Науково технічна рада


Науково-технічна рада університету

Голова ради – доктор юридичних наук, професор, т.в.о. проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва  Коваль А. А.

Склад ради:

  1. Белінська С. М. – доктор економічних наук, професор, декан факультету економічних наук;
  2. Бойко А. П. – кандидат технічних наук, доцент, декан факультету комп’ютерних наук;
  3. Даниленко І. І. – доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету;
  4. Ємельянов В. М. – доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування;
  5. Зак М. Ю. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичних дисциплін;
  6. Зуб К. М. – т.в.о. директора Навчально-наукового інституту післядипломної освіти;
  7. Січко Д.С. – кандидат, юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету;
  8. Тупєєв Ю.В. – Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, декан факультету фізичного виховання і спорту;
  9. Ужва А. М. – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу аспірантури;
  10. Хмель А.О. – кандидат історичних наук, доцент, декан факультету політичних наук;

Секретар ради – провідний фахівець НДЧ Крашеніннікова Г. В.

Положення про науково технічну раду