Кафедра цивільного та кримінального права і процесу


f

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»; зі спеціальності 081 «Право». Кваліфікація, що присвоюється: Спеціаліст з правознавства. Строк навчання: 1 рік.

 

Історія розвитку кафедри цивільного та кримінального права і процесу бере початок зі створення в 1999 році у Миколаївській філії НУ КМА кафедри правознавства. Після створення у 2001 році факультету правничих наук засновано окрему кафедру галузевих правових наук, а 26 жовтня 2006 року засіданням Вченої ради університету (протокол № 2(44)) та наказом ректора №234/К від 31 жовтня 2006 року перейменовано на кафедру цивільного та кримінального права і процесу. У різні періоди часу кафедрою завідували доцент, кандидат юридичних наук В.О. Ситник; доцент кандидат юридичних наук Л.В. Мамчур; професор, доктор юридичних наук О.А. Кириченко. Свого часу на кафедрі працювали такі відомі вчені, як: професор, доктор юридичних наук В.П. Ємельянов; професор, доктор юридичних наук В.М. Коссак; професор, доктор юридичних наук В.Л. Мусіяка; професор, доктор юридичних наук В.М. Стратонов. У співпраці з такими провідними вченими, як академік, доктор юридичних наук О.М. Костенко, родом з Миколаївщини; професор, доктор юридичних наук Р.О. Стефанчук, доктор юридичних наук В.Л. Костюк забезпечувалось проведення плідної наукової роботи кафедри.

До складу сучасної кафедри цивільного та кримінального права і процесу входять наступні викладачі: завідувач кафедри – доцент, к.ю.н. Г.Л. Шведова; професор, д.ю.н. А.Б. Блага; декан юридичного факультету – доцент, к.ю.н. Д.С. Січко; доцент, к.ю.н. Л.В. Мамчур; доцент, к.ю.н. О.І. Шаповалова; доцент, к.ю.н. О.С. Тунтула; викладачі-сумісники: д.ю.н., професор О.А. Кириченко; к.ю.н., доцент Л.М. Загоруй.

Юр. 2

В основі розвитку кафедри лежить науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького колективу в напряму теоретико-прикладних міжгалузевих та спеціальних досліджень сфери цивільного, кримінального, господарського права і процесу. Свого часу під керівництвом професора О.А. Кириченка розроблено понад 100 новітніх доктрин і концепцій юриспруденції; під науковим керівництвом академіка О.М. Костенка, професора В. М. Коссака та д.ю.н. В. Л. Костюка захищено три кандидатські дисертації. На сьогодні продовжується науково-дослідна робота кафедри в рамках розробленої теми юридичного факультету «Актуальні проблеми вітчизняного державо- і правотворення», затвердженої вченою радою університету (протокол №3(45) від 09.11.2006 року). Робота проводиться у тісній співпраці з Київською, Харківською, Одеською, Львівською, Івано-Франківською науковими школами цивільного та кримінального права і процесу, у зв’язку з чим регулярно відбуваються спільні наукові конференції, семінари, видаються потужні збірки наукових праць. Співробітництво з такими провідними навчальними закладами України, як: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Львівський національний університет імені Івана Франка, державні університети внутрішніх справ у м. Львові, м. Харкові та м. Одесі, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія», Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, сприяє консолідації спільних зусиль університетів на підвищення якості правової освіти в Україні. У зв’язку з цим особлива увага на кафедрі приділяється роботі зі студентами, постійна та наполеглива співпраця з якими дає можливість посідати перші сходинки у щорічних студентських змаганнях та олімпіадах з різних правових дисциплін.

Поряд із науковою роботою професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує на високому навчально-методичному рівні викладання для студентів юридичного факультету, Інституту післядипломної освіти та інших факультетів університету таких навчальних дисциплін: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінологія», «Господарське право», «Договірне право», «Корпоративне право», «Сімейне право», «Інформаційне право», «Аграрне право», «Земельне право», «Екологічне право» та інших, забезпечує необхідну підготовку курсових та дипломних робіт. Викладачами кафедри проводяться щорічні стажування та підвищення кваліфікації в різних навчальних закладах та установах України (НДІ Інтелектуальної власності НАН України, НДЕКЦ УМВС в Миколаївській області) та за сприяння міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ.

Контактна інформація:

Кафедра розташована:
54 003, м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна (Акіма), 2
10-й корпус, кімн. 10-225
Телефон: (0512) 76-55-62

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Блага Алла Борисівна доктор юридичних наук, доцент завідувач (0512) 76-55-62
Google Scholar
Кириченко Олександр Анатолійович доктор юридичних наук, професор професор (0512) 50-03-32
Січко Дмитро Сергійович кандидат юридичних наук, доцент декан юридичного факультету, доцент Dmytro.Sichko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-65
Мамчур Людмила Володимирівна кандидат юридичних наук, доцент доцент (0512) 76-55-62
Google Scholar
Тунтула Олександра Сергіївна кандидат юридичних наук, доцент доцент (0512) 50-03-32
Google Scholar
Шаповалова Ольга Іванівна кандидат юридичних наук, доцент доцент (0512) 42-31-63
(097) 009-26-12
Google Scholar
Шведова Ганна Леонідівна кандидат юридичних, доцент доцент (0512) 76-55-62
Google Scholar
Лагода Катерина Олександрівна кандидат юридичних наук старший викладач (0512) 76-55-62
Половченя Катерина Олександрівна кандидат юридичних наук старший викладач (0512) 76-55-62
Вовчук Альона Анатоліївна магістр державного управління завідувач кабінету (0512) 76-55-62

 

Події та оголошення


вересня
17
Арт-майстерня “АКВАГРИМ” розпочинає зустрічі та запрошує на творчо-психологічні заняття студентів усіх курсів

Коли: 17 вересня о 15:30 Де: аудиторія 4-107 ( Центр соціально-психологічної підтримки) Арт-майстерня “АКВАГРИМ” розпочинає зустрічі та запрошує на творчо-психологічні заняття студентів усіх курсів! Головна мета арт-майстерні полягає в гармонізації психічного стану через розвиток здатності до самовираження і самопізнання. Цінність …

жовтня
7
День відкритих дверей ЧНУ імені Петра Могили

Дата: 7 жовтня 2018 року Час: 10.00-14.00 У програмі: виступ ректора Клименка Л. П про сьогодення і перспективи розвитку університету; про умови вступу на навчання за програмами підготовки бакалавра та магістра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра/магістра; …

вересня
25
Bебінари українською мовою Web of Science і інших ресурсів компанії Clarivate Analytics

Шановні колеги! Пропонуємо Вам серію вебінарів українською, для опанування  Web of Science і інших  ресурсів компанії Clarivate Analytics. На сьогодні 72 українські видання індексуються у Web of Science Core Collection 15 з них мають імпакт фактор, інші індексуються в ESCI. На жаль,  кілька українських видань нещодавно було виключено з ESCI за грубі порушення редакторських …