Факультет економічних наук

Світлана Михайлівна Белінська

декан факультету економічних наук, доктор економічних наук, професор

10-й корпус, кімн. 10-317

(0512) 53-20-05

 • Факультет економічних наук був одним з перших, заснованих в 1996 році у Миколаївській філії НаУКМА, і перша спеціальність, за якою здійснювалася підготовка, – це «Фінанси». На поточний момент факультет здійснює підготовку за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування зі знанням іноземної мови», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Геодезія та землеустрій».
 • У сьогоднішніх складних економічних умовах наша країна як ніколи потребує висококваліфікованих фахівців. Наш факультет готує фахівців за спеціальностями, які є достатньою мірою універсальними. Це гарантує працевлаштування випускників у всіх сферах бізнесу, в державних установах, неприбуткових організаціях та міжнародних компаніях.
 • Фахову підготовку на факультеті економічних наук забезпечує 5 кафедр: економіки та підприємництва; менеджменту; обліку і аудиту; фінансів і кредиту; управління земельними ресурсами. Навчальний процес на факультеті забезпечує 11 докторів наук та професорів, 22 кандидат наук та доцент, 13 викладачів.

Переваги навчання :

 • у нас працюють досвідчені викладачі, які використовують новітні технології викладання лекцій та проведення практичних занять;
 • сучасні інформаційні технології в економіці є невід’ємною складовою навчального процесу;
 • рейтингова система оцінювання змушує працювати щоденно, що забезпечує високу якість освіти;
 • широка база практики, де студенти проходять стажування; серед наших партнерів – ТОВ СП «Нібулон», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ОТП банк», ПАТ «Укрсиббанк», ТОВ «Чиста вода», ПП «Ділова спілка», СК «Провідна»;
 • у нас суттєво більше часу приділяється вивченню англійської мови, ніж передбачено нормативами;
 • є група фінансистів, яка вивчає всі дисципліни англійською: від математики і філософії до бізнес-планування і фінансового аналізу;
 • протягом двох років вивчається друга іноземна мова за вибором самого студента: німецька, французька, польська, болгарська, китайська, турецька;
 • наші студенти самі обирають частину гуманітарних і професійних дисциплін, які хочуть вчити;
 • ми гарантуємо працевлаштування студентів після випуску; наші випускники успішно працюють не лише на самих перспективних підприємствах України, але й спромоглися реалізували себе в Світовому банку, GFK, E&Y (Ernst&Young), Mercuria Energy Trading SA, Orexim Trading Ltd, Swissquote та в інших зарубіжних корпораціях і установах;
 • наявна аспірантура та докторантура для подальшої наукової кар’єри;
 • триместровий графік (три триместра замість двох традиційних) значно знижує рівень навантаження на кожну сесію для студента і краще відповідає розкладу загальнонаціональних свят;
 • цікаве позааудиторне життя: наукові конференції, олімпіади, конкурси студентських робіт, трейнінги. Зокрема, щороку на узбережжі Чорномого моря (смт. Коблеве) проводиться Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Ольвійський форум». Студенти беруть участь у роботі «Економічного клубу», «Школи молодого науковця», а також у діяльності культурно-мистецького центру, активно займаються спортом в секціях університету;
 • ви знаєте, як заробити на астероїдах або чому різниться рейтинг найбагатших і найщасливіших націй? Наші студенти знають, оскільки тільки нестандартні питання розглядаються на щорічному Економічному турнірі;
 • нашим студентам доступні іноземні стажування різної спрямованості: навчальні, волонтерські;
 • наші колишні випускники, які отримали докторські ступені в університетах США та Європи, повертаються для викладання окремих курсів на рідному факультеті.

Міжнародні зв’язки факультету

 • Ефективне вивчення мови неможливо без її практичного застосування, тому факультет економічних наук пропонує своїм студентам велику кількість різноманітних академічних та неакадемічних програм. Студенти можуть пройти профільне короткострокове сертифіковане стажування англійською мовою у Міжнародному університеті Шіллер (м.Хайдельберг, Німеччина), університеті св.Марка і Джона (м.Плімут, Велика Британія), Карловому університеті (м.Прага, Чехія), Віденському економічному університеті (м.Відень, Австрія), Міжнародній академії імені М.Булдянського (Братислава, Словаччина), Приморській Академії (м.Слупськ, Польща), міжнародному університеті Річмонд (м.Лондон, Велика Британія).
 • Програма Camp America надає можливість чотирьохмісячного стажування у літніх таборах США або Австралії. Міжнародний проект EduCare пропонує студентам навчання в американському університеті протягом року. Економічний факультет постійно розширює міжнародні зв’язки, оскільки міжнародна професійна практика – це шлях успіху наших студентів!
 • Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

  Спеціальність «Облік і оподаткування» є однією з найбільш цікавих і престижних сучасних спеціальностей, а процеси гармонізації з міжнародними стандартами обліку (IAS) та звітності (IFRS) підвищують вимоги до фахівців такого профілю. Освітні програми спеціальності відповідають стандартам міжнародного сертифікату з управлінського обліку (CIMA) та реалізуються за підтримки Спілки аудиторів України та професійного видання «Все про бухгалтерський облік».  

  Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

  Освітні програми спеціальності націлені на формування поглибленого розуміння фінансових відносин у сучасному суспільстві та засвоєнні практичних навичок фінансового управління. Це дає можливість випускникам стати успішними фінансовими менеджерами, аналітиками та консультантами підприємств різних галузей економіки та форм власності, банків, страхових компаній, інвестиційних фондів. Можливість вивчення фахових дисциплін англійською мовою значно розширює перспективи подальшого професійного та кар’єрного зростання.  

  Спеціальність 073 «Менеджмент»

  Спрямовано на підготовку нового покоління лідерів, керівників, фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов для всіх суб’єктів господарювання. Випускники спеціальності здатні організовувати ефективну роботу компанії, установи, організації, створити власний бізнес, швидко реагувати на будь-які зміни, приймати обґрунтовані управлінські рішення та вміти впроваджувати їх у життя.  

  Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  Студенти спеціальності набувають знань і умінь з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки,  зокрема в торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних та новітніх методів (електронна комерція, SMM, технології продажів та ін.) і набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових і товарних бірж. Професійні компетентності випускника дозволяють обіймати провідні керівні посади, створювати власний бізнес та реалізувати себе в багатьох напрямах.  

  Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

  Освітні програми спеціальності відповідають державному стандарту якості підготовки фахівців геодезистів і землевпорядників, формують навички для професійного розвитку та кар’єри на ринку землі та надають поглиблені професійні знання щодо прийняття управлінських рішень з використання та охорони земельних ресурсів. Навчання передбачає опанування спеціального геодезичного обладнання та профільного програмного забезпечення, знання технологій проведення землевпорядних робіт.  

  Контактні телефони

  Деканат: (0512) 46-41-26

  Кафедра економіки та підприємництва: (0512) 76-92-77

  Кафедра обліку і аудиту: (0512) 76-55-63

  Кафедра управління земельними ресурсами: (0512) 76-92-77

  Кафедра фінансів і кредиту: (0512) 76-55-97

  Кафедра менеджменту: (0512) 76-92-78