Студентський гурток “Землевпорядник”


Студентський науково-професійний гурток «Землевпорядник» кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили започатковано в лютому 2019 р. як  добровільне об’єднання студентів, які цікавляться актуальними проблеми розвитку  землевпорядної галузі.

Гурток сприяє зацікавленості студентів у професійній діяльності, його метою є ознайомлення й оволодіння практичними навичками щодо раціонального використання та охорони земель, формування та організації території об’єкта землеустрою з урахуванням його цільового призначення, обмежень у використанні та обмежень (обтяжень) правами інших осіб (земельних сервітутів), збереження і підвищення родючості ґрунтів.

Землевпорядники є основними учасниками землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності, працевлаштовуються на посадах землевпорядників об’єднаних територіальних громад, в галузях економіки, що потребують розв’язання земельно-майнових питань, геодезичного і геоінформаційного забезпечення, зокрема, підприємствах агробізнесу, будівельної галузі, енергетики, телекомунікації, видобутку корисних копалин, транспорту.

 

Тематика наукових досліджень гуртка:

  • історія виникнення, становлення та розвитку землеустрою, як науки;
  • наукові аспекти формування раціональної системи землеволодіння і землекористування;
  • розподіл земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
  • прогнозування, планування й організація раціонального використання та охорони земель;
  • розробка та здійснення системи заходів із землеустрою для збереження природних ландшафтів.

 

Студенти бакалаврату спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” виконують такі види робіт:

  • обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проєктні  та проєктно-вишукувальні роботи;
  • виступають з науковими доповідями на засіданні гуртка, у школі молодого вченого;
  • беруть участь у студентських наукових конференціях;
  • публікують наукові статті в збірниках школи молодого вченого, могилянських читаннях.

За таких умов під керівництвом  науково-педагогічних працівників кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук  студентська наука активно розвивається. Члени гуртка навчаються методиці та способам самостійного мислення в дослідницькій діяльності.

Науковий керівник – старший викладач А.Ю. Мась.
Засідання гуртка відбуваються кожної середи останнього тижня місяця о 1530 год. в аудиторії 10-202.

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.png

6.png

7.png

8.png

 

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …