Кафедра історії та теорії держави і права - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра історії та теорії держави і права


????????????????????????????????????

Кафедра розташована: 2-й корпус, кімн. 2-303
Тел.: (0512) 76-55-61

Кафедра допомагає готувати студентів за спеціальністю 081 «Право» першого рівня вищої освіти (бакалаврський) та другого рівня вищої освіти (магістерський).

Історія кафедри історії та теорії держави і права бере свій початок у 2006 році. На первісному етапі існування факультету правничих наук відповідно до рішення Вченої Ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» та наказу від 29 червня 2006 року № 798/К «Про закріплення викладачів за кафедрами» було створено кафедру загально-правових наук.

Наказом від 11 вересня 2006 року відповідно до рішення Вченої ради від 7 вересня 2006 року факультет правничих наук було перейменовано у юридичний факультет, а вже в жовтні того ж року кафедра загально-правових наук була перейменована  на кафедру історії та теорії держави і права (відповідно до рішення Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» та наказу від 31 жовтня 2006 року № 234/К «Про перейменування кафедр на юридичному факультеті»).

За період існування кафедри історії та теорії держави і права завідувачами кафедри були: кандидат юридичних наук,  доцент Світлана Григорівна Ковальова, кандидат юридичних наук, доцент Віктор Олександрович Ситник, кандидат юридичних наук, доцент Іванна Стефанівна Лісна.

Вчені кафедри здійснюють широку програму науково-дослідних робіт у різних сферах юридичної науки. Наукова тема кафедри – актуальні проблеми вітчизняного державо і право творення.

На базі кафедри історії та теорії держави і права  ЧНУ ім. П.Могили
діє Юридична клініка «V E R I T A S», яку було створено на виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року №992/2001 «Про національну програму правової освіти населення», типового положення «Про юридичні клініки вищих навчальних закладів», Статуту ЧНУ ім. П.Могили.

Починаючи з першого набору студентів-юристів виникла ідея створення юридичної клініки для практичного застосування майбутніх знань, для підготовки вже під час перших кроків на ниві юриспруденції високо кваліфікованих кадрів, безперечно і для подолання психологічного бар’єру перед дорослим життям у якості фахівця зі спеціальності «Право».

Також при кафедрі діє Науковий історико-правовий гурток «Скіфія», члени якого досліджують сторінки української історії та права.

За роки існування кафедра тісно співпрацює з іншими кафедрами університетів України: Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Національний авіаційний університет «Аеро: повітряне і космічне право»; кафедра теорії та історії права НУК ім. адмірала Макарова; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; РУДН; Філія Російської академії народного господарства та державної служби у м.Липецьку, Міжнародний гуманітарний університет та ін.

 

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Контакти

Лісна Іванна Стефанівна кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри Ivanna.Lisna@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії 

Валецька Оксана Валеріївна кандидат юридичних, доцент, доцент кафедри Oksana.Valetska@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії 

Ковальова Світлана Григорівна кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Svitlana.Kovalova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії 

Коновалов Володимир Васильович старший викладач кафедри Volodymyr.Konovalov@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії 

Панченко Сніжана Сергіївна старший викладач кафедри Snizhana.Panchenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії

Міщенко Марія Володимирівна старший викладач кафедри Mariya.Mishchenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії 

Тітаренко Анатолій Анатолійович аспірант (веде семінарські заняття) Anatoliy.Titarenko@chmnu.edu.ua

Профіль у Google Академії

Василенко Ольга Вікторівна завідувач кабінету кафедри Olga.Vasylenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії