Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії


Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії  почала свою діяльність з вересня 2019 року на базі Медичного інституту.

Кафедра здійснює навчання за двома освітніми програмами:

 • Освітньо-професійна програма «Фармація»;
 • Освітньо-професійна програма «Медицина».

Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії є випусковою кафедрою зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані спеціалісти, які є не лише представниками академічного напряму, але й мають великий досвід роботи у фармацевтичній сфері з різноманітних напрямків: пошуку, вивченні та впровадженні нових лікарських засобів, розробці та виготовленні сучасних лікарських форм, оцінці ефективності та безпечності лікарських засобів, організації роботи та управлінні фармацевтичними установами на міському та обласному рівнях.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 6 кандидатів наук, доцентів, 1 старшого викладача та 2 викладачів, всього 9 осіб та забезпечує викладання  базових та вибіркових дисциплін за двома спеціальностями: 226 «Фармація, промислова фармація» та 222 «Медицина».

Нормативні навчальні дисципліни за освітньою програмою «Фармація»:

 • «Загальна та неорганічна хімія»
 • «Органічна хімія»
 • «Біологічна хімія»
 • «Фізична та колоїдна хімія»
 • «Аналітична хімія»
 • «Фармацевтична хімія»
 • «Фармацевтична ботаніка»
 • «Фармакологія», «Фармакогнозія»
 • «Технологія ліків»
 • «Організація та економіка фармації»
 • «Маркетинг у фармації»

Нормативні навчальні дисципліниза освітньою програмою «Медицина»:

 • «Медична хімія»
 • «Біологічна та біоорганічна хімія»
 • «Фармакологія»
 • «Побічна дія ліків»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 226 ФАРМАЦІЯ

Контактна інформація:

4-й корпус, кімн. 4-105а

(0512) 76-92-68

Facebook

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

П.І.Б.

Посада,

науковий ступінь, вчене звання

Оглобліна Мирослава Володимирівна завідувач кафедри,

кандидат фармацевтичних наук, доцент

omv.15@ukr.net

(0512) 76-92-68

GoogleScholar

Шмалько Олександр Олександрович доцент кафедри,

кандидат фармацевтичних наук, доцент

shmalko.a@gmail.com

(0512) 76-92-68

Лебідь Світлана Григорівна доцент кафедри,

кандидат педагогічних наук, доцент

ecospectr@ukr.net

(0512) 76-92-68

GoogleScholar

Ларичева Олена Миколаївна  доцент кафедри,

кандидат біологічних наук, доцент

laricheva72@gmail.com

(0512) 76-92-68

GoogleScholar

Невинський Олександр Георгійович доцент кафедри,

кандидат технічних наук, доцент

nevinsky54@ ukr.net

(0512) 76-92-68

GoogleScholar

Грищенко Геннадій

Васильович

доцент кафедри (внутрішнє суміщення);

кандидат медичних наук, доцент

ggryshchenko@chmnu.edu.ua

(0512) 76-55-54

GoogleScholar

Рапштинська Наталія Вікторівна завідувач навчально-наукової лабораторії фармацевтичної технології natty.medical@ukr.net

(0512)76-92-68

Нєпєіна Ганна

Володимирівна

завідувач навчальної лабораторії медичної хімії annanep.dan@gmail.com

(0512)76-92-68

GoogleScholar

Чернега Аліна

Олександрівна

завідувач навчально-наукової лабораторії біохімії lukanenkoalina3@gmail.com

(0512)76-92-68

Істоміна Ольга Леонідівна провідний фахівець olmetod22@gmail.com

(0512) 76-92-68