Кафедра екології та природокористування


Фахівці зі спеціальності «Екологія» в  ЧНУ ім. П.Могили  мають підготовку, спираючись на вітчизняний і міжнародний досвід. Майбутні фахівці отримують ґрунтовні теоретичні і практичні знання та вміння з широкого кола питань охорони довкілля та раціонального природокористування. Вони здобувають також фундаментальні і практичні знання з іноземних мов (обов’язкової англійської та іншої за вибором). Особлива увага надається формуванню адаптивних якостей фахівця забезпечувати необхідні екологічні умови для життєдіяльності, зберігати біорізноманіття, розв’язувати екологічні проблеми глобального, локального та місцевого рівнів. На рівні бакалаврату діє дві освітні програми: «Екологія, охорона навколишнього середовища та сбалансоване природокористування», «Екологічний туризм та збалансоване природокористування». На рівні підготовки магістрів діє освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища».

За сучасних умов наближення вищої освіти до європейського простору та підготовка майбутніх фахівців-екологів відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Випускники можуть працювати:

  • у державних установах (відділи відповідних міністерств, держадміністрацій різних рівнів – обласних, районних, місцевих);
  • на підприємствах, заводах, фірмах;
  • у вищих і спеціальних навчальних закладах та середніх школах;
  • у заповідниках різного рангу (біосферних, національних, державних, регіональних, історико-археологічних).

На кафедрі працює 1 доктор наук, професор; 5 кандидатів наук, доцентів; 3 старших викладача. Кафедра готує докторів філософії (Ph.D.) з екології.

Високий рівень освіти надає можливість випускникам обіймати  провідні посади у сфері захисту і збереження природних ресурсів України та світу.

У ЧНУ імені Петра Могили створено всі умови для повноцінного навчання за вказаною спеціальністю. Є наукова, навчально-методична база, набутий значний досвід в екологічно-просвітницькій діяльності. Університет підтримує тісні міжнародні зв’язки та співпрацює з екологічних питань з багатьма провідними університетами як в Україні, так і поза її межами. До послуг студентів – майбутніх екологів є навчальні лабораторії з сучасним обладнанням, , спортзали, науково-технічна бібліотека з потужним книжковим фондом та електронним каталогом. Всі студенти забезпечуються гуртожитком. Діють багато комп’ютерних класів, обладнаних найсучаснішими комп’ютерними засобами з виходом у мережу Internet.

Кафедра екології та природокористування дбає про те, щоб студенти мали змогу застосовувати свої знання на практиці, готувати і презентувати власні проекти, які можуть зацікавити потенційних партнерів та спонсорів. З цією метою вона тісно співпрацює з державними та недержавними організаціями з питань захисту природних багатств.

Фото на кафедру - 2

 

Після закінчення ЧНУ імені Петра Могили за цією спеціальністю Вам гарантоване престижне працевлаштування, де Вас очікує надзвичайно цікава робота у неповторному світі Природи, благородна діяльність зі збереження довкілля і природних багатств планети.

 

Наукові праці викладачів кафедри екології та природокористування (за 2010-2016 рр.)

 

Контактна інформація:

Кафедра розташована: 4-й корпус, кімн. 4-318

Телефон: (0512) 76-55-68

Електронна адреса: ecoterra@ukr.net

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Мітрясова Олена Петрівна доктор педагогічних наук, професор завідувач olena.mitryasova@chmnu.edu.ua
eco–terra@ukr.net
Тел.: (0512) 76-55-68
Google Scholar
Клименко Леонід Павлович доктор технічних наук, професор ректор ЧНУ rector@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 50-03-33
Google Scholar
Андрєєв Вячеслав Іванович кандидат технічних наук, доцент завідувач відділу аспірантури і докторантури, доцент avi@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-99
Google Scholar
Добровольський Валерій Володимирович кандидат технічних наук, доцент доцент dun@chmnu.edu.ua
Тел.:(0512) 76-55-68
Google Scholar
Лебідь Світлана Григорівна кандидат педагогічних наук, доцент доцент svitlana.lebid@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
Google Scholar
Патрушева Лариса Іванівна кандидат географічних наук, доцент доцент larysa.patrusheva@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
Google Scholar
Смирнов Віктор Миколайович кандидат геологічних наук, доцент в.о. доцента viktor.smyrnov@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
Google Scholar
Малюченко Ірина Олександрівна магістр еколог старший викладач iryna.malyuchenko@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
Google Scholar
Нєпєіна Ганна Володимирівна магістр еколог завідувач лабораторії хімії та екологічного моніторингу, старший викладач hanna.nyepyeina@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512)76-55-68
Google Scholar
Сербулова Надія Алимівна старший викладач nadiya.serbulova@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
Google Scholar
Крисінська Діана Олександрівна магістр еколог викладач d_krysinska@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Безсонов Євген Миколайович магістр еколог викладач yevhen.bezsonov@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
Google Scholar

Події та оголошення


вересня
17
Арт-майстерня “АКВАГРИМ” розпочинає зустрічі та запрошує на творчо-психологічні заняття студентів усіх курсів

Коли: 17 вересня о 15:30 Де: аудиторія 4-107 ( Центр соціально-психологічної підтримки) Арт-майстерня “АКВАГРИМ” розпочинає зустрічі та запрошує на творчо-психологічні заняття студентів усіх курсів! Головна мета арт-майстерні полягає в гармонізації психічного стану через розвиток здатності до самовираження і самопізнання. Цінність …

жовтня
7
День відкритих дверей ЧНУ імені Петра Могили

Дата: 7 жовтня 2018 року Час: 10.00-14.00 У програмі: виступ ректора Клименка Л. П про сьогодення і перспективи розвитку університету; про умови вступу на навчання за програмами підготовки бакалавра та магістра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра/магістра; …

вересня
25
Bебінари українською мовою Web of Science і інших ресурсів компанії Clarivate Analytics

Шановні колеги! Пропонуємо Вам серію вебінарів українською, для опанування  Web of Science і інших  ресурсів компанії Clarivate Analytics. На сьогодні 72 українські видання індексуються у Web of Science Core Collection 15 з них мають імпакт фактор, інші індексуються в ESCI. На жаль,  кілька українських видань нещодавно було виключено з ESCI за грубі порушення редакторських …