Кафедра екології та природокористування - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра екології та природокористування


Фахівці з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» в  ЧНУ ім. П.Могили  мають підготовку, спираючись на вітчизняний і міжнародний досвід. Майбутні фахівці отримують ґрунтовні теоретичні і практичні знання та вміння з широкого кола питань охорони довкілля та раціонального природокористування. Вони здобувають також фундаментальні і практичні знання з іноземних мов (обов’язкової англійської та іншої за вибором). Особлива увага надається формуванню адаптивних якостей фахівця, його вмінням розв’язувати глобальні екологічні проблеми, забезпечувати необхідні екологічні умови для життєдіяльності, збереження біорізноманіття.

За сучасних умов наближення вищої освіти до європейського простору та підготовка майбутніх фахівців-екологів відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Випускники можуть працювати:

  • у державних установах (відділи відповідних міністерств, держадміністрацій різних рівнів – обласних, районних, місцевих);
  • на підприємствах, заводах, фірмах;
  • у вищих і спеціальних навчальних закладах та середніх школах;
  • у заповідниках різного рангу (біосферних, національних, державних, регіональних, історико-археологічних).

На кафедрі працюють 3 доктори наук, професори; 7 кандидатів наук, доцентів; 2 старших викладача. При кафедрі діє аспірантура.

Високий рівень освіти надає можливість випускникам обіймати  провідні посади у сфері захисту і збереження природних ресурсів України та світу.

 

У ЧНУ імені Петра Могили створено всі умови для повноцінного навчання за вказаною спеціальністю. Є наукова, навчально-методична база, набутий значний досвід в екологічно-просвітницькій діяльності. Університет підтримує тісні міжнародні зв’язки та співпрацює з екологічних питань з багатьма провідними університетами як в Україні, так і поза її межами. До послуг студентів – майбутніх екологів є навчальні лабораторії з сучасним обладнанням, , спортзали, науково-технічна бібліотека з потужним книжковим фондом та електронним каталогом. Всі студенти забезпечуються гуртожитком. Діють багато комп’ютерних класів, обладнаних найсучаснішими комп’ютерними засобами з виходом у мережу Internet.

Кафедра екології та природокористування дбає про те, щоб студенти мали змогу застосовувати свої знання на практиці, готувати і презентувати власні проекти, які можуть зацікавити потенційних партнерів та спонсорів. З цією метою вона тісно співпрацює з державними та недержавними організаціями з питань захисту природних багатств. Наприклад, 15 травня 2017 року студенти «Могилянки» спеціальності «Екологія»: Андрєєв Владислав, Бондарь Дарія і Нікуліна Аліна успішно презентували доповідь, присвячену розвитку заповідної справи в Україні та Чорноморському біосферному заповіднику.

Фото на кафедру - 1

У цьому році заповіднику виповнюється 90 років з дня заснування. Він є справжньою перлиною Причорномор’я, вважається одним з найцікавіших куточків заповідної природи Європи, еталоном зонального степу та унікальних арен Нижнього Дніпра, місцем збереження багатьох видів флори і фауни.

Просвітницька діяльність кафедри екології та природокористування у співпраці з Центром та Парками є одним з ефективних форматів практичної складової професійної підготовки наших студентів-екологів.

Фото на кафедру - 2

Настав час долання кризової екологічної ситуації та оптимізації взаємовідносин Людини і Природи за рахунок виважених заходів економічного, науково-технічного, інформаційного, організаційного та правового характеру. І подолати цю важку ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активна життєва позиція кожного громадянина, самовіддана праця та високий професіоналізм, в тому числі і у екологічній галузі.

 

Після закінчення ЧНУ імені Петра Могили за цією спеціальністю Вам гарантоване престижне працевлаштування, де Вас очікує надзвичайно цікава робота у неповторному світі Природи, благородна діяльність зі збереження довкілля і природних багатств планети.

 

Праці викладачів кафедри екології та природокористування (2010-2016_рр.)

Кафедра знаходиться:4-й корпус, кімн. 4-318
тел. (0512) 76-55-68 Кафедра екології та природокористування

email:eco-terra@ukr.net

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Мітрясова Олена Петрівна
завідувач кафедри екології та природокористування, доктор педагогічних наук, професор.

144

Освіта та професійний шлях:
Закінчила з відзнакою хімічний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова (нині Одеський національний університет імені І.І.Мечникова) за фахом – органічна хімія. Кваліфікація – Хімік. Викладач. Завідувач кафедри екології та природокористування ЧДУ ім. П.Могили з 2010 р. Автор понад 200 наукових і методичних праць, у тому числі 1 одноосібної монографії, 9 навчальних посібників із загальної хімії, органічної хімії, історії хімії, хімічної екології, моніторингу довкілля для студентів природничих спеціальностей університетів.  Викладає дисципліни «Хімія з основами біогеохімії»; «Педагогіка та психологія вищої школи»; «Хімічна екологія»; «Геохімія навколишнього середовища»; «Моніторинг довкілля».
Захист дисертацій:
2000 р. – в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України (м. Київ) захищено кандидатську дисертацію з проблем екологічної освіти студентів; спеціальність – 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
2009 р. – в Інституті педагогіки НАПН України (м. Київ) захищено докторську дисертацію з проблем інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів; спеціальність – 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)».
Звання:
2003 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі ґрунтознавства та агрохімії.
2011 р. – присвоєно вчене звання професора по кафедрі екології та природокористування.
Наукові інтереси: педагогіка вищої школи; методика викладання у вищій школі; концептуальні підходи, зміст, методи, форми, інструменти екологічної, природничої та хімічної освіти; проблеми раціонального природокористування; соціальні аспекти збалансованого розвитку.

Клименко Леонід Павлович
ректор, д.т.н., професор
Клименко Л. П.

Освіта та професійний шлях:
1974 рік – закінчив з відзнакою факультет машинобудування Миколаївського кораблебудівного інституту (МКІ). У 1979-1981 рр.  працював старшим інженером; 1981-1982 рр. – старшим науковим співробітником; 1982-1985 рр. – асистентом кафедри технології суднового машинобудування; 1985-1986 рр. – старшим викладачем; 1986-1996 рр. – доцентом МКІ. У 1989-1990 рр. проходив стажування в Китайській народній республіці (Харбін, Пекін, Шанхай). У 1995 р. очолив оргкомітет по відкриттю Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія» (МФНаУКМА). У 1996-2002 рр. – ректор Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія». У 2002-2008 рр. – ректор МДГУ ім. П.Могили. З 2008 р. по теперішній час – ректор ЧНУ ім. П.Могили.  У червні 2003 р. рішенням Вченої ради НаУКМА присвоєно звання професора кафедри екології. Проходив стажування в Державному департаменті США, уряді Німеччини, наукових організаціях Франції, Італії, Польщі, Індії та ряду інших країн. У березні-квітні 2014 р. проходив стажування на посаді директора Департаменту вищої освіти МОН України. Є співавтором положення про акредитацію і ліцензування МОН України. Є членом Атестаційної та Державної акредитаційної комісії МОН України.
Захист дисертацій:
1980 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Вивчення технологічних шляхів підвищення надійності і довговічності деталей циліндропоршневої групи форсованих суднових дизелів».
2002 р. – захист докторської дисертації на тему: «Теоретичні основи та технології створення вузлів машин з перемінною зносостійкістю» зі спеціальності «Тертя та зношування у машинах».
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2006 р. – присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
2007 р. – нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення».
2008 р. – нагороджений Почесною грамотою та нагрудним знаком Верховної Ради України та почесним знаком і дипломом «Патріот України».
2009 р. – нагороджений почесною відзнакою «За заслуги перед містом Миколаєвом», почесною грамотою та нагрудним знаком «За особливі заслуги перед українським народом», та Почесною Грамотою і нагрудним знаком Кабінету Міністрів України.
2009 р. – обраний Президентом Асоціації Університетів України.
2011 р. – нагороджений Почесною грамотою Комітету з фізичного виховання та спорту МОН молоді та спорту.
2012 р. – нагороджений дипломом та Почесною відзнакою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та Золотою медаллю «Михайло Петрович Драгоманов 1841-1895 рр.»
2012 р. – нагороджений медаллю та дипломом Почесного професора Wisconsin International University. Нагороджений медаллю НаУКМА «Петро Могила» за особистий внесок в розбудову НаУКМА.
Наукові інтереси: трибологія; двигуни внутрішнього згоряння; регіональні аспекти сталого розвитку; енергозберігаючі технології, впровадження відновлюваних джерел енергії в системах енергопостачання; система вищої освіти в Україні, університетська автономія.
Електронна адреса: rector@chdu.edu.ua
Телефон: (0512) 50-03-33

 

Андрєєв Вячеслав Іванович
завідувач відділу аспірантури, докторантури; доцент кафедри екології та природокористування,
кандидат технічних наук, доцент
Андрєєв В. І.

Освіта та професійний шлях:
1979 – 1985 рр. – студент Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала С.О. Макарова (МКІ). Перебуваючи студентом ІІІ курсу почав трудову діяльність в 1984 р. лаборантом науково-дослідної частини. У 1985-1989 рр. працював на посадах інженера, старшого інженера; у 1989-1991 рр. навчався в аспірантурі МКІ; у 1991-1997 рр. працював на посадах молодшого наукового співробітника та наукового співробітника. З 1998 року прийнятий на посаду наукового співробітника МДГУ ім. П.Могили. У 2001-2004 рр. працював на посаді начальника науково-дослідної частини МДГУ ім. П.Могили. З 2004 року – завідувач відділу аспірантури та за сумісництвом начальник науково-дослідної частини МДГУ ім. П.Могили. Після реорганізації в січні 2009 р. МДГУ ім. П.Могили в ЧНУ ім. П.Могили, а з 2016 р. – в ЧНУ ім. П.Могили (і на даний час) обіймає посади завідувача відділом аспірантури та начальника науково-дослідної частини. За період науково-дослідної роботи опубліковано понад 70 наукових та 6 навчально-методичних праць зроблено 2 винаходи, захищених авторськими свідоцтвами та 8 патентів України. Постійно виступає вченим секретарем міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, які проводить наукова громадськість університету. Бере активну участь у науково-громадській діяльності: є членом Миколаївської обласної організації товариства «Знання»; секретар редакційної колегій наукового журналу «Наукові праці», який визнано МОН України як фаховий, а також входить до складу редколегії ряду інших видань університету.
Захист дисертацій:
2007 р. – захист кандидатської дисертації у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН України за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво за темою «Підвищення ресурсу автотракторних гільз циліндрів регулюванням швидкості охолодження чавуну при відцентровому литті».
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2002 р. – нагороджений Почесною грамотою міського голови м. Миколаєва.
2005 р. – нагороджений Почесною грамотою управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації.
2007 р. – нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.
2008 р. – нагороджений Почесною грамотою Миколаївської обласної ради.
2009 р. – нагороджений Почесним знаком «Відмінник освіти України».
2014 р. – отримав звання доцента кафедри екології та природокористування ЧНУ ім. П.Могили.
Наукові інтереси: розробка комплексів альтернативного енергозабезпечення для відокремлених територій на півдні України; інноваційні розробки в сфери композиційних пористих матеріалів.
Електронна адреса: avi@chdu.edu.ua
Телефон: (0512) 76-55-99

 

Біла Антоніна Альбертівна
завідувач лабораторії медичної хімії
Біла А. А.

Освіта та професійний шлях:
У 2014 р. закінчила факультет еколого-медичних наук ЧДУ ім. П.Могили та отримала диплом магістра зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». У 2014-2016 рр. працювала на посаді завідувача лабораторії хімії та екологічного моніторингу. З вересня 2016 р. працює на посаді завідувача лабораторії медичної хімії ЧНУ.
Наукові інтереси: екологічний туризм, екологічна просвіта.
Електронна адреса: suniukha@mail.ru
Телефон: (0512)76-55-68

 

Воскобойнікова Наталія Олександрівна
доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та професійний шлях:
1997-2001 рр. – бакалавр, диплом з відзнакою, спеціальність: «Екологія та охорона навколишнього середовища», Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (Миколаївська філія). 2001-2002 рр. – спеціаліст-еколог, диплом з відзнакою, спеціальність: «Екологія та охорона навколишнього середовища», Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (Миколаївська філія). 2004-2007 рр. – аспірант кафедри екології та природокористування МДГУ ім. П.Могили.  2007-2013 рр. – старший викладач кафедри екології та природокористування ЧДУ ім. П.Могили. 2013 р. – дотепердоцент кафедри екології та природокористування ЧНУ ім. П.Могили. У 2012 р. пройшла сертифікацію з володіння англійською мовою для викладання курсів професійної освіти.  Курси, які викладаються: «Енергозаощаджуючі технології», «Моделювання і прогнозування стану довкілля», «Техноекологія», «Екологічна паспортизація», «Системи екологічної інформації», «Екологія» (англійською мовою), «Системи технологій промисловості» (англійською мовою). З 1997 року – член громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга», протягом 2015-2016 р.р. – голова Миколаївського відокремленого осередку Всеукраїнської екологічної ліги. З 2016 року – член ГО «Екологічна спільнота Америки» (Ecological Society of America (ESA).
Захист дисертації:
2013 р. – захищено кандидатську дисертацію «Підвищення екологічної безпеки систем теплохолодозабезпечення будівель шляхом перерозподілу енергії між альтернативними і традиційними джерелами» за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки) у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.09 Національного авіаційного університету, м. Київ.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2009 р. – диплом Миколаївської обласної адміністрації за перемогу в обласному конкурсі молодих вчених у номінації «Природничі науки».
2011 р. – диплом управління освіти і науки Миколаївської області за активну наукову роботу.
2012 р. – офіційна подяка ректора Чорноморського державного університету імені Петра Могили за активну наукову роботу з нагоди Дня незалежності України.
2013 р. – диплом Чорноморського державного університету імені Петра Могили за активну наукову діяльність з нагоди Днів науки.
2014 р. – диплом Управління освіти і науки Миколаївської області за активну наукову роботу.
2015 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри екології та природокористування.
2016 р. – нагороджена Подякою міністра освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
Наукові інтереси:
Енергозбереження шляхом застосування відновлюваних джерел енергії в системах теплохолодозабезпечення. Green Building. Розвиток наукових методів комплексної оцінки впливу на навколишнє середовище і розробка механізму підвищення екологічної безпеки шляхом збалансованого використання альтернативних та традиційних джерел енергії. Екологічна безпека. Індикатори та індекси екологічної безпеки. Регіональні аспекти сталого розвитку.
Електронна адреса: nvoskoboynikova@chdu.edu.ua
Телефон: (+1717) 954-2505
Skype: aspi80 (Nataliya Smith)

 

Грабак Наум Харитонович
професор кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор

????????????????????????????????????

Освіта та професійний шлях:
У 1959 р. закінчив Уманський сільськогосподарський інститут. У 1959-1979 рр. працював на Миколаївській обласній сільськогосподарській станції: начальником агрозагону грунтознавчої партії (по 1961 р.), головним агрономом елітно-насінницьких господарств і заступником директора станції по виробництву (по 1972 р.), завідувачем відділу землеробства (по 1979 р.). У 1964-1968 рр. навчався (заочно) в аспірантурі Всесоюзного Ордена Леніна і Ордена Трудового Червоного Прапора селекційно-генетичного інституту (м. Одеса). У 1979-1997 рр. працював в Інституті захисту грунтів від ерозії (пізніше – Інститут охорони грунтів) на посадах старшого наукового співробітника (по 1983 р.) та завідувача лабораторії грунтозахисної агротехніки (по 1997 р.). У 1997-2003 рр. – в.о. професора і завідувач кафедри землеробства Миколаївського сільськогосподарського інституту (пізніше – академія та університет). З 2003 р. по 2010 рр. – завідувач і професор кафедри екології та природокористування ЧНУ ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
1971 р. – захист кандидатської дисертації в Одеському сільськогосподарському інституті на тему: «Вплив добрив на продуктивність гібридів і сортів кукурудзи в умовах зрошення на півдні України» за спеціальністю «Рослинництво».
1996 р. – захист докторської дисертації в Дніпропетровському сільськогосподарському інституті на тему: «Наукові основи і практичні аспекти обробітку еродованих грунтів степової зони України» за спеціальністю «Загальне землеробство».
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1984 р. – бронзова медаль ВДНГ СРСР.
1987 р. – срібна медаль ВДНГ СРСР.
1992 р. – нагороджений медаллю «Ветеран труда».
1993 р. – вчене звання «старший науковий співробітник».
1995 р. – нагороджений медаллю «50 лет победы в Великой Отечественной войне».
2002 р. – вчене звання «доцент кафедри землеробства».
2003 р. – вчене звання «професор кафедри землеробства».
2005 р. – нагороджений знаком «Відмінник освіти України».
2009 р. – Грамота «Подяка Прем’єр-міністра України».
2008 р. – нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни».
2010 р. – Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, нагороджений медаллю «65 лет победы в Великой Отечественной войне».
2011 р. – медаль святого Петра Могили, медаль «20 років незалежності».
2014 р. – нагороджений відзнакою Президента «70 років визволення України від фашистських загарбників».
Наукові інтереси: захист грунтів від деградації, енергозаощадження в АПК, виробництво екологічно чистої продукції рослинництва.
Електронна адреса: dun@chdu.edu.ua
Телефон:(0512) 76-55-68

 

Добровольський Валерій Володимирович
доцент кафедри
Добровольський В. В.

Освіта та професійний шлях:
У 1955 р. закінчив машинобудівний факультет Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала С. О. Макарова. Працював на суднобудівному заводі ім. 61 комунара (м. Миколаїв) і на машинобудівному заводі ім. 25 октября (м. Первомайськ Миколаївської обл.). З вересня 1963 р. працював на кафедрі суднових двигунів внутрішнього згоряння МКІ ім. адмірала С. О. Макарова доцентом та завідувачем кафедри. З моменту створення (1996 р.) і по теперішній час працює у Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили (на момент створення МФ НаУКМА, в подальшому МДГУ ім. Петра Могили, ЧДУ ім. Петра Могили, ЧНУ ім. Петра Могили) спочатку деканом департаменту екології, а згодом доцентом кафедри екології та природокористування.
Захист дисертацій:
У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію з технічних наук як пошукач в Ленінградському кораблебудівному інституті на тему: «Оптимізація наддуву суднового ДВЗ при обмеженні максимального тиску в циліндрі».
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1964 р. – присуджено вчене звання доцента;
1970 р. – медаль «За доблестный труд»;
1989 р. – медаль «Ветеран труда», Грамота Президії Верховної Ради Української РСР;
1993 р. – звання Члена-кореспондента Української Екологічної Академії наук;
2009 р. – Грамота «Подяка Прем’єр-міністра України»;
2010 р. – Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України;
2011 р. – медаль святого Петра Могили, медаль «20 років незалежності».
Наукові інтереси: теорія і практика екології та сталого розвитку.
Електронна адреса: dun@chdu.edu.ua
Телефон:(0512) 76-55-68

 

Кельїна Світлана Юріївна
доцент кафедри екології та природокористування, к.хім.н., доцент
Кельїна С. Ю.

Освіта та професійний шлях:
У 1977 р. закінчила Московський інститут тонкої хімічної промисловості ім. Ломоносова, факультет хімії та технології рідких та розсіяних елементів. З 1977 по 1982 рр. працювала майстром дільниці гальванопокрить та цинкографії на Миколївському заводі «Кристал».  З 1982 р. працювала на кафедрі хімії Миколаївського кораблебудівельного інституту ім. адм. С. О. Макарова лаборантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідуючую кафедрою хімії у 1999-2011 рр. З 1988 р. навчалася в аспірантурі в Московському науково-дослідницькому інституті кольрових металів та сплавів. З вересня 2015 р. працює на посаді доцента кафедри екології та природокистування ЧНУ ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
1991 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «о,о-Оксиаминоазосоединения как реагенты на кобальт, никель и цинк» за фахом 02.002 «Аналітична хімія» у Фізико-хімічному інституті ім. Богатського (м. Одеса).
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2011 р. − нагороджена Подякою міністра освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
Наукові інтереси: аналітична хімія, біохімія, екологія
Електронна адреса: sk21@rambler.ru
Телефон: 068-195-21-46

 

Крисінська Діана Олександрівна
викладач кафедри (за внутрішнім сумісництвом)

Освіта та професійний шлях:
2010 р. – закінчила ЧДУ імені Петра Могили за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», здобула кваліфікацію – магістр екології. 2010 р. – вступила до аспірантури ЧДУ імені Петра Могили на спеціальність – «Екологічна безпека» 21.06.01  (технічні науки). 2013-2015 рр. – працювала завідувачем лабораторії хімії та екологічного моніторингу. З 2015 р. – помічник ректора. Травень 2016 р. – учасниця міжнародного стажування за тематикою «Remotely controlled water monitoring of eutrophicating substances from diffuse sources», Інститут неорганічної та аналітичної хімії Університету Саарланд (Німеччина) за підтримки німецької служби академічних обмінів DAAD. Вересень 2016 р. – учасниця міжнародного проекту «Environmental Protection» в рамках програми «Opеn World», що фінансується Конгресом США, здійснюється Центром лідерства при Бібліотеці Конгресу, адмініструється ACTR/ACCELS (American Councils).
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2011 р. – Диплом переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних наук.
2014 р. – Диплом ІІ ступеня переможця обласного конкурсу наукових робіт молодих вчених Миколаївської області у номінації «Природничі науки».
Наукові інтереси: екологічна безпека, сталий розвиток, екологічні ризики, проблеми питного водопостачання.
Електронна адреса: d_krysinska@chdu.edu.ua
Телефон: (0512) 50-03-33

 

Лебідь Світлана Григорівна
доцент кафедри

Освіта та професійний шлях:
У 1994 р. закінчила природничий факультет Херсонського державного педагогічного інституту. 1994-2000 рр. працювала у середній загальноосвітній школі № 18 м. Миколаєва вчителем біології та хімії, а з 1996 р. заступником директора з наукової роботи. В 1996-2000 рр. навчалася в аспірантурі Південноукраїнського державного педагогічного університету. Протягом 2000-2002 рр. обіймала посади заступника декана з виховної роботи аграрного факультету, старшого викладача кафедри рослинництва Миколаївського державного аграрного університету. З 2003 р. по теперішній час працює у Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили спочатку старшим викладачем, а з 2005 р. доцентом  кафедри екології та природокористування. Протягом 2009-2015 рр. обіймала посаду декана факультету еколого-медичних наук.
Захист дисертацій:
2001 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 «Теорія та методика виховання» на тему «Формування екологічної культури учнів 7-11 класів в процесі вивчення спеціалізованого курсу екології» в Інституті проблем виховання  АПН України.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1995 р. – отримала звання «Вчитель року» як переможець міського конкурсу «Вчитель року-95».
1996 р. – Переможець обласного конкурсу «Вчитель року» в номінації «Вчитель біології»
1997 р. – нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України.
1998 р. – Переможець Міжнародного конкурсу педагогів у МДЦ «Артек» (ІІ премія), нагороджена Золотим глобусом Міжнародного дитячого центру «Артек».
2005 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри екології та природокористування
Наукові інтереси: екологічна, біологічна освіта; біоіндикація.
Електронна адреса: ecospectr@ukr.net
Телефон:(0512) 76-55-68

 

 

Малюченко Ірина Олександрівна
старший викладач

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Освіта та професійний шлях:
У 2002 р. закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Миколаївська філія) та здобула кваліфікацію магістр еколог за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». З 2001 р. працювала на посаді провідного фахівця науково-дослідної частини МФ НаУКМА. З 2002 року працює викладачем кафедри екології та природокористування. У 2006-2012 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти».
Наукові інтереси: професійна екологічна освіта, інтерактивні комп’ютерні технології.
Електронна адреса: imalyuchenko@gmail.com
Телефон: (0512)76-55-68

 

Нєпєіна Ганна Володимирівна
старший викладач кафедри
Нєпєіна Г. В.

Освіта та професійний шлях:
У 2002 р. закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Миколаївська філія) та здобула кваліфікацію магістр еколог за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». З 2001 р. працювала на посаді провідного фахівця ІКЦ МФ НаУКМА. З 2002 р. працює викладачем кафедри екології та природокористування. У 2008-2012 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти».
Наукові інтереси: освіта для сталого розвитку, професійна екологічна освіта
Електронна адреса: annanep.dan@gmail.com
Телефон: (0512)76-55-68

 

Патрушева Лариса Іванівна
доцент кафедри
Патрушева Л. І.

Освіта та професійний шлях:
У 1991 р. закінчила географічний факультет Чернівецького державного університету ім. Юрія Федьковича. 1991-19996 рр. працювала у Миколаївському сільськогосподарському інституті асистентом на кафедрі економіки. У 1996-1999 рр. навчалася в аспірантурі Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.
З 1999 р. по теперішній час працює у ЧНУ ім. П.Могили спочатку старшим викладачем, а з 2007 р. – доцентом  кафедри екології та природокористування.
Захист дисертацій:
2007 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів  на тему «Ландшафтознавчі основи оптимізації природно-заповідного фонду Миколаївської області», у спеціалізованій раді Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2015 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри екології та природокористування.
Наукові інтереси: заповідна справа, екологічний туризм.
Електронна адреса: lpatruseva2@gmail.com
Телефон:(0512) 76-55-68

 

Сербулова Надія Алимівна
старший викладач кафедри екології та природокористування
Сербулова Н. А.

Освіта та професійний шлях:
У 1988 р. закінчила Дагестанський політехнічний інститут (м. Махачкала) за спеціальністю «Гідромеліорація» та здобула кваліфікацію інженера-гідротехніка. З 1988 по 1991 рр. працювала інженером групи ОВ та ВК, а потім старшим інженером групи навколишнього середовища в Інституті «Росремжилпромпроект» Махачкалінського ОКП. З 1991 р. працювала в Миколаївському сільськогосподарському інституті старшим лаборантом кафедри агрохімії та грунтознавства, а потім асистентом кафедри грунтознавства та агрохімії (1993-1996 рр. тимчасово). З 1996 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри грунтознавства та агрохімії Миколаївської державної аграрної академії. З 1999 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Херсонського державного аграрного університета (заочно) за спеціальністю «Екологія».
З 2002 року і досі працює старшим викладачем кафедри екології та природокористування ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. Петра Могили).
Наукові інтереси: екологічний туризм, ландшафтний дизайн, енергоефективна оселя
Електронна адреса: leto-0412@mail.ru
Телефон: (0512) 76-55-68

 

Смирнов Віктор Миколайович
в.о. доцента кафедри екології та природокористування, к.геол.н.
Смирнов В. М.

Освіта та професійний шлях:
В 2001 р. закінчив теплофізичний факультет Одеської Державної Академії Холоду та здобув ступінь магістра за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». З 2002 р. працюю на суднобудівному заводі «Океан», начальник бюро охорони навколишнього середовища, начальник Заводської лабораторії. В 2005-2009 рр. навчався в аспірантурі Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України м. Київ.
З 2011 р. працюю сумісником на посаді старшого викладача, доцент д.б.з. кафедри екології та природокористування ЧНУ ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Закономірності формування поля забруднення важкими металами донних відкладів Бузького лиману» в Інституті геохімії навколишнього середовища НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека
Наукові інтереси: формі находження важних металів в об’єктах навколишнього середовища
Електронна адреса: vsmirnov@e-mail.ua
Телефон: (0512)76-55-68

 

<–!

–>

Події та оголошення


Травня
26
Психологічний Тест

26 травня буде проводитись психологічний тест для вступу на навчання до ХПУПС ім. Івана Кожедуба. 

Травень
19
Шановні науковці, працівники університету, ми щиро вітаємо вас з Днем науки!

Хай будуть із вами здоров’я і сила, І доля хай буде ласкава і щира, Щоб втоми не знали і суму ніколи, Хай злагода з миром панують у домі, І серце наповнюють щастя й надія. Ви – промені сонця, що гріють …

Травень
25
Оцінювання фізичної підготовленості студентів

25 – 26 травня о 14.00 у ЧНУ імені Петра Могили відбудеться щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді.