Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики


Сучасний соціально-економічний та політичний розвиток України потребує розширення міжнародних та міжнаціональних контактів. Для організації такої діяльності необхідні фахівці з міжнародних відносин, яких готує кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики.

Історія становлення кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧНУ імені Петра Могили
Студентське життя кафедри
Міжнародна співпраця

Кафедра була заснована в 2003 році наказом по університету як кафедра міжнародних відносин, історії та філософії. її завідувачем став доктор історичних наук, професор Тригуб Петро Микитович. Кафедра отримала сучасну назву – міжнародних відносин та зовнішньої політики – в 2008 році. Протягом десяти років кафедру очолював доктор історичних наук, професор Тригуб Олександр Петрович. На початку 2021-2022 навчального року кафедру очолила кандидат історичних наук, доцент Хмель Анастасія Олександрівна, але з травня 2022 року кафедру очолила кандидат політичних наук, доцент Габро Ірина Володимирівна, адже Хмель Анастасію Олександрівну було обрано на посаду декана факультету політичних наук.

На кафедрі працює 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук (5 доцентів та 1 старший викладач).

У зв’язку із прийняттям у 2015-2017 р. нового переліку галузей знань і спеціальностей на основі спеціальностей «Країнознавство», «Міжнародна інформація» та «Міжнародні відносини» була сформована нова – 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у галузі знань 29 «Міжнародні відносини». В межах спеціальності можна мати різні освітні програми. Тому з 2020 р. кафедра за спеціальністю 291 здійснює підготовку за двома освітніми програмами, на першому (бакалаврському) рівні – «Міжнародні відносини (з вивченням двох іноземних мов)», на другому (магістерському) – «Міжнародні відносини, переклад у міжнародних комунікаціях».

Співробітники кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики беруть активну участь у професійних об’єднаннях зі спеціальності. З 2019 р. співробітники кафедри є членами Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, а доктор історичних наук, професор О.П. Тригуб є членом правління даного товариства. Доцент Т.Є. Богданова є членом Української Асоціації Американістики, доцент А.О. Хмель – Асоціації іспаністів України.

У 2019 року кафедра заснувала фаховий наукометричний журнал «Acta de Historia & Politica: Saeculum XXI» за напрямом 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Журнал включено до категорії Б за напрямком 291 Міжнародні відносини (Наказ МОН України №320 від 07 квітня 2022 року). Головним редактором журналу є кандидат історичних наук, доцент Вовчук Людмила Анатоліївна.

Сайт журналу.

Для забезпечення рівня освіти, який відповідає міжнародним вимогам кафедра міжнародних відносин має постійні зв’язки із зарубіжними університетами. Звичною є практика запрошення провідних іноземних вчених, практиків для викладання спецкурсів, читання окремих лекцій чи проведення зустрічей, а також стажування студентів і викладачів у закордонних університетах.

Випускники спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» – це висококваліфіковані фахівці, підготовлені до науково-педагогічної, науково-дослідної та практичної діяльності. Вони володіють на достатньо високому рівні теорією, професійними навичками вивчають дві іноземні мови (можливість третьої факультативно) та можуть обіймати наступні посади:

 • аташе;
 • дипломатичний агент;
 • дипломатичний кур’єр;
 • помічник експерта із зовнішньополітичних питань;
 • помічник політичного оглядача;
 • секретар дипломатичного агентства; помічник консультанта із зовнішньополітичних питань;
 • співробітник органів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності при державних адміністраціях;
 • експерт, референт чи консультант рекламних агентств та ін.

Можуть працювати:

 • в органах зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності при державних адміністраціях;
 • в інститутах державної влади (посольства, консульства та інші установи по лінії Міністерства закордонних справ);
 • у наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, зайнятих вивченням та прогнозуванням політичних і соціальних процесів у зарубіжних країнах;
 • в органах служби безпеки, митницях;
 • у представництвах іноземних компаній;
 • в приватних фірмах, що мають міжнародні контакти.

Контактна інформація

10-й корпус, кімн. 10-319
kaf1mv@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-79
Фейсбук

Професорсько-викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Хмель Анастасія Олександрівна  кандидат історичних наук, доцент доцент,
декан факультету політичних наук
khmel@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-79
Богданова Тетяна Євгенівна кандидат історичних наук, доцент доцент t_bohdanova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-79
Вовчук
Людмила Анатоліївна
кандидат історичних наук, доцент доцент luda_vovchuk@ukr.net
(0512) 76-55-79
Габро
Ірина Володимирівна
кандидат політичних наук, доцент доцент, в.о. завідувача кафедри irngabro@gmail.com
(0512) 76-55-79
Звездова
Олеся Олександрівна
кандидат політичних наук старший викладач zvezdova-ir@ukr.net
(0512) 76-55-79
Тихоненко Ірина Вікторівна кандидат політичних наук, доцент доцент irinavi2202@gmail.com
(0512) 76-55-79
Тригуб Олександр Петрович доктор історичних наук, професор професор alextrigub@ukr.net
(0512) 76-55-79
Санін Олександр Миколайович провідний фахівець  (0512) 76-55-79