Факультет фізичного виховання та спорту


Декан факультету

Юлай Вільйович Тупєєв

в.о. декана факультету фізичного виховання та спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Заступник декана

Тіхомірова Олена Володимирівна

старший викладач кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації

Провідний фахівець

Олександра Мальчикова

провідний фахівець деканату факультету візичного виховання і спорту

4 корпус, кімн. 4-112

(0512) 76-55-95

chdu.sport@gmail.com

Український журнал медицини, біології та спорту

Факультет фізичного виховання і спорту почав функціонувати у складі Чорноморського державного університету імені Петра Могили з 1 вересня 2016 року.  

Головною метою діяльності викладацького складу факультету є навчально-методична, організаційна і виховна робота, яка спрямована на підвищення якості проведення занять, вдосконалення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи, формування знань, вмінь і навичок, виховання потреби самостійного заняття фізкультурою і спортом, здорового способу життя та високопродуктивної активної роботи студентів.  

На факультеті здійснюється навчання студентів за освітньо-професійною програмою  Бакалавр та Магістр.

Термін навчання: Бакалавр – 4 роки; Магістр - 1 рік 6 місяців.

Кваліфікація Тренер з обраного виду спорту, вчитель фізичної культури – це фахівець, підготовлений до професійної діяльності у сфері фізичного виховання та  спорту,  державного управління спортивно-оздоровчими закладами.

Випускники факультету фізичного виховання і спорту можуть обіймати такі посади:

  • тренер з обраного виду спорту;
  • вчитель фізичної культури;
  • викладач професійного навчально-виховного закладу;
  • інструктор навчально-тренувального центру;
  • інструктор з організаційно-масової роботи;
  • інструктор-методист з фізичної культури та спорту;
  • завідувач спортивної бази;
  • виконавчий директор федерації виду спорту;
  • директор (інший керівник) підприємства, закладу, організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
  • директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського).