Факультет філології

в.о. Декана факультету філології

Даниленко Ірина Іванівна

доктор філологічних наук, професор

Iryna.Danylenko@chmnu.edu.ua

11-й корпус, ауд. 005 (приміщення бібліотеки)

(0512) 76-92-60


Заступник декана факультету

Провідні фахівці деканату:

Алексеєнко Олена Володимирівна

Загальна інформація про Факультет

Спеціальність:

035 Філологія

Спеціалізації:

035.01. «Українська мова та література»

Освітня програма: Українська філологія, англійська мова та переклад включно

035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»

Освітня програма: Англійська мова і література та переклад, друга іноземна мова

Освітня програма: Теорія та практика перекладу з англійської та другої іноземної мови

035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька»

Освітня програма: Теорія та практика перекладу з німецької та англійської мови

Освітня програма: Німецька мова та література і англійська мова та переклад

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація:

014.01 «Українська мова і література»

Освітня програма: Теорія і методика навчання: Українська мова і література та англійська мова  

З історії Факультету

Історія факультету філології розпочалася 1 вересня 1997 р., коли у Миколаївській філії НаУКМА було створено факультет іноземної філології та здійснено перший набір майбутніх фахівців з англійської філології.

У 2000 р. було відкрито німецьке відділення, а 2003 р. здійснено перший випуск спеціалістів.

У 2004 р. році акредитовано програму підготовки магістрів англійської філології, спеціальність «Мова та література» (англійська та німецька, англійська та французька і зарубіжна література).

У 2005 р. відкрито програму другої освіти. Починаючи з 2006 р., здійснюється підготовка магістрів німецької філології за спеціальністю «Мова та література» (німецька та англійська і зарубіжна література).

1 вересня 2006 р. було відкрито спеціальність «Переклад», а також заочну магістерську програму зі спеціальності «Мова та література (англійська та німецька, англійська та французька, німецька та англійська і зарубіжна література).

1 вересня 2007 р. уведено спеціальність «Українська мова і література. Іноземна мова (англійська)».

20 червня 2010 р. акредитовано спеціальність «Переклад» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», ліцензовано спеціальність «Переклад» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр».

1 вересня 2010 р. факультет іноземної філології було перетворено на Інститут філології, у серпні 2020 року Інститут філології реорганізовано у факультет філології.

З 2011 по 2019 рр. при факультеті функціонувала вчена рада К 38.053.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями: 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.06 – теорія літератури.

Міжнародні зв’язки Факультету філології

 

Факультет філології ЧНУ імені Петра Могили посідає одне з перших місць в Україні за кількістю викладачів, що регулярно виборюють право на закордонні стажування у США, Німеччині, Польщі, Іспанії, Норвегії та інших країнах. До викладання постійно запрошують провідних фахівців з інших університетів України та світу. Факультет є експериментальним майданчиком освітніх інновацій. У ньому створено центри вивчення мов і культури таких країн, як США, Німеччина, Іспанія і Латинська Америка, франкомовних країн, Польщі, Японії.

У ЧНУ імені Петра Могили створено умови для того, щоб студенти факультету філології проходили стажування та продовжували навчання за кордоном і вступали до найкращих університетів США, Німеччини, Польщі, Франції, Іспанії та інших країн. Факультет філології співпрацює з Програмою академічних обмінів імені сенатора Фулбрайта, Корпусом Миру США в Україні, Посольствами США, Норвегії, Австрії, Німеччини, Іспанії, Польщі, Швейцарії, Британською Радою, Французьким культурним центром, «Альянс Франсез», Федерацією обмінів Франція-України FEFU (Франція), Гете-Інститутом (Німеччина). Здійснюється обмін викладачами і студентами в рамках угод про співпрацю з Університетом Саарланду (Німеччина), Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща), Університетом міста Кадіс (Іспанія), Палермо (Італія), Ка’Фоскарі (Венеція, Італія), Університетом м. Деджоу (Китай) та ін.

На факультеті філології  діють Американський, Німецький, Іспанський та Драматичний клуби, а також Кіноклуб, працюють власні театри. Щороку проводяться студентські Літні школи англійської, польської, німецької та іспанської мов. Студенти-філологи вирізняються активною громадянською позицією, багато працюють на місцеву громаду, допомагають сиротам, школам, усім охочим удосконалити себе, ініціюють акції, спрямовані на зміцнення академічних цінностей і корпоративної культури. Факультет філології ЧНУ імені Петра Могили співпрацює з такими культурними та освітніми установами:

  • Інформаційна служба Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні забезпечує постачання довідників про американські університети, умови тестування, навчання, отримання стипендій, а також рекомендаційних матеріалів про підготовку документів та проведення співбесід; надає гранти на проведення літніх шкіл та інших заходів з американознавства.
  • Корпус Миру Сполучених Штатів Америки. З 1997 р. у МФ НаУКМА – МДГУ – ЧНУ імені Петра Могили працювали 11 викладачів економічних, екологічних дисциплін і англійської мови. За підтримки Корпусу Миру в університеті відкрито Миколаївський ресурсний центр англійської мови, проведено літні школи з професійної англійської мови та видано декілька навчальних посібників. Від Корпусу Миру США університет отримав близько 500 монографій і підручників англійською мовою видавництва США.
  • Американська рада зі співробітництва у галузі освіти та вивчення мов (ACCELS). Протягом дванадцяти років 20 студентів-філологів перемогли у програмах Freedom Support Act Undergraduate Program та Muskie/Freedom Support Act Graduate Fellowship Випускники факультету-інституту Марина Ващенко, Дмитро Сай, Олена Горелова отримали магістерські ступені в університетах США. Марина Ващенко завершує дисертацію на отримання ступеня PhD.
  • Fulbright Scholar Program. У цій найпрестижнішій програмі Уряду США для професорів і науковців взяли участь такі викладачі Інституту філології, як Г. В. Запорожець, О. В. Пронкевич, О. О. Старшова, Г. Л. Колесник, Т. П. Остапчук, В. А. Бокова, Т. Г. Животовська, Т.П. Шестопалова.
  • Гете-інститут (Німеччина) – за його підтримки в університеті створено та успішно працює Центр вивчення німецької мови.
  • Фонд Роберта Боша (Німеччина) відряджає до ЧНУ імені Петра Могили викладачів-стажерів.
  • Програма академічних обмінів Німеччини DAAD надає стипендії найкращими студентам-германістам для стажування в Німеччині, здійснює прийом іспитів німецької мови на отримання міжнародних сертифікатів.
  • Асоціація «Альянс Франсез» організовує зустрічі французьких делегацій, візити посадовців та інтелектуалів до ЧНУ імені Петра Могили.
  • Міжнародний благодійний фонд «Смолоскип». За час існування університету отримано 25 річних стипендій від американської діаспори. За підтримки цієї організації проведено 4 наукові студентські конференції.
Активно розвиваються контакти з посольствами таких країн, як: Австрія, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Ірландія, Норвегія, Польща, США, Франція, Швейцарія, Швеція.

Щороку в університеті пропонують 30 різних програм обміну, в яких беруть активну участь студенти факультету філології. Крім того, регулярно проводяться семінари за участю представників міжнародного фонду «Відродження», ACCELS, IREX, міжнародного центру «Освіта», Fulbright Program.

Органи самоврядування факультету філології


Робота студентської ради

Speaking Booster