Документи


УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Проект нового Статуту університету

Статут університету

Документи щодо створення університету

Трудовий колективний договір на 2021-2025 рр.

Стратегія інтернаціоналізації ЧНУ імені Петра Могили

 Положення УНІВЕРСИТЕТУ

Етичний кодекс універститету

Екополітика ЧНУ імені Петра Могили

Положення щодо навчально-наукової та іншої діяльності університету

Положення про структурні підрозділи

Проєкти положень для обговорення

План гендерної рівності

Накази щодо організації освітнього процесу

Наказ про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році

Наказ про організацію освітнього процесу в 2023-2024 навчальному році

Алгоритм дій під час повітряної тривоги в ЧНУ імені Петра Могили

Наказ про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2023/2024 навчальному році

 

 Інклюзивна освіта

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили

Звіт про проведення технічного обстеження для визначення доступності будівель і споруд та надання послуг для маломобільних груп населення

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Проєкти освітніх програм

Освітні програми

Рекомендації щодо порядку створення та перегляду ОП

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

Концепція функціонування ВСЗЯВО

Академічна доброчесність

Рада із забезпечення якості вищої освіти

Результати моніторингу якості освіти

Щорічне оцінювання здобувачів

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників

Ліцензійна діяльність

Ліцензія

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Акредитаційна діяльність

Акредитація Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

Акредитація МОН України

Сертифікати про акредитацію спеціальностей та освітніх програм  

Постанова Кабінету Міністрів України № 295 від 16.03.2022 р.
“Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану”

Стипендія

Правила нарахування стипендії

Протоколи засідання стипендіальної комісії

Рішення вченої ради

Рішення вченої ради
План роботи Вченої Ради

ЗВІТИ

Звіти ректора

Звіти про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

інші документи

Інформація щодо проведення тендерних закупівель

Фінансова документація (накази, звіти, плани тощо)

Вибори ректора

Документи по школі пресс.секретарів

Перелік документів щодо протидії булінгу

Інструкція з діловодства

Звернення стейкголдерів