Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії


Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії  почала свою діяльність з вересня 2019 року на базі Медичного інституту.

 

Кафедра здійснює навчання за двома освітніми програмами:

 • Освітньо-професійна програма «Фармація»;
 • Освітньо-професійна програма «Медицина».

Кафедра фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії є випусковою кафедрою зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані спеціалісти, які є не лише представниками академічного напряму, але й мають великий досвід роботи у фармацевтичній сфері з різноманітних напрямків: пошуку, вивченні та впровадженні нових лікарських засобів, розробці та виготовленні сучасних лікарських форм, оцінці ефективності та безпечності лікарських засобів, організації роботи та управлінні фармацевтичними установами на міському та обласному рівнях.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 6 кандидатів наук, доцентів, 1 старшого викладача та 2 викладачів, всього 9 осіб та забезпечує викладання  базових та вибіркових дисциплін за двома спеціальностями: 226 «Фармація, промислова фармація» та 222 «Медицина».

 

Нормативні навчальні дисципліни за освітньою програмою «Фармація»:

 • «Загальна та неорганічна хімія»
 • «Органічна хімія»
 • «Біологічна хімія»
 • «Фізична та колоїдна хімія»
 • «Аналітична хімія»
 • «Фармацевтична хімія»
 • «Фармацевтична ботаніка»
 • «Фармакологія», «Фармакогнозія»
 • «Технологія ліків»
 • «Організація та економіка фармації»
 • «Маркетинг у фармації»

Нормативні навчальні дисципліниза освітньою програмою «Медицина»:

 • «Медична хімія»
 • «Біологічна та біоорганічна хімія»
 • «Фармакологія»
 • «Побічна дія ліків»

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 226 ФАРМАЦІЯ

Контактна інформація:

4-й корпус, кімн. 4-105а
(0512) 76-92-68
Facebook

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контактна інформація
Оглобліна Мирослава Володимирівна кандидат фармацевтичних наук, доцент завідувач кафедри omv.15@ukr.net
(0512) 76-92-68
Шмалько Олександр Олександрович кандидат фармацевтичних наук доцент кафедри shmalko.a@gmail.com
(0512) 76-92-68
Лебідь Світлана Григорівна кандидат педагогічних наук,
доцент
доцент кафедри ecospectr@ukr.net
(0512) 76-92-68
Ларичева Олена Миколаївна кандидат біологічних наук доцент кафедри laricheva72@gmail.com
(0512) 76-92-68
Невинський Олександр Георгійович кандидат технічних наук, доцент доцент кафедри nevinsky54@ ukr.net
(0512) 76-92-68
Грищенко Геннадій Васильович кандидат медичних наук, доцент доцент кафедри(внутрішнє суміщення) ecospectr@ukr.net
ggryshchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-54
Лисецький Іван Миколайович викладач (зовнішнє суміщення) ivanlisetsky@rambler.ru.
(0512) 76-92-68
Нєпєіна Ганна Володимирівна завідувач навчально-наукової лабораторії медичної хімії annanep.dan@gmail.com
(0512)76-92-68
Рапштинська Наталія Вікторівна завідувач навчально-наукової лабораторії фармацевтичної технології natty.medical@ukr.net
(0512)76-92-68
Чернега Аліна Олександрівна Завідувач навчально-наукової лабораторії біохімії 76-92-68
lukanenkoalina3@gmail.com
Пасат Яна Сергіївна провідний фахівець 76-92-68
saya.jssfg@gmail.com