Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії


Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії  почала свою діяльність з вересня 2019 року на базі Медичного інституту.

Кафедра здійснює навчання за двома освітніми програмами:

 • Освітньо-професійна програма «Фармація»;
 • Освітньо-професійна програма «Медицина».

Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії є випусковою кафедрою зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані спеціалісти, які є не лише представниками академічного напряму, але й мають великий досвід роботи у фармацевтичній сфері з різноманітних напрямків: пошуку, вивченні й впровадженні нових лікарських засобів, розробці та виготовленні сучасних лікарських форм, оцінці ефективності й безпеки лікарських засобів, організації роботи та управлінні фармацевтичними установами на міському й обласному рівнях.

Викладання базових та вибіркових навчальних дисциплін забезпечують 6 кандидатів наук, доцентів.

Нормативні навчальні дисципліни за освітньою програмою «Фармація»:

 • «Аналітична хімія»
 • «Біологічна хімія»
 • «Загальна та неорганічна хімія»
 • «Органічна хімія»
 • «Фармацевтична хімія»
 • «Фізична та колоїдна хімія»
 • «Фармакологія»
 • «Фармакогнозія»
 • «Фармацевтична ботаніка»
 • «Технологія ліків»
 • «Маркетинг у фармації»
 • «Організація та економіка фармації»

Нормативні навчальні дисципліни за освітньою програмою «Медицина»:

 • «Медична хімія»
 • «Біологічна та біоорганічна хімія»
 • «Медична біологія»
 • «Фармакологія»

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

П.І.Б. Посада, науковий ступінь, вчене звання
Ларичева Олена Миколаївна в.о. завідувача кафедри, кандидат біологічних наук, доцент olena.larycheva@cmnu.edu.ua

(0512) 76-92-68
GoogleScholar

Шмалько Олександр Олександрович доцент кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент shmalko.a@gmail.com
(0512) 76-92-68
Google Scholar
Оглобліна Мирослава Володимирівна доцент кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент omv.15@ukr.net
(0512) 76-92-68
GoogleScholar
Невинський Олександр Георгійович доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент nevinsky54@ ukr.net
(0512) 76-92-68
Google Scholar
Лебідь Світлана Григорівна доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент ecospectr@ukr.net
(0512) 76-92-68
Google Scholar
Грищенко Геннадій

Васильович

доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент ggryshchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-54
GoogleScholar
Нєпєіна Ганна

Володимирівна

завідувач навчальної лабораторії неорганічної (медичної) хімії annanep.dan@gmail.com
(0512)76-92-68
GoogleScholar
Рапштинська Наталія Вікторівна завідувач навчально-наукової лабораторії фармацевтичної технології natty.medical@ukr.net
(0512)76-92-68
Чернега Аліна

Олександрівна

завідувач лабораторії біологічної та біоорганічної хімії lukanenkoalina3@gmail.com
(0512)76-92-68
Істоміна Ольга Леонідівна провідний фахівець olmetod22@gmail.com
(0512) 76-92-68

Навчально-методичне забезпечення 226 Фармація
Наукова робота кафедри
Навчально-наукові лабораторії та навчальні кабінети спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”
Робота з роботодавцями

Контактна інформація:
4-й корпус, кімн. 4-105а
(0512) 76-92-68
Facebook