Кафедра медичної біології та хімії, біохімії, фізіології та мікробіології


Спільне_Фото (1)

Кафедра медичної біології та хімії біохімії, фізіології та мікробіології почала свою діяльність з вересня 2017 року на базі Медичного інституту. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання  базових дисциплін, що формують клінічну свідомість майбутніх лікарів, які в подальшому можуть вступати в магістратуру та аспірантуру: «Медична біологія», «Медична хімія», «Анатомія людини», «Фізіологія», «Догляд за хворими», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Біологічна та біоорганічна хімія», «Історія медицини».

Професорсько-викладацький склад кафедри медичної біології та хімії біохімії, фізіології та мікробіології нараховує 2 доктора наук, 3 кандидата наук, 1 старший викладач всього 6 осіб.

Кафедра займається підготовкою магістрів та аспірантів, як наукових кадрів не тільки для лікарень міста та області, а також для майбутньої клініки ЧНУ імені Петра Могили.

Навчання здійснюється за освітньою програмою загальної лікарської підготовки з подальшою спеціалізацією в інтернатурі.

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної освіти осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста та можливості здійснювати лікарську або провізорську діяльність в Україні.

Контактна інформація кафедри медичної біології та хімії біохімії, фізіології та мікробіології:

Кафедра розташована: 4-й корпус, кімн. 4-202
Телефон: (0512) 76-55-71
Медичний інститут
 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Авраменко Анатолій Олександрович доктор медичних наук  завідувач, доцент Anatoliy.Avramenko@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Зак Максим Юрійович доктор медичних наук професор maksym.zak@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Марцінковський Ігор Богданович кандидат медичних наук доцент (зовнішній сумісник) ihor.martsynovskyy@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Невинський Олександр Георгійович кандидат технічних наук доцент oleksandr.nevynskyy@chmnu.edu.ua
Teл.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Редька Олена Георгіївна кандидат біологічних наук доцент olena.redka@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Сарафанюк Наталя Леонідівна старший викладач Natalya.Sarafanyuk@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Мокляк Вікторія Олександрівна бакалавр завідуюча лабораторії медичної біології та біоорганічної хімії viktoriya.moklyak@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Пакуш Наталія Олександрівна спеціаліст провідний фахівець nataliya.pakush@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71

 

Події та оголошення


вересня
17
Арт-майстерня “АКВАГРИМ” розпочинає зустрічі та запрошує на творчо-психологічні заняття студентів усіх курсів

Коли: 17 вересня о 15:30 Де: аудиторія 4-107 ( Центр соціально-психологічної підтримки) Арт-майстерня “АКВАГРИМ” розпочинає зустрічі та запрошує на творчо-психологічні заняття студентів усіх курсів! Головна мета арт-майстерні полягає в гармонізації психічного стану через розвиток здатності до самовираження і самопізнання. Цінність …

жовтня
7
День відкритих дверей ЧНУ імені Петра Могили

Дата: 7 жовтня 2018 року Час: 10.00-14.00 У програмі: виступ ректора Клименка Л. П про сьогодення і перспективи розвитку університету; про умови вступу на навчання за програмами підготовки бакалавра та магістра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра/магістра; …

вересня
25
Bебінари українською мовою Web of Science і інших ресурсів компанії Clarivate Analytics

Шановні колеги! Пропонуємо Вам серію вебінарів українською, для опанування  Web of Science і інших  ресурсів компанії Clarivate Analytics. На сьогодні 72 українські видання індексуються у Web of Science Core Collection 15 з них мають імпакт фактор, інші індексуються в ESCI. На жаль,  кілька українських видань нещодавно було виключено з ESCI за грубі порушення редакторських …