Кафедра романо-германської філології та перекладу з німецької мови


Кафедра романо-германської філології та перекладу з німецької  мови створена в 2020 році після реорганізації кафедр теорії та практики перекладу з німецької мови, заснованої в 2006 році, та романо-германської філології, створеної в 2010 році.

Кафедра романо-германської філології та перекладу з німецької  мови є однією з випускових кафедр факультету і забезпечує підготовку студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр» денної і заочної форм навчання за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька.

На базі кафедри відкрито магістратуру за освітньо-кваліфікаційною програмою «Cучасна німецькомовна комунікація і переклад – німецька мова і література та англійська мова», що дозволяє отримати кваліфікацію «Перекладач з німецької та англійської мов, викладач двох іноземних мов (німецької та англійської) у ЗВО І-ІV рівнів акредитації» та аспірантуру з германських мов та загального мовознавства.

Кафедра романо-германської філології та перекладу з німецької  мови здійснює підготовку фахівців за наступними освітньо-професійними програмами:

  • «Німецька мова та література і англійська мова та переклад»
  • «Теорія та практика перекладу з німецької та англійської мови»

Випускники отримують диплом з кваліфікацією «Бакалавр  з філології за спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька».

Науково-педагогічний склад кафедри

Кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Гончаренко Людмила Олексіївна. Завідувач кафедри зібрала колектив висококваліфікованих працівників – доцентів, старших викладачів, викладачів та аспірантів, які сумлінно виконують свій професійний обов’язок. Викладачі кафедри беруть активну участь в освітньому та науковому житті України, Німеччини, Франції та Іспанії працюють у міжнародних програмах, беруть участь у міжнародних наукових та науково-методичних семінарах та конференціях, підвищують рівень професійної та методичної кваліфікації, проходять стажування в Німеччині, Іспанії, Франції та у провідних вузах України.

Головними завданнями кафедра вважає забезпечення навчального процесу через впровадження системи науково-дослідних, організаційно-методичних та виховних заходів щодо реалізації змісту освіти відповідно до державно-стандартних освітніх і кваліфікаційних рівнів. Допоміжними завданнями виступають тут принципи науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, а також незалежності освіти від втручання будь-яких партій, організацій та юридичних осіб. Для виконання вказаних завдань кафедра має відповідну кадрову, матеріальну, методологічну та методичну бази. У підборі кадрів кафедра реалізує принципи спеціалізації науково-методичної кваліфікації (тобто підготовку аспірантів і докторантів, у зв’язку з потребами навчального плану та з урахуванням допоміжного принципу хронологічного ущільнення – зміна аспектів викладання через кожні 5 років).

Викладацький склад кафедри

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Вакуленко
Тетяна Іванівна
кандидат педагогічних наук доцент vakulenko.t@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-82
Водяна
Людмила Володимирівна
кандидат філологічних наук доцент vodyna.lydmila@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-82
Google Scholar
Гончаренко
Людмила Олексіївна
кандидат філологічних наук доцент lyudmyla.honcharenko@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82
Каірова
Тетяна Сергіївна
кандидат філологічних наук доцент tetyana.kairova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-82
Google Scholar
Кіршова
Ольга Володимирівна
кандидат педагогічних наук доцент olha.kirshova@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82
Мозолевська
Аліна Сергіївна
кандидат філологічних наук доцент alina.mozolevska@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82
Мукатаєва
Ярослава Василівна
кандидат філологічних наук доцент yaroslava.mukatayeva@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82
Павлюк
Христина Богданівна
кандидат філологічних наук доцент pavliuk.h@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-82
Польберг
Лариса Володимирівна
кандидат філологічних наук доцент larysa.polberh@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-82
Мусафір
Валерія Факімівна
кандидат філологічних наук доцент (бвз.) valeriya.muratova@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82
Кирилюк
Світлана Василівна
кандидат філологічних наук старший викладач kirilyuk.s@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82
Корягіна
Альона Юріївна
кандидат філологічних наук старший викладач aliona.koryahina@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82
Гумений
Вадим Володимирович
  старший викладач vadym.humenyy@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82
Максимчук
Світлана Миколаївна
  старший викладач maksymchuk.s@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82
Вісько
Ганна Генріхівна
  викладач hanna.visko@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82
Ворона
Тетяна Олексіївна
  викладач tetyana.vorona@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82
Кириленко
Оксана Вікторівна
  викладач kyrylenko.o@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-82
Ніколащенко
Юлія Андріївна
  викладач yuliya.nikolashchenko@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82
Сідень
Олена Ігорівна
  аспірант siden.o@chmnu.edu.ua
Google Scholar
(0512) 76-55-82

 

Методична робота

На кафедрі романо-германської філології та перекладу з німецької  мови ведеться активна навчально-методична робота. Це обумовлено, перш за все, новітніми інтеграційними процесами та сучасними викликами у сфері вищої освіти.

Міжнародна діяльність

Кафедра співпрацює з Гете-Інститутом. Викладачі німецької мови постійно підвищують свій професійний рівень у Гете-Інституті (м. Київ), а також щорічно у Німеччині. Центр вивчення німецької мови акредитований у Гете-Інституті м. Мюнхена. Усі викладачі центру мають міжнародний сертифікат з німецької мови С2. Щороку на секції працюють носії мови з Німеччини, Австрії, які є викладачами ДААД та фонду Боша; проводяться кіноклуби, Deutschclub, курси підвищення кваліфікації для викладачів шкіл. Викладачі німецької секції сприяють участі студентів проводяться у спеціально обладнаних аудиторіях, відкрито ресурсний центр. Німецька секція співпрацює з німецькими видавництвами «Kornelsen», «Hueber», «Langenscheidt», здійснює апробацію сигнальних екземплярів нових підручників. На базі ЦНМ у співпраці з лекторами ДААД та фонду Боша регулярно проходять семінари з підвищення кваліфікації викладачів кафедри та вчителів німецької мови міста Миколаєва. Викладачі німецької мови є членами Асоціації германістів України.

Французьке відділення секції романо-германської філології співпрацює з Посольством Франції в Україні та організацією AllianceFrançaise, що дозволяє викладачам проходити педагогічне стажування у Франції. Крім того, на кафедрі проходять педагогічну практику викладачі-стажери з Франції (університети Sorbonne-nouvelle-Paris 3, universitédeToulouse, universitédeMontpellier). Також активно працює центр вивчення іспанської мови. Викладачі іспанської мови є членами Асоціації іспаністів України. Вони регулярно беруть участь у конференціях та заходах організованих при Посольстві Іспанії.

Ми в соціальних мережах

Ми дуже цінуємо кожного з вас, тому створили спеціальні групи кафедри романо-германської філології та перекладу з німецької мови у популярних соціальних мережах для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас про новини нашої кафедри та факультету. Підписуйтесь та будьте у курсі всіх новин:

Instagram
Telegram (загально для факультету філології)