Історичний гурток «Кліо»


Студентський історичний гурток «Кліо» діє на базі кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили з метою підвищення якості підготовки бакалаврів та магістрів в рамках забезпечення єдності наукової, навчальної, самостійної і практичної роботи студентів, підсилення індивідуальної роботи з ними.

Загальне наукове керівництво студентським історичним гуртком здійснюється доцентом кафедри історії, кандидатом історичних наук Ольгою Михайлівною Гайдай.

Основними завданнями студентського науково-практичного гуртка є:

  • формування особистої зацікавленості студентів в історичних дисциплінах, розвиток їх професійних знань;
  • систематизація теоретичних знань, отриманих на аудиторних заняттях;
  • вміння працювати із спеціалізованою літературою;
  • проведення досліджень, написання студентських науково-дослідницьких робіт;
  • підготовка доповідей та участь студентів у науково-практичних конференціях, семінарах;
  • створення передумов для здорової конкуренції студентів в науковій діяльності.

Членами студентського історичного гуртка можуть бути студенти різних спеціальностей ЧНУ імені Петра Могили. Але найактивнішу участь у роботі гуртка беруть студенти спеціальності «Історія та археологія».

Facebook