Кафедра історії та теорії держави і права - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра історії та теорії держави і права


Кафедра розташована:2-й корпус, кімн. 2-303

тел. (0512) 76-55-61

Кафедра допомагає готувати студентів за спеціальністю 081 «Право» першого рівня вищої освіти (бакалаврський) та другого рівня вищої освіти (магістерський).

Історія кафедри історії та теорії держави і права бере свій початок у 2006 році. На первісному етапі існування факультету правничих наук відповідно до рішення Вченої Ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» та наказу від 29 червня 2006 року № 798/К «Про закріплення викладачів за кафедрами» було створено кафедру загально-правових наук.

Наказом від 11 вересня 2006 року відповідно до рішення Вченої ради від 07.09.2006 р. факультет правничих наук було перейменовано у юридичний факультет, а вже в жовтні того ж року кафедра загально-правових наук була перейменована  на кафедру історії та теорії держави і права (відповідно до рішення Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» та наказу від 31 жовтня 2006 року № 234/К «Про перейменування кафедр на юридичному факультеті»).

За період існування кафедри історії та теорії держави і права завідувачами кафедри були: кандидат юридичних наук,  доцент Світлана Григорівна Ковальова, кандидат юридичних наук, доцент Віктор Олександрович Ситник, кандидат юридичних наук, доцент Іванна Стефанівна Лісна.

Нині до складу кафедри історії та теорії держави і права входять (2016-2017 н. р.):

 • Іванна Стефанівна Лісна – завідувач кафедри, к.ю.н., доцент
 • Світлана Григорівна Ковальова – к.ю.н., доцент
 • Оксана Валеріївна Валецька – к.ю.н., доцент
 • Володимир Васильович Коновалов – старший викладач
 • Сніжана Сергіївна Панченко – старший викладач
 • Марія Володимирівна Міщенко – старший викладач (за зовнішнім сумісництвом), нотаріус
 • Анатолій Анатолійович Тітаренко – аспірант
 • Ольга Вікторівна Василенко – завідувач кабінету кафедри.

Вчені кафедри здійснюють широку програму науково-дослідних робіт у різних сферах юридичної науки. Наукова тема кафедри – актуальні проблеми вітчизняного державо і право творення.

На базі кафедри історії та теорії держави і права  Чорноморського національного університету ім. П.Могили діє Юридична клініка «V E R I T A S».

Юридична клініка створена на виконання Указу Президента України від 18.10.2001 року №992/2001 “Про національну програму правової освіти населення”, типового положення«Про юридичні клініки вищих навчальних закладів», Статуту ЧНУ ім. П. Могили.

Починаючи з першого набору студентів-юристів виникла ідея створення юридичної клініки для практичного застосування майбутніх знань, для підготовки вже під час перших кроків на ниві юриспруденції високо кваліфікованих кадрів, безперечно і для подолання психологічного бар’єру перед дорослим життям у якості фахівцязі спеціальності «Право».

Юридичну клініку очолює кандидат юридичних наук, доцент Іванна Стефанівна Лісна. До її складу входять консультанти – студенти 4-5 курсів юридичного факультету, волонтери – студенти 1–3 курсів. Допомогу у наданні практичних порад і консультацій здійснюють куратори – викладачі-практики.

Консультанти Юридичної клініки надають безкоштовну правову допомогу мало забезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення з таких галузей права: цивільне, сімейне, житлове, земельне, соціальне забезпечення.

Також при кафедрі діє Науковий історико-правовий гурток «Скіфія», який очолює доцент, кандидат юридичних наук Іванна Стефанівна Лісна, переважно до гуртка входять студенти 1 та 2 курсу юридичного факультету.

Гурток також має власну стіннівку, де публікуються основні заходи, звіти про ці заходи. До статей стіннівки додаються фотокартки з засідань та мандрівок гуртку. Члени Наукового історико-правового гуртку «Скіфія» досліджують сторінки української історії та права.

За роки існування кафедра тісно співпрацює з іншими кафедрами університетів України: Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Національний авіаційний університет «Аеро: повітряне і космічне право»; кафедра теорії та історії права НУК ім. адмірала Макарова; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; РУДН; Філія Російської академії народного господарства та державної служби у м. Липецьку, Міжнародний гуманітарний університет та ін.

 

2. Склад кафедри:

Лісна

Лісна Іванна Стефанівна

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Освіта та професійний шлях:

В 1971 р. закінчила Юридичний технікум в м. Чернігів, кваліфікація – юрист. З 1971 р. працювала юрисконсультом сільгосптехніки та меблевого об`єднання в м. Золочів Львівської обл. У 1987 р. закінчила львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

В 1990 році стала адвокатом Івано-Франківської Колегії адвокатів. В той же час за сумісництвом працювала старшим викладачем Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника( з 1997 р. – в.о. доцента кафедри історії та теорії держави, з 2004 р. – отримано вчене звання доцента). З 09.2006 р. працює на посаді доцента кафедри історії та теорії держави і права ЧДУ ім. П. Могили. З лютого 2011 р. працює на посаді завідувача кафедри історії та теорії держави і права ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).

Захист дисертацій:

1999 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Становлення державності на Західноукраїнських землях» в у Львівському державному університеті ім. І. Франка (спеціальність 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень», диплом ДК № 002545 від 10.02.1999 р.).

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2004р. –присуджено вчене звання доцента кафедри історії та теорії держави і права (атестат 02ДЦ № 002095 від 17.06.2004 р.).

Наукові інтереси: історія держави і права України та зарубіжних країн, адвокатська діяльність

Електронна адреса: Ivanna.Lisna@chmnu.edu.ua

Телефон:(0512) 76-55-61

 

 

Валецька

Валецька Оксана Валеріївна

доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта та професійний шлях:

В 1995 р. закінчила філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту. У 1995-1999 рр. працювала на посаді психолога та одночасно навчалася на юридичному факультеті Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова, який закінчила у 2000 р. з дипломом з відзнакою. У1999-2002 рр. працювала юрисконсультом та старшим юрисконсультом Корабельного відділення АК «Промінвестбанк» у м. Миколаїв. У 2002-2004 рр. працювала викладачем кафедри правознавства Миколаївської філії ВМУРоЛ «Україна». У 2004-2007 рр. навчалася в аспірантурі МДГУ ім. П. Могили та за сумісництвом працювала викладачем-асистентом кафедри галузевих правових наук, після реорганізації – кафедри цивільного та кримінального права і процесу. З 2007 р. прийнята на посаду викладача, а з січня 2009 р. старшого викладача кафедри цивільного та кримінального права і процесу ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили). З 01.2010 р. переведена на посаду в.о. доцента цієї ж кафедри, а з 11.2010 р. – на посаду доцента, а згодом – доцента кафедри історії та теорії держави і права. З 2007 р. – член Української асоціації фахівців трудового права, очолює Миколаївський осередок. У 2008 р. – пройшла навчання у Національній академії державного управління при Президентові України в інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів та отримала посвідчення трудового арбітра у відповідності із наказом Голови НСПП від 10.10.2008 року, приймає участь у розв’язанні колективних трудових спорів у Миколаївській області.

Захист дисертацій:

2009 р.- захист кандидатської дисертації за спеціальністю 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення на тему «Правове регулювання оплати праці».

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2005 р. – нагороджена подякою за підготовку студентів до участі у III Конкурсі студентських наукових робіт.

2010р. – присуджено вчене звання доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу.

2010 р. – нагороджена грамотою ЧДУ імені Петра Могили за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, творчий підхід й ініціативність та з нагоди п’ятнадцятої річниці від дня заснування навчального закладу.

2010 р. – нагороджена грамотою управління освіти і науки облдержадміністрації за активну участь в проведенні Всеукраїнського фестивалю науки.

2013 р. – нагороджена грамотою ЧДУ імені Петра Могили за значні досягнення в науково-дослідній діяльності та з нагоди Дня науки.

2013 р. – нагороджена грамотою відділення НСПП у Миколаївській області за вагомий внесок у розвиток соціального діалогу та з нагоди п’ятнадцятої річниці утворення НСПП.

Наукові інтереси: трудове право, право соціального захисту

Електронна адреса: Oksana.Valetska@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-61

 

Ковальова

Ковальова Світлана Григорівна

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта та професійний шлях:

У 1998 р. закінчила історичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту. З цього часу працює викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри теорії та історії держави і права Миколаївського навчально-наукового центру ОНУ імені І.І. Мечникова, кафедри правознавства Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. З жовтня 2007 р. працює на посаді доцента кафедри історії і теорії держави і права ЧДУ імені Петра Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили). Автор понад 100 наукових публікацій.

Захист дисертацій:

2004 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Судоустрій і судочинство на українських землях Великого князівства Литовського» в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2006 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської міської ради.

2010 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри історії і теорії держави і права

2011 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації.

Електронна адреса: Svitlana.Kovalova@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-61

 

Коновалов

Коновалов Володимир Васильович

старший викладач кафедри

Освіта та професійний шлях:

В 1981 р. закінчив Волгоградську Вищу слідчу школу МВС СРСР по спеціальності юрист – експерт-криміналіст. В 1992 р. закінчив історичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту. Працював на посадах в експертно-криміналістичній службі УМВС в Миколаївській області. З 11.2000 р. працював завідувачем криміналістичної лабораторії, а з вересня 2001 р. по теперішній час працює старшим викладачем кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету ЧНУ ім. Петра Могили.

Наукові інтереси: криміналістика, кримінальне право, кримінальний процес.

Електронна адреса: Volodymyr.Konovalov@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-61

 

Панченко

Панченко Сніжана Сергіївна

старший викладач

Освіта та професійний шлях:

В 2000 р. Закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «правознавство», та отримала кваліфікацію – юрист. З 2016 р. є аспіранткою кафедри Цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.

Наукові інтереси: конституційне право, право ЄС, права людини і громадянина.

Електронна адреса: Snizhana.Panchenko@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-61

 

Міщенко

Міщенко Марія Володимирівна

старший викладач кафедри

Освіта та професійний шлях:

В 2007 р. закінчила з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, здобула кваліфікацію юриста. У вересні 2007 р. стала здобувачем кафедри Цивільного права № 2 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Готує до захисту кандидатську дисертацію. З 03.2009 р. працює на посаді приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу. З 09.2014 р. працює на посаді старшого викладача з дисципліни «Нотаріат України» кафедри історії та теорії держави і права ЧНУ ім. П.Могили.

Наукові інтереси: цивільне та сімейне право, правочини за участю малолітніх та неповнолітніх осіб.

Електронна адреса: Mariya.Mishscenko@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-61

Деміда  email: fomina_masha@ukr.net

Марія Андріївна Деміда – аспірантка кафедри історії та теорії держави і права ЧДУ ім. Петра Могили.

У 2009 році здобула базову вищу юридичну освіту в Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили, отримала диплом бакалавра з відзнакою. У червні 2011 року закінчила з відзнакою Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права. В листопаді 2012 року стала аспірантом кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.

Основний напрям наукових досліджень – історія держави і права, історія суду та правосуддя в Україні, теоретичні уявлення про роль суду і правосуддя в 20-30-х рр. ХХ ст. Автор більш ніж 15 наукових публікацій, в тому числі, англійською мовою, учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, форумів, тренінгів, сертифікованих курсів. Серед іншого, учасник 17th UNAFEI UNCAC Training Programme on “Effective Measures to Prevent and Combat Corruption – Focusing on Identifying, Tracing, Freezing, Seizing/Confisceting and Recovering Proceeds of Corruption”, організованої Японським агентством міжнародного розвитку в жовтні-листопаді 2014 року в м. Токіо, Японія. В рамках програми працювала над доповіддю “Strengthening the Capacity and Integrity of Criminal Justice Authorities and their Personnel”. Випускник програми з питань судового адміністрування Університету штату Мічиган (США), що відбулася в березні-червні 2015 року в м. Києві за підтримки  Проекту USAID “Справедливе правосуддя”, Державної судової адміністрації України та Національної школи суддів України. За результатами програми презентувала підсумковий проект на тему “Підвищення авторитету працівників суду”.  Представник від України на семінарі « The Consumption of Judicial Images » (25-26 червня 2015 р., м. Лондон, Великобританія) у формі презентації в секції « Judicial Communications : Promoting user understanding and generating confidence » .

З листопада 2009 року працювала на посаді помічника судді Комсомольського районного суду м. Херсона,  з грудня 2013 року до лютого 2016 року – керівником апарату того ж суду.

В 2012 році висловлено подяку  ТУ ДСА України в Херсонській області   за високі досягнення у праці, зразкове виконання посадових обов`язків та високу професійну майстерність, а в 2014 році нагороджена почесною грамотою голови Херсонської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов`язків.

Тітаренко  email: robinho14@mail.ru

Анатолій Анатолійович Тітаренко – аспірант кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

У 2015 році закінчив юридичний факультет Чорноморського державного університету імені Петра Могили за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.

Основний напрям наукових досліджень – міжнародне право та державне управління, захист прав людини та міжнародно-правові принципи та гарантії. Є автором близько 20 наукових публікацій.

З липня 2015 року по березень 2016 року працював юристом територіального осередку політичної партії в Миколаївській області.  З березня 2016 року працює помічником-консультантом народного депутата України.

 

Василенко

Василенко Ольга Вікторівна

завідувач кабінету кафедри

Освіта та професійний шлях:

В у 2009 році закінчила ЧДУ імені Петра Могили, здобула кваліфікацію магістр з політології. З травня 2011 р. працює на посаді завідувача кабінету кафедри історії та теорії держави і права ЧДУ (ЧНУ) імені Петра Могили.

Наукові інтереси: історія та теорія держави і права; історія політичних і правових вчень.

Електронна адреса: Olga.Vasylenko@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-61

 

3. Історія становлення:

Історія кафедри історії та теорії держави і права бере свій початок у 2006 році. На первісному етапі існування факультету правничих наук відповідно до рішення Вченої Ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» та наказу від 29 червня 2006 року № 798/К «Про закріплення викладачів за кафедрами» було створено кафедру загально-правових наук.

Наказом від 11 вересня 2006 року відповідно до рішення Вченої ради від 07.09.2006 р. факультет правничих наук було перейменовано у юридичний факультет, а вже в жовтні того ж року кафедра загально-правових наук була перейменована  на кафедру історії та теорії держави і права (відповідно до рішення Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» та наказу від 31 жовтня 2006 року № 234/К «Про перейменування кафедр на юридичному факультеті»).

За період існування кафедри історії та теорії держави і права завідувачами кафедри були: кандидат юридичних наук,  доцент Світлана Григорівна Ковальова, кандидат юридичних наук, доцент Віктор Олександрович Ситник, кандидат юридичних наук, доцент Іванна Стефанівна Лісна.

Нині до складу кафедри історії та теорії держави і права входять (2015-2016 н. р.):

 • Іванна Стефанівна Лісна – завідувач кафедри, к.ю.н., доцент
 • Світлана Григорівна Ковальова – к.ю.н., доцент
 • Оксана Валеріївна Валецька – к.ю.н., доцент
 • Володимир Васильович Коновалов – старший викладач
 • Сніжана Сергіївна Панченко – старший викладач
 • Марія Володимирівна Міщенко – старший викладач (за зовнішнім сумісництвом), нотаріус
 • Марія Андріївна Деміда – аспірантка
 • Анатолій Анатолійович Тітаренко – аспірант.

Вчені кафедри здійснюють широку програму науково-дослідних робіт у різних сферах юридичної науки. Наукова тема кафедри – актуальні проблеми вітчизняного державо і право творення.

На базі кафедри історії та теорії держави і права  Чорноморського державного університету ім. П.Могили діє Юридична клініка «V E R I T A S».

Юридична клініка створена на виконання Указу Президента України від 18.10.2001 року №992/2001 “Про національну програму правової освіти населення”, типового положення “Про юридичні клініки вищих навчальних закладів”, Статуту ЧДУ ім. П. Могили.

Починаючи з першого набору студентів-юристів виникла ідея створення юридичної клініки для практичного застосування майбутніх знань, для підготовки вже під час перших кроків на ниві юриспруденції висококваліфікованих кадрів, безперечно і для подолання психологічного бар’єру перед дорослим життям у якості фахівця зі спеціальності «Право».

Юридичну клініку очолює кандидат юридичних наук, доцент Іванна Стефанівна Лісна. До її складу входять консультанти – студенти 4-5 курсів юридичного факультету, волонтери – студенти 1–3 курсів. Допомогу у наданні практичних порад і консультацій здійснюють куратори – викладачі-практики.

Консультанти Юридичної клініки надають безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення з таких галузей права: цивільне, сімейне, житлове, земельне, соціальне забезпечення.

Також при кафедрі діє Науковий історико-правовий гурток «Скіфія», який очолює доцент, кандидат юридичних наук Іванна Стефанівна Лісна, переважно до гуртка входять студенти 1 та 2 курсу юридичного факультету.

Гурток також має власну стіннівку, де публікуються основні заходи, звіти про ці заходи. До статей стіннівки додаються фотокартки з засідань та мандрівок гуртку. Члени Наукового історико-правового гуртку «Скіфія» досліджують сторінки української історії та права.

За роки існування кафедра тісно співпрацює з іншими кафедрами університетів України: Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Національний авіаційний університет «Аеро: повітряне і космічне право»; кафедра теорії та історії права НУК ім. адмірала Макарова; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; РУДН; Філія Російської академії народного господарства та державної служби у м. Липецьку, Міжнародний гуманітарний університет та ін.

 

 

Події та оголошення


січня
3
Про нарахування стипендії

Шановні студенти! Стипендія, на другий триместр,  буде нараховуватись у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України:

грудня
18
День Відкритих Дверей

18 грудня 2016 року о 10.00 відбудеться День Відкритих Дверей, в Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили.