Кафедра англійської філології


Кафедра англійської філології існує з червня 1998 р. Щороку вона випускає понад 60 студентів зі спеціальності «Мова та література (англійська)» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр».

Головне завдання кафедри – забезпечувати якісну підготовку філологів. Викладачами кафедри було створено методичні комплекси з усіх дисциплін навчального плану спеціальності «Філологія. Англійська мова та література», до яких увійшли програми, тематичні плани, питання до самостійної роботи, контрольні питання для поточних опитувань, ККР, екзаменаційні білети для проведення підсумкового контролю, методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт, програми державних іспитів.

Важливою ланкою підготовки філологів є практика. Навчальну практику студенти проходять у кращих школах міста: гуманітарній гімназії № 2, спеціалізованій школі № 22, муніципальному колегіумі та в юридичному ліцеї, з якими підписано довгострокові угоди.

Усі члени кафедри активно співпрацюють із міжнародною організацією викладачів англійської мови TESOL, є її членами. До читання лекцій для студентів залучаються провідні фахівці, як вітчизняні так і професори із США, викладачі з Корпусу Миру США.

Чотири члени кафедри є членами спеціалізованої вченої ради (О.В.Пронкевич – голова, О.О.Старшова – вчений секретар, Г.Л.Колесник, Т.П.Остапчук) з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями: 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.06 – теорія літератури.

З метою висвітлення результатів наукової діяльності професорсько-викладацького складу ЧНУ та інших вищих навчальних закладів видається науково-методичний журнал «Новітня філологія». Статті студентів факультету подаються до молодіжного наукового журналу «Студентські наукові студії».
У перспективі розвитку кафедри заплановано залучати ще більшу кількість студентів та випускників до наукової роботи, адже кращі випускники-магістри залишаються викладати в ЧНУ імені Петра Могили на кафедрі англійської філології. 

Міжнародна діяльність кафедри англійської філології спрямована на пошуки нової інформації, залучення до університету відомих викладачів англійської філології, сприяння міжнародному обміну студентів і викладачів, на інтеграцію Інституту у світовий навчальний, культурний та науковий простір, на підвищення якості освіти майбутніх спеціалістів за допомогою міжнародних фондів і зміцнення авторитету університету за кордоном. Протягом дванадцяти років понад 20 студентів Інституту перемогли у програмі «Eurasian Undergraduate Exchange Program».

В університеті запроваджено проведення для студентів щорічних науково-практичних конференцій «Могилянські читання» та «Молодіжний Ольвійський форум», щорічної олімпіади з англійської мови (з подальшою участю у Всеукраїнській олімпіаді). Протягом більш ніж десяти років найкращі студенти двічі на рік нагороджуються премією імені Ірини Жиляєвої за високі досягнення в навчанні та соціальну активність.

Діяльність

Кафедра англійської філології ЧНУ імені Петра Могили
Міжнародна діяльність кафедри та факультету
Співпраця з кафедрою Північноамериканської літератури та культурних студій університету Саарланду (м. Саарбрюкен, Німеччина)
Про міжнародний студентський проєкт «Прикордонні історії / Borderland Stories»
Курси іспанської мови в Іспанії
Міжнародний українсько-американський проект “Cultural Identity of the South of Ukraine (Bakhtovs’ Studio)
Students of Petro Mohyla Black Sea State University, Salem State University, and Liberian State University met online to get acquainted to organize collaborative learning
American-Ukrainian Project “Learning Together: SSU & PMBSNU
Життя та позааудиторна діяльність наших студентів
Навчання на кафедрі англійської філології очима студентів

Контактна інформація:

11-й корпус, кімн. 11-305
(0512) 76-92-79

Сторінка кафедри у Фейсбук
Сторінка кафедри в Інстаграм
Сторінка кафедри в ТікТок
Telegram (загально для факультету філології)

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Зубенко Тетяна Володимирівна кандидат педагогічних
наук
доцент, завідувач кафедри Tetyana.Zubenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Пронкевич Олександр Вікторович доктор філологічних
наук
декан факультету філології, професор  oleksandr.pronkevych@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-60
 Google Scholar
Запорожець Галина Вікторівна кандидат педагогічних
наук
доцент  Halyna.Zaporozhets@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Старшова Оксана Олександрівна кандидат філологічних   наук доцент  Oksana.Starshova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Колесник Ганна Леонідівна кандидат  філологічних   наук доцент б.в.з.  Hanna.Kolesnyk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Корнєва Світлана Євгеніївна кандидат  філологічних   наук доцент б.в.з. Svitlana.Kornyeva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Сосніна Тетяна Василівна кандидат філологічних
наук
доцент  Tetyana.Sosnina@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
Google Scholar
Стодолінська Юлія Валеріївна кандидат  філологічних   наук доцент yuliia.stodolinska@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Власенко Інна Василівна кандидат філологічних
наук
старший викладач  Inna.Vlasenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
Google Scholar
Дорфман Наталя Валентинівна кандидат філологічних наук старший викладач natalia.dorfman@chmnu.edu.ua
(0512)76-55-87
Google Scholar
Васильєва Надія Олександрівна кандидат філологічних
наук
доцент б.в.з. nadiia.vasylieva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
Google Scholar
Гавриленко Анастасія Олегівна кандидат педагогічних
наук
доцент б.в.з. anastasiia.havrylenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
Google Scholar
Філоненко Олександра Геннадіївна кандидат  філологічних   наук старший викладач  Oleksandra.Filonenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Животовська Тетяна Георгіївна доктор філософії доцент б.в.з. zhyvotovska@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
Google Scholar
Кот Світлана Юріївна старший викладач  Svitlana.Kot@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Рибачук Олена Леонідівна старший викладач  Olena.Rybachuk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Міхєєва Анастасія Вадимівна викладач anastasiia.mikhieieva@chmnu.edu.ua
(0512)76-92-79
Google Scholar
Пархоменко Еліна Олександрівна викладач  Elina.Parkhomenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar

 

 

Події та оголошення


серпня
19
Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту ОПП «Право» магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Коли? – 19 серпня 2022 року Де? – Zoom-конференція Відгуки на освітньо-професійну програму також …

липня
7
Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили

Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили! Коли? – 07 липня 2022 Початок о 15.00 Де? – Онлайнова зустріч Ідентифікатор конференції: 3106988262 Пароль: JP1aZb Майбутні студенти, Факультет фізичного виховання і спорту ЧНУ …

липня
4
Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”

Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”. Коли? – 4 липня (понеділок) 2022 року. Початок о 17:00. Де? – Платформа Zoom Ідентифікатор конференції: 835 5670 0990 Код доступу: Db05xH Цільова аудиторія: втупники на магістерські …