Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії


Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії  почала свою діяльність з вересня 2019 року на базі Медичного інституту.

 

Кафедра здійснює навчання за двома освітніми програмами:

 • Освітньо-професійна програма «Фармація»;
 • Освітньо-професійна програма «Медицина».

Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії є випусковою кафедрою зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані спеціалісти, які є не лише представниками академічного напряму, але й мають великий досвід роботи у фармацевтичній сфері з різноманітних напрямків: пошуку, вивченні та впровадженні нових лікарських засобів, розробці та виготовленні сучасних лікарських форм, оцінці ефективності та безпечності лікарських засобів, організації роботи та управлінні фармацевтичними установами на міському та обласному рівнях.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 6 кандидатів наук, доцентів, 1 старшого викладача та 2 викладачів, всього 9 осіб та забезпечує викладання  базових та вибіркових дисциплін за двома спеціальностями: 226 «Фармація, промислова фармація» та 222 «Медицина».

 

Нормативні навчальні дисципліни за освітньою програмою «Фармація»:

 • «Загальна та неорганічна хімія»
 • «Органічна хімія»
 • «Біологічна хімія»
 • «Фізична та колоїдна хімія»
 • «Аналітична хімія»
 • «Фармацевтична хімія»
 • «Фармацевтична ботаніка»
 • «Фармакологія», «Фармакогнозія»
 • «Технологія ліків»
 • «Організація та економіка фармації»
 • «Маркетинг у фармації»

Нормативні навчальні дисципліниза освітньою програмою «Медицина»:

 • «Медична хімія»
 • «Біологічна та біоорганічна хімія»
 • «Фармакологія»
 • «Побічна дія ліків»

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 226 ФАРМАЦІЯ

Контактна інформація:

4-й корпус, кімн. 4-105а
(0512) 76-92-68
Facebook

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контактна інформація
Оглобліна Мирослава Володимирівна кандидат фармацевтичних наук, доцент завідувач кафедри omv.15@ukr.net
(0512) 76-92-68
Шмалько Олександр Олександрович кандидат фармацевтичних наук доцент кафедри shmalko.a@gmail.com
(0512) 76-92-68
Лебідь Світлана Григорівна кандидат педагогічних наук,
доцент
доцент кафедри ecospectr@ukr.net
(0512) 76-92-68
Ларичева Олена Миколаївна кандидат біологічних наук доцент кафедри laricheva72@gmail.com
(0512) 76-92-68
Невинський Олександр Георгійович кандидат технічних наук, доцент доцент кафедри nevinsky54@ ukr.net
(0512) 76-92-68
Грищенко Геннадій Васильович кандидат медичних наук, доцент доцент кафедри(внутрішнє суміщення) ecospectr@ukr.net
ggryshchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-54
Тишко Наталія Іванівна старший викладач cmkdl@ ukr.net
(0512) 76-92-68
Рибачук Єлізавета Юріївна викладач lisa_rybachuk@ukr.net
(0512) 76-92-68
Заборська Тетяна Василівна викладач ztv6210@ukr.net
(0512) 76-92-68
Венгер Наталія Олегівна завідувач навчально-наукової лабораторії біохімії pulashkin09@gmail.com
(0512)76-92-68
Нєпєіна Ганна Володимирівна завідувач навчально-наукової лабораторії медичної хімії annanep.dan@gmail.com
(0512)76-92-68
Рапштинська Наталія Вікторівна завідувач навчально-наукової лабораторії фармацевтичної технології natty.medical@ukr.net
(0512)76-92-68
Острова Галина Юріївна провідний фахівець ostrova_galina@chmnu.edu.ua
(0512)76-92-68

 

Події та оголошення


червня
7
Запрошуємо школярів до літньої школи лідерства

7-18 червня у ЧНУ імені Петра Могили для школярів 11-13 років буде проводитись Літня Школа Лідерства. У ігровій та інтерактивних формах будуть проводитись заняття з лідерства, комунікації, тайм-менеджменту, основ створення власної справи та підприємництва. Познайомитись з більш детальною інформацією щодо Літньої Школи Лідерства можна …

травня
11
Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили запрошує долучитися до вебінарів (11-14 травня)

З 11 травня чекаємо колег на вебінарах, які пройдуть у Webex у двох повторах 10:15 та 16:15. Реєстрація на кожний окремо ( за окремим посиланням), після переходу натисніть на кнопку Register та заповніть анкету. Операційна система ХР на старі версії …

липня
5
Запрошуємо студентів до участі у VII конкурсі соціального проєкту “Scholarship в Україні”

Чим привабливий проєкт для молоді “Scholarship в Україні” надає одразу дві унікальні можливості: отримати грошову винагороду й прокачати свої скіли. Удосконалення себе, поштовх до розвитку, поліпшення комунікативних навичок, приправлене конкуренцією в боротьбі за виграш – проєкт не дозволить своїм учасникам …