Студентський гурток “Землевпорядник”


Студентський науково-професійний гурток «Землевпорядник» (далі – СНПГЗ) кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук Чорноморського національного університету ім. Петра Могили започатковано в лютому 2019 р. як  добровільне об’єднання студентів, які цікавляться актуальними проблеми розвитку землевпорядної галузі.

СНПГЗ сприяє зацікавленості студентів у професійній діяльності, метою якого є ознайомлення і оволодіння практичними  навичками щодо раціонального використання та охорони земель, формування та організації території об’єкта землеустрою з урахуванням їх цільового призначення, обмежень у використанні та обмежень (обтяжень) правами інших осіб (земельних сервітутів), збереження і підвищення родючості ґрунтів.

Землевпорядники є основними учасниками землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності, працевлаштовуються на посадах землевпорядників об’єднаних територіальних громад, у галузях економіки, що потребують вирішення земельно-майнових питань, геодезичного і геоінформаційного забезпечення, зокрема, підприємствах агробізнесу, будівельної галузі, енергетики, телекомунікації, видобутку корисних копалин, транспорту.

Тематика наукових досліджень СНПГЗ:

  • історія виникнення, становлення та розвитку землеустрою, як науки;
  • наукові аспекти формування раціональної системи землеволодіння і землекористування;
  • розподіл земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
  • прогнозування, планування й організація раціонального використання та охорони земель;
  • розробку та здійснення системи заходів із землеустрою для збереження природних ландшафтів

 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” виконують такі види робіт:

  • обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проєктні та проектно-вишукувальні роботи;
  • виступають з науковими доповідями на засіданні гуртка, у школі молодого вченого;
  • беруть участь у студентських наукових конференціях;
  • публікують наукові статті в наукових збірниках школи молодого вченого, Могилянських читаннях, Ольвійському форумі.

За таких умов під керівництвом  науково-педагогічних працівників кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук  студентська наука активно розвивається. Члени гуртку  навчаються методиці та способам самостійного мислення при у дослідницькій діяльності.

 

Науковий керівник – старший викладач Мась А.Ю.

Засідання гуртка відбуваються кожної п’ятниці останнього тижня місяця о 1530 год. в аудиторії 10-202.

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.png

6.png

7.png

8.png