнюк Ю. В. брала участь у науковому проекті Жана Моне за грантом Єврокомісії ЄС на тему «Європейська інтеграція: впровадження європейських стандартів та принципів в Україні».

Палагнюк Ю. В. – член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських  та докторських дисертацій з державного управління; член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з політології.

Кафедра щороку організовує і проводить міжнародні, всеукраїнські конференції та конференції молодих учених. У 2016, 2017 і 2018 рр. кафедра організувала і провела Міжнародну науково-практичної конференцію «Реалізація євроінтеграційної політики України: суспільно-політичний та безпековий аспект» (у рамках «Ольвійського форуму»), за результатами яких видано програму конференції та тези. Організовано та проведено конференцію, присвячену 100-річчю Всеукраїнського Товариства Червоного Хреста (2018). Кафедра є співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток» (Львів, 2018), «Сучасні оцінки наслідків радіаційних аварій: радіоекологічні, медичні, соціальні аспекти» (Миколаїв, 2016). У 2016 р. організовано і проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Реалізація євроінтеграційної політики України: суспільно-політичний та безпековий аспекти», а також студентську науково-практичну конференцію «Реалізація євроінтеграційної політики України: суспільно-політичний та безпековий аспекти», за результатами яких видано програму, тези і збірник статей.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» також активно залучаються до науково-дослідної роботи завдяки написанню магістерських робіт під керівництвом досвідчених викладачів кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки. Про це свідчать серйозність розроблених тем та результати захистів.

Студенти беруть участь у конкурсі студентських наукових робіт, у конференціях, публікують тези до конференцій, статті у студентському збірнику статей та у фахових збірниках у співавторстві з керівниками.

У рамках проведення місячника кафедри відкрито «Студентський науковий офіс» (Керівники гуртка: Палагнюк Ю.В., Попова Т.С., Сургова С.Ю., Чубук Р. В.). Студентський науковий  офіс являє собою творчий колектив студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати  їх в практичній діяльності. Робота студентського наукового офісу покликана стимулювати активну творчу працю студентів у процесі навчання і оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання.

Громадська, інформаційно-просвітницька та волонтерська робота

Студенти спеціальності розробляють і проводять різні соціальні акції, є членами волонтерського клубу «Щирі серця», мають високу соціальну та громадську активність.

Протягом останнього навчального року проведено «Конкурс фоторобіт студентів» (грудень 2017 року); тренінги з «Надання першої домедичної допомоги» (грудень 2017 та березень 2018 року); проведено відкриту лекцію психолога міжнародної організації «Лікарі без кордонів» Лізи Ворн на тему «Надання першої психологічної допомоги під час катастроф»;  «Супровід осіб з інвалідністю» (травень 2018); відбулась презентація  проекту «Доступний туризм» за участю мера міста Вознесенська. Організовано поїздки студентів з культурно-просвітницькою метою до Ташкенського лісу (Миколаївська обл.) (вересень 2017 року), м. Чернівці (Чернівецький національний університет) та м. Кам’янець-Подільський (листопад 2017 року).

Кафедра активно співпрацює із загальноосвітніми школами Миколаєва та області. За ініціативою кафедри виграно проект «Творча лабораторія (створений на базі ЗОШ І-ІІІст. №31 творчої лабораторії арт та стем-майданчиків» в рамках проекту «Публічні бюджети від А до Я: інформування, активізація та залучення громадського суспільства, який реалізується фондом Східна Європа та Фундацію польсько-української співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки ЄС та проекту «Партнерство для розвитку міст» (Проект Проміс).

Розпочато  роботу з випускниками спеціальності (сформовано списки випускників кафедри соціальної роботи, починаючи з 2005 року (І випуск бакалаврів соціальної роботи) по роках, групах, освітньо-кваліфікаційних рівнях, розроблено проект Положення про асоціацію випускників факультету соціології, розроблено сценарій проведення Дня зустрічі випускників факультету, створено базу даних випускників кафедри, налагоджено зв’язок з випускниками). У 2018 році проведено першу зустріч-конференцію випускників спеціальності «Соціальна робота».

Контактні дані:
+3 (0512) 76-92-82
socrob1@ukr.net

Facebook сторінка

Instagram профіль

Youtube-канал

 

Викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Палагнюк Юліана Вікторівна доктор наук з державного управління, професор Завідувач кафедри  Yuliana.Palagnyyuk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
063-220-84-56
Чубук Руслан Валентинович кандидат педагогічних наук доцент Ruslan.Chubuk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
066-947-41-47
Сургова Світлана Юріївна кандидат педагогічних наук доцент Svetlana.Surgova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
099-295-36-78
Малиновська Наталя Леонідівна кандидат історичних наук доцент Natalia.Malynovska@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
066-268-21-78
Сай Дмитро Вікторович кандидат педагогічних наук доцент Dmytro.Say@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
066-147-42-64
Файчук Олена Леонідівна кандидат педагогічних наук доцент Olena.Faichuk@chmnu.edu.ua
(0512) 769282
Профіль у Google Академії
096-90-15-531
Костєва Тетяна Богданівна кандидат педагогічних наук доцент tetyana910@gmail.com
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
073-1769-699
Акімова Тетяна Юріївна кандидат наук з державного управління доцент tanjaskiba@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
097-67-78-370
Полторак Любов Юріївна кандидат педагогічних наук старший викладач Lubov.Poltorak@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
063-74-13-410
Мостова Наталія Геннадіївна провідний фахівець Socrob1@ukr.net
(0512) 76-92-82
050-394-64-90

 

 

 

 

 

 

 

Події та оголошення


грудня
19
Бібліотека ЧНУ імені Петра Могили запрошує на відкриту лекцію від Олександри Філоненко «Чарівні історії Faerie (і трохи про Йоль): магія новорічних свят»

Шановні друзі! Проект «lectorium» – відкритий  лекторій для нових відкриттів триває Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили запрошує на відкриту лекцію від Олександри Філоненко «Чарівні історії Faerie (і трохи про Йоль): магія новорічних свят» Лекція відбудеться 19 грудня 2019 року о …

грудня
12
До уваги всіх студентів бакалаврату!

12 грудня 2019 року о 14:00 в аудиторії 4-104 відбудеться олімпіада з безпеки життєдіяльності. Запрошуються всі, хто вже пройшов цей курс.

грудня
11
Запрошуємо на творчу зустріч з Народним артистом України Олександром Гоноболіним

11 грудня о 14:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться творча зустріч з Народним артистом України Олександром Гоноболіним. У програмі: інструментальні твори композитора у виконанні автора та Муніципального камерного оркестру. Керівник: Наталя Ільчук. Веде програму: Марина Матвєєва Вхід …