Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії


Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії  почала свою діяльність з вересня 2019 року на базі Медичного інституту.

 

Кафедра здійснює навчання за двома освітніми програмами:

 • Освітньо-професійна програма «Фармація»;
 • Освітньо-професійна програма «Медицина».

Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії є випусковою кафедрою зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані спеціалісти, які є не лише представниками академічного напряму, але й мають великий досвід роботи у фармацевтичній сфері з різноманітних напрямків: пошуку, вивченні та впровадженні нових лікарських засобів, розробці та виготовленні сучасних лікарських форм, оцінці ефективності та безпечності лікарських засобів, організації роботи та управлінні фармацевтичними установами на міському та обласному рівнях.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 6 кандидатів наук, доцентів, 1 старшого викладача та 2 викладачів, всього 9 осіб та забезпечує викладання  базових та вибіркових дисциплін за двома спеціальностями: 226 «Фармація, промислова фармація» та 222 «Медицина».

 

Нормативні навчальні дисципліни за освітньою програмою «Фармація»:

 • «Загальна та неорганічна хімія»
 • «Органічна хімія»
 • «Біологічна хімія»
 • «Фізична та колоїдна хімія»
 • «Аналітична хімія»
 • «Фармацевтична хімія»
 • «Фармацевтична ботаніка»
 • «Фармакологія», «Фармакогнозія»
 • «Технологія ліків»
 • «Організація та економіка фармації»
 • «Маркетинг у фармації»

Нормативні навчальні дисципліниза освітньою програмою «Медицина»:

 • «Медична хімія»
 • «Біологічна та біоорганічна хімія»
 • «Фармакологія»
 • «Побічна дія ліків»

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 226 ФАРМАЦІЯ

Контактна інформація:

4-й корпус, кімн. 4-105а
(0512) 76-92-68
Facebook

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контактна інформація
Оглобліна Мирослава Володимирівна кандидат фармацевтичних наук, доцент завідувач кафедри omv.15@ukr.net
(0512) 76-92-68
Шмалько Олександр Олександрович кандидат фармацевтичних наук доцент кафедри shmalko.a@gmail.com
(0512) 76-92-68
Лебідь Світлана Григорівна кандидат педагогічних наук,
доцент
доцент кафедри ecospectr@ukr.net
(0512) 76-92-68
Ларичева Олена Миколаївна кандидат біологічних наук доцент кафедри laricheva72@gmail.com
(0512) 76-92-68
Невинський Олександр Георгійович кандидат технічних наук, доцент доцент кафедри nevinsky54@ ukr.net
(0512) 76-92-68
Грищенко Геннадій Васильович кандидат медичних наук, доцент доцент кафедри(внутрішнє суміщення) ecospectr@ukr.net
ggryshchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-54
Лисецький Іван Миколайович викладач (зовнішнє суміщення) ivanlisetsky@rambler.ru.
(0512) 76-92-68
Нєпєіна Ганна Володимирівна завідувач навчально-наукової лабораторії медичної хімії annanep.dan@gmail.com
(0512)76-92-68
Рапштинська Наталія Вікторівна завідувач навчально-наукової лабораторії фармацевтичної технології natty.medical@ukr.net
(0512)76-92-68
Чернега Аліна Олександрівна Завідувач навчально-наукової лабораторії біохімії 76-92-68
lukanenkoalina3@gmail.com
Пасат Яна Сергіївна провідний фахівець 76-92-68
saya.jssfg@gmail.com

 

Події та оголошення


серпня
19
Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту ОПП «Право» магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Коли? – 19 серпня 2022 року Де? – Zoom-конференція Відгуки на освітньо-професійну програму також …

липня
7
Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили

Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили! Коли? – 07 липня 2022 Початок о 15.00 Де? – Онлайнова зустріч Ідентифікатор конференції: 3106988262 Пароль: JP1aZb Майбутні студенти, Факультет фізичного виховання і спорту ЧНУ …

липня
4
Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”

Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”. Коли? – 4 липня (понеділок) 2022 року. Початок о 17:00. Де? – Платформа Zoom Ідентифікатор конференції: 835 5670 0990 Код доступу: Db05xH Цільова аудиторія: втупники на магістерські …