Миколаївський центр соціологічних досліджень - ЧНУ iм. Петра Могили

Миколаївський центр соціологічних досліджень


Навчально-науково-виробнича лабораторія «Миколаївський центр соціологічних досліджень» є структурним підрозділом кафедри при факультеті соціології Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Про Центр

Положення про навчально-наукову-виробничу лабораторію Миколаївський центр соціологічних досліджень 

Мета створення Центру полягає в організації робіт з впровадження, спільної науково-виробничої діяльності та надання навчальних, науково-консультаційних й консалтингових послуг суб’єктам виробництва, підприємцям, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям, політичним партіям, місцевим громадам, населенню, іншим юридичним і фізичним особам за напрямом роботи центру, кафедри, творчого колективу.

 

Конкретизація мети Центру реалізується у завданнях, серед яких пріоритетними є:

 

 • – об’єднання зусиль науково-педагогічних та наукових працівників кафедри, докторантів, аспірантів, студентів з метою впровадження наукових розробок у галузі соціологічної науки;
 • – надання науково-консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» із змінами та доповненнями;
 • – використання можливостей центру для покращення рівня практичної підготовки студентів й підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету у виробничих умовах;
 • – покращення підготовки фахівців у галузі соціології;
 • – сприяння пропаганди соціологічних знань серед різних верств населення.

 

Основними напрямами діяльності Центру є:

 • Навчальна діяльність
  • Якісна підготовка студентів освітнього рівня бакалавр та магістр, надання кваліфікованої допомоги аспірантам.
  • Організація та проведення студентських конкурсів, круглих столів, конференцій, симпозіумів, майстер-класів.
  • На базі Центру можуть формуватися студентські наукові гуртки та інші студентські наукові співтовариства.
 • Наукова діяльність
 • Підготовка та реалізація повного циклу кількісних та якісних соціологічних досліджень.
 • Організація і проведення маркетингових досліджень.
 • Соціологічний супровід виборчих кампаній.
 • Організація і проведення соціально-психологічних досліджень, кадровий асессмент й оцінка персоналу.
 • Соціологічний супровід впроваджуваної в університеті діяльності у сфері менеджменту якості освітніх послуг.
 • Надання методологічної допомоги з питань проведення конкретних соціологічних досліджень.
 • Формування банку статистичних даних, документації, необхідних для роботи Центру, кафедри соціології.
 • Презентація та публікація результатів соціологічних досліджень.
 • Технологічна підтримка дослідницьких проектів.

 

 • Виробнича діяльність
  • Налагодження контактів з замовниками й користувачами послуг Центру.
  • Надання допомоги студентам і випускникам у пошуку роботи
  • Організація та проведення виробничої практики.

 

Керівництво центру

–        науковий керівник;

–        керівник здійснює загальне керівництво діяльності Центру;

–        штатні соціологи (супервайзер та менеджер зв’язків з громадськістю).

 

Контакти

Науковий керівник Центру: Мейжис Ірина Альбертівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціології.

Керівник Центру: Локтіонова Дінара Анатоліївна, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології.

Штатні соціологи:

Чорна Вікторія Олександрівна, кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри соціології.

Василюха Оксана Володимирівна, аспірантка кафедри соціології.

 

Місце знаходження Центру: 54003, м. Миколаїв, вул. Акіма, 2 (корпус 10-Л)

Телефони Центру: (0512) 76-55-52; (0512) 57-18-00