Медичний інститут

Керівники медичного інституту

Директор інституту

Грищенко Геннадій Васильович

директор Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили, кандидат медичних наук, доцент кафедри фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії

Освіта та професійний шлях

У 1976 р. Геннадій Васильович закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М.І.Пирогова за фахом «Лікувальна справа», і в 2006 р. – Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського за спеціальністю «Психологія». Почав трудову діяльність у 1967 р. Після закінчення ВНЗ, з 1977 р. працював в системі охорони здоров’я Миколаївського району Миколаївської області. З 1993 р. – у системі медичних закладів Фонду соціального страхування України. У 2003-2008 рр. – декан факультету психології Миколаївського державного університету ім. В.А.Сухомлинського; у 2008-2011 рр. – проректор з наукової роботи; у 2011-2012 рр. – професор кафедри теоретичної та прикладної психології. У 2012-2016 рр. Геннадій Васильович  обіймав посади викладача, Ученого секретаря Вченої ради Міжнародного класичного університету ім. П.Орлика. З 1999 р. поєднує основну роботу з науково-педагогічною діяльністю на посаді доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності ЧНУ (колишній МДГУ та ЧДУ) ім. П. Могили. Член редакційної колегії університетського журналу «Науковий вісник МДУ ім. В.О.Сухомлинського» серія «Психологія». Геннадій Васильович є автором більше 200 наукових публікацій.

Захист дисертації

1989 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук у I Московському медичному інституті ім. М. І. Пирогова.

Звання та заслуги

2000 р. – дійсний член Міжнародної Академії Наук Екології та Безпеки Життєдіяльності (МАНЕБ).

2003 р. – отримав атестат доцента.

2008 р. – Відмінник освіти України.

Напрямки наукової діяльності: комп’ютерне тестування в системі профвідбору, профорієнтаційна робота, організація психолого-педагогічного тестування абітурієнтів; удосконалення практичного рішення регіональних рекреаційних проблем; організаційно-методичне і практичне впровадження методів медико-психологічної, еко-психологічної та соціально-психологічної реабілітації населення регіону.

Профіль у Google Академії

4-й корпус, кімн. 4-115
ggryshchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-54

Заступник директора

Ольга Миколаївна Яремчук

заступник директора Медичного інституту, старший викладач кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології

Освіта та професійний шлях

Закінчила ЗОШ № 35 у 1994 році із золотою медаллю.

Творчий шлях Ольги Миколаївни у науці розпочався з 1994 р. після вступу у Миколаївський державний педагогічний інститут. У 1999 р. закінчила МДПУ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізика і математика» та здобула кваліфікацію вчителя фізики і математики. У 2000 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики. Протягом року навчання у магістратурі працювала над близькою до дисертаційного дослідження темою: «Структура лекційної частини курсу загальної фізики (розділ «Основи квантової фізики»)».

З 2002 р. Ольга Миколаївна працює у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

З 2008 р. є керівником відділення фізики і астрономії Миколаївського територіального відділення МАН, заступник декана факультету еколого-медичних наук ЧНУ ім. Петра Могили.

У жовтні 2013 р. в рамках співпраці Малої академії наук України з Європейською організацією ядерних досліджень у ЦЕРНі (м. Женева) пройшла курси підвищення кваліфікації.

Керівник секції фізики та астрономії Миколаївського територіального відділення МАН з 2010 року по теперішній час.

Голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт Миколаївського територіального відділення МАН в 2010-2022 навчальний рік. (Наказ Миколаївської обласної державної адміністрації, Департамент освіти, науки та молоді «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України»)

З 2012 року працюю заступником директора медичного інституту

Керівництво науковою роботою студентів та школярів

 • Кравцов Андрій Сергійович, тема роботи: «Прилад для електростимуляції стовбура спинного мозку», 163 Біомедична інженерія м. Київ, отримано сертифікат учасника 18 квітня 2019 року. Отримано подяку 18 квітня 2019 року.
 • Пулашкін Віталій Юрійович, тема роботи: «Аудіометр з мікроконтролерним керуванням», напрям підготовки 163 Біомедична інженерія м. Київ, керівник роботи Яремчук О.М.
 • керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України” (Іванченко Ксенія, 2019, 2020 роки)

З 2022 року призначена на посаду т.в.о. директора медичного інституту

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2012 р. – нагороджена почесною грамотою Управління освіти.

2013 р. – нагороджена подякою голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

У 2013 році вихованець МОЦННТУМ під керівництвом Ольги Миколаївни захистив наукову розробку на конкурсі науково-технічної творчості для школярів «Intel-Техно Україна», де серед 211 авторів проектів посів 1 місце та отримав право представляти Україну у Всесвітньому етапі Міжнародного конкурсу Intel ISEF 2013 (International Scienceand Engineeri Еringееring Fair) у м.Фінікс США.

2014 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної ради.

2015 р. – нагороджена подякою Міністерства освіти і науки.

Нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, 09.02.2019 р.

Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України, 2019 р.

Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, 2021 р.

Патенти:

 • Патент на корисну модель № 137616 «Дослідницький стенд для демонстрації та вимірювання прискорення вільного падіння», 25 жовтня 2019 року.
 • Патент на корисну модель № 124371 "Автономний лічильник кількості води", 10.04.2018

Публікації в наукових фахових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus

 1. Humans postural sways: non-Gauss, variability, and aging aspects of a data set mining Gennady P. Chuiko, Yevhen S. Darnapuk, Olga V. Dvornik, Yaroslav M. Krainyk, Olga M. Yaremchuk  April 2021 DOI: 10.1101/2021.04.20.440576
 2. “Devil’s stairs”, Poisson’s Statistics, and Patient Sorting via Variabilities for Oxygenation: All from Arterial Blood Gas Data  Gennady Chuiko,  Yevhen Darnapuk,  Olga Dvornik,  Yaroslav Krainyk,  Olga Yaremchuk, Anastasiia Diadenko August 13, 2021.doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.10.455835
 3. A New Way of Data Analysis and Rating of the Blood Oxygen Saturation Variability Gennady Chuiko,  Yaroslav Kraynik, Yevhen Darnapuk, Olga Yaremchuk, Olga Dvornik Ruslan Haab Conference Paper • August 2021

 DOI: 10.1109/ELIT53502.2021.9501109.

 1. Chuiko, G., Dvornik, O., Darnapuk, Y., Yaremchuk, O., Krainyk, Y., Puzyrov, S. Computer processing of ambulatory blood pressure monitoring as multivariate data. Proceedings of the Conference - 2019 IEEE 15th International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2019. 2019. 8817375, pp. 23-27. - Proceedings 8817375, с. 23-27

 https://doi.org/10.12693/10.1109/MEMSTECH.2019.8817375

 1. Recurrence Plots for Ambulatory Blood Pressure Monitoring : Means for Data mining of circadian rhythms Chuiko, G., Darnapuk, Y., Dvornik, O., Yaremchuk, O., Krainyk, Y.2020 IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 1, стр. 80–83, 9321837
 2. Blood oxygenation among healthy adults: Recurrence plots analysis and quantification Chuiko, G., Darnapuk, Y., Dvornik, O., Yaremchuk, O. CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2762, стр. 218–226
 3. Ambulatory blood pressure monitoring: Modeling and data mining Chuiko, G., Dvornik, O., Yaremchuk, O., Darnapuk, Y.CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2516, стр. 85–95.

 Статті в українських наукових фахових виданнях:

 1. Яремчук О.М., Кружкова М.А., Свистунова В.М. Оптимізація режимів вакуумно-конденсаційного напилення / Збірник наукових праць ЧНУ ім.Петра Могили. Серія «Техногенна безпека. Радіобіологія» / [редкол.: Л.П.Клименко (голова, наук. ред.) та ін.]. – ЧНУ ім..Петра Могили, 2017. – Т.289 Вип. 277: – С. 107 – 112.
 2. Жук І.Ю., Пулашкін В.Ю., Яремчук О.М., Удосконалення приладу для вимірювання гостроти слуху / Збірник наукових праць ЧНУ ім.Петра Могили. Серія «Техногенна безпека. Радіобіологія» / [редкол.: Л.П.Клименко (голова, наук. ред.) та ін.]. – ЧНУ ім..Петра Могили, 2018. – Т.318 Вип. 306: – С. 130 – 134.
 3. Щесюк О. В., Щербак Ю.Г., Яремчук О.М. Автомaтизована система керування параметрами мікроклімату в теплицях для виpощування лікарських рослин // Наукові праці. Науковий журнал. Серія «Техногенна безпека. Радіобіологія». Т. 328. Вип.316. - Миколаїв: Вид – во ЧНУ імені Петра Могили, 2019. – С. 62 – 65.
 4. Яремчук О.М., Жук І.Ю., Сарафанюк Н.Л. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ЛЮДИНУ ШЛЯХОМ КАРТОГРАФУВАННЯ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ АВТОМАГІСТРАЛЕЙ М. МИКОЛАЄВА ЗАСОБАМИ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ (ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ ARCGIS) / Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К. : ДЕА, 2020. – No 4(31). – С. 212 – 217.

Провідний фахівець

Біла Ольга Андріївна

провідний фахівець деканату

У 2018 році закінчила навчання на факультеті соціології ЧНУ ім. Петра Могили та отримала диплом бакалавра зі спеціальності «Соціологія». У 2018 році вступила до магістратури факультету політичних наук ЧНУ імені Петра Могили на спеціальність «Соціологія», та у 2020 році отримала диплом магістра. З жовтня 2019 року працює на посаді провідного фахівця кафедри анатомії, клінічної анатомії, патоморфології та судової медицини ЧНУ імені Петра Могили.

Cпеціальність 222 «Медицина», Галузь знань 22 «Охорона здоров’я», освітня кваліфікація «Магістр медицини», професійна кваліфікація «Лікар»

Спеціальність «Медицина» спрямована на отримання професії лікаря. Лікар – це фахівець, який отримав освіту за спеціальністю «Медицина» (повну вищу медичну освіту) і в установленому законом порядку постійно займається підтримкою або відновленням людського здоров'я через профілактику, діагностику та лікування захворювань і травм.

Спеціальність «Медицина» - одна з найбільш престижних у суспільстві та затребуваних на ринку праці!

Для вступу на спеціальність «Медицина» необхідна наявність атестата про повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до «Правил прийому» на поточний рік) або диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, або академічної довідки про здобуття вищої освіти рівня магістр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» не менше одного року. Умови вступу визначаються «Правилами прийому до ЧНУ імені Петра Могили» на поточний рік (див. вкладку «Абітурієнту»).

Навчання на спеціальності «Медицина» здійснюється за освітньо-професійною програмою загальної лікарської підготовки з подальшою спеціалізацією в інтернатурі.

Освітньо-професійна програма «Медицина» ЧНУ імені Петра Могили акредитована у 2022 році терміном на 5 років з подальшими акредитаціями термінами на 10 років (див. детально про ОПП на цій сторінці справа вверху розділ «Додаткова інформація», підрозділ «НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА»).

Термін навчання на спеціальності «Медицина» - 6 років, мови викладання - українська, англійська.

Після закінчення університету випускник отримує ступінь освіти – «Магістр», освітню кваліфікацію – «Магістр медицини», професійну кваліфікацію – «Лікар», кваліфікацію в дипломі – «Магістр медицини. Лікар».

Інтернатура  є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими спеціальностями. Вона здійснюється у медичних закладах вищої освіти та академіях післядипломної освіти (див. детальніше про інтернатуру у «НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ БАЗІ»). Під час навчання в інтернатурі набувається конкретна лікарська спеціальність:

Спеціальність в інтернатурі

Тривалість підготовки в інтернатурі

Акушерство та гінекологія

3 роки

Анестезіологія та інтенсивна терапія

3 роки

Внутрішні хвороби

2 роки

Загальна практика - сімейна медицина

2 роки

Епідеміологія

1 рік

Інфекційні хвороби

2 роки

Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія

1,5 роки

Медицина невідкладних станів

2 роки

Неврологія

2 роки

Ортопедія і травматологія

2 роки

Отоларингологія

2 роки

Офтальмологія

2 роки

Радіологія

1,5 роки

Патологічна анатомія

1,5 роки

Психіатрія

2 роки

Хірургія

3 роки

Фізична та реабілітаційна медицина

2 роки

Дерматовенерологія

2 роки

Дитяча хірургія

3 роки

Педіатрія

2 роки

Набуття інших лікарських спеціальностей здійснюється шляхом вторинної спеціалізації на факультетах та в академіях післядипломної освіти.

У подальшому лікар може пройти перепідготовку та набути іншу лікарську спеціальність і виконувати відповідну професійну роботу.

Після інтернатури випускник має право вступати на освітньо-наукову програму для здобуття ступеня доктора філософії (в аспірантуру). У ЧНУ імені Петра Могили є аспірантура та докторантура зі спеціальності «Медицина» (див. вкладку «Наука»).

Спеціальність «Екологія»

Для вступу на спеціальність 101 «Екологія», за бюджетною формою навчання, необхідно подати результати зовнішнього незалежного оцінювання:

 • українська мова та література
 • біологія
 • географія або хімія.

Для вступу на спеціальність 101 «Екологія», за контрактною формою навчання, необхідно подати результати зовнішнього незалежного оцінювання:

 • українська мова та література
 • біологія
 • математика або історія України.

Після 4 років навчання студенти-екологи здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з кваліфікацією організатор природокористування. На базі бакалаврату студенти можуть навчатися у магістратурі спеціальністю 101 «Екологія» (кваліфікація еколог, викладач вищого навчального закладу). Бакалаври-екологи мають можливість отримати освіту у Республіці Польща за програмою подвійних дипломів.

Студенти вчаться проводити екологічні обстеження; здійснювати екологічний моніторинг, проектування природоохоронних систем та об’єктів, здійснювати аналіз процесів забруднення компонентів довкілля, а також обґрунтовувати вибір оптимальних природоохоронних заходів та рішень із забезпечення екологічної безпеки, проектування та оцінювання шкідливих впливів на людину та навколишнє середовище промислових об’єктів.

У магістратурі за спеціальністю 101 «Екологія» є дві освітні програми:
 • Освітня програма «Екологія»
Рівень вищої освіти - магістр. Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища». Фахівці з екології в ЧНУ імені П. Могили готуються, спираючись на вітчизняний і міжнародний досвід, отримують ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з питань екології, біології, теорії еволюції, ознайомлюються з критеріальними факторами впливу на навколишнє природне середовище; заходами, спрямованими на підтримку рівноваги в природі тощо. Отримують фундаментальні і практичні знання з двох іноземних мов (обов’язкової – англійської та за вибором – іншої). Особлива увага приділяється адаптивним якостям фахівця, його вмінням вирішувати глобальні проблеми екології, забезпечувати необхідні екологічні умови для життєдіяльності людства, збереження біорізноманіття рослинного і тваринного світу. Підготовка фахівців-екологів відповідає сучасним міжнародним вимогам. Кваліфікація, що присвоюється: Магістр екології за освітньо-професійною програмою «Екологічна стандартизація, сертифікація та управління якістю» Профіль програми: Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями у галузі екології, охорони довкілля, а також базовими та професійними компетентностями еколога у сфері стандартизації, сертифікації та управління якістю. Акцент робиться на здобуття навичок та знань з екологічної стандартизації, сертифікації та управління якістю за міжнародними і європейськими стандартами; вмінь з розроблення екологічних стандартів для визначення екологічних переваг продукції певної категорії на усіх етапах життєвого циклу; розроблення проектів технічних регламентів у сфері органічного виробництва, екологічного виробництва; організації робіт з розроблення і впровадження на підприємствах систем управління якістю, екологічного управління за міжнародними стандартами ISO 9001, ISO 14001. Випускник є придатним для працевлаштування за посадами:
 • еколог,
 • спеціаліст з екологічної стандартизації і сертифікації,
 • головний спеціаліст/керівник служби/відділу екології та екологічного управління,
 • експерт з екологічної сертифікації,
 • керівник установи (структурного підрозділу) з екологічної стандартизації і сертифікації,
 • фахівець/м’енеджер системи екологічного управління і управління якістю,
 • аудитор системи екологічного управління і управління якістю.
Особливості програми: Магістр здатний:
 • забезпечувати діяльність підприємств (установ, організацій) відповідно до вимог між- народних та європейських стандартів з екологічної безпеки та якості,
 • здійснювати екологічну сертифікацію та маркування продукції,
 • проводити екологічний контроль і аудит виробництва,
 • розгортати на підприємствах (установах, організаціях) інтегровані системи управління відповідно до вимог міжнародних стандартів управління якістю за ISO серії 9000, екологічного управління за ISO серії 14000, інших міжнародних стандартів,
 • здійснювати верифікацію викидів парникових газів на основі Директив ЄС.
  Через співробітництво кафедри екології з ТК стандартизації України 82 «Охорона довкілля» є можливість практичної участі магістрантів у:
 • розробці державних екологічних стандартів (СОУ),
 • розробці екологічних критеріїв для системи екологічної сертифікації та маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1999, IDT).
Додаткові можливості програми: Є можливість отримання професійної кваліфікації (з сертифікатом) спеціаліста/менеджера системи управління якістю та екологічного управління в Органі сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ), акредитованому в Національному агентстві акредитації України (НААУ). Цей сертифікат визнається в Європі і в світі.   В рамках включення до програми подвійних дипломів 2D, за співробітництвом з Польським університетом WSZOP (м. Катовіце, Польща) є можливість:
 • отримання Європейського диплому,
 • стажування на підприємствах Європейського Союзу.
В рамках навчально-наукового співробітництва з Національним університетом біоресурсів та природокористування (м. Київ, Україна) є можливість:
 • додаткове навчання в Українській лабораторії якості та безпеки сільгосппродукції ( з отриманням відповідного сертифікату)
В рамках навчально-наукового співробітництва з ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (м. Миколаїв, Україна):
 • додаткове навчання за системами управління якістю за міжнародними стандартами (з отриманням відповідного сертифікату)
  ГАРАНТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ – зав. кафедри Людмила Іванівна Григор’єва, доктор біологічних наук, професор, член ТК стандартизації України 82 «Охорона довкілля», член IUR, має кваліфікацію внутрішнього аудитора систем якості за ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 22000:2007 Є можливість продовження навчання на третьому (PhD) рівні вищої освіти .

Випускники спеціальності «Екологія» мають можливості працевлаштування на приватних та державних підприємствах і обіймати провідні посади з охорони природи. Серед випускників є головні спеціалісти управління екології та природних ресурсів облдержадміністрацій та держекоінспекції, провідні спеціалісти Миколаївської облдержадміністрації та природоохоронних установ Миколаївської області, Басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг, підприємств та консалтингових фірм, які виконують міжнародні проекти екологічного спрямування, розробляють документи для отримання дозволів на природокористування та ін.

Спеціальність «Психологія»

Освітня програма «Психологія» передбачає розвиток в особистісному, професійному та соціальному планах, а її результатом є не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам. Освітня програма «Психологія» поєднує  собі теоретичні засади та практичну діяльність з різними клієнтами – з маргінальними групами, особами з інвалідністю, молоддю, людьми похилого віку тощо. Навчальний процес здійснюється з урахуванням дидактичних можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Під час навчання ми орієнтуємося на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, постійного оновлення знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, систем управління та організації праці в умовах ринкової економіки. Студенти спеціальності гарантовано отримують практику з можливістю стажування:
 • Психологічні консультації (розвиток навичок клієнта, подолання життєвих труднощів, сприяння його саморозвитку, саморегуляції та самоорганізації);
 • Сімейні консультації (надання допомоги особистості в кризових сімейних ситуаціях та конфліктах подружніх пар, дитячо-батьківських стосунках тощо);
 • Коучінг (забезпечення психологічного супроводу політичних партій, лідерів, громадських організацій щодо створення позитивного іміджу);
 • Тренерство (організація та проведення тренінгів особистісного зростання, комунікативних здібностей, подолання стресів тощо);
 • Реабілітація (відновлення психічних можливостей , внаслідок сильних переживань, травм, криз).
 • У медичних закладах, де вирішуються питання психодіагностики та психокорекції.
 • У системі освіти та дошкільного виховання, в соціальній сфері; у сфері психологічного консультування (сімейне, індивідуальне, коучинг).
 • У вищих навчальних закладах, де створені психологічні служби.
 • У виховально-трудових колоніях, реабілітаційних школах, спеціалізованих приймальниках-розподільниках для неповнолітніх.
 • В органах внутрішніх справ та їх підрозділах, у Збройних Силах України.
 • У державних та приватних фірмах та установах, які потребують кадровий відбір працівників, їх підготовку та перепідготовку.
 • Викладати психологію у вузах, гімназіях, ліцеях, коледжах, училищах;
 • У кадровій службі (помічник директора, менеджер або директор з персоналу);
 • У торгівлі (від продавця, адміністратора і супервайзера до корпоративного тренера).

Магістри соціології та соціальної роботи продовжити навчання на програмі докторських студій (Ph. D.)

Спеціальність «Фармація, промислова фармація»

Фармація - одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини - бути здоровою. Можна без перебільшення сказати, що фармація - це одна з фундаментальних і давніх галузей медицини. На сьогоднішній день фармація - це галузь надзвичайно динамічного розвитку, яка тісно зв’язана з найновішими світовими досягненнями науки, а фармацевт - це спеціаліст соціально орієнтований та надзвичайно необхідний для суспільства.

Після закінчення навчання фармацевт володіє системними та змістовними знаннями з хімії, фармакології та фармакотерапії, фармакогнозії, фармацевтичної  технології, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу, фармакоекономіки та ін. Це дає можливість широкого вибору місця роботи:

 • аптеки та їх структурні підрозділи;
 • аптечні бази, склади;
 • фармацевтичні фабрики, заводи;
 • хіміко-фармацевтичні підприємства, підприємства біотехнологічної, мікробіологічної та парфумерно-косметичної галузей;
 • фармацевтичні компанії та фармацевтичні фірми;
 • контрольно-аналітичні лабораторії;
 • клініко-діагностичні лабораторії;
 • служби санітарно-епідеміологічного контролю;
 • економіко-маркетингові структури підприємств.
Диплом фармацевта дозволяє реалізувати найсміливіші плани та задовольнити будь-які творчі амбіції, надає широкі можливості для професійного росту.

 Термін навчання на денній формі – 2р. 10 міс.

Абітурієнти, мають право здобувати ступінь бакалавра фармації за скороченим терміном навчання (1р.10 міс. – денна, 1р.10 міс. – заочна) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за спеціальністю 5.12020101 «Фармація» / 226 «Фармація, промислова фармація», або на підставі диплому зі спорідненої кваліфікації (галузь знань 22 «Охорона здоров’я») за умови успішного проходження вступних фахових випробувань.

Фармацевт - це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до інтелектуаль­ної еліти!