НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА (освітньо-професійні програми, дисципліни)


Програми підготовки

Бакалаврат

101 Екологія

Освітня програма «Екологія, охорона навколишнього середовище і збалансоване природокористування»
Навчальний план підготовки бакалаврів за ОП «Екологія, охорона навколишнього середовище і збалансоване природокористування»
Навчально-методичне забезпечення підготовки бакалаврів за ОП «Екологія, охорона навколишнього середовище і збалансоване природокористування»
Навчально-методичне забезпечення (2019, 2020 р. вступу)


Галузь знань: 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Освітня програма: Екологія
Кваліфікація: Бакалавр з екології

226 Фармація

Навчально-методичне забезпечення


Галузь знань: 22  Охорона здоров’я.
Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація.
Освітня програма: Фармація
Кваліфікація: Бакалавр фармації.Магістратура

221 Стоматологія

Навчально-методичне забезпечення 


Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 221 Стоматологія
Освітня програма: Стоматологія
Освітня кваліфікація: Магістр стоматології
Професійна кваліфікація: Лікар-стоматолог222 Медицина

Навчально-методичне забезпечення 


Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 222 Медицина
Освітня програма: Медицина
Кваліфікація: Магістр медицини. Лікар101  Екологія

Освітньо-професійна програма «Екологія та охорона навколишнього середовища» (денна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів за ОПП «Екологія ТА охорона навколишнього середовища»
Навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів за ОПП «Екологія, охорона навколишнього середовище і збалансоване природокористування»
Освітньо-професійна програма «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю»
Навчальний план підготовки магістрів за ОПП «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю»
Навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів за ОПП «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю»”
Навчально-методичне забезпечення 


Галузь знань: 10  Природничі науки.
Спеціальність: 101 Екологія
Кваліфікація: Магістр екології
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053  Психологія
Освітня програма: Психологія
Кваліфікація: Магістр з психології

 

Інтернатура

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності
Робочі програми підготовки в інтернатурі
Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року N 1254 посилання на зміни до законодавства МОЗ


Спеціальність: 222 Медицина
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Рівень вищої освіти: післядипломна освіта, підготовка в інтернатурі

 

Аспірантура

Екологія

Освітньо-науково програма «Екологія»
Навчальний план підготовки здобувачів PhD за ОНП «Екологія»


Кваліфікація: PhD з екологіїМедицина

Навчально-методичне забезпечення 
 Навчальний план PhD “Медицина”
 Освітньо-наукова програма PhD “Медицина”
 Academic program PhD Medicine

 

Практика

«Екологія та охорона природнього середовища», «Фармація»

Угода з Національним природним парком «Білобережжя Святослава» на проведення практики та подальше працевлаштування студентів ЧНУ імені Петра Могили
Угода з приватно-орендним сільськогосподарським підприємством на проведення практики та подальше працевлаштування студентів ЧНУ імені Петра Могили
Угода з ТДВ «Сільськогосподарством Гур’ївка» на проведення практики та подальше працевлаштування студентів ЧНУ імені Петра Могили
Угода з Південно-Бузьким басейновим управлінням водних ресурсів на проведення практики та подальше працевлаштування студентів ЧНУ імені Петра Могили