Історичний гурток «Кліо»


Керівниця гуртка – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії Яна Ігорівна Гаргаун

emailyana14karpiuk@gmail.com

Студентський історичний гурток «Кліо» – це спільнота творчої, науково орієнтованої молоді, середовище тих, хто цікавиться феноменом історичної науки та розуміє важливість її вивчення. Наш гурток – це місце апробації результатів наукової діяльності, сфера здобуття практичного досвіду, що вкрай важливо для молодого вченого. Ми допомагаємо один одному зрозуміти проблемні й перспективні напрямки вивчення історії України, що дозволяє студенту добре орієнтуватися у тенденціях розвитку історичної науки. Мета діяльності гуртка – сприяти всебічному розвитку студентів, шляхом формування особистісних умінь і навичок необхідних для здійснення історичного аналізу  та прогнозування. Завдання гуртка:
  • поглибити вивчення історичних дисциплін;
  • навчити орієнтуватися студентів у загальних історичних та правових процесах розвитку суспільства і держави;
  • на основі набутих знань формування у членів гуртка вмінь та навичок зіставляти факти, здійснювати порівняльний аналіз, проводити історичні паралелі та робити узагальнюючі висновки;
  • формувати вміння здійснювати науково-дослідну діяльність шляхом участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Учасники гуртка

План роботи Історичного гуртка “Кліо“ на 2023 – 2024 н.р.

Facebook