Кафедра олімпійського та професійного спорту - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра олімпійського та професійного спорту


Кафедра олімпійського та професійного спорту – випускова кафедра факультету фізичного виховання і спорту для спеціальності «Спорт», яка була створена 1 вересня 2014 року.

Основна діяльність кафедри полягає в організації та здійсненні навчально-виховного процесу з підготовки тренерів з обраного виду спорту та вчителів фізичної культури.

В процесі вивчення комплексу навчальних дисциплін студенти спеціальності «Спорт» набувають таких вмінь та навичок:

 • ефективно використовувати загальні та специфічні методичні принципи побудови процесу фізичного виховання і спортивного тренування;

 • організовувати заняття з різних видів спорту, груп загальної фізичної підготовки;

 • досконало володіти різноманітними формами занять з фізичного виховання та спортивного тренування;

 • визначати рівень розвитку і фізичних якостей окремої особи та оцінювати її у відповідності до програми підготовки та вікових нормативів;

 • формувати поставу і вдосконалювати будову тіла засобами фізичного виховання і спортивного тренування;

 • використовувати стандартне і нестандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання при проведенні занять;

 • володіти навичками страхування і застосовувати їх під час виконання фізичних вправ особами, що займаються;

 • прогнозувати бажані результати навчально-тренувального процесу на основі врахування закономірностей адаптації щодо тренувальних впливів;

 • користуючись навчальним планом і навчальною програмою з фізичної культури, враховуючи матеріально-технічну базу закладу, складати документи планування (план-графік навчально-виховного процесу на рік, робочий план, конспекти занять);

 • користуючись нормативними документами готувати документацію щодо планування навчально-тренувального процесу (перспективний план, річний план-графік, мезоцикли і мікроцикли різних типів, плани тренувальних занять);

 • планувати стратегію і тактику змагальної діяльності, враховуючи стан спортсмена, склад суперників, особливості суддівства, спосіб проведення змагань;

 • підбирати і використовувати інформативні та надійні тести для визначення показників підготовленості осіб у відповідності до їхніх вікових і кваліфікаційних особливостей та специфіки виду спорту.

 

Викладацький склад

Чернозуб Андрій Анатолійович
декан факультету, доктор біологічних наук,доцент

Чернозуб
Освіта та професійний шлях:
У 2002 р. закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут, факультет фізичної культури та спорту, за спеціальністю фізичне виховання. З1997 р. – вчитель фізичної культури ЗОШ №53. З 1999 р. – інструктор тренажерного залу СКПБ «Водолій». З 2003 р. -викладач кафедри спортивних дисциплін в МДУ ім. В.О. Сухомлинського. З 2013 р. – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання МДУ ім. В.О. Сухомлинського. У 2014 р. – завідуючий кафедрою олімпійського та професійного спорту в ЧДУ ім.П.Могили. У 2015 р. – декан факультету фізичного виховання та спорту в ЧНУ ім.П.Могили.
Захист дисертацій:
2003 р. – захистив кандидатську дисертацію «Програми тренувальних занять в атлетизмі, що побудовані залежно від індивідуальних властивостей м’язової маси спортсменів», спеціальність 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт». Автор близько 100 наукових праць.

2016 р. – захистив докторську дисертацію “Адаптаційно-компенсаторні реакції організму людини в умовах силових навантажень різної спрямованості”, спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини.
Електрона адреса: chdu.sport@gmail.ru
Телефон: 76-55-95

 

Абрамов Карен Ваганович
в.о. доцента (б.в.з.) кафедри

Абрамов
Освіта та професійний шлях:
1990 р. – працює тренером-викладачем з плавання у ДЮСШ с. Радсад. 1993– 1996 рр. – працює тренером-викладачем КДЮСШ «Гарт» м. Миколаєва. 1996–2002 рр. – працює у УДМТУ імені адмірала Макарова викладачем кафедри ФВС. 2002–2003 рр. – КДЮСШ ФСО України тренером-викладачем. 2003–2014 рр. – працює старшим викладачем кафедри ФВС у НУК імені адмірала Макарова. 2003–2013 рр. – працює у МНУ імені В.О. Сухомлинського.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2001 р. – присвоєно звання Заслуженого тренера України з плавання.
2005 р. – нагороджений грамотою Кабінету Міністрів України.
Електронна адреса:chdu.sport@gmail.com
Телефон: (0512) 75-55-95

 

Авраменко Анатолій Олександрович
доктор медичних наук, в.о. професора (б.в.з.) кафедри

Авраменко
Освіта та професійний шлях:
У 1986 р. – Кримський медичний інститут спеціальності «Лікувальна справа». З 1984 р. – мед.брат Обласної клінічної лікарні м. Сімферополь. З 1986 р. – лікар-інтерн Лікарні швидкої медичної допомоги, м. Миколаїв. З 1987 р. – лікар-хірург 2 міської поліклініки, м. Миколаїв. У 1993 р. – лікар-ендоскопіст 3 міської лікарні, м. Миколаїв. У 2005 р. – професор кафедри фізичної реабілітації Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини. З 2013 р. – завідувач кафедрою БОВФ Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. У 2015 р. – професор кафедри олімпійського та професійного спорту ЧНУ ім.П.Могили.
Захист дисертацій:
2002 р. – захистив дисертацію на тему «Патогенез ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний гелікобактеріоз» та отримав диплом кандидата медичних наук за спеціальністю патологічна фізіологія.
2009 р. – захистив дисертацію на тему «Патогенез ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний гелікобактеріоз» та отримав диплом доктора медичних наук за спеціальністю патологічна фізіологія.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапору.
2010 р. – Член-кореспондент академії наук суднобудування
2012 р. – отримав звання доцент кафедри реабілітації.
Електрона адреса: chdu.sport@gmail.ru
Телефон: 76-55-95

 

Головченко Ігор Валентинович
кандидат біологічних наук, доцент (б.в.з.)

Головченко
Освіта та професійний шлях:
У 2004 р. – закінчив Херсонський державний університет (ХДУ) і отримав повну вищу освіту за спеціальності «Педагогіка». У 2004 р. – закінчив ХДУ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія» та здобув кваліфікацію вчителя хімії, біології основ екології і безпеки життєдіяльності. З 2005 р. – лаборант кафедри дефектології та основ медицини інституту природознавства ХДУ. З 2008 р. – асистент кафедри фізіології та тварин факультету природознавства, здоров᾿я людини та туризму ХДУ. З 2013 р. – викладач кафедри біології людини та імунологій факультету біології географії та екології ХДУ.
Захист дисертацій:
2013 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук із спеціальності фізіологія людини та тварин на тему «Електрофізіологічні та гемодинамічні особливості головного мозку дітей 8-12 років з порушенням рухової активності центрального походження»
Електрона адреса: chdu.sport@gmail.ru
Телефон: 76-55-95

 

Данильченко Світлана Іванівна
кандидат медичних наук, доцент

Данильченко
Освіта та професійний шлях:
У 1991 р. – закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут, за спеціальністю «Стоматологія» та здобула кваліфікацію стоматолога. У 1991 р. – прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри оперативної хірургії і топографічної хірургії. З 1992 р. –аспірант кафедри оперативної хірургії и топографічної хірургії. У 1995 р. – прийнята на посаду асистента кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією. У 1998 р. – переведена на посаду доцента кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією. У 2015 р. – прийнята на посаду кандидата медичних наук, в.о. доцента кафедри олімпійського та професійного спорту ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
1996 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Різниці в зовнішній будові верхньощелепної артерії» у Харківському державному медичному університеті МОЗ України.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1996 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.
2001 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Електронна адреса: chdu.sport@gmail.com
Телефон: (0512) 75-55-95

 

Ільін Микола Семенович
старший викладач кафедри

Ільін
Освіта та професійний шлях:
У 1977 р. – Таджицький інститут фізичної культури ім. М. В. Калініна за спеціальністю фізичне виховання. З 1979 р. – вчитель фізичного виховання з сучасного п’ятиборства в РОШИСП. З 1983 р. – старший тренер-викладач з сучасного п’ятиборства в ДЮСШ з кінного спорту. З 1994 р. – тренер – викладач з плавання спортивного комплексу плавальних басейнів «Водолій». З 2008 р. – Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» тренер штатної збірної команди інвалідів України.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1986 р . – Почесна грамота на честь свята за сумлінну працю.
1977 р. – майстер спорту СРСР по сучасному п᾿ятиборству.
2001 р. – Заслужений тренер України з плавання.
Електрона адреса: chdu.sport@gmail.ru
Телефон: 76-55-95

 

Казімірко Ніла Казімірівна
доктор медичних наук, професор

Казімірко
Освіта та професійний шлях:
У 1962 р. – закінчила Ворошиловградський державний медичний інститут, за спеціальністю«Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. У 1965 р. – закінчила навчання у Луганському державному медичному університеті зі спеціальності «Лікувальна справа» та отримала кваліфікацію лікаря. У 1965 р. – зарахована асистентом кафедри патофізіології Луганського державного медичного університету. Після закінчення аспірантури обіймала посаду доцента кафедри. З червня 1991 р. є завідувачем кафедри патофізіології ДЗ «Луганський державний медичний університет». У 1992–2001 рр. – проректор університету з  навчальної роботи. У 2006 р. – стає головним редактором новоутвореного щоквартального часопису «Загальна патологія та патологічна фізіологія» – фахового видання, яке входить до міжнародних баз наукової періодики. У 2014 р. – прийнята на посаду доктора медичних наук, професора кафедри олімпійського та професійного спорту ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили. Результати наукових пошуків висвітлено у більш ніж 300 наукових працях, з яких 20 монографій, 5 підручників, 10 методичних розробок до практичних занять.
Захист дисертацій:
1970 р. – захист кандидатської дисертації у Донецькому державному медичному інституті імені А.М. Горького.
1991 р. – захист докторської дисертації.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1970 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.
1980 р. – присвоєно звання доцента кафедри патологічної фізіології.
1991 р. – присуджено науковий ступінь доктора медичних наук.
1992 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри патологічної фізіології.
2004 р. – присвоєно вчене звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Електронна адреса: chdu.sport@gmail.com
Телефон: (0512) 75-55-95

 

Латишев Сергій Вікторович
доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Освіта та професійний шлях:
У 1993 р. – вступив на навчання до Донецького державного університету. У 1997 р. – закінчив навчання у ДДУ за спеціальністю «Фізика». Здобув кваліфікацію «фізик-інженер». Також закінчив факультет додаткових професій Донецького державного університету за спеціальністю фізична культура і спорт. З 1997 р. – працював викладачем фізичної культури. У 1997 р. – прийнятий на посаду викладача на кафедру фізичного виховання і здоров’я. У 2009 р. – переведений на посаду завідувача кафедри фізичного виховання. З 09.2015 р. – прийнятий на посаду доктора наук, в.о. професора кафедри олімпійського та професійного спорту ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
2004 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Спеціальна силова підготовка та засоби її контролю у річному циклі тренування кваліфікованих борців» у Львівському державному інституті фізичної культури.
2014 р. – захист докторської дисертації на тему «Науково-методичні основи індивідуалізації підготовки борців» у Національному університеті фізичного виховання і спорту України.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2001 р. – присуджено науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту.
2001 р. – присуджено звання майстра спорту України міжнародного класу з вільної боротьби.
2005 р. – присвоєно звання доцента.
2014 р. – присуджено науковий ступінь доктора наук з фізичного виховання та спорту.
2014 р. – присвоєно звання професора кафедри фізичного виховання.
Електронна адреса: chdu.sport@gmail.com
Телефон: (0512) 75-55-95

 

Тітова Ганна Володимирівна
викладач кафедри

Тітова
Освіта та професійний шлях:
У 1999 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію вчителя фізичного виховання. Паралельно з навчанням працювала у басейні «Водолій» тренером з плавання з молодшою групою. У 2000–2002 рр. – навчання у Міжрегіональній Академії управління персоналом у м. Києві заочно за спеціальністю «Менеджмент організації» та здобула кваліфікацію магістра управління бізнесом. З 09.2015 р. – прийнята на посаду викладача кафедри олімпійського та професійного спорту ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили.
Звання:
1995 р. – присвоєно звання майстра спорту України з акробатики.
Електронна адреса: chdu.sport@gmail.com
Телефон: (0512) 75-55-95

Турик Світлана Владиславівна
провідний фахівець деканату

Турик
Освіта та професійний шлях:
Закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут за спеціальністю «Суднобудування та судноремонт» та здобула кваліфікацію інженера. Працювала інженером-технологом на «Суднобудівному заводі імені 61 Комунара» та завідувачем лабораторії кафедри агрохімії у Миколаївському аграрному університеті. З 2004 р. працює в ЧНУ ім. П.Могили.
Електронна адреса: chdu.sport@gmail.com
Телефон: (0512) 75-55-95