Кафедра української філології, теорії та історії літератури - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра української філології, теорії та історії літератури


Даниленко Ірина Іванівна

email:danir2512@gmail.com
Кафедра знаходиться:11-й корпус, кімн. 11-309
тел. (0512) 76-92-80

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри. Працює в університеті з 2001 року. Коло наукових інтересів: проблеми поетики і віршознавства, генологія, компаративістика, питання співвідношення сакрального і профанного в літературі, російська і українська поезія, шевченкознавство. Наукові досягнення: 1995 р. в Алматинському держ. ун-ті ім. Абая (Казахстан) захистила кандидатську дисертацію. 2009 р. в Київському нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію. Автор понад 50-ти наукових та науково-методичних праць, з-поміж яких – наукові монографії, навчальний посібник, статті, переважна більшість яких надрукована у фахових, зокрема академічних виданнях. Активно співпрацює з Інститутом літератури НАН України, зокрема взяла участь у державній програмі «Шевченківська енциклопедія», для якої підготувала понад 10 наукових статей («Давидові псалми», «Молитва», «Осія. Глава ХІV. Подражаніє», «Подражаніє 11 псалму», «Подражаніє Ієзекіїлю», «Царі», тощо). Є автором монографії «Молитва як літературний жанр: ґенеза та еволюція» (2008), де було розглянуто художні модифікації молитовного канону в поетичному доробку українських митців ХІІ-ХХ століть. Педагогічна діяльність: читає лекційні курси з таких нормативних дисциплін, як «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Історія і теорія літературної критики».; спецкурси «Біблія в європейській культурі та літературі», «Філологічний аналіз тексту». Є організатором поетичного клубу «Гелікон» і театру декламаторів «Слухайте!». Публікації про І.І. Даниленко: Яковина О. “Veni Sancte Spiritus”. Рецензія на монографію Ірини Даниленко «Молитва як літературний жанр: ґенеза та еволюція» (Миколаїв, 2008) // Слово і час. – № 2. – 2—9. – С.113-115; Вдовиченко Г. І навіть «хліб насущний» – не лише їжа // Високий замок. – 09.11. 2012 (210). – С. 6; Яковина О. Даниленко Ірина Іванівна // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 2: Г-З / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2012. – С. 273-274; Марцінковський І. Даниленко Ірина Іванівна // Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини. – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 123.

Богданова Євгенія Валеріївна

викладач кафедри

Богданова

Освіта та професійний шлях:

У 2012 р. закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію «Магістр філології. Викладач української мови та літератури». З цього часу працює викладачем кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили. З 2013 р. – здобувач Чорноморського національного університету за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук має тему «Історія акцентуації відприкметникових, відзайменникових, відчислівникових та віддієслівних прислівників в українській мові». Напрям наукової діяльності – історична акцентологія.

Наукові інтереси: фонетика сучасної української мови, стилістика мови, психолінгвістика, старослов’янська мова, акцентологія.

Електронна адреса: yeva9@mail.ru

Телефон: +38 (098) 258 85 45

Косарєва Галина Сергіївна

доцент (б.в.з.) кафедри української філології, теорії та історії літератури

Освіта та професійний шлях:

У 1994-1999 рр. навчалась у Миколаївському педагогічному інституті на філологічному факультеті, який було закінчено з відзнакою за спеціальністю «Українська мова і література». У 2005 р. одержала диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури в МДУ ім. В.О.Сухомлинського. З 09.2012 р. – прийнята на роботу до ЧДУ ім. П.Могили на посаду в.о. старшого викладача. З 09.2013 р. – працювала на посаді ст. викладача кафедри української філології, теорії та історії літератури. З 09.2015 р. – і дотепер – працює на посаді доцента (б.в.з.) кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ ім. П. Могили. Викладає такі навчальні дисципліни: «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Основи наукових досліджень», «Методика навчання української літератури у ЗОШ», «Методика викладання літератури у ВНЗ», «Вступ до літературознавства». Стаж педагогічної діяльності – 17 років. У 2016 р. – стажування на базі Софійського університету ім. Св. Климента Охридського (104 години) та отримала Посвідчення про успішне проходження курсу.

Захист дисертацій:

2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література на тему: «Художня рецепція давньоукраїнських літературних пам’яток у творчості Валерія Шевчука» в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова.

Наукові інтереси: медієвістика, сучасна українська література, компаративні студії, інтермедіальний дискурс.

Електронна адреса: galak77@yandex.ru

Телефон: (0512) 76-9281

Науково-методична робота Косарєвої Г.С.

Крутоголова Олена Вікторівна

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Освіта та професійний шлях:

У 1972 р. закінчила Київський державний університету імені Т. Г. Шевченка (філологічний факультет), одержавши кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови і літератури».Десять років (1972 – 1982) віддано педагогічній роботі в середній школі № 7 м. Миколаєва (вчитель вищої категорії), а з 1982 року розпочалася викладацька робота в МДПІ ім. В.Г.Бєлінського (нині – МНУ ім. В.О.Сухомлинського). З 1995 р. доцент кафедри сучасних мов у Миколаївській філії Києво-Могилянської академії ім.П.Могили (згодом -МДГУ ім. П.Могили, нині – ЧНУ ім. П.Могили). У 2002-2007 рр. завідувач кафедри української філології та світової літератури.

Захист дисертацій:

1994 р. – захист дисертації в Інститут педагогіки АПН України «Естетичне виховання учнів 5-7 класів засобами української мови» зі спеціальності «Методика викладання (української мови)» ( Шифр спец-ті: 13.00.02).

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2005 р. –наказом Міністерства освіти і науки України присуджено вчене звання доцента кафедри української філології та світової літератури.

2014 р. – нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

Наукові інтереси: теорія та історія мовознавства, риторика

Електронна адреса: krutogolowa@ukr.net

Телефон: (0512) 34-65-49

Лебединцева Наталія Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент, докторант ЧНУ ім. Петра Могили

Освіта та професійний шлях:

В 1998 р. закінчила філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту. З 1999 р. працювала викладачем кафедри сучасних мов МДГУ ім. П.Могили; з 2002 р. – викладачем, а з 2003 р. – старшим викладачем кафедри української філології та світової літератури МДГУ ім. П.Могили. З 2004 р. – доцент кафедри української філології та світової літератури МДГУ ім. П.Могили (з 2016 р. ЧНУ ім. П.Могили).

Захист дисертацій:

2003 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Українська поетична свідомість кінця ХХ ст.: трансформація архетипу Великої Матері» в Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2008 р. присуджено вчене звання доцента кафедри української філології.

Наукові інтереси: українська поезія ХХ – початку ХХІ ст., теорія тілесності, психоаналітичні студії в літературознавстві.

Електронна адреса: nlebedintseva@yahoo.com

Телефон: (0512) 76-92-80

Островська Людмила Станіславівна

кандидат філологічних наук, доцент

Островська Людмила Станіславівна

Освіта та професійний шлях:

У 1999 р. закінчила філологічний факультет Донецького державного університету за спеціальністю «Українська мова і література», здобувши кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури. У 2000-2008 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри гуманітарних дисциплін Донецького інституту туристичного бізнесу. У 2003-2007 рр. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету. У 2008-2014 рр. призначена на посаду доцента кафедри українознавства Донецького державного університету управління. З вересня 2015 р. працює на посаді доцента кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧДУ (нині – ЧНУ) ім. П.Могили.

Захист дисертації:

2007 р. – захист дисертації на тему «Категорія атрибутивності в структурі простого українського речення» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2003 р. – нагороджена почесною грамотою Управління у справах сім’ї та молоді та туризму Донецької обласної державної адміністрації.

2009р. – нагороджена почесною грамотою міського голови Донецька

2011 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри українознавства

Наукові інтереси: теоретичні проблеми синтаксису української мови, функційна граматика, соціолінгвістика, культура мовлення

Поліщук Ольга Леонідівна

викладач кафедри, кандидат філологічних наук

Поліщук

Освіта та професійний шлях:

В 2011 р. закінчила факультет української філології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». У2011-2014 рр. – працювала вчителем української мови та літератури, заступником директора з виховної роботи в Орджонікідзевській ЗШ І-ІІІ ст. В 2013-2016 рр. навчалася в аспірантурі ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». З жовтня 2016 р. працює на посаді викладача кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ ім. П.Могили.

Захист дисертацій:

2016 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Альтернативна історія в новітньому літературному процесі» в ЧНУ ім. П.Могили.

Наукові інтереси: інтерпретаційні практики в літературознавстві, українська проза ХІХ – ХХ ст., історизм у сучасному художньому осмисленні.

Електронна адреса: olenkacurly@yandex.ru

Полуектова Анастасія Юріївна

викладач кафедри

Полуектова Анастасія Юріївна

Освіта та професійний шлях:

У 2012 р. закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію «Магістр філології. Викладач української мови та літератури». З цього часу працює викладачем кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ ім. П.Могили. З 2013 р. – здобувач ЧНУ ім. П.Могили за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук має тему «Акцентні відмінності в українському виданні «Граматики» М. Смотрицького 1619 р. порівняно з російським виданням 1648 р.». Напрям наукової діяльності – історична акцентологія.

Наукові інтереси: слов’янські мови, лексикографія, синтаксис сучасної української літературної мови, стилістика мови, психолінгвістика, історія мови, старослов’янська мова, акцентологія.

Електронна адреса: nastusha1990@mail.ru

Телефон: +38 (063) 412 92 60

Понкратова Валентина Миколаївна

викладач кафедри

Понкратова

Освіта та професійний шлях:

У 2001-2006 рр. навчалася в МДУ ім. В.О.Сухомлинського за напрямом підготовки «Педагогічна освіта». У 2006-2007 рр. навчалася в Інституті філології та журналістики Херсонського державного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію викладача української мови та літератури, редактора освітніх видань (диплом магістра з відзнакою). У 2007 р. почала працювати редактором видавничого відділу МДГУ ім. П.Могили, у 2008 р. – стала викладачем кафедри української філології та загального мовознавства (зараз – кафедри української філології, теорії та історії літератури). У 2010 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова за програмою «Українська мова як іноземна».

У 2012-2015 рр. – навчалася в аспірантурі ЧДУ ім. П.Могили (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство). У 2014 р. пройшла міжнародне стажування в Софійському університеті «Св. Климент Охридски», а в 2016 р. – у Технічному університеті Габрово (Болгарія).

Наукові інтереси: лінгвоісторіографія, загальне мовознавство, сучасна українська літературна мова, українська мова (за професійним спрямуванням).

Електронна адреса: v_ponkratova@mail.ru

Телефон: +38 (050) 254 00 14

Тулузакова Ольга Геннадіївна

кандидат філологічних наук, доц. (б.в.з.) кафедри журналістики

Тулузакова

Освіта та професійний шлях:

1998–2003 рр. – Миколаївський державний університет. 2006–2009 рр. – Національний університет «Києво-Могилянська академія». 2004 р. – 2005 р. 2006 р. – дотепер – викладач кафедри української філології та світової літератури ЧДУ ім. Петра Могили.

Захист дисертації:

2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Лексика в українській постмодерністській прозі на тлі загальнолітературної норми 30-80-х рр. ХХ ст.»

Наукові інтереси: лексикологія, стилістика, соціолінгвістика.

Телефон:(0512) 76-55-53

Шестопалова Тетяна Павлівна

професор кафедри

Освіта та професійний шлях:

В 1992 р. закінчила філологічний факультет Луганського державного педагогічного інституту ім. Т.Шевченка (нині це Луганський національний університет ім. Т.Шевченка) за спеціальністю «Українська мова та література». У 1992-2015 рр. працювала на кафедрі української літератури цього навчального закладу IV рівня акредитації на посадах асистента (1992-2001 рр.), доцента (2002-2011 рр.), професора (2012-2015 рр.). З вересня 2015 р. і дотепер обіймає посаду професора кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили). Автор двох монографій, присвячених українській літературі модернізму, підручника (у співавторстві) з історії української літератури кінця ХІХ-початку ХХ століття, навчально-методичного посібника з історії української літературної критики ХХ століття.

Захист дисертацій:

2001 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації» за спеціальністю 10.010.01 «Українська література» в Інституті літератури НАН України (наук.кер. – професор В.П.Моренець).

2011 р. – захист докторської дисертації «Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка» за спеціальністю 10.01.06 «Теорія літератури» в Інституті філології Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка (наук.кер. – професор О.Г.Астаф’єв).

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2003 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри української літератури.

2003-2008 рр. – грамоти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

2006-2007 рр., 2014-2015 р.стипендіат Програми міжнародних академічних обмінів ім. Фулбрайта (Колумбійський університет, США).

2007 р. – стипендіат НТШ в США з фонду ім. Ксені Калмук (Нью-Йорк, США)

2012 р. – присуджено вчене звання професора кафедри української літератури та методики її викладання.

2013 р. – грамота Луганської обласної державної адміністрації.

2016 р. – грамота Миколаївської міської ради.

Наукові інтереси: проблеми критичної свідомості української літератури.

Член спеціалізованих вчених рад в НаУКМА та ЧНУ імені Петра Могили.

Пономаренко Сергій Сергійович

кандидат філологічних наук, доцент

Освіта та професійний шлях:

У 2000 році закінчив Миколаївський державний педагогічний університет (нині – Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» і здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації, отримавши диплом з відзнакою.

З 1 вересня 2000 р. й до сьогодні працює в ЧНУ ім. Петра Могили на посаді викладача, старшого викладача, доцента кафедри української філології, теорії та історії літератури Інституту філології. Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

З 2001 р. по 2005 р. навчався в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України у відділі загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов (заочна форма навчання). Опублікував понад 20 наукових і навчально-методичних публікацій, з-поміж яких 2 навчальні посібники, один з грифом МОН України.

Захист дисертації:

2012 р. – захист кандидатської дисертації під керівництвом акад. НАН України В.Г. Скляренка за спеціальністю 10.02.01 – українська мова, за темою: «Акцентні відмінності у львівському виданні Апостола 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р.».

Звання:

2014 р. – отримав вчене звання доцента по кафедрі української філології, теорії та історії літератури.

Викладає такі навчальні дисципліни:

бакалаврат:

– Сучасна українська мова (морфеміка, дериватологія, морфологія);

– Історія української мови (історична фонетика, історична граматика);

магістратура:

– Основи зіставного мовознавства і лінгвістичної типології;

– Генезис та еволюція української акцентної системи.

Керує кваліфікаційними (дипломними) роботами бакалаврів і магістрів, а також кандидатськими дисертаціями з історії української акцентної системи трьох здобувачів.

Колот Ольга Дмитрівна

Старший викладач кафедри

докторант Софійського університету ім. Св. Клімента Охридського

(м. Софія, Болгарія)

 

Освіта та професійний шлях:

У 2013р. Ольга Дмитрівна закінчила магістратуру філологічного факультету ЧНУ ім. Петра Могили. Протягом 1998-2011 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри слов’янської філології Південнослов’янського інституту Київського славістичного університету. У 2003-2016 рр. щорічно проходила стажування та підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах Болгарії.

З вересня 2011 р. працює на посаді старшого викладача кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ ім. Петра Могили (колишн. ЧДУ).

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2008-2016 рр. – отримано Грамоти та  Подяки  відділу у справах національностей  та релігій Миколаївської облдержадміністрації,  Ради національних товариств Миколаївської області .

2013 р. – отримано Грамоту управління освіти і науки облдержадміністрації за значні досягнення у сфері розвитку національних меншин.

2014-2016 р. – отримано Подяку Генерального консульства Республіки Болгарія за значний внесок у розвиток болгарської культури в Україні.

Наукові інтереси: болгарська діалектологія, фольклор.

Електронна адреса: kolotol@mail.ru

Події та оголошення


жовтня
27
Проведення Фестивалю «Кіно проти корупції»

Міністерство освіти і науки України Чорноморський національний університет імені Петра Могили 54003, Україна м. Миколаїв вул. 68 Десантників, 10 Телефон: (0512) 50-03-33 Факс: (0512) 50-00-69 e-mail: rector@chmnu.edu.ua Прес-анонс В ЧНУ ім. Петра Могили в межах проведення Фестивалю «Кіно проти корупції» відбуватимуться  …