Кафедра олімпійського та професійного спорту


Кафедра олімпійського та професійного спорту – випускова кафедра факультету фізичного виховання і спорту для спеціальності «Фізична культура і спорт», яка була створена 1 вересня 2014 року.

Основна діяльність кафедри полягає в організації та здійсненні навчально-виховного процесу з підготовки тренерів з обраного виду спорту та вчителів фізичної культури.

В процесі вивчення комплексу навчальних дисциплін студенти спеціальності «Фізична культура і спорт» набувають таких вмінь та навичок:

 • ефективно використовувати загальні та специфічні методичні принципи побудови процесу фізичного виховання і спортивного тренування;
 • організовувати заняття з різних видів спорту, груп загальної фізичної підготовки;
 • досконало володіти різноманітними формами занять з фізичного виховання та спортивного тренування;
 • визначати рівень розвитку і фізичних якостей окремої особи та оцінювати її у відповідності до програми підготовки та вікових нормативів;
 • формувати поставу і вдосконалювати будову тіла засобами фізичного виховання і спортивного тренування;
 • використовувати стандартне і нестандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання при проведенні занять;
 • володіти навичками страхування і застосовувати їх під час виконання фізичних вправ особами, що займаються;
 • прогнозувати бажані результати навчально-тренувального процесу на основі врахування закономірностей адаптації щодо тренувальних впливів;
 • користуючись навчальним планом і навчальною програмою з фізичної культури, враховуючи матеріально-технічну базу закладу, складати документи планування (план-графік навчально-виховного процесу на рік, робочий план, конспекти занять);
 • користуючись нормативними документами готувати документацію щодо планування навчально-тренувального процесу (перспективний план, річний план-графік, мезоцикли і мікроцикли різних типів, плани тренувальних занять);
 • планувати стратегію і тактику змагальної діяльності, враховуючи стан спортсмена, склад суперників, особливості суддівства, спосіб проведення змагань;
 • підбирати і використовувати інформативні та надійні тести для визначення показників підготовленості осіб у відповідності до їхніх вікових і кваліфікаційних особливостей та специфіки виду спорту.

Контактна інформація:

4 корпус, кімн. 4-110
76-55-95
chnu.sport@gmail.com

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладач Науковий ступінь, вчене звання спортивне звання Посада Контакти
Довгань Надія Юріївна доктор пед. наук, професор майстер спорту СРСР завідувач кафедри dovgan_n61@ukr.net
067-94-15-314
Профіль у Google Академії
Бондаренко Ірина Григорівна кандидат наук з фізичного виховання та спорту майстер спорту СРСР доцент bondarenko.oleg.13.68@gmail.com
096-58-60-900
Профіль у Google Академії
Харченко-Баранецька Людмила Леонідівна кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент доцент olegb@gmail.com
099-503-75-54
Профіль у Google Академії
Петренко Оксана Валеріївна ст. викладач oksandul@ ukr.net
095-55-40-005
Профіль у Google Академії
Тупєєв Юлай Вільович кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, майстер спорту СРСР, заслужений тренер України, заслужений працівник з фізичної культури і спорту України, відмінник освіти України в.о.декана факультету фізичного виховання і спорту, доцент tupev.ylaj@gmail.com
067-72-06-081
Слободський Юрій Сергійович викладач onegog52@gmail.com
093-72-98-760