Навчально-інформаційна база


Навчальні програми

Бакалаврат

281 Публічне управління та адміністрування

Навчальний план Адміністративний менеджмент (2022)
Освітньо-професійна програма
Робочі навчальні програми
Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського каталогу
Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки спеціальності


Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: Бакалавр з публічного управління та адміністрування231 Соціальна робота

 ОПП Соціальна робота (бакалавр)
 Соціальна робота


Галузь знань: 23 Соціальна робота
Спеціальність: 231 Соціальна робота
Кваліфікація: Бакалавр соціальної роботи
Презентаційний ролик спеціальності соціальної роботиМагістратура

281 Публічне управління та адміністрування

 Публічне управління та адміністрування
 Заочна форма
 Денна форма
 ООП Державна служба (2021)
 ООП Місцеве самоврядування (2021)
 ОПП Публічне управління закладами охорони здоров’я 2021 (5 курс)
 Навчальний план, 2021, 5 курс (денна форма)
 Навчальний план, 2021, 6 курс (денна форма навчання)
 Навчальний план, 5 курс,2021, (заочна форма) МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 Навчальний план, 5_курс,2021, (заочна форма) ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

 Навчальний план, 6 курс,2021, (заочна форма) МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 Навчальний план, 6 курс,2021, (заочна форма) ДЕРЖАВНА СЛУЖБА


Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: Магістр з публічного управління та адміністрування281 Публічне управління закладами охорони здоров’я

 Публічне управління закладами охорони здоров’я


Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: Магістр з публічного управління та адміністрування 231 Соціальна робота

 Освітня програма «Соціальна робота»
 ОПП Соціальна робота (магістр)
 Проект освітньо–професійної програми «Cоціальна робота» магістратура 2020-2021


Галузь знань: 23 Соціальна робота
Спеціальність: 231 Соціальна робота
Кваліфікація: Менеджер у соціальній сферіАспірантура

Індивідуальні навчальні плани аспірантів (освітня та наукова складові)

Доктор філософії (PhD)

281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукові програми
Навчальні плани
Робочі програми
Положення
Програми вступних іспитів
Силабуси


Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняДисципліни

Організація місцевого самоврядування
Основи менеджменту
Паблік рілейшнз
Політологічні аспекти державного управління
Політологічні аспекти публічного управління та адміністрування
Право в публічному управлінні
Правоохоронні організації
Проблеми формування правової держави та громадянського суспільства в Україні
Психологія управління
Публічна політика
Публічна служба (запобігання та протидія корупції)
Публічна служба
Розвиток підприємництв в Україні
Соціальний діалог і соціальна відповідальність
Стратегії сталого розвитку
Стратегічне управління
Державна служба
Історія менеджменту
Історія та теорія місцевого самоврядування
Кадрова політика
Комунікативна політика в діяльності державного службовця
Менеджмент та маркетинг
Методологія системного підходу та наукових досліджень