Ректорат


Клименко
Леонід Павлович

Заслужений діяч науки та техніки України
д.т.н., професор
ректор ЧНУ імені Петра Могили

(0512) 50-03-33
rector@chmnu.edu.ua
Curriculum Vitae

 

 

 

Котляр
Юрій Вадимович

д.і.н., професор,
перший проректор

(0512)76-55-94
prorector@chmnu.edu.ua

 

 

 

 

Дінжос
Роман Володимирович

д.т.н., професор
проректор з наукової роботи

(0512) 50-03-32
nauka@chmnu.edu.ua

 

 

 

 

Коваль
Алла Анатоліївна

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва
д.ю.н., професор

(0512) 76-55-77
prorector_inter@chmnu.edu.ua

 

 

 

 

Клименко Николай Алексеевич

Клименко
Микола Олексійович

д.мед.н., професор
проректор з науково-педагогічної роботи
та питань розвитку

(0512) 76-92-86

 

 

 

 

Ляшенко
Микола Васильович

Проректор з адміністративно-господарчої роботи

(0512) 76-55-51

 

 

 

 

 

Ємельянов
Володимир Михайлович

д.держ.упр., професор
директор Інституту державного управління

(0512) 76-71-88
d_idu@ukr.net

 

 

 

 

 

Бойко
Анжела Петрівна

к.т.н., доцент
декан факультету комп’ютерних наук

(0512) 76-55-74
anzhela.boiko@chmnu.edu.ua

 

 

 

 

 

Белінська
Світлана Михайлівна

доктор економічних наук, доцент
декан факультету економічних наук

(0512) 53-20-05
b.svetlana@chmnu.edu.ua

 

 

 

 

 

Хмель
Анастасія Олександрівна

к.і.н., доцент
декан факультету політичних наук

(0512) 76-55-53
khmel@chmnu.edu.ua

 

 

 

 

 

Даниленко Ірина Іванівна

д.ф.н., професор,
в.о. декана факультету філології

(0512) 76-92-79
Iryna.Danylenko@chmnu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Січко
Дмитро Сергійович

к.ю.н., доцент,
декан юридичного факультету

(0512) 76-55-65
Dmytro.Sichko@chmnu.edu.ua

 

 

 

 

 

Nord

Норд Ганна Леонідівна

д. економіч. н.,професор
директор Інституту післядипломної освіти

(0512) 76-55-59
kma.nord@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Руденко
Олена Анатоліївна

головний бухгалтер

(0512) 76-55-66
rector@chmnu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

Терентьєва Наталія Олександрівна

д-р пед. наук, проф. кафедри психології,
в.о. директора Навчально-наукового медичного інституту

(0512) 76-55-54

nataterentyeva@gmail.com

 

 

 

 

 

Тупєєв
Юлай Вільйович

к.н. з фіз. вих. і спорту, доцент
в.о. декана факультету фізичного виховання та спорту

(0512) 76-55-95
chmnu.sport@gmail.com