Кафедра психології - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра психології


! Кафедра психології__ЗАГАЛЬНЕ ФОТО

Кафедра психології, як випускаюча, була створена 1 вересня 2014 року. Головним її завданням є підготовка бакалаврів з психології та читання навчальних предметів з курсу психології на інших факультетах та інститутах ЧНУ імені Петра Могили. Студентам надається повний об’єм теоретичних знань та практичних вмінь та навичок за програмою психологічних факультетів класичних університетів. Ці програми включають знання із загальної, вікової, педагогічної, експериментальної, соціальної, диференціальної, інженерної, клінічної, юридичної, політичної психології. Також вивчається історія психології та психологія управління, психологія праці, психодіагностика, патопсихологія та основи психотерапії.
Серед дисциплін природничо-наукової підготовки слід відмітити анатомію та еволюцію нервової системи, психофізіологію, екологію людини та екологічну психологію, антропологію, порівняльну психологію. Окрім цих нормативних навчальних дисциплін, що є близькими до професійної підготовки психологів, є також дисципліни гуманітарного циклу: українська та англійська мова, історія України та української культури, філософія та політологія.
На кафедрі психології працює один доктор психологічних наук, професор, пʼять кандидатів психологічних наук та чотири доценти. Очолює кафедру Я.В.Васильєв, перший в Миколаєві доктор психологічних наук та поки єдиний професор психології, який є автором футурреального підходу у психології та методики з цільової спрямованості особистості. Завідувач кафедри видав 7 книжок та більше 80 статей по проблемам цільової спрямованості особистості та футурреальної психології.

Кафедра психології знаходиться у 10Л корпусі, аудиторія – 209.

 

Практика та працевлаштування

Випускники вищого навчального закладу за кваліфікацією «бакалавр психології» можуть працювати в таких галузях народного господарства як, охорона здоровʼя, фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; наука та наукове обслуговування; обʼєднання громадян.
Відповідно до навчальних планів спеціальності, студенти проходять такі види практики:

 • Ознайомча – І курс;
 • Виробнича І – ІІ курс;
 • Виробнича ІІ – ІІІ курс;
 • Переддипломна – ІV курс.

Кафедрою психології підписані угоди для проходження практики з наступними організаціями:

 • Миколаївська спеціалізована школа І –ІІІ ст. мистецт і прикладних ремесел, експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості».
 • БФ «Від серця до серця».
 • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15.
 • Всеукраїнська благодійна організація «Ініціатива заради життя»
 • Ленінський ВП ГУНП в Миколаївській області
 • Дошкільний навчальний заклад № 48, м. Миколаїв
 • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4.
 • Вище професійне училище №21, м. Миколаїв.
 • Миколаївський коледж транспортної інфраструктури.
 • Миколаївський юридичний ліцей.
 • Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат №7.
 • Миколаївська гімназія №41
 • Дошкільний навчальний заклад № 142, м. Миколаїв
 • Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира
 • Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області
 • Громадська організація «Майстерня добра», м. Миколаїв.
 • Міський палац творчості учнів, м. Миколаїв.

 

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД


Васильєв Ярослав Васильович

Васильєв - завідувач кафедри
Посада:
завідувач кафедри, д.психол.н., професор
Освіта та професійний шлях

В 1964 р. закінчив педагогічний факультет Київського державного інституту фізичної культури та спорту З 1966 р. працював викладачем кафедри спорту та спортивних ігор, МДПШ ім. В.Г. Белинського. У 1969-1972 рр. навчався в аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного інституту фізичної культури та спорту у секторі психології. З 1976 р. працював старшим викладачем кафедри психології Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського, а з 1964 р. завідувачем цієї кафедри. З вересня 2009 р. працює на посаді завідувача кафедри психології ЧДУ ім. П.Могили.

Наукові досягнення і нагороди :

  • 2004 р. – нагороджений почесною грамотою Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації.
  • 2005 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри психології.
  • 2006 р. – нагороджений почесною грамотою Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської обласної ради.
  • 2010 р. – присуджено вчене звання професора кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки.
  • 2012 р. – нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.
  • 2012 р. – оголошено подяку за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди).
  • 2014 р. – оголошено подяку Міністерством освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

Захист дисертацій:

1982 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Сумісне рішення тактичних завдань у спортивних іграх».

2009 р. – захист дисертації «Структура та функції цільового компоненту спрямованості особистості» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія та історія психології у Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

Наукові інтереси:
психологія особистості
Контактна інформація:
Телефон: (099) 725 49 81


Каневський Віктор Іонович

Каневський В.І.заступник

Посада:
кандидат психологічних наук, доцент, заступник завідуючого кафедри
Освіта та професійний шлях

ЗЗакінчив у 1975 р. Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського за спеціальністю російська мова та література. Закінчив у 1992 р. спецфакультет Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Белінського за спеціальністю практичний психолог в системі освіти. На кафедрі психології викладає дисципліни «Загальна психологія», «Психологія груп та спілкування», «Патопсихологія», «Медична психологія», «Психологія тренінгової роботи», «Соціальна психологія». Автор 20 наукової праці із психології, соціальної роботи, в тому числі у фахових виданнях . Є автором 2 навчальних-методичних посібника. Має стаж 12 років педагогічної та наукової діяльності. Сертифікований фахівець в галузі позитивної терапії (сертификат The German Association of Positive Psychoterapy (DGPP e.V.), Wiesbaden). Консультуючий суїцидолог в лікарні швидкої медичної допомоги.

Захист дисертації:
2011 р. – захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді К 26.453.02 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Тема дисертаційного дослідження – «Психологічні особливості парасуїцидальної поведінки особистості».
Звання:
2014 р. – отримано вчене звання доцента кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки.
Наукові інтереси:
кризове консультування, дистантне консультування, психологія групової роботи.
Контактна інформація:
Електронна адреса: 2528kan@gmail.com


Астремська Ірина Володимирівна

Астремська
Посада:
доцент кафедри, кандидат психологічних наук
Освіта та професійний шлях

У 1997 р. закінчила Миколаївський педагогічний інститут ім. В.Г.Белинського (спеціальність: практична психологія та мова і література (російська); кваліфікація: практичний психолог в системі освіти, вчитель російської мови та зарубіжної літератури). В 2003 р. закінчила магістратуру Херсонського державного університету (магістр психології; спеціальність – «Психологія»; кваліфікація: викладач психології, практичний психолог). В 2004-2009 р.р. навчалася в аспірантурі Херсонського державного університету, аспірант кафедри практичної психології Херсонського державного університету.
Після закінчення інституту почала працювати у тому ж році практичним психологом ДНЗ №78, потім з 2001 р. викладачем курсу «Психологія» у Миколаївському базовому медичному коледжі. З 2008 р., після закінчення аспірантури, працює в ЧДУ ім. П.Могили, а з 2013 р. – на посаді доцента кафедри психології.

Захист дисертації:

2010 р. – захист кандидатської дисертації у спеціалізованій раді Д 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Тема дисертаційного дослідження – «Психологічні особливості емоційної сфери інтелектуально обдарованої особистості».

Наукові інтереси:
супервізія
Контактна інформація:
Телефон: (0512) 76-92-82


Лукіна Наталія Борисівна

Лукіна
Посада:
аспірант, викладач-асистент, провідний фахівець кафедри
Освіта та професійний шлях

Закінчила у 2014 р. магістратуру ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю «Соціальна робота». З 2014 працює провідним фахівцем на кафедрі психології.
У 2015 р. вступила до аспірантури ЧДУ імені П.Могили на спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Тема дисертаційного дослідження – «Цільова спрямованість перфекційної особистості». Автор 5 наукових праць із психології.

Наукові інтереси:
загальна психологія, цільова сарямованість, перфекціонізм.


Хоржевська Інна Михайлівна

Хоржевська І.М.

Посада:

кандидат психологічних наук, доцент

Освіта та професійний шлях:

У 1999 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний університет, спеціальність за дипломом – вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, практичний психолог у закладах освіти. У 1999-2002 р. навчалася у аспірантурі Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю загальна психологія. На кафедрі психології викладає навчальні курси: «Загальна психологія», «Вступ до спеціальності», «Зоопсихологія та порівняльна психологія». Здійснює керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами. Автор 34 наукових праць з психології, у тому числі у фахових виданнях – 28, 6 – навчально-методичного характеру, з них 1 – з грифом МОН України. Навчається у докторантурі. Тема дисертаційного дослідження – «Психологічні основи професійної культури фахівців правоохоронної діяльності».

Захист дисертації:

2004 р. – захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 41.051.07 при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (Диплом ДК № 024066) на тему «Індивідуально-вікові особливості альтруїзму-егоїзму особистості».

Звання:

2006 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології (02ДЦ № 012220).

Наукові інтереси: психологічні основи формування професійної культури, проблема професійної деформації фахівця. Співпрацює з психологічною службою МВС Миколаївської області.

 


Лук`яненко Анна Ростиславівна

 

Лук'яненко А.Р

Посада:
кандидат психологічних наук, старший викладач.
Освіта та професійний шлях

Закінчила Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Психологія», отримала кваліфікацію «Психолог, викладач психології». З 2008 по 2012 р.р. навчалась в аспірантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. З 2007 р. займала посади hr менеджера у різних крупних компаніях м. Миколаєва. З 2014 р. працює на кафедрі психології ЧНУ ім. П.Могили. Автор 11 наукових праць із психології, 5 з яких надруковані у фахових виданнях, затверджених МОН України.

Наукові інтереси:
психологія управління персоналом, психологічне здоров’я у професійній діяльності, особливості представників різних типів професій, профорієнтація, самоактуалізація особистості.

 


Гусак Вікторія Михайлівна

Гусак В.М.

Посада:
старший викладач кафедри
Освіта та професійний шлях

У 2007 р. закінчила факультет соціології МДГУ ім. П. Могили та здобула кваліфікацію магістра із соціальної роботи. З цього часу працює викладачем-асистентом кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки МДГУ ім. П.Могили (пізніше ЧДУ ім. П.Могили). У 2010 році закінчила аспірантуру зі спеціальності 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти ЧДУ ім. П.Могили. Протягом 2006-2011 рр. навчалася на Базовому курсі з Позитивної психотерапії, а також «Коучінг та консультування в організаціях» (Український Інститут Позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту; Академія Позитивної психотерапії (Вісбаден, Німеччина). З вересня 2015 р. працює на посаді старшого викладача кафедри психології ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 року – ЧНУ ім. П.Могили).

Наукові інтереси:
розвиток психологічної культури та особистісної зрілості студентів, фасилітативний суб’єкт-суб’єктний підхід у вищій освіті, інтерактивні методи навчання, неформальна освіта впродовж життя, T&D-технології.


Васильєва Ганна Вікторівна

Васильєва Г.В.

Посада:
кандидат психологічних наук, доцент.

кандидат психологічних наук, доцент

Освіта та професійний шлях:

Закінчила у 1998 р. Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Практична психологія та російська мова та література».

У 1998 р. – пройшла навчання на курсах спеціалізації з медичної психології у Харківській медичній академії післядипломної освіти на кафедрі медичної психології та сексопатології. Проходила курси підвищення кваліфікації у Кримський медичній академії післядипломної освіти у 2000 р. за напрямком «Психотерапія» та у 2013 р. у Харківській медичній академії післядипломної освіти на кафедрі психотерапії. У 1999-2003 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного університету ім. Т.Шевченка за спеціальністю «Медична психологія». У 1997–2002 рр. працювала психологом Миколаївської обласної психіатричної лікарні №1, 2002 – 2004р. працювала на посаді психолога НПК «Зоря – Машпроект». У 2004-2015 рр. працювала доцентом кафедри теоретичної та прикладної психології МНУ ім. В.О.Сухомлинського. У 2004–2007 рр. бере участь у навчальній програмі з психотерапії: Московський інститут гештальттерапії та психодрами (МІГІП), 2011-2014 рр. – навчання у Київському гештальт університеті, напрямок: супервізія в гештальтпідході. Отримала сертифікат психотетерапевта та супервізора в гештальт-терапевтичному підході, що відповідає Європейської Асоціації Гештальт Терапії та Європейської Асоціації Психотерапії. Член асоціації психіатрів , психологів і психотерапевтів України. Член української спілки психотерапевтів. Має більше 25 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Є співавтором двох навчальних посібників з грифом МОН України «Соціальна психологія групп» (2013 р.); «Тренінгові технології у роботі психологічної служби вищого навчального закладу» (2013 р.).

Захист дисертації:

2004 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Динаміка когнітивних розладів при терапії різними групами антипсихотичних препаратів (на матеріалі хворих на шизофренію)», за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Звання:

2006 р. – отримала звання доцента.

Основні напрямки наукових інтересів: психодіагностика особистості, дитяча патопсихологія, психотерапія та психокорекція, психосоматичні розлади, залежна поведінка, психологія сексуальності, гендерна психологія.

Коло наукових та професійних інтересів: дослідження гендерної ідентичності особистості; корекція та психологічний супровід дітей з гипердинамічними розладами та дефіцитом уваги; робота з кризами, з родинами, психологічне супроводження психосоматичних хворих; тематичні групи: « сімейна історія» та «жертви сімейних відносин».

 


Амплєєва Ольга Михайлівна

 

Амплєєва О.М.

Посада:
кандидат психологічних наук, старший викладач
Освіта та професійний шлях

У 2009 р. закінчила ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю соціальна робота. У 2011 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю психологія в Херсонському державному університеті. У 2009- 2012 рр. навчалася в аспірантурі Херсонського державного університету за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології». У 2009-2015 рр. працювала практичним психологом в Палаці творчості учнів м. Миколаєва. З листопада 2015 р. працює на кафедрі психології. З 2015-2016 н.р. викладає дисципліни «Експериментальна психологія», «Історія психології», «Практична психологія в соціальній роботі». З 2016-2017 н.р. – «Реабілітаційна психологія», «Дефектологія». Автор більше 10 наукових праць із психології, в тому числі у фахових виданнях – 5.

Захист дисертацій:

2013 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології». Тема дисертаційного дослідження – «Емоційний інтелект в структурі професійної діяльності психолога».

Наукові інтереси:
: загальна та експериментальна психологія, історія психології, психологічне консультування, професійне становлення особистості, основи практичної психології.
Контактна інформація:

Електронна адреса: ampleyevaolga@rambler.ru


Шилова Ніна Ігорівна

Шилова
Посада:
авикладач-асистент кафедри психології.
Освіта та професійний шлях

В 2013 р. закінчила факультет соціології ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю Соціальна робота. В 2013-2016 рр. навчалася в аспірантурі ЧНУ ім. П.Могили за спеціальністю – Спеціальні та галузеві соціології. З 2016 р. працює викладачем кафедри психології ЧНУ ім. П.Могили.

Наукові інтереси:
вікова та педагогічна психологія
Контактна інформація:
Телефон: (098) 761-92-01