Кафедра цивільного та кримінального права і процесу


 

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 081 «Право».

Історія розвитку кафедри цивільного та кримінального права і процесу бере початок зі створення в 1999 році у Миколаївській філії НУ КМА кафедри правознавства. Після створення в 2001 році факультету правничих наук засновано окрему кафедру галузевих правових наук, а 26 жовтня 2006 року засіданням Вченої ради університету (протокол № 2(44)) та наказом ректора №234/К від 31 жовтня 2006 року перейменовано на кафедру цивільного та кримінального права і процесу. У різні періоди часу кафедрою завідували доцент, кандидат юридичних наук В.О. Ситник; доцент кандидат юридичних наук Л.В. Мамчур; професор, доктор юридичних наук О.А. Кириченко. Свого часу на кафедрі працювали такі відомі вчені, як: професор, доктор юридичних наук В.П. Ємельянов; професор, доктор юридичних наук В.М. Коссак; професор, доктор юридичних наук В.Л. Мусіяка; професор, доктор юридичних наук В.М. Стратонов. У співпраці з такими провідними вченими, як академік, доктор юридичних наук О.М. Костенко, родом з Миколаївщини; професор, доктор юридичних наук Р.О. Стефанчук, доктор юридичних наук В.Л. Костюк забезпечувалось проведення плідної наукової роботи кафедри.

До складу кафедри цивільного та кримінального права і процесу входять такі викладачі: завідувач кафедри – професор б.в.з., д.ю.н. А.Б. Блага; декан юридичного факультету – доцент, к.ю.н. Д.С. Січко; доцент, к.ю.н. Л.В. Мамчур; доцент, к.ю.н. О.І. Шаповалова; доцент, к.ю.н. О.С. Тунтула; доцент, к.ю.н. Г.В. Юркова; ст. викладач, к.ю.н. Ю.Д. Ткач; д.ю.н., професор І.В. Озерський; викладачі-сумісники: д.ю.н., професор В.М. Стратонов; ст. викладач, к.ю.н. К.О. Лагода.

В основі розвитку кафедри лежить науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького колективу в напряму теоретико-прикладних міжгалузевих та спеціальних досліджень сфери цивільного, кримінального, господарського права і процесу. Свого часу під керівництвом професора О.А. Кириченка розроблено понад 100 новітніх доктрин і концепцій юриспруденції; під науковим керівництвом академіка О.М. Костенка, професора В. М. Коссака та д.ю.н. В. Л. Костюка захищено три кандидатські дисертації. Сьогодні продовжується науково-дослідна робота кафедри в рамках розробленої теми юридичного факультету «Актуальні проблеми вітчизняного державо- і правотворення», затвердженої вченою радою університету (протокол №3(45) від 09.11.2006 року). Робота проводиться в тісній співпраці з Київською, Харківською, Одеською, Львівською, Івано-Франківською науковими школами цивільного та кримінального права й процесу, у зв’язку з чим регулярно відбуваються спільні наукові конференції, семінари, видаються монументальні збірки наукових праць. Співробітництво з такими провідними навчальними закладами України, як Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Львівський національний університет імені Івана Франка, державні університети внутрішніх справ у м. Львові, м. Харкові та м. Одесі, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія», Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника сприяє консолідації спільних зусиль університетів на підвищення якості правової освіти в Україні. У зв’язку з цим особлива увага на кафедрі приділяється роботі зі студентами, постійна та наполеглива співпраця з якими дає можливість посідати перші сходинки у щорічних студентських змаганнях та олімпіадах з різних правових дисциплін.

Поряд із науковою роботою професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує на високому навчально-методичному рівні викладання для студентів юридичного факультету, Інституту післядипломної освіти та інших факультетів університету таких навчальних дисциплін: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Судова медицина та психіатрія», «Господарське право», «Господарський процес», «Цивільно-правове регулювання договірних відносин», «Сімейне право», «Судові та правоохоронні органи», «Психологія», «Актуальні проблеми юридичної психології», «Психологічні аспекти посттравматичних стресових розладів», «Педагогіка вищої школи та методика науково-дослідної роботи», «Основи наукової діяльності», «Актуальні проблеми протидії насильства в сім’ї», «Актуальні проблеми криміналістики», «Теоретичні проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень», «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності», «Правове регулювання обігу цінних паперів», «Міжнародне приватне право», забезпечує необхідну підготовку курсових та дипломних робіт.

Викладачами кафедри проводяться щорічні стажування та підвищення кваліфікації в різних навчальних закладах та установах України (НДІ Інтелектуальної власності НАН України, НДЕКЦ УМВС в Миколаївській області) та за сприяння міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ.

Контактна інформація:

м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна (Акіма), 2
10-й корпус, кімн. 10-225
(0512) 76-55-62

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Блага Алла Борисівна доктор юридичних наук, професор б.в.з. завідувач кафедри, професор б.в.з. (0512) 76-55-62
 Google Scholar
Озерський Ігор Володимирович доктор юридичних наук, професор професор (0512) 76-55-62
Стратонов Василь Миколайович доктор юридичних наук, професор професор (0512) 76-55-62
Січко Дмитро Сергійович кандидат юридичних наук, доцент декан юридичного факультету, доцент pravo.chnu@gmail.com
(0512) 76-55-65
Мамчур Людмила Володимирівна кандидат юридичних наук, доцент доцент (0512) 76-55-62
  Google Scholar
Тунтула Олександра Сергіївна кандидат юридичних наук, доцент доцент (0512) 50-03-32
  Google Scholar
Шаповалова Ольга Іванівна кандидат юридичних наук, доцент доцент (0512) 42-31-63
(097) 009-26-12
  Google Scholar
Ткач Юрій Дмитрович кандидат юридичних наук старший викладач (0512) 76-55-62
Юркова Галина Володимирівна кандидат юридичних наук, доцент доцент (0512) 76-55-62
Половченя Алла Борисівна кандидат юридичних наук, доцент доцент (0512) 76-55-62
Лагода Катерина Олександрівна кандидат юридичних наук старший викладач (0512) 76-55-62
Демельханова Анастасія Артурівна магістр провідний фахівець кафедри (0512) 76-55-62

 

Події та оголошення


вересня
17
Інноваційний кластер RinnoHUB запрошує на круглий стіл на тему «Інноваційний потенціал Миколаївщини»

Інноваційний кластер RinnoHUB, який активно займається розвитком інноваційного потенціалу нашого регіону, разом із Чорноморським національним університетом імені Петра Могили запрошує до участі у круглому столі на тему «Інноваційний потенціал Миколаївщини», який відбудеться 17 вересня 2020 року. Початок заходу о 14,00 …

вересня
7
Вебінари від компанії Clarivate про ресурси для успішної наукової діяльності

Запрошуємо на безкоштовні вебінари компанії Clarivate про ресурси, що будуть корисними для успішної наукової діяльності. 7-11 вересня 2020 року заплановано 12 вебінарів українською, щодня пропонується нова тема, у двох або трьох повторах. Обирайте зручний час. Після переходу за обраним посиланням …

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів)

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 17.08 – 25.08.2020 року Детальніше тут