Кафедра олімпійського та професійного спорту


Кафедра олімпійського та професійного спорту – випускова кафедра факультету фізичного виховання і спорту для спеціальності «Фізична культура і спорт», яка була створена 1 вересня 2014 року.

Основна діяльність кафедри полягає в організації та здійсненні навчально-виховного процесу з підготовки тренерів з обраного виду спорту та вчителів фізичної культури.

В процесі вивчення комплексу навчальних дисциплін студенти спеціальності «Фізична культура і спорт» набувають таких вмінь та навичок:

 • ефективно використовувати загальні та специфічні методичні принципи побудови процесу фізичного виховання і спортивного тренування;

 • організовувати заняття з різних видів спорту, груп загальної фізичної підготовки;

 • досконало володіти різноманітними формами занять з фізичного виховання та спортивного тренування;

 • визначати рівень розвитку і фізичних якостей окремої особи та оцінювати її у відповідності до програми підготовки та вікових нормативів;

 • формувати поставу і вдосконалювати будову тіла засобами фізичного виховання і спортивного тренування;

 • використовувати стандартне і нестандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання при проведенні занять;

 • володіти навичками страхування і застосовувати їх під час виконання фізичних вправ особами, що займаються;

 • прогнозувати бажані результати навчально-тренувального процесу на основі врахування закономірностей адаптації щодо тренувальних впливів;

 • користуючись навчальним планом і навчальною програмою з фізичної культури, враховуючи матеріально-технічну базу закладу, складати документи планування (план-графік навчально-виховного процесу на рік, робочий план, конспекти занять);

 • користуючись нормативними документами готувати документацію щодо планування навчально-тренувального процесу (перспективний план, річний план-графік, мезоцикли і мікроцикли різних типів, плани тренувальних занять);

 • планувати стратегію і тактику змагальної діяльності, враховуючи стан спортсмена, склад суперників, особливості суддівства, спосіб проведення змагань;

 • підбирати і використовувати інформативні та надійні тести для визначення показників підготовленості осіб у відповідності до їхніх вікових і кваліфікаційних особливостей та специфіки виду спорту.

Контактна інформація:

4 корпус, кімн. 4-110
76-55-95
chnu.sport@gmail.com

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Ольховий
Олег Михайлович
доктор наук з фізичного виховання та спорту професор chdu.sport@gmail.com
(0512) 76-55-95
Тітова
Ганна Володимирівна
к.н. з фізичного виховання і спорту доцент б.в.з. Hanna.Titova@chmnu.edu.ua
(0512) 75-55-95
Google Scholar
Романчук Сергій Вікторович д.н. з фізичного виховання і спорту професор (0512) 75-55-95
Тупєєв Юлай Вільович к.н. з фізичного виховання і спорту доцент (0512) 75-55-95
Радченко Юрій Анатолійович к.н. з фіз..вих. і спорту доцент  (0512) 75-55-95
Абрамов
Карен Ваганович
заслужений тренер України доцент б.в.з.  (0512) 75-55-95
chdu.sport@gmail.com
 Бріскін
Юрій Аркадійович
доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, майстер спорту професор (0512) 75-55-95
Google Scholar
 Вако
Ілля Ілліч
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, заслужений тренер України доцент б.в.з. (0512) 75-55-95
Google Scholar
 Дубачинський Олег Васильович к.н.з фізичного виховання і спорту доцент б.в.з.  Oleh.Dubachynskyy@chmnu.edu.ua
Боднар Антон Ігорович к.н.з фізичного виховання і спорту  ст. викладач (0512) 75-55-95
Бондаренко Олег Володимирович викладач bondarenko.oleg.13.68@gmail.com
(0512) 76-50-78
Профіль у Google Академії
 Петренко
Оксана Валеріївна
ст. викладач Oksana.Petrenko@chmnu.edu.ua
(0512) 75-55-95
Google Scholar
Коцюбинський Віктор Вікторович викладач (0512) 75-55-95
Ткаченко
Микола Павлович
магістр викладач (0512) 75-55-95
Нічога Ірина Олександрівна повідний фахівець (0512) 75-55-95