Кафедра економіки та підприємництва


Історія створення кафедри

У 2006 році була створена кафедра економіки підприємства. Очолив кафедру заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Горлачук Валерій Васильович.

У 2007 році відкрито напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», а в 2012 р. − спеціальність 7.03050401 «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності) за рівнем «Спеціаліст», у 2014 році був ліцензований  освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».

У 2012 році кафедра була реорганізована у кафедру економіки підприємства та землеустрою, а у січні 2016 року поділена на кафедри економіки підприємства та управління земельними ресурсами.

З метою посилення кадрового складу, підвищення інтенсивності і якості навчальної та наукової роботи з листопада 2019 року кафедра була реорганізована шляхом приєднання кафедри економічної теорії та міжнародної економіки до кафедри економіки підприємства та отримала нову назву «Кафедра економіки та підприємництва».

 

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри

З 2016 року згідно Постанови кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №256 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і по теперішній час кафедра економіки підприємства здійснює підготовку бакалаврів (4 роки) і магістрів (1,5 роки) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво та  торгівля». Програма  підготовки спрямована на опанування теорії, методології та практичних навичок у сфері підприємництва та торгівлі, що забезпечує здобувачам затребувані на ринку праці компетентності.

Кафедра має широку базу практики, де студенти спеціальності отримують практичну підготовку та мають змогу потрапити у кадровий резерв: ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»», ТОВ СП «Нібулон», ПП «Ділова спілка», ТОВ «Чиста вода», СК «Провідна», ДП «Зоря-Машпроект», ТОВ «Сандора», ТОВ «Велам», банківські установи, аудиторські фірми тощо.

Випускники спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» можуть компетентно розпочинати та розвивати власний бізнес, працювати на підприємствах різних сфер виробництва продукції, надання послуг та торгівлі.

Випускники спеціальності можуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності та обіймати такі посади:

  • у сфері підприємництва: керівник підприємства за видами економічної діяльності, організації з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо); керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; керівник підприємства сфери послуг; директор підприємства різних видів діяльності;
  • у сфері торгівлі; керівник торговельної фірми; керівник магазину; комерсант; менеджер у роздрібній і оптовій торгівлі.

Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» має аспірантуру з підготовки здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії. Відповідно кафедра економіки та підприємництва має повний цикл підготовки всіх рівнів вищої освіти: першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) доктор філософії.

 

Контактна інформація: 

 10-й корпус, кімн. 10-312
(0512) 76-55-96

Професорсько-викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Євчук Людмила Анатоліївна Доктор економічних наук, професор т.в.о. завідувача кафедри (0512) 76-55-96
Google Scholar  lyudmyla.yevchuk@chmnu.edu.ua
Назарова Людмила Володимирівна доктор економічних наук, доцент професор б.в.з. (0512) 76-55-96

Google Scholar

kaf.economy@gmail.com

Верланов Юрій Юрійович кандидат економічних наук професор (0512) 76-55-96
Google Scholaryyv2014@ukr.net
Палехова Вікторія Антонівна доцент доцент viktoria.palehova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Google Scholar  
Фертікова Тетяна Михайлівна кандидат економічних наук, доцент доцент tetyana.fertikova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Google Scholar
Іщенко Наталія Михайлівна кандидат економічних наук, доцент доцент nataly.ishchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Прядко Ірина Валеріївна старший викладач iryna.priadko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Google Scholar
Крутських Лариса Анатоліївна викладач

(зовнішній сумісник)

(0512) 76-55-96
+38 (067) 510-31-11
Татенко Юлія Вікторівна викладач

(зовнішній сумісник)

 (0512) 76-55-96
Лопатін Артем Олегович аспірант викладач alochnu@gmail.com
(0512) 76-55-96
Лизлова Юлія Олександрівна провідний
фахівець
lyzlovaulia4@gmail.com

(0512) 76-55-96