Документи


УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Проект нового Статуту університету

Статут університету

Документи щодо створення університету

Трудовий колективний договір на 2021-2025 рр.

Стратегія інтернаціоналізації ЧНУ імені Петра Могили на 2018-2023 рр. (Petro Mohyla Black Sea National University – Internationalization Strategy 2018-2023)

 

 Положення УНІВЕРСИТЕТУ

Етичний кодекс універститету

Концепція-ВСЗЯВО

Положення щодо навчально-наукової та іншої діяльності університету

Положення про структурні підрозділи

Проєкти положень для обговорення

 Інклюзивна освіта

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили

Звіт про проведення технічного обстеження для визначення доступності будівель і споруд та надання послуг для маломобільних груп населення

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Проєкти освітніх програм

Освітні програми

Рекомендації щодо порядку створення та перегляду ОП

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

Концепція функціонування ВСЗЯВО

Рада із забезпечення якості вищої освіти

Результати моніторингу якості освіти

Щорічне оцінювання здобувачів

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників

Ліцензійна діяльність

Ліцензія

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Акредитаційна діяльність

Акредитація Національним агентством із забезпечення якості освіти

Акредитація МОН України

Сертифікати про акредитацію спеціальностей та освітніх програм  

 

Стипендія

Правила нарахування стипендії

Протоколи засідання стипендіальної комісії

 

Рішення вченої ради

Рішення вченої ради

 

ЗВІТИ

Звіти ректора

Звіти про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

 

інші документи

Фінансова документація (накази, звіти, плани тощо)

Вибори ректора

Документи по школі пресс.секретарів

 

Події та оголошення


жовтня
1
Запрошуємо кураторів 1-го курсу на тренінг «Психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників»

Запрошуємо кураторів 1 курсу на тренінг для кураторів-дорадників “Психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників: проблемні питання та шляхи їхнього вирішення” у ЧНУ імені Петра Могили. Графік проведення: 01.10.2021 р. – 9:00-10:30; 08.10.2020 р. – 14:00–15:20; Місце проведення: аудиторія 4-107. Для участі у …