Секція “Романо-германська філологія” - ЧНУ iм. Петра Могили

Секція “Романо-германська філологія”


Кафедра романо-германської філології була створена у 2010 році. Кафедра налічує 6 кандидатів наук, 17 викладачів. Завдяки потужному викладацькому складу студенти ЧДУ ім. Петра Могили мають змогу вивчати німецьку мову як першу та другу іноземна мову, іспанську,  а також французьку мову. Випускники напряму підготовку «Філологія» отримують дипломи з кваліфікацією бакалавра філології, вчителя німецької і англійської мов та зарубіжної літератури в загальноосвітній школі та дошкільних закладах. Випускники спеціальності «Мова і література» отримують дипломи з кваліфікацією викладача німецької та англійської мов та зарубіжної літератури в навчальних закладах I-IV рівнів акредитації.

Кафедра співпрацює з Гете Інститутом. Викладачі секції німецької мови постійно підвищують свій професійний рівень у Гете-Інституті, Київ, а також щорічно у Німеччині. Центр вивчення німецької мови акредитований у Гете-Інституті м. Мюнхена. Всі викладачі центру мають міжнародний сертифікат з німецької мови С2. Щороку на секції працюють носії мови з Німеччини, Австрії, які є викладачами ДААД та фонду Боша.

Французьке відділення кафедри романо-германської філології співпрацює з Посольством Франції в Україні та організацією Alliance Française, що дозволяє викладачам проходити педагогічне стажування у Франції. Крім того, на кафедрі проходять педагогічну практику викладачі-стажери з Франції (університети Sorbonne-nouvelle-Paris 3, université de Toulouse, université de Montpellier). Також активно працює центр вивчення іспанської мови. Викладачі іспанської мови є членами Асоціації іспаністів України. Вони регулярно беруть участь у конференціях та заходах організованих при Посольстві Іспанії.

Кафедра розташована11-й корпус, каб. 11-212

тел. (0512) 76-55-82

Склад кафедри романо-германської філології

Лариса Володимирівна Польберг

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романо-германської філології.

 

 

email: lora_mak@yahoo.de

Наукова кар’єра:

 • у 1991 р. закінчила Одеський державний університет імені І.І.Мечникова за спеціальністю «Німецька мова і література»;
 • у 2007 році захистила кандидатську дисертацію«Лексико-семантична група слів зі значенням «Всесвіт» у німецькій мові: діахронічне дослідження»;
 • з 2009 року – доцент. 

Наукові інтереси:

 • історія німецької мови;
 • німецька література періоду середньовіччя;
 • стилістика;
 • актуальні проблеми германістики.

Автор численних публікацій, серед яких:

 1. Sprachebenen im Mittelhochdeutschen (Рівні мови в середньоверхньонімецькій мові) / Л. В. Лисейко. – Випуск 110. – Миколаїв : МДГУ, 2008. – 59 с.
 2. Sprachebenen im Fruehneuhochdeutschen (Рівні мови в ранньоверхньонімецькій мові) / Л. В. Лисейко. – Випуск 111. – Миколаїв : МДГУ, 2008. – 66 с.
 3. Sprachebenen im Althochdeutschen (Рівні мови в давньоверхньонімецькій мові) / Л. В. Лисейко. – Випуск 112. – Миколаїв : МДГУ, 2008. – 72 с.
 4. 4. Deutsche Sprachgeschichte / Л. В. Лисейко – Миколаїв : МДГУ, 2008. – 164 с. (з грифом МОН)
 5. Середньовічні стилі та норми німецької мови [Монографія] / Л. В. Лисейко. – Чернівці: Букреск, 2014. – 244с.

Христина Богданівна Павлюк

 кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри романо-гермнської філології

 

Коло наукових інтересів: германістика, сучасна німецька література, сучасна німецька жіноча поезія.

email: christine.pavluk@gmail.com

Кіршова Ольга Володимирівна

доцент кафедри

 

Освіта та професійний шлях:

Закінчила Миколаївський державний педагогічний університет у 2001 р. за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька, англійська)», та отримала кваліфікацію вчителя німецької, англійської мови і зарубіжної літератури. З вересня 2001 р. працює викладачем, старшим викладачем кафедри сучасних мов та класичної філології Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія» (потім – ЧДУ ім. П.Могили). У 2004-2008 рр. – аспірантура Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 13.00.02 Теорія та методика навчання (германські мови). З 2010 р. працює на посаді доцента кафедри романо-германської філології ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).

Захист дисертацій:

2008 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика підготовки магістрантів створювати професійно орієнтовані проекти на основі німецькомовних текстів».

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри романо-германської філології.

Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах

Електронна адреса: aprel2009@mksat.net

Телефон: (0512) 76-55-82

email: aprel2009@mksat.net

Вакуленко Тетяна Іванівна

доцент кафедри

 

Освіта та професійний шлях:

В 1974 р. закінчила факультет романо-германської філології Харківського державного університету ім. В. H. Каразіна. Після закінчення університету 2 роки працювала вчителем німецької мови на хуторі біля Диканьки Полтавської області. У 1977- 1980 рр. – методист Миколаївського Інституту Удосконалення Вчителів. У 1980 – 1998 рр.   працювала викладачем, старшим викладачем німецької мови МДПІ ім. В.Г. Бєлінського. З 1998 р. працює у ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).

Захист дисертації:

1995 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Становлення та розвиток системи підвищення кваліфікації учителів Німеччини» у Науково-досвідному Інституті педагогіки і психології АН України, Київ.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

1988 р. – нагороджена нагрудним знаком «Відмінник народної освіти України»

1992-1993 рр. – стипендіат DAAD в університеті м. Бремен, Німеччина.

2008 р. – сертифікат вищої категорії Гете-Інституту.

Наукові інтереси: германістика, історія німецької педагогіки, методика викладання іноземних мов для студентів-германістів

Електронна адреса: lieto87@yahoo.de

Телефон: (0512) 41-94-72

 Тетяна Сергіївна Каірова

кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології

Коло наукових інтересів: романська філологія, літературознавство, проблеми світової цивілізації, лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика – проблеми спілкування носіїв різних мов романського світу, культура ділового та особистого спілкування, новітні методики навчання французькій мові та цивілізації з використанням синтезу мистецтв.

email: millefleurs@yandex.ru

Аліна Сергіївна Мозолевська

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри романо-германської філології

Наукові інтереси: прагматичний аспект категорії інформативності у романських мовах.

email: alina.shkurat@gmail.com

Дмитро Іванович Стодолінський

старший викладач кафедри романо-германської філології

Наукові інтереси: культурологічні аспекти вивчення іспанської мови; сучасні методики викладання; залучення аутентичних відеоуроків для викладання іспанської мови.

email: stodimas@yahoo.com

Наталія Анатоліївна Пітерова

старший викладач кафедри романо-германської філології

 Член Асоціації іспаністів. Наукові інтереси – методика викладання іноземної мови. email: piterovan@yahoo.com

Тамара Іванівна Ползікова

старший викладач романо-германської філології

Наукові інтереси: новітні методики викладання французької мови як другої іноземної(FLE, FOS)

email: tpolzikova@gmail.com

Людмила Геннадіївна Попова

старший викладач кафедри романо-германської філології

Попова Л.Г.

Наукові інтереси: методика викладання латинської мови, проблеми перекладу з латинської та німецької мов. email: ppvludmila@rambler.ru

Марина Миколаївна Нездайміна

старший викладач кафедри романо-германської філології

Нездайміна М.М.

Наукові інтереси: діалектологія Німеччини. email: nmn6131@mail.ru

Світлана Миколаївна Максимчук

старший викладач кафедри романо-германської філології

Максимчук С.М. (1)

Наукові інтереси: культурологічний аспект лінгвокраїнознавства.

email: svetamax3@yandex.ru

Якоб Валосчик

старший викладач кафедри романо-германської філології, лектор ДААД

Якоб Валосчик

Займається освітніми та культурними проектами, а також проводить заняття з практики німецької мови й країнознавства.

email: jakob.walosczyk@gmail.com

Лєна Грімм

старший викладач кафедри романо-германської філології, лектор фонду ім. Роберта Боша.

Займається освітніми та культурними проектами, а також проводить заняття з практики німецької мови й країнознавства.

email: Grimm183@gmx.de

Василь Іванович В’єнцко

в. о. старшого викладача кафедри романо-германської філології

Коло наукових інтересів: народна фразеологія, етнолінгвістика, порівняльна фразеологія.

email: wienckobasile@yahoo.com

 Ганна Генріхівна Вісько

викладач кафедри романо-германської філології

Вісько Г.Г.Інтереси: германські мови, індоєвропеїстика, порівняльно-історичне мовознавство, кельтські мови.

email: hannawissko@yahoo.com

Марія Сергіївна Верещако

викладач німецької мови

Верещако М.С.

У 2012 році закінчила Чорноморський державний університет ім. П. Могили, спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)». Працює на кафедрі романо-германської філології з 2013 року. Коло наукових інтересів: методика викладання німецької мови.

email: mashargph@gmail.com

Анна Михайлівна  Красівська

викладач кафедри романо-германської філології

Красівська А.М.

Коло наукових інтересів: новітні методики викладання німецької мови.

email:  scorpion2692@mail.ru

Ольга Костянтинівна Чернявська

 викладач кафедри романо-германської філології.

Працює у Інституті філології з 2011 року. Коло інтересів: стилістика, переклад, література, методика викладання іноземної мови.

email: lyu4ika@gmail.com

Альона Ігорівна Штевіна

викладач японської мови

штевина

 Член Асоціації викладачів японської мови України. Коло наукових інтересів – ономатопоетична лексика в японській мові, каліграфія; політика та культура Японії; громадянське суспільство Японії.

Ольга Анатоліївна Єнальєва

викладач кафедри романо-германської філології

Єнальєва

Наукові інтереси:  історія та теорія німецької  літератури, передусім  літератури  для дітей та юнацтва. Працює над дисертаційним дослідженням «Тематичний спектр і поетикальні засоби німецького дитячого психологічного роману 1980-1990-х рр. (на прикладах творів К. Бойє, М. Пресслер і Г. Мебс)». Член Центру дослідження  літератури для дітей та юнацтва м. Львів.

email: schreib_mir@bk.ru

Катерина Олександрівна Майєр

 викладач німецької мови, аспірантка (спеціальність Германські мови 10.02.04)

Майєр К.О.

.Керівник Центру німецької молоді, культури і розвитку «Відергебурт»

email:  kathrin25@ukr.net


 

Історія становлення

Історія кафедри романо-германської філології починається з того моменту, коли у 1999 р. за ухвалою Вченої ради МФ НаУКМА було створено кафедру сучасних мов і класичної філології, яка мала широкий спектр діяльності, – викладання сучасних мов (французької, німецької, іспанської, китайської та польської) і класичної філології (латинська). У 2002 р. кафедру було перетворено на кафедру романської філології, а 1 вересня 2010 р. – на кафедру романо-германської філології.

У 2001 р. за підтримки Гете-Інституту було відкрито Центр вивчення німецької мови, де навчаються представники німецької етнічної меншини, а також усі охочі вдосконалити німецьку мову. Кожні три роки Центр проходить перевірку на відповідність стандартам якості викладання німецької мови, розроблених Гете-Інститутом. Викладачі німецької мови ЧДУ імені Петра Могили беруть участь у розробці тестового контролю для школярів, ведуть активну методичну і наукову роботу зі студентами, завдяки чому останні посідають призові місця на всеукраїнських олімпіадах серед студентів вузів, де німецька мова викладається як перша. Центр ВНМ акредитований у Гете-Інституті м. Мюнхена. Щороку на секції працюють носії мови з Німеччини, Австрії; проводяться кіноклуби, Deutschclub, курси підвищення кваліфікації для викладачів шкіл. Викладачі німецької секції сприяють участі студентів у програмі Au-Pair, а також подовженню навчання у ВНЗ Німеччини. Заняття проводяться у спеціально обладнаних аудиторіях, відкрито ресурсний центр. Німецька секція співпрацює з німецькими видавництвами «Kornelsen», «Hueber», «Langenscheidt», здійснює апробацію сигнальних екземплярів нових підручників. На базі ЦНМ у співпраці з лекторами ДААД та фонду Боша регулярно проходять семінари з підвищення кваліфікації викладачів кафедри та вчителів німецької мови міста Миколаєва.

Події та оголошення


жовтня
27
Проведення Фестивалю «Кіно проти корупції»

Міністерство освіти і науки України Чорноморський національний університет імені Петра Могили 54003, Україна м. Миколаїв вул. 68 Десантників, 10 Телефон: (0512) 50-03-33 Факс: (0512) 50-00-69 e-mail: rector@chmnu.edu.ua Прес-анонс В ЧНУ ім. Петра Могили в межах проведення Фестивалю «Кіно проти корупції» відбуватимуться  …