Кафедра української філології та міжкультурної комунікації


 

Історія кафедри

До створення кафедри української філології та міжкультурної комунікації напрям української філології в навчальній та науковій роботі університету забезпечувала кафедра сучасних мов та класичної філології факультету іноземних мов.

2002 року було засновано кафедру української філології та світової літератури. Її першим очільником до 2006 р. стала к.пед.н., доц. О.В.Крутоголова. Згодом (2006 – 2011 рр.) кафедрою завідувала д.філол.н., проф. О.А.Дубова. 2007 р. було відкрито спеціальність «Українська мова та література. Іноземна мова (англійська)» й кафедра стала випусковою.

5 липня 2010 р. кафедру було поділено на два підрозділи за галузевим принципом – кафедру української філології та загального мовознавства (завідувач – О.А.Дубова) і кафедру теорії та історії літератури (завідувач – д.філол.н., проф. І.І.Даниленко). У грудні 2011 р. було ухвалено рішення знову об’єднати кафедри шляхом створення кафедри української філології, теорії та історії літератури, яку до жовтня 2017 р. очолювала д.філол.н., проф. І.І.Даниленко.

Сьогодення кафедри

Нині кафедру очолює д.філол.н., проф. Т.П.Шестопалова. На кафедрі працюють: 2 доктори філологічних наук, 8 кандидатів філологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук та 2 викладачі-асистенти.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів зі спеціальностей: 035 «Філологія» (спеціалізація 035.01 «Українська мова та література», освітня програма: «Українська філологія, англійська мова та переклад включно») та 014 «Середня освіта» (спеціалізація 014.01 «Українська мова і література», освітня програма: «Теорія і методика навчання: Українська мова і література та англійська мова»). Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисциплін ліцензованих спеціальностей, а також дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» на всіх спеціальностях університету.

У структурі кафедри наявні дві секції – секція української філології та загального мовознавства (керівник – доцент С.С.Пономаренко) і секція теорії та історії літератури (керівник – професор Т.П.Шестопалова).

Контакти кафедри:
11-й корпус, кімн. 11-309;
(0512) 76-92-80.

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Шестопалова Тетяна Павлівна доктор філологічних наук, професор професор tetianalnu@gmail.com
(0512) 76-92-80
Google Scholar
Даниленко Ірина Іванівна доктор філологічних наук,
професор
професор,
в.о. декана факультету філології
Iryna.Danylenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-80
Google Scholar
Жвава Ольга Анатоліївна кандидат філологічних наук, доцент доцент qwerty84848@ukr.net
(0512) 76-92-80
Зинякова Анжеліка Анатоліївна кандидат філологічних наук, доцент доцент anzhelika.zinyakova@gmail.com
(0512) 76-92-80
Островська Людмила Станіславівна кандидат філологічних наук, доцент доцент ostrovskaludmyla@gmail.com
(0512) 76-92-80
Google Scholar
Пономаренко Сергій Сергійович кандидат філологічних наук, доцент доцент ssponomarenko76@gmail.com
(0512) 76-92-80
Google Scholar
Денищич Тетяна Альбертівна кандидат педагогічних наук, доцент доцент dent04@ukr.net
(0512) 76-92-80
Google Scholar
Лебединцева Наталія Михайлівна кандидат філологічних наук, доцент доцент,
в.о. завідувача кафедри
nlebedintseva@yahoo.com
(0512) 76-92-80
Google Scholar
Руссова Владлена Миколаївна кандидат філологічних наук, доцент доцент russovavm@ukr.net
(0512) 76-92-80
Google Scholar
Косарєва Галина Сергіївна кандидат філологічних наук доцент б.в.з. kgala7705@gmail.com
(0512) 76-92-80
Google Scholar
Поліщук Ольга Леонідівна кандидат філологічних наук доцент б.в.з. polishchuk5olha@gmail.com
(0512) 76-92-80
Google Scholar
Цибульська Александра Марківна магістр філології старший викладач olacybulska87@gmail.com
(0512) 76-92-80
Google Scholar
Харчук Оксана Володимирівна магістр філології старший викладач demi78@ukr.net
(0512) 76-92-80
Google Scholar
Сліпченко Ольга Володимирівна провідний фахівець (0512) 76-92-80