Кафедра терапевтичних дисциплін


Кафедра терапевтичних дисциплін була створена у вересні 2018 року та була першою клінічною кафедрою Медичного інституту. У 2018-2019 навчальному році кафедра мала назву «Пропедевтичних та медико-профілактичних дисциплін», а у 2019-2021 навчальних роках – «Терапевтичних та хірургічних дисциплін». У 2021 році відбулось розділення кафедри терапевтичних та хірургічних дисциплін на три клінічних кафедри: кафедру терапевтичних дисциплін, кафедру хірургічних дисциплін та кафедру педіатрії.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: пропедевтика внутрішньої медицини, внутрішня медицина для студентів IV – VI курсів, медична радіологія, неврологія, дерматологія та венерологія, фтизіатрія, інфекційні хвороби , загальна практика – сімейна медицина, паліативна та хоспісна допомога. Кафедра є базою для проходження практичних курсів: «Догляд за хворими», «Сестринська практика», «Виробнича лікарська практика».

У різні часи на кафедрі працювали Заслужені лікарі України: к.м.н. Шабільянов О.В., к.м.н. Костіненко Т.В., Баранцева С.А., Ісопенко Г.М., доктор медичних наук, професор Стоянов О.М.

У межах безперервного тематичного розвитку лікарів кафедра проводить курси тематичного удосконалення «Актуальні проблеми загальної практики – сімейної медицини», «Актуальні проблеми внутрішньої медицини», у 2022 році запропонований та впроваджується цикл ТУ «Міжнародна класифікація хвороб 11 перегляду – 2022: проблеми імплементації у клінічну практику».

Співробітники кафедри є засновниками «Південної Асоціації лікарів внутрішньої та сімейної медицини», метою якої є професійний розвиток та захист лікарів.

На кафедрі виконується науково-дослідна робота «Клініко-патогенетичне обґрунтування систем первинної та вторинної профілактики найбільш соціально значущих хронічних неінфекційних захворювань внутрішніх органів» терміном з 03.2020 по 12.2024 за номером реєстрації 0120U101641. У межах наукової роботи кафедри виконуються дві докторські дисертації та чотири дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Усі викладачі кафедри – лікарі-практики, які, крім навчальної та наукової роботи, здійснюють лікувально-діагностичну діяльність у медичних закладах м. Миколаєва та Миколаївської області, а також у м. Одеса.

Викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контактна інформація
Зак Максим Юрійович Доктор медичних наук, професор завідувач кафедри Профіль у Google Академії
internist.mk@gmail.com
Кушніренко Інеса Василівна Доктор медичних наук Професор кафедри internist.mk@gmail.com
Храмцов Денис Миколайович кандидат медичних наук, доцент Доцент кафедри internist.mk@gmail.com
Баранцева Світлана Анатоліївна Заслужений лікар України ст. викладач internist.mk@gmail.com
Пашков Ігор Володимирович кандидат медичних наук Доцент кафедри internist.mk@gmail.com
Свердлова Мзія Володимирівна кандидат медичних наук ст. викладач internist.mk@gmail.com
Айрапетян Ілона Арнольдівна викладач internist.mk@gmail.com
Бондаренко Наталя Григорівна провідний фахівець internist.mk@gmail.com

Контактна інформація:
Кафедра розташована на клінічних базах:
Клініка ЧНУ імені Петра Могили, вул. :* Десантників, 10
ТМО МВС України по Миколаївській області, вул. Флотська 71;
Обласна клінічна лікарня, вул. Київська 1.

+38 097 270 12 12

internist.mk@gmail.com