Студентський гурток “Землевпорядник”


Студентський науково-професійний гурток «Землевпорядник» кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили започатковано в лютому 2019 р. як  добровільне об’єднання студентів, які цікавляться актуальними проблеми розвитку  землевпорядної галузі.

Гурток сприяє зацікавленості студентів у професійній діяльності, його метою є ознайомлення й оволодіння практичними навичками щодо раціонального використання та охорони земель, формування та організації території об’єкта землеустрою з урахуванням його цільового призначення, обмежень у використанні та обмежень (обтяжень) правами інших осіб (земельних сервітутів), збереження і підвищення родючості ґрунтів.

Землевпорядники є основними учасниками землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності, працевлаштовуються на посадах землевпорядників об’єднаних територіальних громад, в галузях економіки, що потребують розв’язання земельно-майнових питань, геодезичного і геоінформаційного забезпечення, зокрема, підприємствах агробізнесу, будівельної галузі, енергетики, телекомунікації, видобутку корисних копалин, транспорту.

 

Тематика наукових досліджень гуртка:

  • історія виникнення, становлення та розвитку землеустрою, як науки;
  • наукові аспекти формування раціональної системи землеволодіння і землекористування;
  • розподіл земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
  • прогнозування, планування й організація раціонального використання та охорони земель;
  • розробка та здійснення системи заходів із землеустрою для збереження природних ландшафтів.

 

Студенти бакалаврату спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” виконують такі види робіт:

  • обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проєктні  та проєктно-вишукувальні роботи;
  • виступають з науковими доповідями на засіданні гуртка, у школі молодого вченого;
  • беруть участь у студентських наукових конференціях;
  • публікують наукові статті в збірниках школи молодого вченого, могилянських читаннях.

За таких умов під керівництвом  науково-педагогічних працівників кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук  студентська наука активно розвивається. Члени гуртка навчаються методиці та способам самостійного мислення в дослідницькій діяльності.

Науковий керівник – старший викладач А.Ю. Мась.
Засідання гуртка відбуваються кожної середи останнього тижня місяця о 1530 год. в аудиторії 10-202.

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.png

6.png

7.png

8.png