Кафедра терапевтичних та хірургічних дисциплін


Кафедра терапевтичних та хірургічних дисциплін була створена у вересні 2018 року і є першою клінічною кафедрою Медичного інституту.

На кафедрі викладаються  базові клінічні дисципліни: пропедевтика внутрішньої медицини, пропедевтика педіатрії, загальна хірургія, медична радіологія, гігієна та екологія. Кафедра є базою для проходження двох практичних курсів: «Догляд за хворим» та «Сестринська практика».

Більшість викладачів кафедри – практикуючі лікарі, які, крім навчальної та наукової роботи, здійснюють лікувально-діагностичну діяльність у медичних  закладах Миколаєва.

На кафедрі працюють: один доктор медичних наук, старший науковий співробітник; три кандидати медичних наук; керівники лікувально-профілактичних закладів Миколаївщини (головний лікар,  заступники головного, завідувачі відділення).

Науковим напрямом кафедри є «Оптимізація діагностики та лікування пацієнтів с захворюваннями органів травлення в умовах коморбідності з патологією внутрішніх органів».

Контактна інформація:
Кафедра розташована на клінічних базах:
ТМО МВС України по Миколаївській області, вул. Флотська 71;
Обласна клінічна лікарня, вул. Київська 1, Обласна дитяча лікарня, вул. Миколаївська, 21.
+38 066 407 04 85
internist.mk@gmail.com

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Контактна інформація

Зак Максим Юрійович професор завідувач кафедри Профіль у Google Академії
internist.mk@gmail.com
+38 066 407 04 85
Стоянов Олександр Миколайович професор професор +38 066 407 04 85
Ратчик Вадим Михайлович професор професор +38 066 407 04 85
Чернишов Олег Володимирович кандидат медичних наук доцент б.в.з. internist.mk@gmail.com
+38 067 981 49 54
Свердлова Мзія Володимирівна кандидат медичних наук ст. викладач +38 066 407 04 85
Гіржева Ганна Вікторівна кандидат медичних наук ст. викладач +38 066 407 04 85
Димо Віктор Миколайович кандидат медичних наук ст. викладач +38 066 407 04 85
Бабін
Олег Дмитрович
викладач internist.mk@gmail.com
+38 066 407 04 85
Баранцева Світлана Анатоліївна ст. викладач internist.mk@gmail.com
+38 066 407 04 85
Безрученко Ксенія Михайлівна викладач +38 066 407 04 85
Валецький Микита Іванович викладач +38 066 407 04 85
Гіржева Ганна Вікторівна викладач +38 066 407 04 85
Грузіна Аліна Анатоліївна викладач +38 066 407 04 85
Дембіцький Володимир Анатолійович викладач +38 066 407 04 85
Дробот Вікторія Геннадіївна викладач +38 066 407 04 85
Ісопенко Григорій Миколайович викладач +38 066 407 04 85
Кандауров Олег Анатолійович викладач +38 066 407 04 85
Карякіна Ольга Леонідівна викладач +38 066 407 04 85
Кіро Людмила Сергіївна викладач +38 066 407 04 85
Корнієнко Максим Анатальович викладач +38 066 407 04 85
Ніколюк Ольга Миколаївна викладач +38 066 407 04 85
Пашков Ігор Володимирович викладач +38 066 407 04 85
Сірацький Сергій Юліанович викладач +38 066 407 04 85
Тудой Людмила Володимирівна викладач +38 066 407 04 85
Шабільянова Ірина Володимирівна викладач +38 066 407 04 85
Швець Сергій Іванович викладач +38 066 407 04 85
Дорошенко Костянтин Володимирович викладач +38 066 407 04 85
Бондаренко Наталя Григорівна провідний фахівець +38 066 407 04 85

 

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …