Кафедра англійської філології


Кафедра англійської філології існує з червня 1998 р. Щороку вона випускає понад 60 студентів зі спеціальності «Мова та література (англійська)» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр».

Головне завдання кафедри – забезпечувати якісну підготовку філологів. Викладачами кафедри було створено методичні комплекси з усіх дисциплін навчального плану спеціальності «Філологія. Англійська мова та література», до яких увійшли програми, тематичні плани, питання до самостійної роботи, контрольні питання для поточних опитувань, ККР, екзаменаційні білети для проведення підсумкового контролю, методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт, програми державних іспитів.

Важливою ланкою підготовки філологів є практика. Навчальну практику студенти проходять у кращих школах міста: гуманітарній гімназії № 2, спеціалізованій школі № 22, муніципальному колегіумі та в юридичному ліцеї, з якими підписано довгострокові угоди.

Усі члени кафедри активно співпрацюють із міжнародною організацією викладачів англійської мови TESOL, є її членами. До читання лекцій для студентів залучаються провідні фахівці, як вітчизняні так і професори із США, викладачі з Корпусу Миру США.

Чотири члени кафедри є членами спеціалізованої вченої ради (О.В.Пронкевич – голова, О.О.Старшова – вчений секретар, Г.Л.Колесник, Т.П.Остапчук) з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями: 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.06 – теорія літератури.

З метою висвітлення результатів наукової діяльності професорсько-викладацького складу ЧНУ та інших вищих навчальних закладів видається науково-методичний журнал «Новітня філологія». Статті студентів факультету подаються до молодіжного наукового журналу «Студентські наукові студії».
У перспективі розвитку кафедри заплановано залучати ще більшу кількість студентів та випускників до наукової роботи, адже кращі випускники-магістри залишаються викладати в ЧНУ імені Петра Могили на кафедрі англійської філології. 

Міжнародна діяльність кафедри англійської філології спрямована на пошуки нової інформації, залучення до університету відомих викладачів англійської філології, сприяння міжнародному обміну студентів і викладачів, на інтеграцію Інституту у світовий навчальний, культурний та науковий простір, на підвищення якості освіти майбутніх спеціалістів за допомогою міжнародних фондів і зміцнення авторитету університету за кордоном. Протягом дванадцяти років понад 20 студентів Інституту перемогли у програмі «Eurasian Undergraduate Exchange Program».

В університеті запроваджено проведення для студентів щорічних науково-практичних конференцій «Могилянські читання» та «Молодіжний Ольвійський форум», щорічної олімпіади з англійської мови (з подальшою участю у Всеукраїнській олімпіаді). Протягом більш ніж десяти років найкращі студенти двічі на рік нагороджуються премією імені Ірини Жиляєвої за високі досягнення в навчанні та соціальну активність.

Діяльність

Кафедра англійської філології ЧНУ імені Петра Могили
Міжнародна діяльність кафедри та факультету
Співпраця з кафедрою Північноамериканської літератури та культурних студій університету Саарланду (м. Саарбрюкен, Німеччина)
Про міжнародний студентський проєкт «Прикордонні історії / Borderland Stories»
Курси іспанської мови в Іспанії
Міжнародний українсько-американський проект “Cultural Identity of the South of Ukraine (Bakhtovs’ Studio)
Students of Petro Mohyla Black Sea State University, Salem State University, and Liberian State University met online to get acquainted to organize collaborative learning
American-Ukrainian Project “Learning Together: SSU & PMBSNU
Життя та позааудиторна діяльність наших студентів
Навчання на кафедрі англійської філології очима студентів

Контактна інформація:

11-й корпус, кімн. 11-305
(0512) 76-92-79

Сторінка кафедри у Фейсбук
Сторінка кафедри в Інстаграм
Сторінка кафедри в ТікТок
Telegram (загально для факультету філології)

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Зубенко Тетяна Володимирівна кандидат педагогічних
наук
доцент, завідувач кафедри Tetyana.Zubenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Пронкевич Олександр Вікторович доктор філологічних
наук
професор

зовнішній сумісник

 oleksandr.pronkevych@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-60
 Google Scholar
Запорожець Галина Вікторівна кандидат педагогічних
наук
доцент  Halyna.Zaporozhets@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Старшова Оксана Олександрівна кандидат філологічних наук доцент  Oksana.Starshova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Стодолінська Юлія Валеріївна кандидат

філологічних

наук

доцент yuliia.stodolinska@chmnu.edu.ua

(0512) 76-92-79
 Google Scholar

Передерій Ганна Миколаївна кандидат

філологічних

наук

доцент

заступник декана

 perederiy.g@chmnu.edu.ua

(0512) 76-92-79

 

Корнєва Світлана Євгеніївна кандидат

філологічних

наук

доцент б.в.з. Svitlana.Kornyeva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Сосніна Тетяна Василівна кандидат філологічних
наук
доцент  Tetyana.Sosnina@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79Google Scholar
Колесник Ганна Леонідівна кандидат

філологічних

наук

доцент б.в.з.  Hanna.Kolesnyk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Власенко Інна Василівна кандидат філологічних
наук
старший викладач  Inna.Vlasenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79Google Scholar
Дорфман Наталя Валентинівна кандидат філологічних наук старший викладач natalia.dorfman@chmnu.edu.ua
(0512)76-55-87Google Scholar
Васильєва Надія Олександрівна кандидат філологічних
наук
доцент б.в.з.  nadiia.vasylieva@chmnu.edu.ua

(0512) 76-92-79

Google Scholar

Філоненко Олександра Геннадіївна кандидат

філологічних

наук

старший викладач  Oleksandra.Filonenko@
chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Животовська Тетяна Георгіївна доктор філософії доцент б.в.з.  zhyvotovska@chmnu.edu.ua

(0512) 76-92-79

Google Scholar

Кот Світлана Юріївна доктор філософії старший викладач  Svitlana.Kot@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Рибачук Олена Леонідівна старший викладач  Olena.Rybachuk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Пархоменко Еліна Олександрівна викладач  Elina.Parkhomenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-79
 Google Scholar
Міхєєва Анастасія Вадимівна аспірант викладач anastasiia.mikhieieva@chmnu.edu.ua

(0512)76-92-79

Google Scholar