Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу


Історія кафедри конституційного та адміністративного права і процесу бере свій початок ще у перших роках функціонування Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. Передумовою її створення стало рішення експертної ради Державної акредитаційної комісії України від 16 червня 2004 року. Опираючись на досвід функціонування факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія», наказом ректора МДГУ імені Петра Могили  Л.П. Клименка від  6 вересня 2005 року була створена кафедра державно-правових наук у складі факультету правничих наук. Фактично ж свою діяльність розпочала з 1 березня 2006 року. Відповідно до рішення Вченої ради наказом ректора університету № 234/к від 31 жовтня 2006 року кафедру державно-правових наук було  перейменовано у кафедру конституційного та адміністративного права і процесу юридичного факультету МДГУ імені Петра Могили.

Професорсько-викладацький склад кафедри протягом усіх років її функціонування забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів юридичного та інших факультетів, Інституту післядипломної освіти ЧНУ імені Петра Могили, а саме: конституційне право України, судові та правоохоронні органи, адміністративне право, державне право зарубіжних країн, права людини та їх захист, фінансове право, податкове право, міжнародне публічне право, проблеми забезпечення конституційних прав людини, актуальні проблеми конституційного права України на сучасному етапі державотворення.

Тематика роботи кафедри – проблеми конституційного та адміністративного права і процесу на сучасному етапі державотворення України.

Контактна інформація:

Кафедра розташована:
54 003, м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна (Акіма), 2
10-й корпус, кімн. 10П-204
Телефон: (0512) 50-05-54

Професорсько-викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Грицаєнко Леонід Романович доктор юридичних наук, доцент завідувач, професор б.в.з. Leonid.Hrytsayenko@chmnu.edu.ua
(0512) 55-05-54
Google Scholar
Плєханова (Ковалевська) Оксана Петрівна доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук доцент б.в.з. Oksana.Kovalevska@chmnu.edu.ua
(0512) 55-05-54
Google Scholar
Коваль Алла Анатоліївна кандидат юридичних наук, доцент заступник декана, доцент Alla.Koval@chmnu.edu.ua
(0512) 55-05-54
Google Scholar
Кравченко Інна Анатоліївна кандидат юридичних наук старший викладач Inna.Kravchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 55-05-54
Google Scholar
Білоус Олександр Вячеславович старший викладач (0512) 55-05-54
Кобак Марина Василівна старший викладач (0512) 55-05-54
Лазарєва Наталя Миколаївна старший викладач (0512) 55-05-54
Колодочка Ольга Євгенівна викладач Olga.Kolodochka@chmnu.edu.ua
(0512) 55-05-54
Казарян Елучка Гургенівна провідний фахівець (0512) 55-05-54

 

Події та оголошення


Квітня
24
Квітнева серія вебінарів Web of Science!

Шановні колеги! У ЧНУ імені Петра Могили розпочинається чергова серія вебінарів 2018 року про можливості платформі Web of Science та інших ресурсів компанії Clarivate Analytics для наукової діяльності, яка проходитиме 24-26 квітня. Окрім того, українських науковців запрошено брати участь у …

Травня
20
Журнал «Простоекономіка»

Кому потрібно розумітись в економіці і фінансах? Якщо економіка оточує всіх людей і всі люди мають гроші, то в цих речах, основних їх моментах мають розумітись усі. Своїм журналом ми ламаємо стандарти подання професійної інформації. Ми знайомимо всіх з серйозними, …

квітня
19
Перегляд кінострічки “Віфлеєм”

Запрошуємо до перегляду кінострічки “Віфлеєм” з нагоди святкування 70-річчя держави Ізраїль 19 квітня на 10.30 в ауд. 11-210