Антикорупційна діяльність


До повноважень Уповноваженого з антикорупційної діяльності ЧНУ імені Петра Могили належать отримання та розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», здійснення співпраці з викривачами.

Інформація для здійснення повідомлення має бути відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням ним навчання або його участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, навчання.

Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені, зокрема, відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення тощо.

Повідомлення може бути здійснене викривачем без зазначення авторства (анонімно).

Звертаємо увагу, що згідно зі статтею 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) розгляду підлягають повідомлення про порушення вимог цього Закону, здійснені працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Інші письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про звернення громадян» визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

Надана Вами інформація використовуватиметься як джерело для прийняття рішення щодо необхідності належного реагування відповідно до вимог Закону.

Звіт про виконання Антикорупційної програми за 2021 рік

Контактна інформація

Дмитрієва Олена Миколаївна – уповноважена з антикорупційної діяльності ЧНУ ім. Петра Могили
(0512)50-03-33
korupciynet@chmnu.edu.ua захищена електронна поштова скринька, за якою приймаються


Національне антикорупційне бюро України

Документи щодо запобігання корупції

Антикорупційна програма ЧНУ імені Петра Могили на 2023 – 2025 н.р.
Антикорупційна програма 2020-2022рр.
Заходи до антикорупційної програми 2020-2022рр.
Пам’ятка для працівників ЧНУ ім Петра Могили щодо антикорупційних обмежень
Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів
Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” (розділ “Конфлікт інтересів”)
Положення про уповноваженого з антикорупційної діяльності ЧНУ
Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили

Запобігання корупції

Можливості лютого для студентів та викладачів
Зустріч студентів та викладачів з головою Одеського територіального управління НАБУ
Реєстрація на програму ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ в Миколаєві подовжена до 11 листопада
Студентка факультету політичних наук Могилянки стала учасницею програми стажування у Національному агенстві з питань запобігання корупції
Антикорупційна стратегія на 2021 – 2025 рр
Стратегія формування нульової толерантності до корупції

Оцінка корупційних ризиків

Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та її склад
Робочий план оцінки корупційних ризиків
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків
Запрошення до складу робочої групи
Наказ про проведення оцінювання корупційних ризиків у ЧНУ імені Петра Могили
Наказ про склад робочої групи з оцінювання корупційних ризиків
Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків ЧНУ імені Петра Могили 2023
Анкета для ідентифікації корупційних ризиків

Заходи

Гостьова зустріч студентів-юристів з Уповноваженою з антикорупційної діяльності ЧНУ ім. Петра Могили Оленою Дмитрієвою