Медичний інститут

Керівники медичного інституту

Директор інституту

 

Грищенко Геннадій Васильович

директор Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили, кандидат медичних наук, доцент кафедри фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії

Освіта та професійний шлях

У 1976 р. Геннадій Васильович закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М.І.Пирогова за фахом «Лікувальна справа», і в 2006 р. – Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського за спеціальністю «Психологія». Почав трудову діяльність у 1967 р. Після закінчення ВНЗ, з 1977 р. працював в системі охорони здоров’я Миколаївського району Миколаївської області. З 1993 р. – у системі медичних закладів Фонду соціального страхування України. У 2003-2008 рр. – декан факультету психології Миколаївського державного університету ім. В.А.Сухомлинського; у 2008-2011 рр. – проректор з наукової роботи; у 2011-2012 рр. – професор кафедри теоретичної та прикладної психології. У 2012-2016 рр. Геннадій Васильович  обіймав посади викладача, Ученого секретаря Вченої ради Міжнародного класичного університету ім. П.Орлика. З 1999 р. поєднує основну роботу з науково-педагогічною діяльністю на посаді доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності ЧНУ (колишній МДГУ та ЧДУ) ім. П. Могили. Член редакційної колегії університетського журналу «Науковий вісник МДУ ім. В.О.Сухомлинського» серія «Психологія». Геннадій Васильович є автором більше 200 наукових публікацій.

Захист дисертації

1989 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук у I Московському медичному інституті ім. М. І. Пирогова.

Звання та заслуги

2000 р. – дійсний член Міжнародної Академії Наук Екології та Безпеки Життєдіяльності (МАНЕБ).

2003 р. – отримав атестат доцента.

2008 р. – Відмінник освіти України.

Напрямки наукової діяльності: комп’ютерне тестування в системі профвідбору, профорієнтаційна робота, організація психолого-педагогічного тестування абітурієнтів; удосконалення практичного рішення регіональних рекреаційних проблем; організаційно-методичне і практичне впровадження методів медико-психологічної, еко-психологічної та соціально-психологічної реабілітації населення регіону.

Профіль у Google Академії

4-й корпус, кімн. 4-115
ggryshchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-54

Заступник директора

Ольга Миколаївна Яремчук

заступник директора Медичного інституту, старший викладач кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології

Освіта та професійний шлях

Закінчила ЗОШ № 35 у 1994 році із золотою медаллю.

Творчий шлях Ольги Миколаївни у науці розпочався з 1994 р. після вступу у Миколаївський державний педагогічний інститут. У 1999 р. закінчила МДПУ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізика і математика» та здобула кваліфікацію вчителя фізики і математики. У 2000 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики. Протягом року навчання у магістратурі працювала над близькою до дисертаційного дослідження темою: «Структура лекційної частини курсу загальної фізики (розділ «Основи квантової фізики»)».

З 2002 р. Ольга Миколаївна працює у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

З 2008 р. є керівником відділення фізики і астрономії Миколаївського територіального відділення МАН, заступник декана факультету еколого-медичних наук ЧНУ ім. Петра Могили.

У жовтні 2013 р. в рамках співпраці Малої академії наук України з Європейською організацією ядерних досліджень у ЦЕРНі (м. Женева) пройшла курси підвищення кваліфікації.

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2012 р. – нагороджена почесною грамотою Управління освіти.

2013 р. – нагороджена подякою голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

У 2013 році вихованець МОЦННТУМ під керівництвом Ольги Миколаївни захистив наукову розробку на конкурсі науково-технічної творчості для школярів «Intel-Техно Україна», де серед 211 авторів проектів посів 1 місце та отримав право представляти Україну у Всесвітньому етапі Міжнародного конкурсу Intel ISEF 2013 (International Scienceand Engineeri Еringееring Fair) у м.Фінікс США.

2014 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної ради.

2015 р. – нагороджена подякою Міністерства освіти і науки.

Наукові інтереси: медична та біологічна фізика, атомна та ядерна фізика.

4-й корпус, кімн. 4-115
olga.yaremchuk.77@ukr.net
(0512) 76-55-54

Провідний фахівець

Олена Борисівна Бекбулатова

4-й корпус, кімн. 4-115
ecospectr@ukr.net
(0512) 76-55-54

Cпеціальність 222 «Медицина», Галузь знань 22 «Охорона здоров’я», освітньої кваліфікації «Магістр медицини», професійної кваліфікації «Лікар»

Спеціальність «Медицина» спрямована на отримання професії лікаря. Лікар – це фахівець, який отримав освіту за спеціальністю «Медицина» (повну вищу медичну освіту) і в установленому законом порядку постійно займається підтримкою або відновленням людського здоров'я через профілактику, діагностику та лікування захворювань і травм. Навчання здійснюється за освітньою програмою загальної лікарської підготовки з подальшою спеціалізацією в інтернатурі. Інтернатура є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими спеціальностями.

  Вона здійснюється у вищих медичних навчальних закладах та академіях післядипломної освіти. Під час навчання в інтернатурі набувається конкретна лікарська спеціалізація:
 • загальна практика – сімейна медицина,
 • терапія,
 • хірургія,
 • акушерство та гінекологія,
 • лікувальна фізкультура та спортивна медицина,
 • швидка та невідкладна медична допомога,
 • анестезіологія,
 • дерматовенерологія,
 • інфекційні хвороби,
 • невропатологія,
 • нейрохірургія,
 • онкологія,
 • ортопедія та травматологія,
 • отоларингологія,
 • офтальмологія,
 • профпатологія,
 • психіатрія,
 • радіологія,
 • судово-медична експертиза,
 • урологія,
 • фізіотерапія,
 • фтизіатрія тощо.

Лікар може пройти перепідготовку та набути іншу лікарську спеціальність, крім стоматології, і виконувати відповідну професійну роботу.

Вартість навчання за спеціальністю Медицина для иноземних студентів англійською мовою навчання складає 3700 дол. США на рік.

Спеціальність «Екологія»

Для вступу на спеціальність 101 «Екологія», за бюджетною формою навчання, необхідно подати результати зовнішнього незалежного оцінювання:

 • українська мова та література
 • біологія
 • географія або хімія.

Для вступу на спеціальність 101 «Екологія», за контрактною формою навчання, необхідно подати результати зовнішнього незалежного оцінювання:

 • українська мова та література
 • біологія
 • математика або історія України.

Після 4 років навчання студенти-екологи здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з кваліфікацією організатор природокористування. На базі бакалаврату студенти можуть навчатися у магістратурі спеціальністю 101 «Екологія» (кваліфікація еколог, викладач вищого навчального закладу). Бакалаври-екологи мають можливість отримати освіту у Республіці Польща за програмою подвійних дипломів.

Студенти вчаться проводити екологічні обстеження; здійснювати екологічний моніторинг, проектування природоохоронних систем та об’єктів, здійснювати аналіз процесів забруднення компонентів довкілля, а також обґрунтовувати вибір оптимальних природоохоронних заходів та рішень із забезпечення екологічної безпеки, проектування та оцінювання шкідливих впливів на людину та навколишнє середовище промислових об’єктів.

У магістратурі за спеціальністю 101 «Екологія» є дві освітні програми:
 • Освітня програма «Екологія»
Рівень вищої освіти - магістр. Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища». Фахівці з екології в ЧНУ імені П. Могили готуються, спираючись на вітчизняний і міжнародний досвід, отримують ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з питань екології, біології, теорії еволюції, ознайомлюються з критеріальними факторами впливу на навколишнє природне середовище; заходами, спрямованими на підтримку рівноваги в природі тощо. Отримують фундаментальні і практичні знання з двох іноземних мов (обов’язкової – англійської та за вибором – іншої). Особлива увага приділяється адаптивним якостям фахівця, його вмінням вирішувати глобальні проблеми екології, забезпечувати необхідні екологічні умови для життєдіяльності людства, збереження біорізноманіття рослинного і тваринного світу. Підготовка фахівців-екологів відповідає сучасним міжнародним вимогам. Кваліфікація, що присвоюється: Магістр екології за освітньо-професійною програмою «Екологічна стандартизація, сертифікація та управління якістю» Профіль програми: Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями у галузі екології, охорони довкілля, а також базовими та професійними компетентностями еколога у сфері стандартизації, сертифікації та управління якістю. Акцент робиться на здобуття навичок та знань з екологічної стандартизації, сертифікації та управління якістю за міжнародними і європейськими стандартами; вмінь з розроблення екологічних стандартів для визначення екологічних переваг продукції певної категорії на усіх етапах життєвого циклу; розроблення проектів технічних регламентів у сфері органічного виробництва, екологічного виробництва; організації робіт з розроблення і впровадження на підприємствах систем управління якістю, екологічного управління за міжнародними стандартами ISO 9001, ISO 14001. Випускник є придатним для працевлаштування за посадами:
 • еколог,
 • спеціаліст з екологічної стандартизації і сертифікації,
 • головний спеціаліст/керівник служби/відділу екології та екологічного управління,
 • експерт з екологічної сертифікації,
 • керівник установи (структурного підрозділу) з екологічної стандартизації і сертифікації,
 • фахівець/м’енеджер системи екологічного управління і управління якістю,
 • аудитор системи екологічного управління і управління якістю.
Особливості програми: Магістр здатний:
 • забезпечувати діяльність підприємств (установ, організацій) відповідно до вимог між- народних та європейських стандартів з екологічної безпеки та якості,
 • здійснювати екологічну сертифікацію та маркування продукції,
 • проводити екологічний контроль і аудит виробництва,
 • розгортати на підприємствах (установах, організаціях) інтегровані системи управління відповідно до вимог міжнародних стандартів управління якістю за ISO серії 9000, екологічного управління за ISO серії 14000, інших міжнародних стандартів,
 • здійснювати верифікацію викидів парникових газів на основі Директив ЄС.
  Через співробітництво кафедри екології з ТК стандартизації України 82 «Охорона довкілля» є можливість практичної участі магістрантів у:
 • розробці державних екологічних стандартів (СОУ),
 • розробці екологічних критеріїв для системи екологічної сертифікації та маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1999, IDT).
Додаткові можливості програми: Є можливість отримання професійної кваліфікації (з сертифікатом) спеціаліста/менеджера системи управління якістю та екологічного управління в Органі сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ), акредитованому в Національному агентстві акредитації України (НААУ). Цей сертифікат визнається в Європі і в світі.   В рамках включення до програми подвійних дипломів 2D, за співробітництвом з Польським університетом WSZOP (м. Катовіце, Польща) є можливість:
 • отримання Європейського диплому,
 • стажування на підприємствах Європейського Союзу.
В рамках навчально-наукового співробітництва з Національним університетом біоресурсів та природокористування (м. Київ, Україна) є можливість:
 • додаткове навчання в Українській лабораторії якості та безпеки сільгосппродукції ( з отриманням відповідного сертифікату)
В рамках навчально-наукового співробітництва з ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (м. Миколаїв, Україна):
 • додаткове навчання за системами управління якістю за міжнародними стандартами (з отриманням відповідного сертифікату)
  ГАРАНТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ – зав. кафедри Людмила Іванівна Григор’єва, доктор біологічних наук, професор, член ТК стандартизації України 82 «Охорона довкілля», член IUR, має кваліфікацію внутрішнього аудитора систем якості за ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 22000:2007 Є можливість продовження навчання на третьому (PhD) рівні вищої освіти .

Випускники спеціальності «Екологія» мають можливості працевлаштування на приватних та державних підприємствах і обіймати провідні посади з охорони природи. Серед випускників є головні спеціалісти управління екології та природних ресурсів облдержадміністрацій та держекоінспекції, провідні спеціалісти Миколаївської облдержадміністрації та природоохоронних установ Миколаївської області, Басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг, підприємств та консалтингових фірм, які виконують міжнародні проекти екологічного спрямування, розробляють документи для отримання дозволів на природокористування та ін.

Спеціальність «Психологія»

Освітня програма «Психологія» передбачає розвиток в особистісному, професійному та соціальному планах, а її результатом є не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам. Освітня програма «Психологія» поєднує  собі теоретичні засади та практичну діяльність з різними клієнтами – з маргінальними групами, особами з інвалідністю, молоддю, людьми похилого віку тощо. Навчальний процес здійснюється з урахуванням дидактичних можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Під час навчання ми орієнтуємося на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, постійного оновлення знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, систем управління та організації праці в умовах ринкової економіки. Студенти спеціальності гарантовано отримують практику з можливістю стажування:
 • Психологічні консультації (розвиток навичок клієнта, подолання життєвих труднощів, сприяння його саморозвитку, саморегуляції та самоорганізації);
 • Сімейні консультації (надання допомоги особистості в кризових сімейних ситуаціях та конфліктах подружніх пар, дитячо-батьківських стосунках тощо);
 • Коучінг (забезпечення психологічного супроводу політичних партій, лідерів, громадських організацій щодо створення позитивного іміджу);
 • Тренерство (організація та проведення тренінгів особистісного зростання, комунікативних здібностей, подолання стресів тощо);
 • Реабілітація (відновлення психічних можливостей , внаслідок сильних переживань, травм, криз).
 • У медичних закладах, де вирішуються питання психодіагностики та психокорекції.
 • У системі освіти та дошкільного виховання, в соціальній сфері; у сфері психологічного консультування (сімейне, індивідуальне, коучинг).
 • У вищих навчальних закладах, де створені психологічні служби.
 • У виховально-трудових колоніях, реабілітаційних школах, спеціалізованих приймальниках-розподільниках для неповнолітніх.
 • В органах внутрішніх справ та їх підрозділах, у Збройних Силах України.
 • У державних та приватних фірмах та установах, які потребують кадровий відбір працівників, їх підготовку та перепідготовку.
 • Викладати психологію у вузах, гімназіях, ліцеях, коледжах, училищах;
 • У кадровій службі (помічник директора, менеджер або директор з персоналу);
 • У торгівлі (від продавця, адміністратора і супервайзера до корпоративного тренера).

Магістри соціології та соціальної роботи продовжити навчання на програмі докторських студій (Ph. D.)

Спеціальність «Фармація, промислова фармація»

Фармація - одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини - бути здоровою. Можна без перебільшення сказати, що фармація - це одна з фундаментальних і давніх галузей медицини. На сьогоднішній день фармація - це галузь надзвичайно динамічного розвитку, яка тісно зв’язана з найновішими світовими досягненнями науки, а фармацевт - це спеціаліст соціально орієнтований та надзвичайно необхідний для суспільства.

Після закінчення навчання фармацевт володіє системними та змістовними знаннями з хімії, фармакології та фармакотерапії, фармакогнозії, фармацевтичної  технології, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу, фармакоекономіки та ін. Це дає можливість широкого вибору місця роботи:

 • аптеки та їх структурні підрозділи;
 • аптечні бази, склади;
 • фармацевтичні фабрики, заводи;
 • хіміко-фармацевтичні підприємства, підприємства біотехнологічної, мікробіологічної та парфумерно-косметичної галузей;
 • фармацевтичні компанії та фармацевтичні фірми;
 • контрольно-аналітичні лабораторії;
 • клініко-діагностичні лабораторії;
 • служби санітарно-епідеміологічного контролю;
 • економіко-маркетингові структури підприємств.
Диплом фармацевта дозволяє реалізувати найсміливіші плани та задовольнити будь-які творчі амбіції, надає широкі можливості для професійного росту.

 Термін навчання на денній формі – 2р. 10 міс.

Абітурієнти, мають право здобувати ступінь бакалавра фармації за скороченим терміном навчання (1р.10 міс. – денна, 1р.10 міс. – заочна) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за спеціальністю 5.12020101 «Фармація» / 226 «Фармація, промислова фармація», або на підставі диплому зі спорідненої кваліфікації (галузь знань 22 «Охорона здоров’я») за умови успішного проходження вступних фахових випробувань.

Фармацевт - це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до інтелектуаль­ної еліти!

Додаткова інформація

41