Кафедра олімпійського та професійного спорту - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра олімпійського та професійного спорту


Кафедра олімпійського та професійного спорту – випускова кафедра факультету фізичного виховання і спорту для спеціальності «Спорт», яка була створена 1 вересня 2014 року.

Основна діяльність кафедри полягає в організації та здійсненні навчально-виховного процесу з підготовки тренерів з обраного виду спорту та вчителів фізичної культури.

В процесі вивчення комплексу навчальних дисциплін студенти спеціальності «Спорт» набувають таких вмінь та навичок:

 • ефективно використовувати загальні та специфічні методичні принципи побудови процесу фізичного виховання і спортивного тренування;

 • організовувати заняття з різних видів спорту, груп загальної фізичної підготовки;

 • досконало володіти різноманітними формами занять з фізичного виховання та спортивного тренування;

 • визначати рівень розвитку і фізичних якостей окремої особи та оцінювати її у відповідності до програми підготовки та вікових нормативів;

 • формувати поставу і вдосконалювати будову тіла засобами фізичного виховання і спортивного тренування;

 • використовувати стандартне і нестандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання при проведенні занять;

 • володіти навичками страхування і застосовувати їх під час виконання фізичних вправ особами, що займаються;

 • прогнозувати бажані результати навчально-тренувального процесу на основі врахування закономірностей адаптації щодо тренувальних впливів;

 • користуючись навчальним планом і навчальною програмою з фізичної культури, враховуючи матеріально-технічну базу закладу, складати документи планування (план-графік навчально-виховного процесу на рік, робочий план, конспекти занять);

 • користуючись нормативними документами готувати документацію щодо планування навчально-тренувального процесу (перспективний план, річний план-графік, мезоцикли і мікроцикли різних типів, плани тренувальних занять);

 • планувати стратегію і тактику змагальної діяльності, враховуючи стан спортсмена, склад суперників, особливості суддівства, спосіб проведення змагань;

 • підбирати і використовувати інформативні та надійні тести для визначення показників підготовленості осіб у відповідності до їхніх вікових і кваліфікаційних особливостей та специфіки виду спорту.

 

Викладацький склад

Чернозуб Андрій Анатолійович
декан факультету, доктор біологічних наук,доцент

Чернозуб
Освіта та професійний шлях:
У 2002 р. закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут, факультет фізичної культури та спорту, за спеціальністю фізичне виховання. З1997 р. – вчитель фізичної культури ЗОШ №53. З 1999 р. – інструктор тренажерного залу СКПБ «Водолій». З 2003 р. -викладач кафедри спортивних дисциплін в МДУ ім. В.О. Сухомлинського. З 2013 р. – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання МДУ ім. В.О. Сухомлинського. У 2014 р. – завідуючий кафедрою олімпійського та професійного спорту в ЧДУ ім.П.Могили. У 2015 р. – декан факультету фізичного виховання та спорту в ЧНУ ім.П.Могили.
Захист дисертацій:
2003 р. – захистив кандидатську дисертацію «Програми тренувальних занять в атлетизмі, що побудовані залежно від індивідуальних властивостей м’язової маси спортсменів», спеціальність 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт». Автор близько 100 наукових праць.

2016 р. – захистив докторську дисертацію “Адаптаційно-компенсаторні реакції організму людини в умовах силових навантажень різної спрямованості”, спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини.
Електрона адреса: chdu.sport@gmail.ru
Телефон: 76-55-95

 

Абрамов Карен Ваганович
в.о. доцента (б.в.з.) кафедри

Абрамов
Освіта та професійний шлях:
1990 р. – працює тренером-викладачем з плавання у ДЮСШ с. Радсад. 1993– 1996 рр. – працює тренером-викладачем КДЮСШ «Гарт» м. Миколаєва. 1996–2002 рр. – працює у УДМТУ імені адмірала Макарова викладачем кафедри ФВС. 2002–2003 рр. – КДЮСШ ФСО України тренером-викладачем. 2003–2014 рр. – працює старшим викладачем кафедри ФВС у НУК імені адмірала Макарова. 2003–2013 рр. – працює у МНУ імені В.О. Сухомлинського.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2001 р. – присвоєно звання Заслуженого тренера України з плавання.
2005 р. – нагороджений грамотою Кабінету Міністрів України.
Електронна адреса:chdu.sport@gmail.com
Телефон: (0512) 75-55-95

 

Авраменко Анатолій Олександрович
доктор медичних наук, в.о. професора (б.в.з.) кафедри

Авраменко
Освіта та професійний шлях:
У 1986 р. – Кримський медичний інститут спеціальності «Лікувальна справа». З 1984 р. – мед.брат Обласної клінічної лікарні м. Сімферополь. З 1986 р. – лікар-інтерн Лікарні швидкої медичної допомоги, м. Миколаїв. З 1987 р. – лікар-хірург 2 міської поліклініки, м. Миколаїв. У 1993 р. – лікар-ендоскопіст 3 міської лікарні, м. Миколаїв. У 2005 р. – професор кафедри фізичної реабілітації Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини. З 2013 р. – завідувач кафедрою БОВФ Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. У 2015 р. – професор кафедри олімпійського та професійного спорту ЧНУ ім.П.Могили.
Захист дисертацій:
2002 р. – захистив дисертацію на тему «Патогенез ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний гелікобактеріоз» та отримав диплом кандидата медичних наук за спеціальністю патологічна фізіологія.
2009 р. – захистив дисертацію на тему «Патогенез ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний гелікобактеріоз» та отримав диплом доктора медичних наук за спеціальністю патологічна фізіологія.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапору.
2010 р. – Член-кореспондент академії наук суднобудування
2012 р. – отримав звання доцент кафедри реабілітації.
Електрона адреса: chdu.sport@gmail.ru
Телефон: 76-55-95

 

Головченко Ігор Валентинович
кандидат біологічних наук, доцент (б.в.з.)

Головченко
Освіта та професійний шлях:
У 2004 р. – закінчив Херсонський державний університет (ХДУ) і отримав повну вищу освіту за спеціальності «Педагогіка». У 2004 р. – закінчив ХДУ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія» та здобув кваліфікацію вчителя хімії, біології основ екології і безпеки життєдіяльності. З 2005 р. – лаборант кафедри дефектології та основ медицини інституту природознавства ХДУ. З 2008 р. – асистент кафедри фізіології та тварин факультету природознавства, здоров᾿я людини та туризму ХДУ. З 2013 р. – викладач кафедри біології людини та імунологій факультету біології географії та екології ХДУ.
Захист дисертацій:
2013 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук із спеціальності фізіологія людини та тварин на тему «Електрофізіологічні та гемодинамічні особливості головного мозку дітей 8-12 років з порушенням рухової активності центрального походження»
Електрона адреса: chdu.sport@gmail.ru
Телефон: 76-55-95

 

Данильченко Світлана Іванівна
кандидат медичних наук, доцент

Данильченко
Освіта та професійний шлях:
У 1991 р. – закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут, за спеціальністю «Стоматологія» та здобула кваліфікацію стоматолога. У 1991 р. – прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри оперативної хірургії і топографічної хірургії. З 1992 р. –аспірант кафедри оперативної хірургії и топографічної хірургії. У 1995 р. – прийнята на посаду асистента кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією. У 1998 р. – переведена на посаду доцента кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією. У 2015 р. – прийнята на посаду кандидата медичних наук, в.о. доцента кафедри олімпійського та професійного спорту ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
1996 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Різниці в зовнішній будові верхньощелепної артерії» у Харківському державному медичному університеті МОЗ України.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1996 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.
2001 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Електронна адреса: chdu.sport@gmail.com
Телефон: (0512) 75-55-95

 

Ільін Микола Семенович
старший викладач кафедри

Ільін
Освіта та професійний шлях:
У 1977 р. – Таджицький інститут фізичної культури ім. М. В. Калініна за спеціальністю фізичне виховання. З 1979 р. – вчитель фізичного виховання з сучасного п’ятиборства в РОШИСП. З 1983 р. – старший тренер-викладач з сучасного п’ятиборства в ДЮСШ з кінного спорту. З 1994 р. – тренер – викладач з плавання спортивного комплексу плавальних басейнів «Водолій». З 2008 р. – Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» тренер штатної збірної команди інвалідів України.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1986 р . – Почесна грамота на честь свята за сумлінну працю.
1977 р. – майстер спорту СРСР по сучасному п᾿ятиборству.
2001 р. – Заслужений тренер України з плавання.
Електрона адреса: chdu.sport@gmail.ru
Телефон: 76-55-95

 

Казімірко Ніла Казімірівна
доктор медичних наук, професор

Казімірко
Освіта та професійний шлях:
У 1962 р. – закінчила Ворошиловградський державний медичний інститут, за спеціальністю«Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. У 1965 р. – закінчила навчання у Луганському державному медичному університеті зі спеціальності «Лікувальна справа» та отримала кваліфікацію лікаря. У 1965 р. – зарахована асистентом кафедри патофізіології Луганського державного медичного університету. Після закінчення аспірантури обіймала посаду доцента кафедри. З червня 1991 р. є завідувачем кафедри патофізіології ДЗ «Луганський державний медичний університет». У 1992–2001 рр. – проректор університету з  навчальної роботи. У 2006 р. – стає головним редактором новоутвореного щоквартального часопису «Загальна патологія та патологічна фізіологія» – фахового видання, яке входить до міжнародних баз наукової періодики. У 2014 р. – прийнята на посаду доктора медичних наук, професора кафедри олімпійського та професійного спорту ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили. Результати наукових пошуків висвітлено у більш ніж 300 наукових працях, з яких 20 монографій, 5 підручників, 10 методичних розробок до практичних занять.
Захист дисертацій:
1970 р. – захист кандидатської дисертації у Донецькому державному медичному інституті імені А.М. Горького.
1991 р. – захист докторської дисертації.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1970 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.
1980 р. – присвоєно звання доцента кафедри патологічної фізіології.
1991 р. – присуджено науковий ступінь доктора медичних наук.
1992 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри патологічної фізіології.
2004 р. – присвоєно вчене звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Електронна адреса: chdu.sport@gmail.com
Телефон: (0512) 75-55-95

 

Латишев Сергій Вікторович
доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Освіта та професійний шлях:
У 1993 р. – вступив на навчання до Донецького державного університету. У 1997 р. – закінчив навчання у ДДУ за спеціальністю «Фізика». Здобув кваліфікацію «фізик-інженер». Також закінчив факультет додаткових професій Донецького державного університету за спеціальністю фізична культура і спорт. З 1997 р. – працював викладачем фізичної культури. У 1997 р. – прийнятий на посаду викладача на кафедру фізичного виховання і здоров’я. У 2009 р. – переведений на посаду завідувача кафедри фізичного виховання. З 09.2015 р. – прийнятий на посаду доктора наук, в.о. професора кафедри олімпійського та професійного спорту ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
2004 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Спеціальна силова підготовка та засоби її контролю у річному циклі тренування кваліфікованих борців» у Львівському державному інституті фізичної культури.
2014 р. – захист докторської дисертації на тему «Науково-методичні основи індивідуалізації підготовки борців» у Національному університеті фізичного виховання і спорту України.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2001 р. – присуджено науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту.
2001 р. – присуджено звання майстра спорту України міжнародного класу з вільної боротьби.
2005 р. – присвоєно звання доцента.
2014 р. – присуджено науковий ступінь доктора наук з фізичного виховання та спорту.
2014 р. – присвоєно звання професора кафедри фізичного виховання.
Електронна адреса: chdu.sport@gmail.com
Телефон: (0512) 75-55-95

 

Тітова Ганна Володимирівна
викладач кафедри

Тітова
Освіта та професійний шлях:
У 1999 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію вчителя фізичного виховання. Паралельно з навчанням працювала у басейні «Водолій» тренером з плавання з молодшою групою. У 2000–2002 рр. – навчання у Міжрегіональній Академії управління персоналом у м. Києві заочно за спеціальністю «Менеджмент організації» та здобула кваліфікацію магістра управління бізнесом. З 09.2015 р. – прийнята на посаду викладача кафедри олімпійського та професійного спорту ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили.
Звання:
1995 р. – присвоєно звання майстра спорту України з акробатики.
Електронна адреса: chdu.sport@gmail.com
Телефон: (0512) 75-55-95

Турик Світлана Владиславівна
провідний фахівець деканату

Турик
Освіта та професійний шлях:
Закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут за спеціальністю «Суднобудування та судноремонт» та здобула кваліфікацію інженера. Працювала інженером-технологом на «Суднобудівному заводі імені 61 Комунара» та завідувачем лабораторії кафедри агрохімії у Миколаївському аграрному університеті. З 2004 р. працює в ЧНУ ім. П.Могили.
Електронна адреса: chdu.sport@gmail.com
Телефон: (0512) 75-55-95

Події та оголошення


Травня
26
Психологічний Тест

26 травня буде проводитись психологічний тест для вступу на навчання до ХПУПС ім. Івана Кожедуба. 

Травень
19
Шановні науковці, працівники університету, ми щиро вітаємо вас з Днем науки!

Хай будуть із вами здоров’я і сила, І доля хай буде ласкава і щира, Щоб втоми не знали і суму ніколи, Хай злагода з миром панують у домі, І серце наповнюють щастя й надія. Ви – промені сонця, що гріють …

Травень
25
Оцінювання фізичної підготовленості студентів

25 – 26 травня о 14.00 у ЧНУ імені Петра Могили відбудеться щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді.