Кафедра екології та природокористування - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра екології та природокористування


Фахівці з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» в  ЧНУ ім. П.Могили  мають підготовку, спираючись на вітчизняний і міжнародний досвід. Майбутні фахівці отримують ґрунтовні теоретичні і практичні знання та вміння з широкого кола питань охорони довкілля та раціонального природокористування. Вони здобувають також фундаментальні і практичні знання з іноземних мов (обов’язкової англійської та іншої за вибором). Особлива увага надається формуванню адаптивних якостей фахівця, його вмінням розв’язувати глобальні екологічні проблеми, забезпечувати необхідні екологічні умови для життєдіяльності, збереження біорізноманіття.

За сучасних умов наближення вищої освіти до європейського простору та підготовка майбутніх фахівців-екологів відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Випускники можуть працювати:

  • у державних установах (відділи відповідних міністерств, держадміністрацій різних рівнів – обласних, районних, місцевих);
  • на підприємствах, заводах, фірмах;
  • у вищих і спеціальних навчальних закладах та середніх школах;
  • у заповідниках різного рангу (біосферних, національних, державних, регіональних, історико-археологічних).

На кафедрі працюють 3 доктори наук, професори; 7 кандидатів наук, доцентів; 2 старших викладача. При кафедрі діє аспірантура.

Високий рівень освіти надає можливість випускникам обіймати  провідні посади у сфері захисту і збереження природних ресурсів України та світу.

 

У ЧНУ імені Петра Могили створено всі умови для повноцінного навчання за вказаною спеціальністю. Є наукова, навчально-методична база, набутий значний досвід в екологічно-просвітницькій діяльності. Університет підтримує тісні міжнародні зв’язки та співпрацює з екологічних питань з багатьма провідними університетами як в Україні, так і поза її межами. До послуг студентів – майбутніх екологів є навчальні лабораторії з сучасним обладнанням, , спортзали, науково-технічна бібліотека з потужним книжковим фондом та електронним каталогом. Всі студенти забезпечуються гуртожитком. Діють багато комп’ютерних класів, обладнаних найсучаснішими комп’ютерними засобами з виходом у мережу Internet.

Кафедра екології та природокористування дбає про те, щоб студенти мали змогу застосовувати свої знання на практиці, готувати і презентувати власні проекти, які можуть зацікавити потенційних партнерів та спонсорів. З цією метою вона тісно співпрацює з державними та недержавними організаціями з питань захисту природних багатств.

Фото на кафедру - 2

 

Після закінчення ЧНУ імені Петра Могили за цією спеціальністю Вам гарантоване престижне працевлаштування, де Вас очікує надзвичайно цікава робота у неповторному світі Природи, благородна діяльність зі збереження довкілля і природних багатств планети.

 

Наукові праці викладачів кафедри екології та природокористування (за 2010-2016 рр.)

Контактна інформація:

Кафедра розташована: 4-й корпус, кімн. 4-318

Телефон: (0512) 76-55-68

Електронна адреса: ecoterra@ukr.net

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Контакти

Мітрясова Олена Петрівна

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри

olena.mitryasova@chmnu.edu.ua
eco–terra@ukr.net
Тел.:(0512) 76-55-68
Профіль у Google Академії 

Клименко Леонід Павлович

доктор технічних наук, професор

ректор ЧНУ ім. Петра Могили

rector@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 50-03-33
Профіль у Google Академії

Грабак Наум Харитонович

доктор сільськогосподарських наук, професор

професор кафедри

olena.mitryasova@chmnu.edu.ua
eco–terra@ukr.net
Тел.: (0512) 76-55-68
Профіль у Google Академії

Андрєєв Вячеслав Іванович

кандидат технічних наук, доцент

завідувач відділу аспірантури, докторантури, доцент кафедри

vyacheslav.andryeyev@chmnu.edu.ua
avi@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-99
Профіль у Google Академії

Добровольський Валерій Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри

valeriy.dobrovolskyi@chmnu.edu.ua
dun@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
Профіль у Google Академії 

Кельїна Світлана Юріївна

кандидат хімічних наук, доцент

доцент кафедри

svitlana.kelyina@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
(068) 195-21-46
Профіль у Google Академії

Лебідь Світлана Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри

svitlana.lebid@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
Профіль у Google Академії 

Патрушева Лариса Іванівна

кандидат географічних наук, доцент

доцент кафедри

larysa.patrusheva@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
Профіль у Google Академії 

Смирнов Віктор Миколайович

кандидат геологічних наук, доцент

в.о. доцента кафедри

viktor.smyrnov@chmnu.edu.ua
Тел.:
(0512) 76-55-68
Профіль у Google Академії 

Малюченко Ірина Олександрівна

магістр з екології

старший викладач кафедри

iryna.malyuchenko@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
Профіль у Google Академії

Нєпєіна Ганна Володимирівна

магістр з екології

завідувач лабораторії хімії та екологічного моніторингу, старший викладач кафедри

hanna.nyepyeina@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
Профіль у Google Академії 

Сербулова Надія Алимівна

старший викладач кафедри

nadiya.serbulova@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68
Профіль у Google Академії 

Крисінська Діана Олександрівна

магістр з екології

викладач кафедри, помічник ректора

d_krysinska@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 50-03-33

Профіль у Google Академії 

Біла Антоніна Альбертівна

магістр з екології

завідувач лабораторії медичної хімії

Тел.: (0512) 76-55-68

Профіль у Google Академії 

Безсонов Євген Миколайович

аспірант кафедри

yevhen.bezsonov@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-68

Профіль у Google Академії

 

Події та оголошення


жовтня
27
Проведення Фестивалю «Кіно проти корупції»

Міністерство освіти і науки України Чорноморський національний університет імені Петра Могили 54003, Україна м. Миколаїв вул. 68 Десантників, 10 Телефон: (0512) 50-03-33 Факс: (0512) 50-00-69 e-mail: rector@chmnu.edu.ua Прес-анонс В ЧНУ ім. Петра Могили в межах проведення Фестивалю «Кіно проти корупції» відбуватимуться  …