Кафедра фінансів і кредиту


 

Історія кафедри розпочинається з кінця минулого століття, коли тоді ще у Миколаївській філії Національного університету «Києво-Могилянська академія» розпочалася підготовка фінансистів. З того часу становлення кафедри супроводжувало формування ринкової економіки України та розвиток університету.

Висококваліфікований колектив кафедри здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Освітні програми: «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий менеджмент у сфері охорони здоров’я та фармації».

Спеціальність акредитована за рівнями «бакалавр» та «магістр».

Підготовку студентів забезпечує кваліфікований професорсько-викладацький колектив, який має багаторічний досвід наукової, викладацької та практичної роботи за спеціальністю. У складі кафедри працюють доктори та кандидати економічних наук, серед яких два професори та п’ять доцентів.

За роки існування, завдяки вдосконаленню процесу навчання та активній науково-дослідній діяльності, кафедра стала одним з провідних на Півдні України центрів підготовки фахівців у галузі фінансів. У її здобутку налічується понад 300 опублікованих наукових та навчально-методичних праць: статей, монографій, посібників, підручників.

Викладачі кафедри приділяють багато уваги побудові ефективної організації навчального процесу на базі новітніх освітніх технологій. Кафедра співпрацює з Інноваційним кластером «RInnoHUB» та Платформою інноваційного партнерства (YEP™).

Частину фахових дисциплін викладають запрошені висококваліфіковані практики, які займають керівні посади у системі державних органів, а також на підприємствах різних форм власності.

Програми підготовки бакалаврів (4 роки) і магістрів (1,5 роки) з фінансів, банківської справи і страхування зосереджено на проблемах теорії, методології і методах управління у сферах фінансового менеджменту, страхової справи та банківської діяльності, націлені на формування поглибленого розуміння фінансових відносин у сучасному суспільстві та засвоєнні практичних навичок фінансового управління. Програми передбачають отримання кваліфікації відповідно до державних вимог та з можливістю поглибленого вивчення іноземної мови, що значно розширює перспективи кар’єрного росту.

Випускники освітніх програм кафедри використовують реальні можливості працевлаштування на підприємствах, у банках, у страхових компаніях та державних органах управління.

Після завершення навчання за вказаними освітніми програмами випускники можуть обіймати такі посади: фінансовий менеджер, фінансовий директор; фінансовий аналітик і консультант; експерт з фінансово-економічних питань; начальник фінансового відділу; відповідальний працівник банку, іншої установи фінансово-кредитної сфери (страхова компанія, інвестиційний фонд, тощо); професіонал у сфері біржової діяльності, торгівлі цінними паперами; фахівець з корпоративного управління, з управління активами; менеджер з продажу страхових продуктів; фахівець з ризикового страхування; керівник соціальних проектів; керівник фірми та ін.

Магістр із фінансів, банківської справи і страхування, як професіонал, може також працювати в науково-дослідницьких установах, засобах масової інформації та викладати у вищій школі.

Кафедра активно співпрацює з органами місцевого самоврядування; органами Державної казначейської служби України; територіальними підрозділами Державної податкової служби України; управліннями державних фондів соціального страхування; банками, страховими компаніями, промисловими підприємствами, де студенти мають можливість набувати практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, тренінгах та працевлаштуватися. Таким чином, проходячи практику на провідних підприємствах міста та області студенти отримують не лише практичну підготовку, а й можливість працевлаштування  (у т.ч. у ТОВ СП «НІБУЛОН», Миколаївське РУ АТ КБ «ПриватБанк»;  Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», ТОВ «Лайм-Фінанс», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв Україна», УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп», СК «ГАРДІАН», ТОВ «Бріолайт-Україна» та ін.).

Кафедра у складі університету реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами (стажування студентів, бізнес-практика): Університет Ка Фоскарі (Ca’Foscari University of Venice, Італія), Державна вища східноєвропейська школа в Перемишлі (ДВСШ) (Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Польща), Поморська Академія в Слупську (Akademia Pomorska w Słupsku, Польща), Університет Саарланду (Universität des Saarlandes, Німеччина), Nord University (Норвегія) та ін.

Існує можливість отримання подвійного диплома.

Кафедра фінансів і кредиту пропонує концептуально обґрунтовану, якісну освіту. Вона прагне забезпечити основу для безперервного навчання та підвищення професійного та інтелектуального рівня студентів, викладачів та випускників університету.

За результатами навчання наші студенти відзначені іменними стипендіями Президента України, Верховної Ради України, міського голови м.Миколаєва. Студенти спеціальності є активними учасниками та переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт,  Всеукраїнського фестивалю інновацій студентів, Міжнародного конкурсу інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge та інших міжнародних конкурсів, міжнародних наукових конференцій та міжнародних програм студентського обміну.

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» є першою спеціальністю, з якої розпочався розвиток факультету економічних наук.

Наші випускники є гордістю не лише університету, але й країни. Вони займають посади у Світовому банку, Вашингтон, США (Олексій Балабушко, старший спеціаліст з питань державних фінансів), Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Олександр Романішин, заступник міністра), ТОВ СП «Нібулон» (Володимир Славінський, заступник генерального директора з торгівлі), працюють у провідних навчальних та дослідницьких установах України та інших країн Європи та США, аудиторських компаніях «великої четвірки» (Big 4: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG) та інших міжнародних компаніях, є засновниками та керівниками успішного бізнесу, координаторами міжнародних програм у різних галузях.

 

Перелік консультаційних послуг для підприємств, державних установ та приватних осіб

Фахівці кафедри у складі міжнародних команд експертів у сфері фінансів, банківської справи та страхування здійснюють консультування за напрямами:

 1. Консультації з податкових, банківських, страхових та бухгалтерських питань.
 2. Розробка техніко-економічного обґрунтування інвестиційних та соціальних проєктів.
 3. Побудова та автоматизація бізнес-процесів.
 4. Створення бізнес моделей-стартапів та інноваційних послуг чинних компаній.
 5. Підготовка економічної складової грантових проєктів.
 6. Супроводження процедур державних закупівель.
 7. Формування фінансових стратегій особи та підприємства.
 8. Наукове обґрунтування управлінських рішень в інфраструктурних, фінансових, торгових та промислових сферах.
 9. Науковий супровід стратегічних програм та проєктів розвитку регіону, моніторинг ефективності реалізації програм та проєктів:
 • розробка системи індикаторів (цільових показників) ефективності регіональних програм (розробка інструментарію, проведення опитувань, розрахунок та аналіз показників);
 • забезпечення регулярного моніторингу ефективності реалізації регіональних програм (виявлення ключових проблем, ризиків, очікувань цільової аудиторії, збір інформації, її аналіз);
 • експертна оцінка ефективності реалізації заходів для досягнення цілей програм регіонального розвитку (визначення регіональних особливостей, проблем, що заважають ефективній реалізації проєктів);
 • рекомендації щодо удосконалення напрямів реалізації регіональних програм;
 • розвиток регіональної інноваційної екосистеми.

Контактна інформація:
10-й корпус, кімн. 10-326
(0512) 76-55-97

Приєднуйтесь до нас:

Facebook
Telegram

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Контакти

Черненок Катерина Петрівна

кандидат економічних наук, доцент

завідувач кафедри

 (0512) 76-55-97
 Google Scholar

Норд Ганна Леонідівна

доктор економічних наук, професор

директор  Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, професор

 (0512) 76-55-59

Конєва Тетяна Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

начальник НДЧ, доцент

 tkoneva@chmnu.edu.ua
 (0512) 76-55-97
 Google Scholar

Васильєв Андрій Анатолійович

кандидат економічних наук, доцент

 доцент

andriy.vasilyev@chmnu.edu.ua
+38 (063) 144-84-24
Google Академія

Дранус Валентин Вікторович

кандидат економічних наук

доцент, заступник завідувача кафедри

valentin_d@chmnu.edu.ua
 Google Scholar
 (0512) 76-55-97

Купчишина Ольга Анатоліївна

кандидат економічних наук

доцент б. в. з. (зовнішній сумісник)

(0512) 76-55-97

Лушко Світлана Миколаївна

викладач

 lushko@chmnu.edu.ua
 (0512) 76-55-97

Фарапонов Геннадій Анатолійович

старший викладач

(0512) 76-55-97

Решетнік Юрій Володимирович

викладач (зовнішній сумісник)

(0512) 76-55-97