Південне відділення Інституту української археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ЧНУ імені Петра Могили


Керівниця наукового осередку – доктор історичних наук, професор кафедри історії Лариса Леонідівна Левченко

Електронна адреса: loralewch@gmail.com

Південне відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського створене 24 серпня 2008 року відповідно до рішення Вченої Ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили та підписаного Договору про співпрацю з Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України.

Відділення діє як науковий осередок на громадських засадах. До основних напрямів діяльності відділення належить:

 1. проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з метою одержання нових наукових знань у галузі археографії та джерелознавства, у т. ч.

– розроблення теоретико-методологічних проблем археографії та джерелознавства;

– введення до наукового обігу писемних пам’яток історії та культури українського народу та інших народів, тим чи іншим чином пов’язаних з Україною;

– опрацювання та публікація творчої спадщини видатних учених, політичних, громадських і культурних діячів України та зарубіжжя;

 1. проведення наукових розробок, що базуються на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень у галузі археографії та джерелознавства. Члени відділення мають право набувати майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності (результати наукових досліджень, концепції тощо) у встановленому законодавством порядку;
 2. вивчення, аналіз та узагальнення досягнень світової історичної науки за відповідними напрямами та визначення можливостей їх використання в усіх сферах суспільного життя в Україні;
 3. участь у розробці та реалізації міжнародних програм і проєктів;
 4. участь у конкурсах наукових проєктів і конкурсах на отримання грантів, у т. ч. у міжнародних конкурсах, забезпечення за результатами конкурсів виконання відповідних робіт і заходів;
 5. проведення конференцій, нарад, симпозіумів, виставок, наукових шкіл, у т. ч. міжнародних;
 6. здійснення видавничої діяльності наукового, освітнього та просвітницького характеру. Разом з Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України та Чорноморським національним університетом імені Петра Могили може виступати в установленому порядку засновником друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, наукових журналів і наукових видань;
 7. ведення власного вебсайту, власних сторінок в соціальних мережах, розміщення інформації про діяльність відділення на вебсайтах і сторінках в соціальних мережах, що належать Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України та Чорноморському національному університету імені Петра Могили.

Головою відділення від заснування до 12 лютого 2019 року був доктор історичних наук, професор Євген Григорович Сінкевич, потім – доктор історичних наук Ольга Станіславівна Морозова. З вересня 2023 року голова відділення – доктор історичних наук, професор Лариса Леонідівна Левченко.

За сприяння Південного відділення інституту української археографії та джерелознавства Чорноморського національного університету імені Петра Могили до 2022 року виходив у світ міжнародний науковий журнал «Історичний архів. Наукові студії»).

 

Склад

Котляр Юрій Вадимович –  доктор історичних наук, професор, перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, професор кафедри історії

Міронова Ірина Сергіївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Підберезних Інна Євгеніївна – доктор юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Левченко Лариса Леонідівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії (сумісник) Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдай Ольга Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Шевченко Наталія Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Іовчева Аліна Михайлівна – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Піструїл Ігор Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії (сумісник) Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гаргаун Яна Ігорівна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Про Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (до 1991 — Інститут української археографії АН УРСР, до 1995 — Інститут української археографії НАН України) — спеціалізована українська наукова установа в галузі археографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін у складі Національної академії наук України. Створений під назвою Інститут української археографії АН УРСР відповідно до постанови Президії АН УРСР від 10 липня 1990 року на базі відновленої наприкінці 1987 року Археографічної комісії УРСР. Постановою Президії НАН України від 1 лютого 1995 року отримав сучасну назву з присвоєнням імені М. С. Грушевського. Директором Інституту від часу його створення був член-кореспондент НАН України Павло Степанович Сохань (18 листопада 1926 – 14 червня 2013). Нині директором Інституту є доктор історичних наук Георгій Володимирович Папакін.

Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України д.і.н., професор Г.В. Папакін

Археографічна комісія та Інститут — спадкоємці і продовжувачі діяльності осередків, які проводили археографічну й джерелознавчу роботу у попередні епохи, в першу чергу — Київської археографічної комісії (1843–1921), Археографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка (1895–1918), Археографічної комісії Всеукраїнської академії наук (1919–31), Археографічної комісії Центрального Архівного управління УСРР (1928–34), інших наукових, навчальних, культурно-освітніх осередків середини XIX — початку XX ст.

На Інститут покладено завдання систематичного і цілеспрямованого виявлення, опрацювання та публікації історичних джерел (передовсім з української історії), розробки теоретико-методичних проблем сучасної археографії, джерелознавства та інших спеціальних історичних дисциплін, проведення фундаментальних джерелознавчих та конкретно-історичних досліджень, видання творчої спадщини українських учених та громадсько-політичних діячів, координації та науково-методичного керівництва археографічною діяльністю інших наукових, освітніх, культурологічних установ в Україні.

Інститут діє на підставі Статуту Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України, затвердженого розпорядженням Національної академії наук України від 26 грудня 2016 року № 938.

Покликання на офіційний вебсайт Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України.

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Південного відділення (наукового осередку)
Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили

 

 1. Створення та наповнення власної сторінки у соціальній мережі Facebook задля популяризації наукових досліджень та діяльності Південного відділення (наукового осередку)
  Термін: до кінця 2023 року
 1. Організація та проведення наукової конференції з історії державних установ України
  Термін: 2024 рік
 1. Сприяння членам Південного відділення (наукового осередку) в опрацюванні джерел у державних архівах України та підготовці їх до публікації
  Термін: постійно
 1. Залучення членів Південного відділення до участі у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах, скликаних Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України одноосібно та спільно з іншими науковими інституціями та університетами
  Термін: постійно
 1. Організація наукового періодичного видання та реєстрація його в Міністерстві юстиції України, видання перших двох чисел
  Термін: 4-й квартал 2023 р. – 2024 р.

Концепція діяльності Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

Конференції: анонси, матеріали

Конференції: анонси, матеріали