Кафедра соціальної роботи, управління і педагогіки


 

Історія створення кафедри

У світі найближчі 30 років буде зростати потреба у соціальних працівниках та у менеджерах у соціальній сфері. Це феномен сучасної цивілізації, що відбиває зростаючу тенденцію гуманізації суспільства, перебудови його на засадах солідарності та соціальної підтримки людей, які її потребують. Соціальний працівник – це соціальний психолог, соціальний педагог і соціальний менеджер, що налагоджує роботу з людьми із розрахунку на найбільш оптимальний соціальний результат.

Колектив кафедри – це професійні цікаві молоді викладачі, доценти – кандидати і доктори наук з державного управління, педагогіки, історії.

Запровадження в МДГУ ім. Петра Могили спеціальності «Соціальна робота» було викликано тим, що система соціального забезпечення, яку Україна з набуттям незалежності отримала у спадок, не могла задовольнити зростаючі потреби населення у соціальній підтримці. Усвідомлюючи нагальність вищезазначеної проблеми, у лютому 2001 року Миколаївська філія НаУКМА і головне управління праці та соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації уклали Угоду про підготовку та працевлаштування фахівців для роботи в системі соціального захисту населення, пенсійних фондах, службах зайнятості та інших державних виконавчих службах. Це єдина в університеті спеціальність, яка була утворена Головним управлінням праці та соціального захисту населення для забезпечення потреб галузі.

Вищий навчальний заклад рішенням ДАК України від 2 липня 2001 року отримав ліцензію на підготовку бакалаврів із спеціальності «Соціальна робота». З 2004-2005 навчального року в МДГУ ім. Петра Могили запроваджено підготовку фахівців із соціальної роботи за вечірньою формою навчання на базі факультету післядипломної освіти. З 2007 навчального року в ЧДУ ім. Петра Могили почали готувати соціальних працівників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», які отримують професійну кваліфікацію «менеджер у соціальній сфері».

Бакалаври соціальної роботи та магістри соціальної роботи з професійною кваліфікацією «менеджер у соціальній сфері» очної та заочної форми навчання готуються для роботи органах державної влади (Міністерство соціальної політики, Головне управління праці і соціального захисту населення, Пенсійний фонд тощо) і місцевого самоврядування (державний службовець, посадова особа місцевого самоврядування); Збройних силах України, Національній Поліції, пенітенціарних закладах (соціальний психолог, соціальний працівник); неурядових організаціях, бізнес-структурах (кейс-менеджер); міжнародних організаціях і соціальних фондах (соціальний консультант); в закладах освіти дошкільного і шкільного рівнів (соціальний педагог); університетах (викладач) та дослідницьких центрах (дослідник, аналітик); об’єднаних територіальних громадах, політичних партіях (соціальний консультант); закладах охорони здоров’я (соціальний терапевт). Під час навчання студенти мають можливість безкоштовного стажування закордоном (Польща, Німеччина), проходити практику в органах державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-структурах; вести активну громадську і наукову діяльність. Студенти отримують професійні навички: кейс-менеджмента, wellness консультування, соціальної анімації з молоддю, розробки і проведення тренінгів, соціальних акцій, фандрейзінгу для громадської та управлінської діяльності, написання і реалізації соціальних проектів та грантів, вільного володіння двома іноземними мовами, комунікації з різними категоріями людей.

Діяльність кафедри в університетському житті

Наукова робота

Завідувач кафедри та викладачі ведуть активну науково-дослідну роботу. Вони проходили наукові стажування в закордонних університетах:

Палагнюк Ю. В. – в Оксфордському університеті (Великобританія), у Сілезькому університеті (Польща), в університеті Саарланда (Німеччина), у Центральноєвропейському університеті (Угорщина), в університеті Бухаресту (Румунія), у Тбіліському державному університеті імені Іване Джавахішвілі (Грузія), у Норвезькому інституті міських і регіональних досліджень та Асоціації міст і громад Норвегії (Норвегія), в Університеті Інституту Лісабона (Португалія).
Сай Д. В. – в Університеті Тафтс (США), у дослідницьких центрах Польщі, Португалії, Німеччини.
Акімова Т. Ю. – у Центрі східноєвропейських досліджень (Литва) у Варшавському університеті (Польща).

Сургова С.В., Файчук О.Л., Костєва О.Л., Чубук Р.В., Полторак Л.Ю. – у Вищій технічній школі в Катовіцах (Польща). Отримано: Cernificate of Attendance 2-nd International Scientific Cjnference. 180 годин.

Члени кафедри беруть участь у розробці та реалізації наукових проектів за кошти державного бюджету, а також міжнародних організацій.

 1. Керівник (Палагнюк Ю. В.) та члени (Сай Д. В. та Акімова Т. Ю.) виконували науково-дослідну роботу в рамках реалізації проекту молодих учених за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Реалізація євроінтеграційної політики України шляхом залучення до цього процесу громадянського суспільства в умовах необхідності зміцнення національної безпеки» (2016-2018). Палагнюк Ю. В. виконанувала науково-дослідну роботу в рамках реалізації іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 2017 року за темою «Удосконалення механізмів реалізації державної євроінтеграційної політики України в умовах сучасних соціальних і безпекових викликів». Палагнюк Ю. В. брала участь у науковому проекті Жана Моне за грантом Єврокомісії ЄС на тему «Європейська інтеграція: впровадження європейських стандартів та принципів в Україні».

Палагнюк Ю. В. – член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій з державного управління; член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з політології.

 1. Автор заявки і керівник проекту Палагнюк Юліана Вікторівна, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки ІДУ перемогла в Конкурсі проектів молодих вчених від МОН України, наукові проект якої отримає фінансування МОН України на три роки (2019-2021, фінансування з державного бюджету) на тему: «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України».

Керівник НДР – Палагнюк Ю.В., доктор наук з державного управління, завідувач кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Навчально-наукового інституту публічного управління і адміністрування.

Члени НДР з кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Навчально-наукового інституту публічного управління і адміністрування:

 • Сай Д.В. – кандидат педагогічних наук, відповідальний виконавець НДР;
 • Акімова Т.Ю. – кандидат наук з державного управління;
 • Костєва Т.Б. – кандидат педагогічних наук;
 • Файчук О. Л. – кандидат педагогічних наук.
 1. Міжнародний науковий проект Жана Моне «Управління в ЄС та політика європейської інтеграції» Erasmus+, що фінансується ЄС (01.09.2019 – 31.08.2022 рр.).

Виконавці – Палагнюк Ю. В. (доктор наук з державного управління, завідувач кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Навчально-наукового інституту публічного управління і адміністрування), Сай Д.В. (кандидат педагогічних наук, доцент б.в.з).

Кафедра щороку організовує і проводить міжнародні, всеукраїнські конференції та конференції молодих учених.

У 2016, 2017 і 2018 рр. кафедра організувала і провела Міжнародну науково-практичної конференцію «Реалізація євроінтеграційної політики України: суспільно-політичний та безпековий аспект» (у рамках «Ольвійського форуму»), за результатами яких видано програму конференції та тези. Організовано та проведено конференцію, присвячену 100-річчю Всеукраїнського Товариства Червоного Хреста (2018).

Кафедра є співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток» (Львів, 2018), «Сучасні оцінки наслідків радіаційних аварій: радіоекологічні, медичні, соціальні аспекти» (Миколаїв, 2016). У 2016 р. організовано і проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Реалізація євроінтеграційної політики України: суспільно-політичний та безпековий аспекти», а також студентську науково-практичну конференцію «Реалізація євроінтеграційної політики України: суспільно-політичний та безпековий аспекти», за результатами яких видано програму, тези і збірник статей.

05 червня 2019 року кафедрою соціальної роботи, управління і педагогіки організовано і проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України».

Конференція проходила в рамках роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» та в межах гранту Міністерства освіти та науки України з наукової роботи молодих учених.

2 грудня 2019 року проведено науково-практичну конференцію «Лісабонський договір – 10 років після набуття чинності. Що змінилося у функціонуванні ЄС?». Конференція проходила в рамках Всеукраїнської щорічної науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2019» та проекту програми Еразмус+ Жан Моне Модуль 610664-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE “Управління в ЄС та політика європейської інтеграції”.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» також активно залучаються до науково-дослідної роботи завдяки написанню магістерських робіт під керівництвом досвідчених викладачів кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки. Про це свідчать серйозність розроблених тем та результати захистів.

Студенти беруть участь у конкурсі студентських наукових робіт, у конференціях, публікують тези до конференцій, статті у студентському збірнику статей та у фахових збірниках у співавторстві з керівниками.

У рамках проведення місячника кафедри відкрито «Студентський науковий офіс» (Керівники гуртка: Палагнюк Ю.В., Попова Т.С., Сургова С.Ю., Чубук Р. В.). Студентський науковий офіс являє собою творчий колектив студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати їх в практичній діяльності. Робота студентського наукового офісу покликана стимулювати активну творчу працю студентів у процесі навчання і оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання.

Міжнародна наукова співпраця

За ініціативою кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки та за її реалізації підписано договір про співпрацю між Вищою технічною школою в Катовіцах та ЧНУ імені Петра Могили у 2019 року.

Громадська, інформаційно-просвітницька та волонтерська робота

Студенти спеціальності розробляють і проводять різні соціальні акції, є членами волонтерського клубу «Щирі серця», мають високу соціальну та громадську активність.

Протягом останнього навчального року проведено «Конкурс фоторобіт студентів» (грудень 2017 року); тренінги з «Надання першої домедичної допомоги» (грудень 2017 та березень 2018 року); проведено відкриту лекцію психолога міжнародної організації «Лікарі без кордонів» Лізи Ворн на тему «Надання першої психологічної допомоги під час катастроф»; «Супровід осіб з інвалідністю» (травень 2018); відбулась презентація проекту «Доступний туризм» за участю мера міста Вознесенська. Організовано поїздки студентів з культурно-просвітницькою метою до Ташкенського лісу (Миколаївська обл.) (вересень 2017 року), м. Чернівці (Чернівецький національний університет) та м. Кам’янець-Подільський (листопад 2017 року).

Кафедра активно співпрацює із загальноосвітніми школами Миколаєва та області.

 1. За ініціативою кафедри виграно проект «Творча лабораторія (створений на базі ЗОШ І-ІІІст. №31 творчої лабораторії арт та стем-майданчиків» в рамках проекту «Публічні бюджети від А до Я: інформування, активізація та залучення громадського суспільства, який реалізується фондом Східна Європа та Фундацію польсько-української співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки ЄС та проекту «Партнерство для розвитку міст» (Проект Проміс).
 2. 16 листопада 2018 року в ЧНУ ім. Петра Могили пройшла науково-практична конференція «Формування професійних компетентностей учнівської та студентської молоді в межах СТЕМ-освіти».
  Захід організований кафедрою соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління ЧНУ. Світ змінюється не лише за межами України, а і в нашому рідному місті. Сьогодні необхідно, щоб студенти могли отримувати знання на рівні найсучасніших технологій, які існують не просто в Україні, а й у всьому світі. Ми робимо все, щоб досвід найрозвиненіших країн прийшов до нас, і щоб наші студенти мали доступ до новітніх навчальних технологій, до знань та будь-яких джерел інформації». Головною метою конференції є пошук шляхів успішного розв’язання проблемних питань соціальної роботи в Україні, залучення молоді до вирішення питань громади, розвиток компетентностей учнівської та студентської молоді в межах СТЕМ-освіти.
  На заході були присутні вчителі і школярі загальноосвітніх шкіл №3, №31, №53, №61, №24, №16, №34, Зеленоярського закладу загальної середньої освіти, а також учні вищого професійного училища № 21.
  За результатами конференції було видано програму і тези.
 1. 14 грудня 2018 р. кафедрою соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) при підтримці департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації (лист № 06-446 від 26.06.2018 р.) проведено щорічний Фестиваль учнівської молоді «Ліга кращих» в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» (згідно з Указом Президента України №361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»).
  Метою даного заходу є: стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, формування покоління молодих науковців і практиків для різних галузей суспільного життя, підведення підсумків роботи учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позашкільної освіти та формування майбутньої інтелектуальної еліти громад України.
  За результатами Форуму було видано програму заходу.
 1. 5 березня та 16 жовтня 2019 року в ЧНУ імені П.Могили пройшла Велика профорієнтаційна гра «Your start» для учнів 10-11 класів, організована кафедрою соціальної роботи, управління і педагогіки. Участь у Великій грі «Your start» взяли більше ніж 80 учнів, які представляли загальноосвітні школи м. Миколаєва та Миколаївського району: ЗОШ № 56, ЗОШ № 31, Економічний ліцей № 2, ЗОШ № 16, Мішково-Погорілівська загальноосвітня санітарна школа-інтернат Миколаївської обласної ради, ЗОШ № 1 імені Олега Ольжича, ЗОШ № 61, ЗОШ № 24, ВПТУ № 21, ЗОШ № 18, Полігонівська ЗОШ. Під час заходу учні отримали можливість взяти участь у таких майстер-класах від викладачів кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління.

Розпочато роботу з випускниками спеціальності (сформовано списки випускників кафедри соціальної роботи, починаючи з 2005 року (І випуск бакалаврів соціальної роботи) по роках, групах, освітньо-кваліфікаційних рівнях, розроблено проект Положення про асоціацію випускників факультету соціології, розроблено сценарій проведення Дня зустрічі випускників факультету, створено базу даних випускників кафедри, налагоджено зв’язок з випускниками). У 2018 році проведено першу зустріч-конференцію випускників спеціальності «Соціальна робота».

Контактні дані:
+3 (0512) 76-92-82
social.work@chmnu.edu.ua

Facebook

Instagram

Telegram

Youtube

 

Викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Палагнюк Юліана Вікторівна доктор наук з державного управління, професор Завідувач кафедри  Yuliana.Palagnyyuk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
063-220-84-56
Чубук Руслан Валентинович кандидат педагогічних наук доцент Ruslan.Chubuk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
066-947-41-47
Сургова Світлана Юріївна кандидат педагогічних наук доцент Svetlana.Surgova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
099-295-36-78
Малиновська Наталя Леонідівна кандидат історичних наук доцент Natalia.Malynovska@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
066-268-21-78
Сай Дмитро Вікторович кандидат педагогічних наук доцент Dmytro.Say@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
066-147-42-64
Файчук Олена Леонідівна кандидат педагогічних наук доцент Olena.Faichuk@chmnu.edu.ua
(0512) 769282
Профіль у Google Академії
096-90-15-531
Костєва Тетяна Богданівна кандидат педагогічних наук доцент tetyana910@gmail.com
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
073-1769-699
Акімова Тетяна Юріївна кандидат наук з державного управління доцент tanjaskiba@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
097-67-78-370
Полторак Любов Юріївна кандидат педагогічних наук старший викладач Lubov.Poltorak@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-82
Профіль у Google Академії
063-74-13-410
Мостова Наталія Геннадіївна провідний фахівець Socrob1@ukr.net
(0512) 76-92-82
050-394-64-90