Кафедра олімпійського та професійного спорту


Кафедра олімпійського та професійного спорту – випускова кафедра факультету фізичного виховання і спорту для спеціальності «Спорт», яка була створена 1 вересня 2014 року.

Основна діяльність кафедри полягає в організації та здійсненні навчально-виховного процесу з підготовки тренерів з обраного виду спорту та вчителів фізичної культури.

В процесі вивчення комплексу навчальних дисциплін студенти спеціальності «Спорт» набувають таких вмінь та навичок:

 • ефективно використовувати загальні та специфічні методичні принципи побудови процесу фізичного виховання і спортивного тренування;

 • організовувати заняття з різних видів спорту, груп загальної фізичної підготовки;

 • досконало володіти різноманітними формами занять з фізичного виховання та спортивного тренування;

 • визначати рівень розвитку і фізичних якостей окремої особи та оцінювати її у відповідності до програми підготовки та вікових нормативів;

 • формувати поставу і вдосконалювати будову тіла засобами фізичного виховання і спортивного тренування;

 • використовувати стандартне і нестандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання при проведенні занять;

 • володіти навичками страхування і застосовувати їх під час виконання фізичних вправ особами, що займаються;

 • прогнозувати бажані результати навчально-тренувального процесу на основі врахування закономірностей адаптації щодо тренувальних впливів;

 • користуючись навчальним планом і навчальною програмою з фізичної культури, враховуючи матеріально-технічну базу закладу, складати документи планування (план-графік навчально-виховного процесу на рік, робочий план, конспекти занять);

 • користуючись нормативними документами готувати документацію щодо планування навчально-тренувального процесу (перспективний план, річний план-графік, мезоцикли і мікроцикли різних типів, плани тренувальних занять);

 • планувати стратегію і тактику змагальної діяльності, враховуючи стан спортсмена, склад суперників, особливості суддівства, спосіб проведення змагань;

 • підбирати і використовувати інформативні та надійні тести для визначення показників підготовленості осіб у відповідності до їхніх вікових і кваліфікаційних особливостей та специфіки виду спорту.

Контактна інформація:

4 корпус, кімн. 4-110
76-55-95
chnu.sport@gmail.com

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Ольховий
Олег Михайлович
доктор наук з фізичного виховання та спорту професор chdu.sport@gmail.com
(0512) 76-55-95
Тітова
Ганна Володимирівна
к.н. з фізичного виховання і спорту доцент б.в.з. Hanna.Titova@chmnu.edu.ua
(0512) 75-55-95
Google Scholar
Романчук Сергій Вікторович д.н. з фізичного виховання і спорту професор (0512) 75-55-95
Тупєєв Юлай Вільович к.н. з фізичного виховання і спорту доцент (0512) 75-55-95
Тарасова Ганна Костянтинівна к.н. з фізичного виховання і спорту доцент (0512) 75-55-95
Твеліна Аліса Олександрівна к. пед.наук доцент б.в.з. (0512) 75-55-95
Радченко Юрій Анатолійович К.н. з фіз..вих. і спорту Доцент б.в.з. (0512) 75-55-95
Адамович Руслан Георгієвич ЗТУ Доцент б.в.з. (0512) 75-55-95
 Абрамов
Карен Ваганович
заслужений тренер України доцент б.в.з. chdu.sport@gmail.com
(0512) 75-55-95
 Бріскін
Юрій Аркадійович
доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, майстер спорту професор (0512) 75-55-95
Google Scholar
 Вако
Ілля Ілліч
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, заслужений тренер України доцент б.в.з. (0512) 75-55-95
Google Scholar
 Дубачинський Олег Васильович ст. викладач Oleh.Dubachynskyy@chmnu.edu.ua
(0512) 75-55-95
Google Scholar
Боднар Антон Ігорович викладач (0512) 75-55-95
 Петренко
Оксана Валеріївна
ст. викладач Oksana.Petrenko@chmnu.edu.ua
(0512) 75-55-95 Google Scholar
Коцюбинський Віктор Вікторович викладач (0512) 75-55-95
Ткаченко
Микола Павлович
викладач (0512) 75-55-95
Коробейніков Георгій Валентинович Д.біол.н. Професор (0512) 75-55-95
Жвавий Дмитро Констянтинович викладач (0512) 75-55-95
Кисіль Валерій Володимирович викладач (0512) 75-55-95
Довгань Олександра Василівна в.о. викладача (0512) 75-55-95
Штефюк
Іван Кирилович
ст. викладач (0512) 75-55-95
Нічога Ірина Олександрівна фахівець 1 категорії (0512) 75-55-95

 

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …