Кафедра інтелектуальних інформаційних систем


Інформація про кафедру

Кафедру інтелектуальних інформаційних систем було створено у 2003 році на базі кафедри комп’ютерних технологій, яка існувала в університеті з 1997 року, її завідувачем став доктор технічних наук, професор Фісун Микола Тихонович.

У 2016 році було здійснено реорганізацію кафедри шляхом її поділу на дві випускаючі кафедри: кафедру інтелектуальних інформаційних систем та кафедру інженерії програмного забезпечення.

Нині завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор Юрій Пантелійович Кондратенко. На кафедрі працюють 6 докторів наук, професорів, 8 кандидатів наук, доцентів, 1 старший викладач та 2 викладача.

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує якісне викладання дисциплін ліцензованої спеціальності, а також дисциплін комп’ютерного циклу для інших спеціальностей університету та займається науково-дослідною діяльністюу галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Контакти кафедри:

2-й корпус, каб. 2-401

(0512)  76-55-72

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем


Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем готує фахівців зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Тривалість навчання за ступенями вищої освіти:

  • бакалавр – 4 роки
  • магістр – 1,5 роки

Навчання за спеціальністю передбачає отримання ґрунтовних фахових знань з об’єктно-орієнтованого, крос-платформного, функціонального та логічного програмування, теорії алгоритмів, сучасних систем управління базами даних, комп’ютерних мереж,Web-технологій та Web–дизайну, системного програмного забезпечення, проектування систем штучного інтелекту, теорії прийняття рішень, інтелектуального та системного аналізу, програмного забезпечення інтелектуальних систем, експертних систем та систем автоматизованого проектування.

Професійна підготовка майбутніх фахівців передбачає поєднання фахових знань та вмінь створення програмних продуктів із інтелектуальними технологіями аналізу даних та бізнес-аналітики.

Підготовка фахівців зі спеціальності забезпечує отримання базової вищої освіти в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Випускники кафедри є фахівцями широкого профілю, здатними розробляти та впроваджувати комп’ютерні інформаційні системи, застосовувати методи інтелектуального аналізу та математичного й комп’ютерного моделювання при розв’язуванні практичних задач різних предметних галузей, а також у теоретичних та прикладних науково-технічних дослідженнях.

Після закінчення навчання випускники можуть працювати на посадах інженера програмного забезпечення, інженера-програміста, програміста та адміністратора баз даних, web-програміста, системного адміністратора, системного аналітика,  інженера із супроводу інформаційних систем, фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення. У професійній діяльності вони здатні легко підвищувати власну кваліфікацію й орієнтуватися на конкретні умови праці на різних посадах, пов’язаних із розробкою та впровадженням комп’ютерних технологій.

Спеціальність 124 Системний аналіз

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем готує фахівців зі спеціальності 124 «Системний аналіз». Тривалість навчання за ступенями вищої освіти:

  • магістр – 1,5 роки

На сьогодні на кафедрі працюють 2 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, старший викладач.


ПРОЕКТ ERASMUS+ ALIOT

Реєстраційна картка проекту (програми) №4054. Номер грантової угоди: 2016-2967/001-001.

Цінність проекту полягає в:

  • забезпеченні досліджень в новій області Інтернету речей (ІР) відповідно до потреб сучасного суспільства;
  • наближенні університетів до змін у світовому ринку праці в сфері інформаційно-комунікативних технологій і світовій сфері освіти;
  • наданні студентам уявлення щодо різних профілів роботи з різноманітними областями ІР;
  • підвищенні обізнаності населення в сучасних тенденціях і розробках в сфері ІР. Крім того цінність проекту забезпечується розробкою академічних курсів в сфері ІР, включаючи результати наукових досліджень.

Навчальні матеріали
Інформація по проекту Erasmus+ ALIOT

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Кондратенко Юрій Пантелійович доктор технічних наук, професор завідувач Yuriy.Kondratenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Сіденко Євген Вікторович кандидат технічних наук, доцент заступник завідувача Ievgen.Sidenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Мещанінов Олександр Павлович доктор педагогічних наук, професор професор (0512) 24-23-71
Google Scholar
Гожий Олександр Петрович доктор технічних наук професор alex.gozhyj@gmail.com
(0512) 76-55-72
Особистий сайт
Scopus
Донченко Михайло Васильович кандидат технічних наук, доцент доцент Mykhaylo.Donchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Кондратенко Галина  Володимирівна кандидат технічних наук, доцент доцент Halyna.Kondratenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Калініна Ірина Олександрівна кандидат технічних наук доцент irina.kalinina@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Scopus
Болюбаш Надія Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент доцент Nadiya.Bolyubash@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Кулаковська Інесса Василівна кандидат фізико-математичних наук доцент Inessa.Kulakovska@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
ORCID
Кошовий Віталій Володимирович старший викладач Vitaliy.Koshovyy@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Ніколенко Світлана Григорівна старший викладач Svitlana.Nikolenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Таранов Микита Олександрович викладач (0512) 76-55-72
Google Scholar
Ряхіна Емма Григорівна завідуюча кабінетом Emma.Ryakhina@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72

Кафедри факультету

Події та оголошення


червня
22
Конференція трудового колективу ЧНУ імені Петра Могили

22 червня 2020 року о 15:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться конференція трудового колективу Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції Статуту ЧНУ імені Петра Могили 2. Затвердження Стратегічного плану розвитку ЧНУ імені Петра Могили на період 2019-2024 …

Набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща)

Шановні студенти! Оголошується набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща) на осінь 2020-2021 н.р. Основні вимоги до учасників: студент/ка ЧНУ ім. Петра Могили 2-3, 5 курс навчання, будь-яка спеціальність знання польської мови (А2 і вище) академічна успішність …

травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут