Кафедра олімпійського та професійного спорту


Кафедра олімпійського та професійного спорту – випускова кафедра факультету фізичного виховання і спорту для спеціальності «Фізична культура і спорт», яка була створена 1 вересня 2014 року.

Основна діяльність кафедри полягає в організації та здійсненні навчально-виховного процесу з підготовки тренерів з обраного виду спорту та вчителів фізичної культури.

В процесі вивчення комплексу навчальних дисциплін студенти спеціальності «Фізична культура і спорт» набувають таких вмінь та навичок:

 • ефективно використовувати загальні та специфічні методичні принципи побудови процесу фізичного виховання і спортивного тренування;
 • організовувати заняття з різних видів спорту, груп загальної фізичної підготовки;
 • досконало володіти різноманітними формами занять з фізичного виховання та спортивного тренування;
 • визначати рівень розвитку і фізичних якостей окремої особи та оцінювати її у відповідності до програми підготовки та вікових нормативів;
 • формувати поставу і вдосконалювати будову тіла засобами фізичного виховання і спортивного тренування;
 • використовувати стандартне і нестандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання при проведенні занять;
 • володіти навичками страхування і застосовувати їх під час виконання фізичних вправ особами, що займаються;
 • прогнозувати бажані результати навчально-тренувального процесу на основі врахування закономірностей адаптації щодо тренувальних впливів;
 • користуючись навчальним планом і навчальною програмою з фізичної культури, враховуючи матеріально-технічну базу закладу, складати документи планування (план-графік навчально-виховного процесу на рік, робочий план, конспекти занять);
 • користуючись нормативними документами готувати документацію щодо планування навчально-тренувального процесу (перспективний план, річний план-графік, мезоцикли і мікроцикли різних типів, плани тренувальних занять);
 • планувати стратегію і тактику змагальної діяльності, враховуючи стан спортсмена, склад суперників, особливості суддівства, спосіб проведення змагань;
 • підбирати і використовувати інформативні та надійні тести для визначення показників підготовленості осіб у відповідності до їхніх вікових і кваліфікаційних особливостей та специфіки виду спорту.

Контактна інформація:

4 корпус, кімн. 4-110
76-55-95
chnu.sport@gmail.com

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладач Науковий ступінь, вчене звання спортивне звання Посада Контакти
Довгань Надія Юріївна доктор пед. наук, професор майстер спорту СРСР завідувач кафедри olimp@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-95
Профіль у Google Академії
Абрамов Карен Ваганович доцент б.в.з. заслужений тренер України доцент olimp@chmnu.edu.ua
(0512) 75-55-95
Бондаренко Ірина Григорівна кандидат наук з фізичного виховання та спорту майстер спорту СРСР доцент bondarenko.oleg.13.68@gmail.com
(0512) 76-55-64
Тупєєв Юлай Вільович к .н. з фізичного виховання і спорту доцент olimp@chmnu.edu.ua
(0512) 75-55-95
Вако Ілля Ілліч кандидат наук з фізичного виховання та спорту заслужений тренер України доцент б.в.з (0512) 75-55-95
Google Scholar
Мінц Микола Олександрович кандидат історичних наук, доцент доцент mints.m.o@gmail.com
(0512) 76-55-64
Профіль у Google Академії
Тихоміров Анатолій Іванович доцент б.в.з доцент б.в.з
Слободський Юрій Сергійович викладач
Петренко Оксана Валеріївна ст. викладач Oksana.Petrenko@chmnu.edu.ua
(0512) 75-55-95
Google Scholar
Болотникова Тетяна Григорівна кандидат пед. наук,
доцент
майстер спорту України викладач btania92@ukr.net