Вчена рада ЧНУ імені Петра Могили


Голова Вченої  радиректор

ректор університету,

доктор технічних наук,

професор

Клименко Леонід Павлович

 

 

 

 

Вчений секретар

кандидат соціологічних наук,

старший викладач

Чорна Вікторія Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: (0512) 76-55-89.

Адреса: вул.. 68 Десантників, 10, ауд. 5-106/5-107.

Електронна адреса: v4enarada@chmnu.edu.ua

 

Вчена рада Чорноморського національного університету імені Петра Могили (далі – Університет) є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п’ять років згідно зі ст. 36 Закону України «Про вищу освіту». Положення про Вчену раду затверджується конференцією трудового колективу Університету. Діяльність Вченої ради регламентує план роботи на навчальний рік, затверджений ректором.

Склад Вченої ради Чорноморського національного університету імені Петра Могили – 60 осіб, затверджений на конференції трудового колективу 28 грудня 2016 р. протокол №7. Внесені зміни в склад Вченої ради у зв’язку з виробничою необхідністю, відповідно до наказу №1 від 10 січня 2017 р.

 

Склад Вченої ради

  1. Головою Вченої ради є ректор Університету, якого обирають на час діяльності Вченої ради Університету на її засіданні таємним голосуванням із числа членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне звання). А у разі його відсутності — заступник голови Вченої ради — перший проректор.
  2. Секретарем Вченої ради є Вчений секретар Університету.
  3. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджує ректором на термін до 5 років. У процесі діяльності Вченої ради можлива зміна її членів. Склад Вченої ради університету щорічно затверджує наказом ректора з урахуванням змін.
  4. До складу Вченої ради Університету входять за посадами:

– проректори, директори інститутів, вчений секретар, декани, головний бухгалтер, директор наукової бібліотеки, керівники органів самоврядування, голова профспілкового комітету Університету, члени студентської профспілки;

– виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук;

– виборні представники, які представляють інші колективи працівників і які працюють у них на постійній основі;

– виборні представники обираються зборами трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

  1. Не менше як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради Університету мають становити науково-педагогічні працівники і не менше як 10 відсотків – аспіранти і студенти університету.

Члени Вченої ради мають право вносити питання на розгляд Вченої ради та пропозиції до ухвали Вченої ради. Окрім того, члени Вченої ради повинні постійно відвідувати засідання Вченої ради  (окрім поважних причин, представлених до відома Голові Вченої ради) та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд у порядку денному.

Склад Вченої ради  Чорноморського національного університету імені Петра Могили

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові Ступінь, звання, посада
1 Клименко

Леонід Павлович

 

доктор технічних наук, професор, Голова Вченої ради, ректор університету

 

2 Чорна Вікторія Олександрівна

 

кандидат соціологічних наук, старший  викладач,                     Вчений секретар
3 Авраменко

Анатолій Олександрович

 

доктор медичних наук, професор б.в.з. кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації
4 Багмет

Михайло Олександрович

 

доктор історичних наук, професор кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку
5 Беглиця

Володимир Петрович

 

доктор наук з державного управління, доцент, проректор з наукової роботи
6 Бойко

Анжела Петрівна

 

кандидат технічних наук,  доцент,  в.о. декана факультету комп’ютерних наук
7 Васильєв

Ярослав Васильович

 

доктор психологічних наук, професор,

зав. кафедри психології

8 Великий

Юрій Володимирович

 

доктор економічних наук, професор,

зав. кафедри обліку та аудиту

9 Верба

Світлана Миколаївна

 

голова профспілки

 

10 Верланов

Юрій Юрійович

 

кандидат економічних наук, професор завідувач кафедри  економічної теорії та міжнародної економіки
11 Гожий

Олександр Петрович

 

доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерної  інженерії
12 Горлачук

Валерій Васильович

 

доктор економічних наук, професор,

зав. кафедри управління земельними ресурсами

13 Григор’єва

Людмила Іванівна

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екологія

 

14 Гришкова

Раїса Олександрівна

 

доктор педагогічних наук, професор,

зав. кафедри англійської мови

15 Грищенко Геннадій Васильович

 

 

кандидат медичних наук, доцент, директор медичного інституту
16 Даниленко

Ірина Іванівна

 

доктор філологічних наук, професор кафедри української філології, теорії та історії літератури

 

17 Євтушенко

Олександр Никифорович

доктор політичних наук, професор, завідувач  кафедри публічного управління та адміністрування
18 Євчук

Людмила Анатоліївна

 

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту

 

19 Ємельянов

Володимир Михайлович

 

доктор наук з державного управління, професор, директор Інституту державного управління
20 Зак Максим Юрійович доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри пропедевтичних та медико-профілактичних дисциплін
21 Іванов

Микола Семенович

 

доктор політичних наук, професор, зав. кафедри політичних наук
22 Іщенко

Наталія Михайлівна

 

кандидат економічних наук, доцент, перший проректор
23 Клименко

Микола Олексійович

 

доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку
24 Козій

Михайло Степанович

доктор біологічних наук, в.о. професора,

зав. кафедри  медичної біології, хімії,біохімії, мікробіології,фізіології,патофізіології та фармакології

 

25 Котляр

Юрій Вадимович

 

доктор історичних наук, професор,

зав. кафедри історії

26 Кузьменко Олександр Борисович доктор економічних наук, професор,

зав. кафедри економіки підприємства

 

27 Кутковецький

Валентин Якович

 

доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії
28 Ляшенко

Микола Васильович

 

проректор з адміністративно-господарчої роботи
29 Мещанінов

Олександр Павлович

 

доктор педагогічних наук, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем
30 Міронова

Ірина Сергіївна

 

доктор історичних наук, професор б.в.з. кафедри історії
31 Мітрясова

Олена Петрівна

 

доктор педагогічних наук, професор кафедри екології
32 Науменко

Анатолій Максимович

доктор філологічних наук, професор,

зав. кафедри  теорії та практики перекладу з німецької мови

 

33 Норд

Ганна Леонідівна

кандидат економічних наук, доцент,

директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти

 

34 Палагнюк

Юліана  Вікторівна

 

доктор наук з державного управління, професор кафедри соціальної роботи, управління та педагогіки
35 Петроченко

Ганна Миколаївна

 

директор наукової бібліотеки
36 Потай Інна Юріївна кандидат технічних наук,  доцент,  начальник навчального відділу
37 Пронкевич

Олександр Вікторович

 

доктор філологічних наук, професор,

директор Інституту філології

38 Руденко

Олена Анатоліївна

 

головний бухгалтер

 

39 Січко

Дмитро Сергійович

 

кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету
40 Сорока

Світлана Вікторівна

 

доктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування
41 Стоян

Олександра Юріївна

 

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту
42 Томілін

Юрій Андрійович

 

доктор біологічних наук, професор кафедри екологія
43 Тригуб

Олександр Петрович

 

доктор історичних наук, професор, зав. кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
44 Трунов

Олександр Миколайович

 

доктор технічних наук, доцент,

завідувач кафедри автоматизації і комп’ютерно–інтегрованих технологій

45 Філімонова

Олена Борисівна

кандидат економічних наук,  доцент б.в.з. кафедри фінансів і кредиту,  в.о. декана економічного факультету
46 Фісун

Микола Тихонович

 

доктор технічних наук, професор, зав. кафедри  інженерії програмного забезпечення
47 Хомченко

Анатолій Никифорович

 

доктор фізико-математичних наук, професор,                 зав. кафедри прикладної та вищої математики
48 Черно Валерій Степанович доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, гістології, клінічної анатомії і оперативної хірургії та патоморфології
49 Чернозуб

Андрій Анатолійович

доктор біологічних наук, професор б.в.з., декан факультету фізичного виховання та спорту

 

50 Чуйко

Геннадій Петрович

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії

 

51 Шевчук

Олександр Володимирович

доктор політичних наук, професор,

декан факультету політичних наук

 

52 Шестопалова

Тетяна Павлівна

 

 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології, теорії та історії літератури
53 Горішний Ігор в.о.голова студентської колегії

 

54 Григор’єв Володимир студентський декан  медичного інституту

 

55 Індик Дмитро обраний член студентської колегії від факультету фізичного виховання і спорту

 

56 Пікалова Тетяна

 

обраний член студентської колегії від факультету політичних наук

 

57 Чуяк Павло секретар студентської колегії

 

Організація роботи Вченої ради

Засідання Вченої ради проводить її Голова. Порядок денний засідання Вченої ради формується Вченим секретарем та узгоджується з Головою Вченої ради з урахуванням пропозицій факультетів, інститутів, підрозділів, а також за пропозиціями більшості членів Вченої ради. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписується Головою Вченої ради та Вченим секретарем.

Чергові засідання Вченої ради Університету проводяться, як правило, щомісячно. Позачергові засідання Вченої ради Університету можуть бути скликані за ініціативою Ректора, Голови Вченої ради або за вимогою не менше третини членів Вченої ради Університету.

Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями ради.

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішенням та наказом ректора Університету.

Функції Вченої ради:

– обговорення найважливіших питань з напрямків діяльності університету й прийняття ухвал з цих питань;

–  подання до конференції трудового колективу проекту Положення, змін і доповнень до нього;

– ухвалення навчальних програм та навчальних планів; рішень з питань організації навчально-виховного процесу; основних напрямів наукових досліджень; оцінки стану науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів: ухвалення та затвердження фінансового плану і звіту Університету;

– обрання таємним голосуванням на посади завідувачів кафедрами і професорів;

– рекомендація науковців у дійсні члени й члени-кореспонденти Національної академії наук України, Академії педагогічних наук та інших державних Академій;

– прийняття рішень щодо подання кандидатур для присвоєння вчених звань доцента і професора старшого наукового співробітника;

– заслуховування звітів про роботу вчених рад факультетів, педагогічних рад структурних підрозділів;

– винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників;

– рекомендації щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації;

– висунення та представлення кандидатур працівників Університету до урядових нагород та присвоєння почесних звань;

– прийняття рішення про зарахування у докторантуру та призначення наукових консультантів;

–  затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата і доктора наук, тощо. Окрім того, Вчена рада розглядає й інші питання діяльності Університету відповідно до Положення.

 

Рішення вченої ради (протоколи)

Доповіді та пропозиції:

Аналіз контролю якості освіти в ЧНУ імені Петра Могили (доповідь Олександра Миколайовича Трунова)

Пропозиції студентів ЧНУ імені Петра Могили щодо нарахування стипендій у 2017 році (Студентська колегія)

 

Події та оголошення


вересня
2
Стипендії для українців на міжнародну програму CANactions School ‘Creating Homes for Tomorrow’

Activating Urban Periphery in Eastern Europe Programme (ACT I UP) за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини надає 10 стипендій претендентам/кам з України на участь в освітній програмі CANactions School ‘Creating Homes for Tomorrow’. Стипендії покривають 75% вартості навчання (повної …

серпня
19
Запрошуємо на Holi Run Ukraine (Kyiv) – Кольоровий забіг

Стань волонтером найяскравішої події цієї осені! П’ятикілометровий забіг Holi Run – це різнобарв’я, дитяча радість та позитивне ставлення до життя. Це яскраве безумство, що перетворює біг в свято. Фестиваль фарб Холі не обмежується лише одним днем в році. Відкрито осінній …

серпня
18
Студенти 3 курсу українських університетів запрошуються на науково-дослідницьке стажування в Канаді в 2020 році!

Програма Mitacs Globalink Research Internship – це міжнародна ініціатива для іноземних студентів з України, Австралії, Бразилії, Китаю, Франції, Індії, Німеччини, Мексики, Саудівської Аравії та Тунісу для дослідницького стажування в Канаді. З травня по вересень кожного року учасники, що пройшли відбір, …