Кафедра соціальної роботи, управління і педагогіки


ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

У світі найближчі 30 років буде зростати потреба у  соціальних працівниках.

Це феномен сучасної цивілізації, що відбиває зростаючу тенденцію гуманізації суспільства, перебудови його на засадах солідарності та соціальної підтримки людей, які її потребують. Соціальна робота спрямована перш за все на забезпечення захисту й підтримку тих категорій населення, які мають особливі соціальні потреби чи потрапили в скрутне соціальне становище, її особливість – це системна, професійна робота фахівця з клієнтом, який звертається по допомогу або стоїть на обліку соціальної служби того чи іншого профілю. З людьми і для людей – ось кредо соціальної роботи.

Як науковий напрямок, що має свою галузь досліджень, соціальна робота вивчає соціальне становище людей з метою виявлення потреб у захисті та підтримці, розробляючи на цій основі відповідні принципи, методи й технології роботи з клієнтами, керуючись відповідними політико-правовими засадами, системою соціологічних досліджень, спеціальними знаннями у сфері соціального менеджменту, соціальних комунікацій, соціальної психології, творчо опановуючи передовий зарубіжний та вітчизняний досвід.

З практичної точки зору соціальна робота готує кваліфікованого фахівця, що забезпечить якісну й швидку допомогу клієнтові на основі глибокого вивчення його життєвої ситуації й підбору найбільш адекватної соціальної технології для розв’язання його життєвих проблем. Соціальний працівник – це соціальний психолог та соціальний менеджер, який налагоджує роботу з людьми із розрахунку на найбільш оптимальний соціальний результат.

Запровадження в МДГУ ім. Петра Могили спеціальності «Соціальна робота» було викликано тим, що система соціального забезпечення, яку Україна отримала в спадок з набуттям незалежності, не могла задовольнити зростаючі потреби населення в соціальній підтримці. Усвідомлюючи нагальність вищезазначеної проблеми, у лютому 2001 року Миколаївська філія НаУКМА і головне управління праці та соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації уклали Угоду про підготовку та працевлаштування фахівців для роботи в системі соціального захисту населення, пенсійних фондах, службах зайнятості та інших державних виконавчих службах. Це єдина в університеті спеціальність, яка була створена Головним управлінням праці та соціального захисту населення для забезпечення потреб галузі.

Вищий навчальний заклад рішенням ДАК України від 2 липня 2001 року отримав ліцензію на підготовку бакалаврів зі спеціальності «Соціальна робота».

З 2004-2005 навчального року в МДГУ ім. Петра Могили запроваджено підготовку фахівців із соціальної роботи за вечірньою формою навчання при факультеті післядипломної освіти.

З 2007 навчального року в ЧДУ ім. Петра Могили починають готувати соціальних працівників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Тому з впевненістю можемо сказати, що ця спеціальність успішно розвивається, іде вперед.

 

Діяльність кафедри в університетському житті

Студенти спеціальності «Соціальна робота» залучаються до науково-дослідної роботи завдяки написанню магістерських робіт під керівництвом досвідчених викладачів кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки. Про це свідчать серйозність розроблених тем та результати захистів.

Студенти беруть участь у конкурсі студентських наукових робіт, так у 2017-2018 н.р. цими студентами були:

  • Степаненко Сергій група 561, тема: «Толерантність як принцип діяльності соціальних працівників в реаліях сучасності» (керівник  доц.  Сургова С.Ю.);
  • Діденко Інна група 561, тема: « Підготовка дітей з інтернат них закладів до участі у проекті «Наставництво» (керівник доц. Попова Т.С.);
  • Сиса Аліна група 661 , тема: «Розвиток мотивації до роботи з ВІЛ-позитивними клієнтами в майбутніх соціальних працівників у процесі професійної діяльності» (керівник доц. Попова Т.С.).

У рамках проведення місячника кафедри відкрито «Студентський науковий офіс».

Керівники гуртка: Палагнюк Ю.В., Попова Т.С., Сургова С.Ю.

 Студентський науковий  офіс являє собою творчий колектив студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати їх у практичній діяльності. Робота студентського наукового офісу покликана стимулювати активну творчу працю студентів у процесі навчання й оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їхнього творчого зростання.

Основною метою наукового студентського офісу  є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, удосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.

Основними завданнями наукового студентського офісу  є:

– забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються;

– оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення й аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції;

– науковий   студентський офіс може представляти  ЧНУ ім. П.Могили на державних та міжнародних молодіжних форумах, конференціях, конкурсах, університетських семінарах.

З ініціативи кафедри виграно проект «Творча лабораторія (створений на базі ЗОШ І-ІІІст. №31 творчої лабораторії арт та стем-майданчиків» у рамках проекту «Публічні бюджети від А до Я: інформування, активізація та залучення громадського суспільства, який реалізується фондом Східна Європа та Фундацію польсько-української співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки ЄС та проекту «Партнерство для розвитку міст» (Проект Проміс).

Розпочато  роботу з випускниками спеціальності (сформовано списки випускників кафедри соціальної роботи, починаючи з 2005 року (І випуск бакалаврів соціальної роботи) за роками, групами, освітньо-кваліфікаційними рівнями, розроблено проект Положення про асоціацію випускників факультету соціології, розроблено сценарій проведення Дня зустрічі випускників факультету, створено базу даних випускників кафедри, налагоджено зв’язок з випускниками).

Протягом 2017-2018 навчального року для студентів університету  проведено «Конкурс фоторобіт студентів «(грудень 2017 року); тренінги з «Надання першої домедичної допомоги» (грудень 2017 та березень 2018 року); проведено відкриту лекцію психолога міжнародної організації «Лікарі без кордонів» Лізи Ворн на тему «Надання першої психологічної допомоги під час катастроф»; «Супровід осіб з інвалідністю» (травень 2018); відбулась презентація проекту «Доступний туризм» за участю мера міста Вознесенська.

Організовано дві поїздки для 361 групи з культурно-розважальною метою до Ташкенського лісу (Миколаївська обл.) (вересень 2017 року), м. Чернівці (Чернівецький національний університет) та м. Кам’янець-Подільський (листопад 2017 року); організовано та проведено конференцію, присвячену 100-річчю Всеукраїнського Товариства Червоного Хреста.

 

Інформація про практику

Практика студентів на І,ІІ, ІІІ, ІV, V, VІм курсах спеціальності «Соціальна робота» передбачена планом підготовки бакалаврів і  магістрів з соціальної роботи. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них,  на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних вмінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх використовувати в практичній діяльності.

Угоди про проведення практики укладені з такими організаціями як управління праці та соціального захисту населення, управління пенсійного фонду, центри для дітей сім`ї та молоді, УМВС, центри зайнятості, територіальні центри соціального обслуговування, Міськвиконком, сільські ради, ЗОШ міста та області, дошкільні навчальні заклади тощо.

 

Контактна інформація:

Кафедра розташована: корпус 10, кімн. 10-202

Телефон: (0512) 76-92-82

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Тел.: 050-394-64-90

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Палагнюк Юліана Вікторівна доктор наук з державного управління, професор Завідувач кафедри  Yuliana.Palagnyyuk@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-92-82
063-220-84-56
Профіль у Google Академії

Чубук Руслан Валентинович кандидат педагогічних наук доцент Ruslan.Chubuk@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-92-82
066-947-41-47
Профіль у Google Академії

Попова Тетяна Семенівна кандидат педагогічних наук доцент Tetiana.Popova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-92-82
063-99-76-873
Профіль у Google Академії

Сургова Світлана Юріївна кандидат педагогічних наук доцент Svetlana.Surgova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-92-82
099-295-36-78
Профіль у Google Академії

Малиновська Наталя Леонідівна кандидат історичних наук доцент Natalia.Malynovska@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-92-82
066-268-21-78
Профіль у Google Академії

Сай Дмитро Вікторович кандидат педагогічних наук доцент Dmytro.Say@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-92-82
066-147-42-64
Профіль у Google Академії

Файчук Олена Леонідівна кандидат педагогічних наук доцент Olena.Faichuk@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 769282
096-90-15-531
Профіль у Google Академії

Костєва Тетяна Богданівна кандидат педагогічних наук доцент tetyana910@gmail.com

Тел.: (0512) 76-92-82
073-1769-699

Скиба Тетяна Юріївна кандидат наук з державного управління старший викладач tanjaskiba@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-92-82
097-67-78-370
Профіль у Google Академії

Полторак Любов Юріївна кандидат педагогічних наук старший викладач Lubov.Poltorak@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-92-82
063-74-13-410
Профіль у Google Академії

Мостова Наталія Геннадіївна провідний фахівець Socrob1@ukr.net

Тел.: (0512) 76-92-82
050-394-64-90

 

Події та оголошення


листопада
27
Розклад підготовчих курсів

Розклад підготовчих курсів (субота) Розклад підготовчих курсів (будні)

жовтня
23
Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу

  Шановні колеги! У рамках підтримки Руху відкритого доступу наукова бібліотека ЧНУ ім. Петра Могили пропонує Вам серію вебінарів від фахівців Scopus  та Web of Science, що відбудуться 23-25 жовтня 2018  Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу, присвячений Руху Відкритого Доступу до …

Відкрито конкурс мобільності для студентів за програмою Еразмус + КА107 на другий семестр 2018-2019 навчального року в Університеті Кадісу, Іспанія

Студенти програми Erasmus + КА107 отримують стипендію для проходження навчання. Стипендія не покриває всі витрати студента, а являє собою лише економічну допомогу для оплати можливих витрат, пов’язаних з перебуванням за кордоном. Усі студенти, які бажають взяти участь у програмі мобільності, повинні принести до міжнародного …