Кафедра медичної біології та хімії, біохімії, фізіології та мікробіології


Спільне_Фото (1)

Кафедра медичної біології та хімії біохімії, фізіології та мікробіології почала свою діяльність з вересня 2017 року на базі Медичного інституту. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання  базових дисциплін, що формують клінічну свідомість майбутніх лікарів, які в подальшому можуть вступати в магістратуру та аспірантуру: «Медична біологія», «Медична хімія», «Анатомія людини», «Фізіологія», «Догляд за хворими», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Біологічна та біоорганічна хімія», «Історія медицини».

Професорсько-викладацький склад кафедри медичної біології та хімії біохімії, фізіології та мікробіології нараховує 2 доктора наук, 3 кандидата наук, 1 старший викладач всього 6 осіб.

Кафедра займається підготовкою магістрів та аспірантів, як наукових кадрів не тільки для лікарень міста та області, а також для майбутньої клініки ЧНУ імені Петра Могили.

Навчання здійснюється за освітньою програмою загальної лікарської підготовки з подальшою спеціалізацією в інтернатурі.

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної освіти осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста та можливості здійснювати лікарську або провізорську діяльність в Україні.

Контактна інформація кафедри медичної біології та хімії біохімії, фізіології та мікробіології:

Кафедра розташована: 4-й корпус, кімн. 4-202
Телефон: (0512) 76-55-71
Медичний інститут
 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Авраменко Анатолій Олександрович доктор медичних наук  завідувач, доцент Anatoliy.Avramenko@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Зак Максим Юрійович доктор медичних наук професор maksym.zak@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Марцінковський Ігор Богданович кандидат медичних наук доцент (зовнішній сумісник) ihor.martsynovskyy@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Невинський Олександр Георгійович кандидат технічних наук доцент oleksandr.nevynskyy@chmnu.edu.ua
Teл.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Редька Олена Георгіївна кандидат біологічних наук доцент olena.redka@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Сарафанюк Наталя Леонідівна старший викладач Natalya.Sarafanyuk@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Мокляк Вікторія Олександрівна бакалавр завідуюча лабораторії медичної біології та біоорганічної хімії viktoriya.moklyak@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Пакуш Наталія Олександрівна спеціаліст провідний фахівець nataliya.pakush@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71

 

Події та оголошення


листопада
15
Семінар на тему “Цифровий ідентифікатор об’єкта DOI (The Digital Object Identifier). Агентство CrossRef”

Шановні колеги! Редактори та редколегії  наявних та майбутніх журналів! Запрошуємо Вас на семінар, якій відбудеться 15-го листопада 2018 р.

листопада
14
Тренінг «Технології ефективної взаємодії куратора-дорадника зі студентською групою (комунікація, методи згуртування групи та вирішення конфліктів)»

14.11.2018 о 10.30 запрошуємо кураторів-дорадників на тренінг «Технології ефективної взаємодії куратора-дорадника зі студентською групою (комунікація, методи згуртування групи та вирішення конфліктів)» в ауд.10-109. Програма тренінгу: – потреби студентів та ефективні методи комунікації; – методи експрес-діагностики психологічного клімату в групі та …

листопада
14
Презентація книги «Чорноморський центральний військово-морський архів 1794-1934 рр. Дослідження. Документи. Реєстр фондів: реконструкція»

14 листопада о 14.30 у приміщені Вченої ради університету відбудеться презентація книги «Чорноморський центральний військово-морський архів 1794-1934 рр.