Факультет економічних наук

Олена Борисівна Філімонова

декан факультету економічних наук, кандидат економічних наук

10-й корпус, кімн. 10-317

(0512) 46-41-26

 • Факультет економічних наук був одним з перших, заснованих в 1996 році у Миколаївській філії НаУКМА, і перша спеціальність, за якою здійснювалася підготовка – це «Фінанси». На поточний момент факультет здійснює підготовку за чотирма напрямами та спеціальностями – «Фінанси, банківська справа та страхування зі знанням іноземної мови», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік та оподаткування», «Геодезія, картографія та землеустрій».
 • У сьогоднішніх складних економічних умовах наша країна як ніколи потребує висококваліфікованих фахівців. Наш факультет готує фахівців за спеціальностями, які є достатньою мірою універсальними. Це гарантує працевлаштування випускників у всіх сферах бізнесу, в державних установах, неприбуткових організаціях та міжнародних компаніях.
 • Фахову та мовну підготовку на факультеті економічних наук забезпечує 6 кафедр: економічної теорії та міжнародної економіки; фінансів і кредиту; економіки підприємства; управління земельними ресурсами; обліку і аудиту; професійного англомовного навчання. Навчальний процес на факультеті забезпечує 10 докторів наук та професорів, 26 кандидатів наук та доцентів.

Переваги навчання :

 • у нас працюють досвідчені викладачі, які використовують новітні технології викладання лекцій та проведення практичних занять;
 • сучасні інформаційні технології в економіці є невід’ємною складовою навчального процесу;
 • рейтингова система оцінювання змушує працювати щоденно, що забезпечує високу якість освіти;
 • широка база практики, де студенти проходять стажування; серед наших партнерів – ТОВ СП «Нібулон», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ОТП банк», ПАТ «Укрсиббанк», ТОВ «Чиста вода», ПП «Ділова спілка», СК «Провідна»;
 • у нас суттєво більше часу приділяється вивченню англійської мови, ніж передбачено нормативами;
 • є група фінансистів, яка вивчає всі дисципліни англійською: від математики і філософії до бізнес-планування і фінансового аналізу;
 • протягом двох років вивчається друга іноземна мова за вибором самого студента: німецька, французька, польська, болгарська, китайська, турецька;
 • наші студенти самі обирають частину гуманітарних і професійних дисциплін, які хочуть вчити;
 • ми гарантуємо працевлаштування студентів після випуску; наші випускники успішно працюють не лише на самих перспективних підприємствах України, але й спромоглися реалізували себе в Світовому банку, GFK, E&Y (Ernst&Young), Mercuria Energy Trading SA, Orexim Trading Ltd, Swissquote та в інших зарубіжних корпораціях і установах;
 • наявна аспірантура та докторантура для подальшої наукової кар’єри;
 • триместровий графік (три триместра замість двох традиційних) значно знижує рівень навантаження на кожну сесію для студента і краще відповідає розкладу загальнонаціональних свят;
 • цікаве позааудиторне життя: наукові конференції, олімпіади, конкурси студентських робіт, трейнінги. Зокрема, щороку на узбережжі Чорномого моря (смт. Коблеве) проводиться Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Ольвійський форум». Студенти беруть участь у роботі «Економічного клубу», «Школи молодого науковця», а також у діяльності культурно-мистецького центру, активно займаються спортом в секціях університету;
 • ви знаєте, як заробити на астероїдах або чому різниться рейтинг найбагатших і найщасливіших націй? Наші студенти знають, оскільки тільки нестандартні питання розглядаються на щорічному Економічному турнірі;
 • нашим студентам доступні іноземні стажування різної спрямованості: навчальні, волонтерські;
 • наші колишні випускники, які отримали докторські ступені в університетах США та Європи, повертаються для викладання окремих курсів на рідному факультеті.

Міжнародні зв’язки факультету

 • Ефективне вивчення мови неможливо без її практичного застосування, тому факультет економічних наук пропонує своїм студентам велику кількість різноманітних академічних та неакадемічних програм. Студенти можуть пройти профільне короткострокове сертифіковане стажування англійською мовою у Міжнародному університеті Шіллер (м.Хайдельберг, Німеччина), університеті св.Марка і Джона (м.Плімут, Велика Британія), Карловому університеті (м.Прага, Чехія), Віденському економічному університеті (м.Відень, Австрія), Міжнародній академії імені М.Булдянського (Братислава, Словаччина), Приморській Академії (м.Слупськ, Польща), міжнародному університеті Річмонд (м.Лондон, Велика Британія).
 • Програма Camp America надає можливість чотирьохмісячного стажування у літніх таборах США або Австралії. Міжнародний проект EduCare пропонує студентам навчання в американському університеті протягом року. Економічний факультет постійно розширює міжнародні зв’язки, оскільки міжнародна професійна практика – це шлях успіху наших студентів!
 • Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

  • Освітні програми:

  «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови»

  «Фінансовий менеджмент

  «Фінансовий менеджмент у сфері охорони здоров’я та фармації»

  • Освітні програми за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» націлені на формування поглибленого розуміння фінансових відносин у сучасному суспільстві та засвоєнні практичних навичок фінансового управління.
  • Набуті знання та вміння стануть у нагоді тим, хто прагне заснувати власну справу, управляти грошовими потоками підприємства, залучати додаткові кошти і вигідно їх вкладати у прибуткову діяльність, цінні папери, банківські метали, депозити чи майно.
  • Аудиторна та позааудиторна робота сприяє розвитку творчого і дослідницького потенціалу, лідерських якостей, діловому спілкування, ініціативності та креативності.
  • Особливістю освітньої програми «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови» є можливість вивчення фахових дисциплін англійською мовою, що значно розширює перспективи подальшого професійного та кар’єрного росту. Це стане запорукою вашого успіху в бізнесі, основою кар'єри на підприємствах, у банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, податкових органах і бюджетних установах.
  • Можливі посади: економіст з фінансової роботи підприємств різних галузей економіки та форм власності; начальник фінансового відділу; відповідальний працівник банку, іншої установи фінансово-кредитної сфери (страхова компанія, інвестиційний фонд, тощо); професіонал у сфері біржової діяльності, торгівлі цінними паперами; професіонал з корпоративного управління,  з управління активами; консультант з фінансово-економічних питань;   фінансовий менеджер, фінансовий директор.
  • Гарантована практика з можливістю стажування на великих підприємствах, фінансових установах. Укладено угоди про стажування з підприємствами України та інших країн. Працевлаштування за допомогою університетського Центру.
  • Навчальна програма та позааудиторна діяльність, направлені на поєднання теорії та практики, адаптовані до сучасних вимог.
  • Спеціальність акредитована за рівнями «бакалавр» та «магістр».

  Спеціальність «Облік і оподаткування»

  • Спеціальність «Облік і оподаткування» є однією з найбільш цікавих і престижних сучасних спеціальностей, а процеси гармонізації із міжнародними стандартами обліку (IAS) та звітності (IFRS) підвищують вимоги до фахівців такого профілю. Випускники спеціальності мають право обіймати посади економіста з праці, планування, фінансової роботи, економіста-аналітика, бухгалтера за різними напрямами діяльності, головного бухгалтера, аудитора, ревізора, фахівця фіскальної служби та служб фінансового контролю тощо.
  • Висока якість підготовки обліковців забезпечується вивченням сучасних автоматизованих систем обліку, а саме: «1С: Бухгалтерія», «Парус», ознайомлення із системою електронного документообігу «M.E.Doc». В ЧНУ імені Петра Могили діє єдиний серед вищих навчальних закладів Миколаєва Центр сертифікації 1С. Це дозволяє не лише опанувати програму на рівні професіонала, а й отримати відповідне документальне підтвердження знань у вигляді сертифікату фірми «1С». Кафедра співпрацює із професійним виданням «Все про бухгалтерський облік», що дає можливість володіти актуальною інформацією щодо останніх змін в системах оподаткування. Консультування з питань тлумачення Міжнародних стандартів аудиту (ISA) здійснюється за підтримки фахівців Спілки аудиторів України
  • Спеціальність акредитована за рівнями «бакалавр» і «магістр».

  Спеціальність «Mенеджмент»

  • Спеціальність «Менеджмент» є перспективною та унікальною, оскільки передбачає підготовку професійних керівників, які на високому рівні володіють сучасними технологіями менеджменту та здатні ефективно управляти підприємством, установою, організацією, бізнесом.
  • Програма навчання побудована на засадах міжнародного стандарту МВА (Master of Business Administration). Застосування сучасних методів навчання та викладання, висока технологічна оснащеність навчального процесу дозволяють студентам швидко адаптуватися до бізнес-середовища. Тільки ця програма дає можливість самостійно створити власний бізнес в рамках навчального проекту. Студенти посилено вивчають дві іноземні мови (англійську та другу мову за вибором) та опановують спеціалізоване програмне забезпечення управління бізнес-процесами (MS Progect, Progect Expert, MindManager, BPwin та Business Studio).
  • Для студентів постійно діє розширена програма бізнес-практики в Норвегії, Польщі та Німеччині. Існує можливість отримання подвійного диплома (українського державного зразка ЧНУ імені П. Могили та європейського зразка вищого навчального закладу-партнера). Випускник стає більш привабливим для вітчизняних та іноземних роботодавців.
  • Випускник програми може обіймати такі посади: керівник підприємств, установ та організацій; керівник фінансових, бухгалтерських та економічних підрозділів; менеджер з питань комерційної діяльності; фахівець у галузі маркетингу; спеціаліст з управління проектами та програмами; менеджер з адміністративної діяльності; аналітик, експерт чи консультант в фінансових установах та на підприємствах реального сектору економіки; керівник підрозділів кадрів та трудових відносин.
  • Плюси професії менеджера: високий рівень оплати праці, блискучі перспективи кар'єрного росту, стабільний попит на ринку праці в Україні та за кордоном, постійне вдосконалення навиків бізнес-спілкування та напрацювання корисних зв'язків.
  • Спеціальність акредитована за рівнями «бакалавр» та «магістр».

  Контактні телефони

  Деканат: (0512) 46-41-26

  Кафедра економіки підприємства: (0512) 76-92-77

  Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки: (0512) 76-55-96

  Кафедра обліку і аудиту: (0512) 76-55-63

  Кафедра управління земельними ресурсами: (0512) 76-92-77

  Кафедра фінансів і кредиту: (0512) 76-55-97

  Кафедра менеджменту: (0512) 76-92-78