Кафедра медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології


Кафедра медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та  патофізіології почала свою діяльність з вересня 2017 року у складі Медичного інституту.

Кафедра забезпечує викладання  таких фундаментальних дисциплін, як: «Медична біологія»,  «Медична та біологічна фізика», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Патофізіологія».

Кафедра здійснює підготовку магістрів та аспірантів (докторів філософії) за спеціальністю 222 «Медицина», бакалаврів за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова фармація», а також долучена до підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили за спеціальностями: 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 017 «Фізична культура і спорт», 091 «Біологія».

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 2 докторів наук, професорів, 3 кандидатів наук (2 доцентів), 1 старшого викладача, всього 6 осіб. На кафедрі навчаються 5 аспірантів: 2 очних денних, 1 очний вечірній та 2 заочних.

Контактна інформація

4-й корпус, кімн. 4-315
(0512) 76-55-71

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Корольова Ольга Вікторівна кандидат біологічних наук, доцент Завідувачка кафедри koroleva1975@gmail.com
(0512) 76-55-71
Клименко Микола Олексійович доктор медичних наук, професор Професор, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку ЧНУ ім. Петра Могили mykola.klymenko@chmnu.edu.ua

mklymen@gmail.com
(0512) 76-55-71

Яремчук Ольга Миколаївна Старший викладач,
в. о. директора Медичного інституту
olga.yaremchuk.77@ukr.net
(0512) 76-55-71
Козій Михайло Степанович доктор біологічних наук, професор Професор mykhaylo.koziy@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-71
Чеботар
Лариса Дмитрівна
кандидат біологічних наук доцент chebotar69@ukr.net
(0512) 76-55-71
Гільмутдінова Марія Шамілівна кандидат біологічних наук доцент gilmariash@gmail.com
(0512) 76-55-71
Виноград Анастасія Олегівна Провідний фахівець (0512) 76-55-71