Кафедра медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології


 Кафедра медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та  патофізіології почала свою діяльність з вересня 2017 року у складі Медичного інституту.

Кафедра забезпечує викладання  таких фундаментальних дисциплін, як: «Медична біологія»,  «Медична та біологічна фізика», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Патофізіологія».

Кафедра здійснює підготовку магістрів та аспірантів (докторів філософії) за спеціальністю 222 «Медицина», бакалаврів за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова фармація», а також долучена до підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальностями 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та 091 «Біологія».

Професорсько-викладацький склад кафедри включає 2 докторів наук, професорів, 3 кандидатів наук (з них – 2 доценти), 1 старшого викладача, всього 6 осіб. На кафедрі навчаються 7 аспірантів: 6 очних денних, 1 очний вечірній.

Контактна інформація:

4-й корпус, кімн. 4-315
(0512) 76-55-71

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Корольова Ольга Вікторівна кандидат біологічних наук, доцент завідувачка кафедри, доцент koroleva1975@gmail.com
(0512) 76-55-71
Google Scholar 
Клименко Микола Олексійович доктор медичних наук, професор проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку ЧНУ ім. Петра Могили, професор mklymen@gmail.com
(0512) 76-55-71
Google Scholar 
Яремчук Ольга Миколаївна заступиник директора ННМІ, старший викладач olga.yaremchuk.77@ukr.net
(0512) 76-55-71
Google Scholar
Козій Михайло Степанович доктор біологічних наук, професор професор Mykhaylo.Koziy@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-71
Google Scholar
Чеботар
Лариса Дмитрівна
кандидат біологічних наук, доцент доцент chebotar69@ukr.net
chebotar.l@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-71
Google Scholar
Гільмутдінова Марія Шамілівна кандидат біологічних наук доцент (б.в.з) gilmariash@gmail.com
(0512) 76-55-71
Чвир Вадим Андрійович завідувач Навчальної лабораторії фізіології та патофізіології (0512) 76-55-71
Борохова Надія Дмитрівна провідний фахівець (0512) 76-55-71
kafedra.biology.201@gmail.com