Кафедра історії та теорії держави і права - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра історії та теорії держави і права


????????????????????????????????????

Кафедра розташована: 2-й корпус, кімн. 2-303
Тел.: (0512) 76-55-61

Кафедра допомагає готувати студентів за спеціальністю 081 «Право» першого рівня вищої освіти (бакалаврський) та другого рівня вищої освіти (магістерський).

Історія кафедри історії та теорії держави і права бере свій початок у 2006 році. На первісному етапі існування факультету правничих наук відповідно до рішення Вченої Ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» та наказу від 29 червня 2006 року № 798/К «Про закріплення викладачів за кафедрами» було створено кафедру загально-правових наук.

Наказом від 11 вересня 2006 року відповідно до рішення Вченої ради від 7 вересня 2006 року факультет правничих наук було перейменовано у юридичний факультет, а вже в жовтні того ж року кафедра загально-правових наук була перейменована  на кафедру історії та теорії держави і права (відповідно до рішення Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» та наказу від 31 жовтня 2006 року № 234/К «Про перейменування кафедр на юридичному факультеті»).

За період існування кафедри історії та теорії держави і права завідувачами кафедри були: кандидат юридичних наук,  доцент Світлана Григорівна Ковальова, кандидат юридичних наук, доцент Віктор Олександрович Ситник, кандидат юридичних наук, доцент Іванна Стефанівна Лісна.

Вчені кафедри здійснюють широку програму науково-дослідних робіт у різних сферах юридичної науки. Наукова тема кафедри – актуальні проблеми вітчизняного державо і право творення.

На базі кафедри історії та теорії держави і права  ЧНУ ім. П.Могили
діє Юридична клініка «V E R I T A S», яку було створено на виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року №992/2001 «Про національну програму правової освіти населення», типового положення «Про юридичні клініки вищих навчальних закладів», Статуту ЧНУ ім. П.Могили.

Починаючи з першого набору студентів-юристів виникла ідея створення юридичної клініки для практичного застосування майбутніх знань, для підготовки вже під час перших кроків на ниві юриспруденції високо кваліфікованих кадрів, безперечно і для подолання психологічного бар’єру перед дорослим життям у якості фахівця зі спеціальності «Право».

Також при кафедрі діє Науковий історико-правовий гурток «Скіфія», члени якого досліджують сторінки української історії та права.

За роки існування кафедра тісно співпрацює з іншими кафедрами університетів України: Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Національний авіаційний університет «Аеро: повітряне і космічне право»; кафедра теорії та історії права НУК ім. адмірала Макарова; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; РУДН; Філія Російської академії народного господарства та державної служби у м.Липецьку, Міжнародний гуманітарний університет та ін.

 

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Контакти

Лісна Іванна Стефанівна кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри Ivanna.Lisna@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії 

Валецька Оксана Валеріївна кандидат юридичних, доцент, доцент кафедри Oksana.Valetska@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії 

Ковальова Світлана Григорівна кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Svitlana.Kovalova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії 

Коновалов Володимир Васильович старший викладач кафедри Volodymyr.Konovalov@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії 

Панченко Сніжана Сергіївна старший викладач кафедри Snizhana.Panchenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії

Міщенко Марія Володимирівна старший викладач кафедри Mariya.Mishchenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії 

Тітаренко Анатолій Анатолійович аспірант (веде семінарські заняття) Anatoliy.Titarenko@chmnu.edu.ua

Профіль у Google Академії

Василенко Ольга Вікторівна завідувач кабінету кафедри Olga.Vasylenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-61

Профіль у Google Академії 

 

 

 

Події та оголошення


Травня
26
Психологічний Тест

26 травня буде проводитись психологічний тест для вступу на навчання до ХПУПС ім. Івана Кожедуба. 

Травень
19
Шановні науковці, працівники університету, ми щиро вітаємо вас з Днем науки!

Хай будуть із вами здоров’я і сила, І доля хай буде ласкава і щира, Щоб втоми не знали і суму ніколи, Хай злагода з миром панують у домі, І серце наповнюють щастя й надія. Ви – промені сонця, що гріють …

Травень
25
Оцінювання фізичної підготовленості студентів

25 – 26 травня о 14.00 у ЧНУ імені Петра Могили відбудеться щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді.