Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики


Сучасний соціально-економічний та політичний розвиток України потребує розширення міжнародних та міжнаціональних контактів. Для організації такої діяльності необхідні фахівці з міжнародних відносин, яких готує кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики.

Історія становлення кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Науково-педагогічна робота кафедри

Студентське життя кафедри

Випускники спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» – це висококваліфіковані фахівці, підготовлені до науково-педагогічної, науково-дослідної та практичної діяльності. Вони володіють на достатньо високому рівні теорією, професійними навичками вивчають дві іноземні мови (можливість третьої факультативно) та можуть обіймати наступні посади:

 • аташе;
 • дипломатичний агент;
 • дипломатичний кур’єр;
 • помічник експерта із зовнішньополітичних питань;
 • помічник політичного оглядача;
 • секретар дипломатичного агентства; помічник консультанта із зовнішньополітичних питань;
 • співробітник органів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності при державних адміністраціях;
 • експерт, референт чи консультант рекламних агентств та ін.

Можуть працювати:

 • в органах зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності при державних адміністраціях;
 • в інститутах державної влади (посольства, консульства та інші установи по лінії Міністерства закордонних справ);
 • у наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, зайнятих вивченням та прогнозуванням політичних і соціальних процесів у зарубіжних країнах;
 • в органах служби безпеки, митницях;
 • у представництвах іноземних компаній;
 • в приватних фірмах, що мають міжнародні контакти.

 

Контактна інформація кафедри :

email: alextrigub@ukr.net
Кафедра розташована: 3-й корпус, кімн. 3-206
тел. (0512) 76-55-79

Склад кафедри

Тригуб Олександр Петрович
завідувач кафедрою, доктор історичних наук, професор

Тригуб - завкафедри
Освіта та професійний шлях
У 1998 р. закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія та народознавство». Навчався в аспірантурі Національного університету «Києво-Могилянська академія» і докторантурі Київського національного університету імені Т. Шевченка. З 2000 р. – асистент, з 2003 р. – доцент, з 2010 р. – професор, а з 2012 р. – завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики. У 2005 р. отримав дослідчу стипендію Канадського інституту українських студій Альбертського університету на дослідження історії української православної церкви.
Автор більше 200 наукових праць різнопланової тематики. Нагороджений грамотами та відзнаками різного рівня. За його участі було створено низку провідних журналів та наукових збірок України, де він є членом редакційної колегії: «Наукові праці: Історія» ЧДУ ім. П.Могили, «Чорноморський літопис» (Ін-т історії України НАНУ, ЧДУ ім. П.Могили), науковий щоквартальник «Емінак» та інші. Останні 10 років він керує секцією «Релігієзнавство та культурологія» Миколаївського осередку Малої академії наук України; плідно співпрацює з Миколаївською групою «Реабілітовані історією» (зараз – Обласний центр пошукових досліджень); є головою Миколаївського осередку Національної спілки краєзнавців України.
Захист дисертацій:
2001 р. – захист дисертації на тему «Історія Херсонської єпархії (1775-1918 рр.)» на здобуття наукового ступеню – кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України в Донецькому національному університеті.
2010 р. – захист дисертації «Російська православна церква в радянській Україні у 20-30-х роках ХХ ст.: інституційний розкол та міжконфесійні відносини» на здобуття наукового ступеню – доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України в Донецькому національному університеті. У 2014 отримав вчене звання професора кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики.
Нагороди, звання та особисті відзнаки:
2012 р. – нагороджений Дипломом Малої Академії Наук.
2013 р. –нагороджений грамотою МНУ імені В.Сухомлинського.
2013, 2014, 2015 рр. – грамоти ЧДУ імені Петра Могили.
2014 р. – медаль Української Православної Церкви «За жертовність та любов до України»; нагороджений почесною грамотою Миколаївського міського голови.
2015 р. – нагороджений почесною грамотою Миколаївської міської ради та почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації.
2015 р. – за значний внесок у розбудову краєзнавчого руху у Миколаївській області Національною спілкою краєзнавців України присвоєно звання «Почесний краєзнавець України».
Наукові інтереси:
історія міжнародних відносин і місця релігійного фактору у міжнародних відносинах
Контактна інформація:
Електронна адреса: alextrigub@ukr.net

Шевчук Олександр Володимирович
декан факультету політичних наук. д.політ.н., професор

Шевчук - декан

Освіта та професійний шлях
В 1995 р. закінчив історичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту. З цього часу працює викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедр всесвітньої історії, політології та економічної теорії, політології МДУ ім. В.О.Сухомлинського. В 1999-2002 рр. навчався в аспірантурі Миколаївського державного педагогічного університету. У 2003 р. призначений на посаду завідувача кафедри політології МДУ ім. В.О. Сухомлинського, як обраного за конкурсом. З вересня 2010 р. працює на посаді доцента, а з листопада 2010 р. – професора кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧДУ ім. П. Могили. З жовтня 2011 р. працює на посаді декана факультету політичних наук ЧДУ ім. Петра Могили (з 2016 року – ЧНУ ім. Петра Могили).
Захист дисертацій:
2002 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Тайванська проблема» в системі міжнародних відносин Азійсько-Тихоокеанського регіону» в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України.
2009 р. – захист дисертації «Зовнішньополітична стратегія США та РФ щодо КНР» на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвиткув Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України.
Нагороди та відзнаки
2004 р. – нагороджений почесною грамотою Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації.
2005 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри політології
2006 р. – нагороджений почесною грамотою Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської обласної ради.
2012 р. – присуджено вчене звання професора кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики.
2014 р. – нагороджений Подякою міністра освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
Наукові інтереси:
міжнародні відносини, АТР.
Контактна інформація:
Електронна адреса: shevchukov@chmnu.edu.ua , shevchukov07@gmail.com.
Телефон: (0512) 76-55-53

 

Сінкевич Євген Григорович
доктор історичних наук, професор

Сінкевич
Освіта та професійний шлях
У 1985 р. закінчив Харківський державний університет імені О. Горького. Працює на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики з 2007 р. на посаді професора. Автор більше 180 наукових робіт різнопланової тематики.
Захист дисертацій:
1990 р. – захист кандидатської дисертації.
2011 р. – захист докторської дисертації.
Звання та нагороди:
Почесний професор Академії імені Яна Длугоша у Ченстохові (Польща)
Нагороджений: відзнакою «Відмінник освіти України»
Наукові інтереси:
Наукові інтереси: українсько-польських відносини.
Контактна інформація:
Електронна адреса: e.sinkevych@gmail.com

Богданова Тетяна Євгенівна
кандидат історичних наук, доцент

Богданова
Освіта та професійний шлях
У 1994 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут. З 1996 р. – асистент, з 2005 р. – доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики. Автор більше 70 наукових робіт різнопланової тематики.
Захист дисертацій:
2005 р. – захистила кандидатську дисертацію.
Наукові інтереси:
історія міжнародних відносин кінця XVIII – початку ХХ століття, релігійний фактор у міжнародних відносинах, основні тенденції сучасних міжнародних відносин.
Контактна інформація:
Електронна адреса: t_bohdanova@ukr.net

 

Жолонко Тетяна Володимирівна
кандидат політичних наук, старший викладач кафедри

Жолонко

Освіта та професійний шлях
У 2005 р. закінчила ЧДУ ім. П.Могили. Працює на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики з 2011 р. на посаді старшого викладача. Автор більше 25 наукових робіт з проблематики міжнародних відносин.
Захист дисертацій:
2011 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Українсько-іспанське міждержавне співробітництво у контексті європейської політики України».
Наукові інтереси:
Наукові інтереси: питаня зовнішньої політики та дипломатії Іспанії.
Контактна інформація:
Електронна адреса: redcrown@list.ru

Погромський Віктор Олександрович
кандидат історичних наук

Digital Photography
Освіта та професійний шлях
У 2005 р. закінчив Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського. Старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики (2012-2015). З 1 вересня 2015 р. докторант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики (науковий консультант – д.і.н., проф. О.П. Тригуб). Автор більше 50 наукових робіт з історії міжнародних відносин.
Захист дисертацій:
2012 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Українсько-аргентинські зв’язки 1880-ті-1939 рр.».
Наукові інтереси:
історія міжнародних відносин, місце українських земель у системі міжнародних відносин.
Контактна інформація:
Електронна адреса: pogromskiy@rambler.ru

Хмель Анастасія Олександрівна
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри

Хмель
Освіта та професійний шлях
У 2005 р. закінчила МДГУ ім. П.Могили (магістр політології). Автор більше 30 наукових робіт.
Захист дисертацій:
2013 р. – захистила дисертацію на тему «Дипломатичні відносини франкістської Іспанії з європейськими країнами (1939-1975 рр.)».
Наукові інтереси:
історія та зовнішня політика сучасної Іспанії, міжнародна політика і безпека у європейському регіоні.
Контактна інформація:
Електронна адреса: hmelnastia@ukr.net

 

Вовчук Людмила Анатоліївна
кандидат історичних наук

Вовчук
Освіта та професійний шлях
У 2009 р. закінчила ЧДУ ім. П.Могили. У 2012 р. закінчила аспірантуру ЧДУ ім. П.Могили. Працює на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики з 2012 р. на посаді асистента. Автор більше 50 наукових робіт з історії міжнародних відносин та історії консульської служби.
Захист дисертацій:
2012 р. – нагороджена грамотою Управління освіти і науки, молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації.
2014-2015 рр. – нагороджена грамотами Міського голови.
2015 р. – нагороджена грамотами Миколаївської обласної ради та Миколаївської обласної державної адміністрації.
Наукові інтереси:
історія консульської служби, зовнішньополітичні зв’язки Російської імперії в імперську добу, місце українських земель у міжнародних відносинах Російської імперії.
Контактна інформація:
Електронна адреса: luda_vovchuk@ukr.net

Габро Ірина Володимирівна
кандидат політичних наук, старший викладач кафедри

Габро
Освіта та професійний шлях
У 2008 р. закінчила МДГУ ім. П.Могили, спеціальність – політологія. В ЧДУ ім. П.Могили працює з 2008 р.
Захист дисертацій:
2013 р. – в Дніпропетровському національному університеті імені О. Гончара захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки на тему «Дискурс локальної організації влади в західноєвропейській політичній думці ХІХ– початку ХХ століття». Автор понад 30 наукових робіт.
Наукові інтереси:
зовнішня політика США, інформаційна політика країн світу.
Контактна інформація:
Електронна адреса: irenvesna@mail.ru

Висоцька Галина Вікторівна
Викладач кафедри, кандидат історичних наук

Висоцька
Освіта та професійний шлях
У 2011 році закінчила Чорноморський державний університет ім. Петра Могили та отримала кваліфікацію політолог-міжнародник, перекладач. Восени 2011 року вступила до аспірантури Чорноморського державного університету імені Петра Могили за спеціальністю «Всесвітня історія». Весною 2015 року захистила дисертація на тему: «Національна політика Республіки Польща у 1989-2012 рр. (на прикладі української спільноти). У червні 2015 року отримала науковий ступінь кандидата історичних наук. Наразі працює старшим викладачем кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики. Також є провідним фахівцем відділу міжнародних зв’язків Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Взяла участь у багатьох міжнародних науково-практичних конференціях. Влітку 2013 року відвідала Республіку Польща (м. Перемишль та м. Варшава) з науковим візитом.
Контактна інформація:
Електронна адреса: g.visotskaya@gmail.com

Звездова Олеся Олександрівна
магістр міжнародних відносин.

Звездова - розмістити останньою
Освіта та професійний шлях
Завідувач кабінетом кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики.
У 2010 р. закінчила ЧДУ ім. П.Могили. З 2012 р. – аспірант ЧДУ ім. П.Могили.
Нагороди та відзнаки:
Нагороджена грамотою Міського голови (2015).
Наукові інтереси :
питання природи і вирішення регіональних конфліктів.
Контактна інформація:
Електронна адреса: zvezdova-ir@mail.ru

Події та оголошення


січня
23
До уваги студентів та працівників ЧНУ імені Петра Могили!

Починаючи з 23 січня 2017 року в межах робочого часу, прийнято наступний розклад дзвінків занять

січня
23
День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили

Ізраїльський культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні запрошує 23 січня на День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили.