Навчально-інформаційна база


Навчальні програми

Бакалаврат

Публічне управління та адміністрування

 Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» (бакалавр)
 ОПП «Публічне управління та адміністрування» (бакалавр)


Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: Бакалавр з публічного управління та адмініструванняСоціальна робота

 ОПП Соціальна робота (бакалавр)
 Соціальна робота


Галузь знань: 23 Соціальна робота
Спеціальність: 231 Соціальна робота
Кваліфікація: Бакалавр соціальної роботи
Презентаційний ролик спеціальності соціальної роботиМагістратура

Публічне управління та адміністрування

 Публічне управління та адміністрування
 Заочна форма
 Денна форма
 Вечірня форма
 Освітньо-професійна програма “Місцеве самоврядування” (магістр)
 Освітньо-професійна програма “Державна служба” (магістр)


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 074 Публічне управління та адміністрування (спеціалізації “Державна служба”
та “Місцеве самоврядування”
Кваліфікація: Магістр з публічного управління та адмініструванняПублічне управління закладами охорони здоров’я

 Публічне управління закладами охорони здоров’я


Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: Магістр з публічного управління та адмініструванняСоціальна робота

 Освітня програма «Соціальна робота»
 ОПП Соціальна робота (магістр)
 Проект освітньо–професійної програми «Cоціальна робота» магістратура 2020-2021


Галузь знань: 23 Соціальна робота
Спеціальність: 231 Соціальна робота
Кваліфікація: Менеджер у соціальній сферіАспірантура

Індивідуальні навчальні плани аспірантів (освітня та наукова складові)

Доктор філософії (PhD)

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукові програми
Навчальні плани
Робочі програми
Положення
Програми вступних іспитів
Силабуси


Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняДисципліни

Організація місцевого самоврядування
Основи менеджменту
Паблік рілейшнз
Політологічні аспекти державного управління
Політологічні аспекти публічного управління та адміністрування
Право в публічному управлінні
Правоохоронні організації
Проблеми формування правової держави та громадянського суспільства в Україні
Психологія управління
Публічна політика
Публічна служба (запобігання та протидія корупції)
Публічна служба
Розвиток підприємництв в Україні
Соціальний діалог і соціальна відповідальність
Стратегії сталого розвитку
Стратегічне управління
Державна служба
Історія менеджменту
Історія та теорія місцевого самоврядування
Кадрова політика
Комунікативна політика в діяльності державного службовця
Менеджмент та маркетинг
Методологія системного підходу та наукових досліджень