Історія становлення


Чорноморський національний університет – один з наймолодших вищих навчальних закладів в Україні. Він розташований на місці, де у 1862 році Указом імператора була утворена Миколаївська портова реміснича школа. З того часу тут існували заклади освіти різного типу.

Відродження ЧНУ – частина Ренесансу української культури. Так, 15 жовтня 1615 р. знатна киянка Галшка Гулевичівна подарувала українському братству свою садибу на Подолі в  Києві для заснування монастиря, шпиталю та школи. Відтоді цей день є Днем заснування Києво-Могилянської академії.

Києво-Могилянська академія, перший у Східній Європі університет, була заснована святим Петром Могилою, видатним діячем православної церкви та реформатором освіти.

Петро Могила (1596-1647) – видатний релігійний, культурно-освітній діяч, один із засновників Києво-Могилянської академії. У добу Відродження формував громадянський статус національних мов, дбав про освіту, рівну європейській. Діяльність П. Могили в галузі освіти була спрямована на піднесення національної самосвідомості.

Статус Академії навчальний заклад отримав 1658 року. З її стін вийшло чимало видатних діячів української науки, культури, релігії.

Згодом, 1817 р. рішенням Священного синоду Російської Імперії Києво-Могилянська академія була закрита. У 1819 р. в приміщеннях Університету була відкрита Київська духовна академія, що проіснувала до 1918 р.

І тільки 19 вересня 1991 р. видано розпорядження Голови Верховної Ради України “Про відродження Києво-Могилянської академії на її історичній території як університету “Києво-Могилянська Академія” (УКМА)”.

Офіційне урочисте відкриття університету “Києво-Могилянська академія” відбулося 24 серпня 1992 р. Академія була відновлена як світський навчальний заклад. Це стало символом відродження незалежної України.

У 1994 р. заклад здобув титул “Національний університет”. Патроном Національного університету “Києво-Могиляньска академія” є Президент України.

У перші роки повторного відкриття головного Університету у Києві ми бачили, що можливо створити Український Університет, який є відкритим для нових досягнень західної освіти. Ми продовжуємо слідувати цій традиції.

Відродження Києво-Могилянської академії у 1992 році посіяло надію серед патріотично налаштованих громадян України про створення вищих навчальних закладів нового типу. Перші роки діяльності цього університету переконливо довели, що в Україні швидкими темпами можна створити навчальний заклад, який поєднує кращі риси вищої освіти радянських часів та досягнень провідних країн Заходу. Приклад КМА став орієнтиром для створення новітніх навчальних закладів у регіонах.

Водночас отримання Україною незалежності привело до значних змін в інфраструктурі народного господарства Північного Причорномор’я. Спрямованість виключно на суднобудування виявилась недостатньою, регіон відчував значну потребу у фахівцях з вищою освітою насамперед гуманітарного напрямку. Відчувалася значна потреба у спеціалістах з економіки, іноземних мов, права, екології, політології та комп’ютерної техніки. Підготовка фахівців мала відповідати сучасним міжнародним нормам і здійснюватися державною (українською) мовою з оволодінням у повному обсязі англійською мовою.

Ідея створення Миколаївської філії НаУКМа з’явилася влітку 1995 року серед викладачів Українського державного морського технічного університету, які відчували, що тільки технічної освіти для регіону вже замало, незважаючи на те, що тут діяли педагогічний інститут та філія Київського інституту культури. Попередні розмови про створення нового ВНЗ почалися у серпні цього ж року з тодішнім мером Миколаєва О.Я.Бердниковим, заступником голови облдержадміністрації А.Д.Ковалем, директором заводу імені 61 комунара В.О.Лавриненком, головою Миколаївського крайового Народного Руху України Ю.В.Діденком. Керівництво облдержадміністрації, обласного управління освіти та міста підтримали ідею створення Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Дав згоду на виділення приміщення під навчальний корпус директор ДП “Завод імені 61 комунара” Д.О.Черненко, призначений на посаду у серпні того року.

30-31 серпня 1995 року з’явилися перші офіційні документи: лист управління освіти за підписом на той час його начальника Я.І.Журецького та заступника голови міськвиконкому І.А.Мейжис до президента НаУКМА В.С.Брюховецького про створення філії.

Був створений організаційний комітет з питань відкриття нового ВНЗ. Спочатку планувалося дати йому назву “Академія управління, економіки і права”. До комітету на громадських засадах входили Л.П.Клименко (голова), О.П.Мещанінов (заступник голови), Г.Л.Норд та Г.В.Коцюр. Робота почалася з вивчення конкретних потреб у кадрах підприємств області та міста, наявності кадрового потенціалу викладачів та спеціалістів. Робилося обґрунтування, йшла робота над статистичними матеріалами.

23 жовтня 1995 р. у приміщенні теперішньої філії відбулася зустріч представників керівництва міста, установ, преси і безпосередніх організаторів. На зустрічі була підтверджена думка про створення у Миколаєві нового вищого навчального закладу. Була розглянута його концепція, підготовлена професором С.М.Соловйовим.

Робота почалася зі створення нормативної бази. Розробку бізнес-плану здійснив О.П.Мещанінов, маркетингову проробку – Г.Л.Норд, техніко-економічні розрахунки – М.М.Чорний. Усі роботи виконувалися безкоштовно, на громадських засадах. У січні-березні до роботи підключилися В.В.Драгомиров, В.М.Бандура, Ю.А.Батрак, Ю.Ю.Верланов, О.М.Трунов.

17 січня 1996 року у НаУКМА відбулася Вчена рада, на якій розглядалося питання про створення Миколаївської філії, тут були присутні Л.П.Клименко, О.П.Мещанінов, В.В.Драгомиров. Вчена рада одностайно схвалила бізнес-план відкриття філії та її статут. На підставі ухвали Вченої ради президент НаУКМА видав наказ від 17 січня 1996 року про відкриття філії і призначив виконуючим обов’язки ректора Л.П.Клименка. 31 січня Миколаївський міськвиконком офіційно зареєстрував новий ВНЗ.

Розпочалася підготовка матеріалів до ліцензування та до Постанови Кабінету Міністрів про відкриття філії. Велику роботу виконали декани факультетів Ю.А.Батрак, Ю.Ю.Верланов та В.В.Добровольський. Величезну допомогу в ліцензуванні та прийнятті постанови Кабінету Міністрів України надав народний депутат України В.М.Ємельянов. 13 червня 1996 року ДАК прийняв рішення про видачу МФ НаУКМА ліцензій з економіки, комп’ютерних наук та екології із загальним обсягом набору 175 осіб.

3 липня 1996 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 712 про створення МФ НаУКМА, Миколаївського колегіуму НаУКМА та розробку регіональної програми “Миколаївський навчальний національно-культурний комплекс”. Процес організаційного створення філії закінчився. 14 липня відбулося вступне тестування.

30 серпня відбулося урочисте відкриття Миколаївської філії. Миколаївський український театр драми та музичної комедії підготував спеціальну програму посвячення в студенти. Директор театру М.Берсон і головний режисер О.Ігнатьєв особисто брали участь у виставі.

Протягом 1996-1998 років вдалося створити умови для навчального процесу. Проведено ремонт у приміщеннях, запрацювали системи опалення, придбано меблі для кабінетів та аудиторій, необхідні підручники і посібники. Створені лабораторії фізики, хімії, екології, електротехніки.

Відремонтовано спортивний зал. Обладнані три комп’ютерні класи найсучаснішою технікою. Комп’ютери об’єднані у мережу і підключені до системи Інтернет. Придбано друкарське обладнання, створено редакційно-видавничий відділ.

У 2000 році здійснено перший випуск бакалаврів з таких спеціальностей:

  • інтелектуальні системи прийняття рішень;
  • фінанси;
  • екологія;
  • політологія.

Це дало змогу успішно отримати акредитацію з цих спеціальностей на рівні бакалавра. У 2001 році здійснено перший випуск спеціалістів з вищеназваних спеціальностей та другий випуск бакалаврів. У цьому ж році філія отримала  акредитацію з цих спеціальностей на рівні спеціаліста.

13 березня 2002 року було видане розпорядженням Кабінету Міністрів України № 112-р від 13.03.02 р. “Про утворення Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили” комплексу Києво-Могилянська академія. І слідом відбулося створення Навчально-наукового комплексу “Києво-Могилянська академія”, тобто укладання установчого договору між президентом НаУКМА –  В.С.Брюховецьким та ректором МДГУ імені Петра Могили – Л.П.Клименком та затвердження “Положення про навчально-науковий комплекс “Києво-Могилянська академія”.

До МДГУ імені Петра Могили ще більше потяглися викладачі й абітурієнти. Серед студентів з’явилися представники не тільки Чорноморського регіону, а майже усіх областей України і навіть Києва. Стали навчатися іноземні студенти, кафедри очолили професори та доктори наук. Почали відкриватись власні інститути, наукові школи й центри, спеціалізовані ради по захисту дисертацій. За темпами і масштабами розвитку МДГУ імені Петра Могили почав переростати себе. Фактично університет став багатопрофільним. У гуманітарному університеті доктори технічних наук стали щорічно отримувати патенти на винаходи. Крім суто  гуманітарних спеціальностей у МДГУ імені Петра Могили розширився випуск бакалаврів і магістрів з правознавства, фінансів і кредиту, екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії, приладобудування тощо. Тож логічною стала пропозиція Міністерства освіти і науки України, погоджена з Миколаївською обласною облдержадміністрацією, про зміну статусу МДГУ імені Петра Могили.

10 грудня 2008 р. відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 1521-р Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили реорганізовано в класичний Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

Для забезпечення рівня освіти, який відповідає міжнародним вимогам, університет підтримує постійні та міцні зв’язки з різними міжнародними організаціями і закордонними університетами. Розширюється практика запрошення провідних іноземних вчених для викладання в ЧНУ імені Петра Могили, а також стажування наших студентів та викладачів у закордонних університетах.

Організація студентського життя відбувається через самоврядування. Студентська колегія допомагає вчорашнім школярам організовувати побут, дозвілля, розв’язати виникаючі конфлікти.

В основу науково-дослідної роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили покладений наш національний досвід, зокрема філософська концепція Петра Могили – органічне поєднання наукової та навчальної діяльності. Наукові дослідження здійснюються за схваленою Вченою радою і затвердженою ректором програмою.
Незважаючи на юний вік нашого закладу, наш університет вже став одним із найвпливовіших закладів у південному регіоні. Це – єдиний в Південному регіоні український університет класичного типу, в якому широко застосовуються західні педагогічні технології у поєднанні з вітчизняними традиціями (Liberal Arts Education). Ми намагаємося залучити всі нові освітні технології і принципи університетського управління.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Календар найважливіших дат Чорноморського національного університету імені Петра Могили:

Червень 1995 р. – директор КНВП “Триботехніка” Л. П. Клименко висловлює ідею щодо створення у м. Миколаєві університету гуманітарного спрямування.

30 серпня 1995 р. – створено організаційний комітет щодо відкриття нового навчального закладу.

17 січня 1996 р. – Вчена Рада Національного університету “Києво-Могилянська Академія” ухвалила Концепцію, бізнес-план та Положення про Миколаївську філію Національного університету “Києво-Могилянська Академія” (МФ НаУКМА).

31 січня 1996 р. – Миколаївський міськвиконком зареєстрував новий виш – Миколаївську філію Національного університету “Києво-Могилянська Академія”.

13 червня 1996 р. – ДАК прийняла рішення про видачу МФ НаУКМА ліцензії на право підготовки спеціалістів за спеціальностями «економіка», «комп’ютерні науки», «екологія» з планом набору 175 осіб.

3 липня 1996 р. – прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 712 “Про утворення Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська Академія”.

7 грудня 1996 р. – перший волонтер Корпусу Миру США Лаура Удгельман працює зі студентами філії, викладаючи економічні та екологічні дисципліни й англійську мову.

Січень 1997 р. – проведені перші “Могилянські читання”.

Травень 1997 р. – засновано газету “Вагант” – перший друкований орган МФ НаУКМА; створено департамент “Політологія”.

30 серпня 1997 р. – відбулося відкриття пам’ятника великому покровителеві Києво-Могилянської академії святому Петру Могилі на подвір’ї МФ НаУКМА.

Вересень 1997 р. – створено факультет іноземної філології.

17 січня 1998 р. – відкриття картинної галереї в МФ НаУКМА. Перша виставка робіт кращих художників міста Миколаєва.

Лютий 1998 р. – вийшов перший випуск збірки “Наукові праці”, том І, за напрямами «економіка», «історія», «політологія», «філософія», «екологія», «технічні науки».

Квітень 1998 р. – вийшла перша збірка “Студентські наукові студії”.

Червень 1998 р. – вперше студенти МФ НаУКМА Ірина Чайка (економічний факультет), Валентин Гацук (комп’ютерний факультет) та Ольга Кострова (департамент екології) стали фіналістами конкурсу “Freedom Support Act Undergraduate Program” для навчання в американських університетах.

8 липня 1998 р. – вперше стартувала морська екологічна наукова експедиція студентів-екологів МФ НаУКМА на власному судні “Гея”.

22-25 жовтня 1998 р. – вперше ректор МФ НаУКМА Леонід Клименко бере участь у Будапешті у симпозіумі “Artes Liberales”, як ректор вишу, де впроваджуються принципи вільного творчого навчання.

Листопад 1998 р. – перший прийом до аспірантури представників Миколаївської філії Романа Мінакова, Оксани Білецької, Олександра Тригуба, Віктора Єлісєєва, Костянтина Нетудихати.

1 червня 1999 р. – урочисто відкрито Центр франкофонії та постійне представництво Миколаївської обласної асоціації “Альянс Франсез” в МФ НаУКМА.

8 червня 1999 р. – університету передано гуртожиток на вулиці Чигрина, 82.

Жовтень 1999 р. – збірка “Наукові праці”, секції “Історичні науки” та “Економічні науки” включені до переліку № 1 ВАК України наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Листопад 1999 р. – збудовано власну котельню.

19 грудня 1999 р. – відбулося освячення пам’ятного знаку на місці майбутньої каплиці Святого Миколая.

Лютий 2000 р. – Інститут промислової власності вперше приймає від МФ НаУКМА три заявки на винаходи, що підготував доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних технологій В. Я. Кутковецький. Тематика винаходів – електромагнітна обробка рідини.

Березень 2000 р. – вперше в приміщенні МФ НаУКМА відбувся Миколаївський турнір Всеукраїнського синхронного чемпіонату гри “Що? Де? Коли?”

3 липня 2000 р. – відбулася перша в житті МФ НаУКМА конвокація – урочиста церемонія вручення дипломів бакалавра першому випуску студентів.

Серпень 2000 р. – відкрито факультет правничих наук.

1 вересня 2000 р. – введено в дію новий навчальний корпус, де розмістився факультет політичних наук. Академія збільшилася на 14 аудиторій.

9 листопада 2000 р. – засновано Центр політичних досліджень НДІ НАН України. Науковий керівник – М. О. Багмет.

Грудень 2000 р. – відкрився тренажерний зал із сучасною оздоровчою фізіотерапевтичною апаратурою.

Січень 2001 р. – створено харчовий комплекс.

30 січня 2001 р. – вперше відбувся захист здобувача Р. О. Гришкової на науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

9 лютого 2001 р. – вперше відбувся захист аспіранта О. П. Тригуба на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Грудень 2001 р. – спільне засідання вчених рад НаУКМА та МФНаУКМА, на якому ухвалено рішення про створення МДГУ.

13 березня 2002 р. – видане розпорядження Кабінету Міністрів України № 112-р від 13.03.02 р. “Про утворення Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили” комплексу Києво-Могилянська академія.

27 березня 2002 р. – презентація Центру сприяння розвитку кар’єри та працевлаштування студентів.

15 квітня 2002 р. – створення Навчально-наукового комплексу “Києво-Могилянська академія”:
– укладання установчого договору між президентом НаУКМА В. С. Брюховецьким  та ректором МДГУ імені Петра  Могили Л. П. Клименком;
– затвердження “Положення про навчально-науковий комплекс “Києво-Могилянська академія”.

26 квітня 2002 р. – перший в МФ НаУКМА захист докторської дисертації. Результати своїх досліджень з успіхом захистив здобувач ступеня доктора технічних наук, ректор Леонід Клименко.

15 листопада 2002 р. – державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України вперше видав д.т.н., професору МДГУ імені Петра Могили Валентину Яковичу Кутковецькому патент на винахід № 50844 від 15.11.2002 р. Бюл. № 11 “Пристрій для переміщення електропровідної рідини”.

17 січня 2003 р. – відкриття нової спортивної зали.

21 травня 2003 р. – на підставі постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 21.05.2003 р. № 6-11/5 виданий наказ Вищої атестаційної комісії України від 21.05.2003 р. № 262 про створення в МДГУ імені Петра Могили першої спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальностей 23.00.01 – «теорія та історія політичної думки» і 23.00.02 – «політичні інститути та процеси».

Квітень 2004 р. – створення японського центру, де студенти мають змогу вивчати японську мову та каліграфію, історію, культуру, мистецтво, народні ремесла та східні єдиноборства.

29-30 травня 2004 р. – відбувся перший Ольвійський форум молодих економістів.

Липень 2005 р. – створено пресцентр університету.

Вересень 2005 р. – створено факультет соціології.

Жовтень 2006 р. – створення інституту державного управління.

10 жовтня 2006 р. – створення Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Березень 2007 р. – створення Центру соціологічних досліджень.

7 листопада 2007 р. – створено Науково-методичний центр екобезпеки.

28 грудня 2007 р. – урочисте вручення дипломів бакалаврів випускникам університету заочної форми навчання за спеціальністю “правознавство”. Це був перший випуск студентів-заочників.

10 грудня 2008 р. – відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1521-р Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили реорганізовано в Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

2008 р. – створено Тбіліський інститут Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

2009 р. – відбувся перший набір абітурієнтів з обмеженими можливостями.

31 серпня 2010 р. – церемонія відкриття перших курсів з перепідготовки звільнених військовослужбовців та членів їхніх сімей в рамках спільного проєкту Міністерства оборони України та ОБСЄ “Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України”.

1 вересня 2010 р. – факультет іноземної філології перетворено на інститут філології.

Травень 2011 р. – за участі Голови Представництва Європейської комісії в України Жозе Мануела Пінту Тейшейри та представників ряду посольств країн ЄС у ЧДУ імені Петра Могили було урочисто відкрито кафедру програми Жана Моне.

Серпень 2011 р. – урочисте відкриття водної станції, де стартувала перша регата з академічного веслування “Кубок Чорного моря”, присвячена 20-й річниці незалежності України.

19 лютого 2013 р. – урочисте відкриття Центру болгарської мови та культури.

Жовтень 2013 р. – відкриття TOEFL-Центру.

7 листопада 2013 р. – відкриття Науково-дослідного інституту полоністики.

Лютий 2014 р. – створення музею Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

21 травня 2014 р. – проведення на базі університету третього засідання загальнонаціонального круглого столу національної єдності, у якому взяли участь президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, представник ОБСЄ Вольфганг Шингер, інші високопосадовці та громадські діячі.

26 вересня 2014 р. – урочисте відкриття на базі ЧДУ імені Петра Могили Інформаційного центру Європейського Союзу в м. Миколаїв за участю пресаташе Представництва ЄС в Україні Давіда Стуліка.

Жовтень 2014 р. – розпочав роботу English Language Conversation Club – англомовний розмовний клуб. Його очолила Тріста Рапперт-МакҐетрик, дослідниця зі Сполучених Штатів Америки.

1 листопада 2014 р. – створення Центру європейської та світової інтеграції.

17 травня 2016 р.  – наказом Міністерства освіти і науки України №996л  навчальний заклад отримав ліцензію на підготовку фахівців другого (магістерського) рівня за спеціальністю 222 «Медицина» в кількості 150 осіб.

14 червня 2016 р.  – Указом Президента України № 252  Чорноморському державному університету імені Петра Могили було присвоєно статус національного.