Кафедра інтелектуальних інформаційних систем


Інформація про кафедру

Кафедру інтелектуальних інформаційних систем було створено у 2003 році на базі кафедри комп’ютерних технологій, яка існувала в університеті з 1997 року, її завідувачем став доктор технічних наук, професор Фісун Микола Тихонович.

У 2016 році було здійснено реорганізацію кафедри шляхом її поділу на дві випускаючі кафедри: кафедру інтелектуальних інформаційних систем та кафедру інженерії програмного забезпечення.

Нині завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор Юрій Пантелійович Кондратенко. На кафедрі працюють 5 докторів наук, професорів, 8 кандидатів наук, доцентів, 1 старший викладач та 2 викладача.

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує якісне викладання дисциплін ліцензованої спеціальності, а також дисциплін комп’ютерного циклу для інших спеціальностей університету та займається науково-дослідною діяльністюу галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Контакти кафедри:

2-й корпус, каб. 2-401

(0512)  76-55-72

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем


Спеціальність 122 Комп’ютерні науки,  Інтелектуальні інформаційні системи

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем готує фахівців галузі знань:

12Інформаційні технології, зі спеціальності – 122  Комп’ютерні науки.

Тривалість навчання за ступенями вищої освіти:

  • Бакалавр, спеціальність 122 Комп’ютерні науки, 4 роки
  • Магістр, спеціальність 122 Комп’ютерні науки, Освітня програма Інтелектуальні інформаційні системи, 1 рік та 6 місяців

Навчання за спеціальністями передбачає отримання ґрунтовних фахових знань з об’єктно-орієнтованого, крос-платформеного, функціонального та логічного програмування, теорії алгоритмів, сучасних систем управління базами даних, комп’ютерних мереж, web-технологій, та  web–дизайну, системного програмного забезпечення, систем і методів штучного інтелекту, теорії прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та системного аналізу, програмного забезпечення інтелектуальних систем, експертних систем, а також  систем та методів машинного навчання.

Професійна підготовка майбутніх фахівців передбачає поєднання фахових знань та вмінь створення програмних продуктів із інтелектуальними технологіями, технологіями штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних.

Підготовка фахівців зі спеціальності забезпечує отримання базової вищої освіти в галузі комп’ютерних наук. Випускники кафедри є фахівцями широкого профілю, здатними розробляти та впроваджувати комп’ютерні інформаційні системи, застосовувати методи інтелектуального аналізу та математичного й комп’ютерного моделювання при розв’язуванні практичних задач різних предметних галузей, а також у теоретичних та прикладних науково-технічних дослідженнях.

Після закінчення навчання випускники можуть працювати на посадах інженера програмного забезпечення, інженера-програміста, програміста та адміністратора баз даних, web-програміста, системного адміністратора, системного аналітика,  інженера із супроводу інформаційних систем, фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення. У професійній діяльності вони здатні легко підвищувати власну кваліфікацію й орієнтуватися на конкретні умови праці на різних посадах, пов’язаних із розробкою та впровадженням комп’ютерних технологій.

Спеціальність 124 Системний аналіз

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем готує фахівців зі спеціальності 124 «Системний аналіз». Тривалість навчання за ступенями вищої освіти:

  • магістр – 1,5 роки

На сьогодні на кафедрі працюють 2 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, старший викладач.


ПРОЕКТ ERASMUS+ ALIOT

Реєстраційна картка проекту (програми) №4054. Номер грантової угоди: 2016-2967/001-001.

Цінність проекту полягає в:

  • забезпеченні досліджень в новій області Інтернету речей (ІР) відповідно до потреб сучасного суспільства;
  • наближенні університетів до змін у світовому ринку праці в сфері інформаційно-комунікативних технологій і світовій сфері освіти;
  • наданні студентам уявлення щодо різних профілів роботи з різноманітними областями ІР;
  • підвищенні обізнаності населення в сучасних тенденціях і розробках в сфері ІР. Крім того цінність проекту забезпечується розробкою академічних курсів в сфері ІР, включаючи результати наукових досліджень.

Навчальні матеріали
Інформація по проекту Erasmus+ ALIOT

 

НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Кондратенко Юрій Пантелійович доктор технічних наук, професор завідувач Yuriy.Kondratenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Сіденко Євген Вікторович кандидат технічних наук, доцент заступник завідувача Ievgen.Sidenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Гожий Олександр Петрович доктор технічних наук професор alex.gozhyj@gmail.com
(0512) 76-55-72
Особистий сайт
Scopus
Мещанінов Олександр Павлович доктор педагогічних наук, професор професор (0512) 24-23-71
Google Scholar
Хомченко Анатолій Никифорович
(ПВМ)
доктор фізико-математичних наук, професор професор  khan@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
 Google Scholar
Лисенков Едуард Анатолійович доктор фізико-математичних наук, доцент доцент ealysenkov@ukr.net
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Кондратенко Галина  Володимирівна кандидат технічних наук, доцент доцент Halyna.Kondratenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Калініна Ірина Олександрівна кандидат технічних наук доцент irina.kalinina@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Scopus
Козлов Олексій Валерійович кандидат технічних наук доцент kozlov_ov@ukr.net
(0512) 76-55-72
Кулаковська Інесса Василівна кандидат фізико-математичних наук доцент Inessa.Kulakovska@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
ORCID
Воробйова Алла Іванівна
(ПВМ)
кандидат фізико-математичних наук, доцент доцент a.vorobyova@chmnu.edu.ua
 (0512) 76-55-73
 Google Scholar
Донченко Михайло Васильович кандидат технічних наук, доцент доцент Mykhaylo.Donchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Болюбаш Надія Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент доцент Nadiya.Bolyubash@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Брагінець (Курікша) Оксана Вікторівна
(ПВМ)
кандидат фізико-математичних наук, в.о. доцент доцент o.braginets@chmnu.edu.ua
 (0512) 76-55-73
 Google Scholar
Кошовий Віталій Володимирович старший викладач Vitaliy.Koshovyy@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72
Google Scholar
Таранов Микита Олександрович викладач, аспірант (0512) 76-55-72
Google Scholar
Скакодуб Олександр Сергійович викладач, аспірант
(0512) 76-55-72
Асєєв Владислав Дмитрович викладач, аспірант
(0512) 76-55-72
Асєєва Анастасія Вячеславівна викладач
(0512) 76-55-72
Нечахін Владислав Володимирович викладач
(0512) 76-55-72
Стрюк Олександр Сергійович викладач
(0512) 76-55-72
Ряхіна Емма Григорівна завідуюча кабінетом Emma.Ryakhina@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-72