Кафедра обліку та аудиту


 

Історія створення кафедри

У 2010 році для підготовки фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», а також спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Облік і аудит» на базі кафедри фінансів і кредиту була утворена кафедра фінансів, обліку і аудиту. Очолила кафедру сертифікований аудитор, кандидат економічних наук, доцент Бурлан Світлана Анатоліївна.

В процесі подальшої діяльності постала необхідність у створенні самостійної кафедри. І в 2013 році кафедра фінансів, обліку і аудиту розділилася на кафедру обліку і аудиту та кафедру фінансів і кредиту. Завідувачем кафедри обліку і аудиту стала доктор наук з державного управління, професор Антонова Людмила Володимирівна, а з 2016 року – доктор економічних наук, професор Великий Юрій Володимирович.

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри

З 2016 року згідно Постанови кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №256 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і по теперішній час кафедра обліку і аудиту здійснює підготовку бакалаврів (4 роки) і магістрів (1,5 роки) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Програма  підготовки спрямована на опанування теорії, методології та практичних навичок у сфері обліку, аудиту та оподаткування, що забезпечує здобувачам затребувані на ринку праці компетентності.

На кафедрі працюють штатні викладачі та сумісники:

 • доктор наук з державного управління, професор Антонова Л.В.;
 • кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри Белінська С.М.;
 • кандидат економічних наук, професор б.в.з., сертифікований аудитор Бурлан С.А.;
 • доктор економічних наук, доцент Ужва А.М.;
 • кандидати економічних наук, доценти б.в.з. Руденко Н.О. та Кравченко Т.В.;
 • внутрішні сумісники: старший викладач Руда А.С.

На сьогодні кафедра готує здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Для бакалаврського рівня здобувачам запропоновані на вибір такі освітні програми:

 • «Облік і аудит підприємницької діяльності»;
 • «Податковий менеджмент»;
 • «Діджитал-облік».

Для магістерського рівня здобувачам запропонована освітня програма «Облік і аудит підприємницької діяльності».

Кафедра має широку базу практики, де студенти спеціальності отримують практичну підготовку та мають змогу потрапити у кадровий резерв: регіональні підрозділи Державної фіскальної служби України, ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»», ТОВ СП «Нібулон», ПП «Ділова спілка», ТОВ «Чиста вода», СК «Провідна», ДП «Зоря-Машпроект», ТОВ «Сандора», ТОВ «Велам», банківські установи, аудиторські фірми тощо.

Фахівці з обліку і оподаткування можуть бути власниками бухгалтерської,  аудиторської або консалтингової фірми, працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, в контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних фірмах, займатися науково-дослідною та викладацькою діяльністю.

Випускники спеціальності 071 «Облік і оподаткування» можуть обіймати такі посади:

 • професіоналів в сфері аудиту, обліку, оподаткування, праці та зайнятості, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності;
 • професіоналів для податкової, казначейської, аудиторської державної служби;
 • керівників фінансового, бухгалтерського, економічного, податкового підрозділів;
 • менеджерів з обліку, аналізу, аудиту та оподаткування;
 • керівників аудиторських фірм, малих підприємств буд-якої організаційно-правої форми різних галузей економіки.

Здобувачі освіти працюють із ліцензованими сучасними спеціалізованими програмними продуктами (BAS Бухгалтерія для України, BAS Управління торгівлею, Me.Doc) в рамках відповідних курсів, опанування яких дозволяє отримати відповідні фахові навички роботи з обліковими та управлінськими інформаційними системами  на рівні професійних користувачів, що значно підвищує кваліфікацію та конкурентоздатність випускників на ринку праці.

Достатня увага приділяється науковій роботі студентів, які постійно приймають участь міжнародних та Всеукраїнських студентських конференціях, у фахових Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах кваліфікаційних робіт та займають призові місця.

Студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» мають можливість проходити міжнародні стажування в рамках програм обміну за Erasmus+ в вищих навчальних закладах Німеччини (Університет Саарланда, м.Саарбрюкен), Польщі (Поморська академія, м.Слупськ), а також Чехії (в рамках співробітництва з центром СERGE-EI, м.Прага).

Викладачі кафедри співпрацюють з представниками Асоціації з міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів (AICPA) в рамках відповідності вимогам сертифікації фахівців з управлінського обліку (СIMA). Здобувачі освіти приймають участь у навчальних вебінарах з даного напрямку та інших заходах (CIMA Business Game) тощо.

Достатня увага приділяється науковій роботі студентів, з цією метою на кафедрі успішно функціонує науковий студентський  гурток з бухгалтерського обліку та оподаткування. Студенти постійно приймають участь у фахових міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, кваліфікаційних робіт магістрів та займають призові місця.

Контактна інформація:
10-й корпус, кімн. 10-315
(0512) 76-55-63

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Великий Юрій Володимирович доктор економічних наук, професор завідувач Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
 (0512) 76-55-63
Google Scholar
Антонова Людмила Володимирівна доктор наук з державного управління, професор професор Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
(0512) 76-55-63
Google Scholar
Белінська Світлана Михайлівна кандидат економічних наук, доцент доцент, заступник завідувача Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
(0512) 76-55-63
Google Scholar
Бурлан Світлана Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент професор Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
(0512) 76-55-63
Google Scholar
Кравченко Тетяна Вікторівна кандидат економічних наук доцент Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
(0512) 76-55-63
Руденко Наталія Олександрівна кандидат економічних наук доцент Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
(0512) 76-55-63
Google Scholar
Бєлікова Вікторія Вікторівна старший викладач Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
(0512) 76-55-63
Петренко Тетяна Вікторівна фахівець першої категорії Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
(0512) 76-55-63
Ужва Алла Миколаївна доктор економічних наук доцент, професор kot2813028@gmail.com
(0512) 76-55-63
Руда Анастасія Сергіївна викладач (0512) 76-55-63

 

Події та оголошення


червня
7
Запрошуємо школярів до літньої школи лідерства

7-18 червня у ЧНУ імені Петра Могили для школярів 11-13 років буде проводитись Літня Школа Лідерства. У ігровій та інтерактивних формах будуть проводитись заняття з лідерства, комунікації, тайм-менеджменту, основ створення власної справи та підприємництва. Познайомитись з більш детальною інформацією щодо Літньої Школи Лідерства можна …

травня
11
Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили запрошує долучитися до вебінарів (11-14 травня)

З 11 травня чекаємо колег на вебінарах, які пройдуть у Webex у двох повторах 10:15 та 16:15. Реєстрація на кожний окремо ( за окремим посиланням), після переходу натисніть на кнопку Register та заповніть анкету. Операційна система ХР на старі версії …

липня
5
Запрошуємо студентів до участі у VII конкурсі соціального проєкту “Scholarship в Україні”

Чим привабливий проєкт для молоді “Scholarship в Україні” надає одразу дві унікальні можливості: отримати грошову винагороду й прокачати свої скіли. Удосконалення себе, поштовх до розвитку, поліпшення комунікативних навичок, приправлене конкуренцією в боротьбі за виграш – проєкт не дозволить своїм учасникам …