Кафедра обліку та аудиту - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра обліку та аудиту


ФОТО Облік і аудит - 1

У червні 2013 року була заснована кафедра обліку і аудиту яка забезпечує підготовку бакалаврів  за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та магістрів зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит».

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, які мають практичний досвід, міжнародну сертифікацію і науковий ступінь. Провідні викладачі кафедри є бухгалтерами–практиками, аудиторами та податковими консультантами, діючими членами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілки аудиторів України, Асоціації платників податків України.

Навчальний процес відбувається на основі програм, які відповідають сучасним світовим стандартам, новітнім методикам і узгоджені з міжнародними професійними організаціями.

Підготовка фахівця передбачає посилене вивчення іноземних мов. Фахівці з обліку і аудиту необхідні в усіх галузях економіки, адміністративної діяльності, оскільки забезпечують обліково-аналітичну роботу, контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів. В умовах інтеграції України в світову економіку особливо користуються попитом бухгалтери та аудитори, що володіють іноземними мовами. Для спеціальності «Облік і аудит», а також інших економічних спеціальностей навчальним планом пропонується збільшений обсяг годин вивчення іноземної мови (англійської) та другої іноземної мови (на вибір – польської, болгарської, німецької, французької, італійської, іспанської, японської, китайської). Крім того, до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку і аудиту включено дисципліну «1С: Підприємство», яка дозволяє не лише надати знання щодо користування цією інформаційною системою, а також і сертифікувати студентів до рівня «Професіонал», що значно підвищує їх кваліфікацію й можливості отримання високооплачуваної роботи.

Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти мають можливість пройти практику, стажування та працевлаштуватися в міжнародних компаніях і організаціях.

Випускник кафедри обліку і аудиту може бути власником бухгалтерської,  аудиторської або консалтингової фірми, працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, в контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних фірмах, займатися науково-дослідною та викладацькою діяльністю.

ФОТО Облік і аудит – 2

 

Професорсько-викладацький склад випускової кафедри «Облік і аудит» має високий науковий потенціал. Науково-дослідна та науково-методична діяльність кафедри відповідає вимогам, що пред’являються до вищих навчальних закладів. Відповідно до реєстраційної номеру № 0114U005435 від 17 жовтня 2014 р. у тематичний план науково-дослідних робіт Чорноморського національного університету  імені Петра Могили включено науково-дослідну тему «Методологія моделювання національної системи бухгалтерського обліку в умовах  глобалізаційних процесів», яка виконується професорсько-викладацьким складом кафедри.

 

Науковими напрямками роботи кафедри є: розробка питань щодо вдосконалення облікової та аналітичної роботи підприємств в антикризових умовах управління; обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів на підприємствах; вдосконалення системи інформаційних технологій обліково-аналітичної роботи підприємств.

 

Викладачі кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію, ведуть роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями, щорічно беруть участь у міжнародних конференціях, форумах, що засвідчують публікації в фахових та зарубіжних наукових видавництвах.

 

Контактна інформація:
Кафедра розташована: 4-й корпус, кімн. 4-313
Телефон: (0512) 76-55-63

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Великий Юрій Володимирович доктор економічних наук, професор в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії 

 

Антонова Людмила Володимирівна доктор наук з державного управління, професор професор кафедри обліку і аудиту Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії

Белінська Світлана Михайлівна кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри обліку і аудиту, заступник завідувача кафедри Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії

Бурлан Світлана Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент професор кафедри обліку і аудиту Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії

Верланов Олександр Юрійович кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри обліку і аудиту Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії 

Кравченко Тетяна Вікторівна кандидат економічних наук доцент кафедри обліку і аудиту Тел.: (0512) 76-55-63
Руденко Наталія Олександрівна кандидат економічних наук доцент кафедри обліку і аудиту Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії

Крючковська Тетяна Олександрівна кандидат економічних наук старший викладач кафедри обліку і аудиту Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії 

Бєлікова Вікторія Вікторівна           – старший викладач кафедри обліку і аудиту Тел.: (0512) 76-55-63
Лизлова Юлія Олександрівна            – провідний фахівець кафедри обліку і аудиту Тел.: (0512) 76-55-63