Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу


Історія кафедри конституційного та адміністративного права і процесу бере свій початок ще у перших роках функціонування Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Передумовою її створення стало рішення експертної ради Державної акредитаційної комісії України від 16 червня 2004 року. Опираючись на досвід функціонування факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія», наказом ректора МДГУ ім. Петра Могили  Л.П.  Клименка від  6 вересня 2005 року була створена кафедра державно-правових наук у складі факультету правничих наук. Фактично ж свою діяльність розпочала з 1 березня 2006 року. Відповідно до рішення Вченої ради наказом ректора університету № 234/к від 31 жовтня 2006 року кафедру державно-правових наук було  перейменовано у кафедру конституційного та адміністративного права і процесу юридичного факультету МДГУ ім. Петра Могили.

Професорсько-викладацький склад кафедри протягом усіх років її функціонування забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів юридичного та інших факультетів, інституту післядипломної освіти ЧДУ імені Петра Могили, а саме: конституційне право України, судові та правоохоронні органи, адміністративне право, державне право зарубіжних країн, права людини та їх захист, фінансове право, податкове право, міжнародне публічне право, проблеми забезпечення конституційних прав людини, актуальні проблеми конституційного права України на сучасному етапі державотворення.

Тематика роботи кафедри – проблеми конституційного та адміністративного права і процесу на сучасному етапі державотворення України.
каб. 2-302
тел. – 50-05-54;

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечує потужний, енергійний та перспективний колектив фахівців:

Викладацький склад

Леонід Романович Грицаєнко
завідувач кафедри, доктор юридичних наук,  доцент

Грицаенко

Освіта та професійний шлях:
У 1975 р. – став студентом Харківського юридичного інституту ім. Ф.Е.Дзержинського, який закінчив із відзнакою. У 1979-1983 рр. – обіймав посади слідчого та заступника прокурора Києво-Святошинського району Київської області. У серпні 1983 р. його призначили прокурором Чорнобильського району Київської області. Протягом 1986-1988 рр. він брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У 1988 р. – став старшим помічником прокурора Київсько їобласті з організаційних питань і контролю виконання, а в 1989 р. – начальником слідчо частини прокуратури Київської області. У 1992 р. призначений заступником прокурора, в 1995 р. – прокурором Броварського району Київської області, а в 1997 р. – прокурором із питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства Київської області. Леонід Романович удостоєний відзнак Генерального Прокурора СРСР, Прокурора УРСР, Генерального Прокурора України, прокурора Київської області. Протягом 2001-2003 рр. – був заступником директора Департаменту адміністрування судів Міністерства юстиції України, директором Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівного складу Міністерства юстиції України, радником міністра юстиції України. У 2004-2010 рр. – очолював кафедру нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, виконував обов’язки директора Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України. У 2010 р. – отримав звання доцента кафедри підтримання державного обвинувачення. У 2011 р. –  обіймав посаду першого проректора Поліцейської фінансово-правової академії, того ж року переведений на посаду ректора зазначеної академії. Є автором понад 50 наукових праць, низки підручників, монографій та навчальних посібників.
Захист дисертацій:
2002 р. – захист дисертації на тему «Адміністративно-правові аспекти підприємницької діяльності в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право.
2009 р. – захист дисертації «Конституційно-правовий статус прокуратури України в контексті світового досвіду» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право, муніципальне право.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2014 р. – Академік Академії наук вищої школи України.
2001-2003 рр. – Радник міністра юстиції України
Наукові інтереси: конституціоналізм і головні етапи його становлення, відповідальність у конституційному праві.
Електронна адреса: Leonid.Hrytsayenko@chmnu.edu.ua
Телефон: (0512) 55-05-54

 

Алла Анатоліївна Коваль
заступник завідувача, кандидат юридичних наук, доцент.

Коваль

Освіта та професійний шлях:
У 2003 р. закінчила Херсонський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», після чого  працювала слідчим слідчого відділу Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області, інспектором управління кадрового забезпечення УМВС України в Херсонській області. У 2004 р. закінчила магістратуру Національного університету внутрішніх справ. У 2004-2008 рр. була ад’юнктом ХНУВС.  У 09.2004-09.2011 працювала на посаді старшого викладача кафедри кримінального процесу Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2016 р. отримала вчене звання доцента кафедри конституційного та адміністративного права і процесу. Напрямки науково діяльності – кримінальний процес та конституційне право. Є автором понад 40 наукових праць, 2 навчально-методичних посібників.
Захист дисертації:
2011 р. – захист дисертації на тему «Техніка формування норм права: кримінально-процесуальний аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Наукові інтереси: забезпечення прав людини при проведенні слідчих та негласних слідчих дій.
Електронна адреса: Alla.Koval@chmnu.edu.ua
Телефон: (0512) 55-05- 54

Оксана Петрівна Ковалевська
доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, в.о. доцента

Ковалевська

Освіта та професійний шлях:
У 1997 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю  «Правознавство» та отримала кваліфікацію – юрист. У 2012-2013 рр. – навчання в докторантурі Академії муніципального управління м. Київ. Більше 7 років є практикуючим адвокатом. Автор однієї одноосібної монографії, 21 статті в наукових фахових виданнях, 7 статей у закордонних виданнях.
Захист дисертацій:
2010 р. – захист дисертації на тему «Особливості приватизації комунальної власності в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право і процес, інформаційне право.
2015 р.- захист дисертації на тему «Механізми реалізації державної житлової політики в Україні на різних рівнях управління» на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
Наукові інтереси: формування та реалізація державної політики у сферах державного, регіонального і галузевого управління та інших сферах суспільного життя
Електронна адреса: Oksana.Kovalevska@chmnu.edu.ua
Телефон: (0512) 55-05-54

Інна Анатоліївна Кравченко
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри

Кравченко

Освіта та професійний шлях:
У 2005 р. закінчила навчання в Херсонському юридичному інституті Національного університету внутрішніх справ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». У 2009 р. закінчила навчання в Київському національному університеті внутрішніх справ і отримала освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр. Є автором більше 10 наукових праць.
Захист дисертації:
2012 р. – захист дисертації на тему «Адміністративно-правове регулювання внутрішньої торгівлі в Україні» та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Наукові інтереси: адміністративно-правові засади управління економічною, соціально- культурною, адміністративно-політичною діяльністю та міжгалузевого управління.
Електронна адреса: Inna.Kravchenko@chmnu.edu.ua
Телефон: (0512) 55-05-54

 

Олена Миколаївна Чернетченко
кандидат юридичних наук, старший викладачка

Чернетченко

Освіта та професійний шлях:
В 2008 р. закінчила з відзнакою Національний університет державної податкової служби України (НУДПСУ) за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», звання – капітан податкової міліції. В 2009 р. закінчила НУДПСУ і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». В 2012 р. закінчила НУДПСУ і отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2010 р. навчалась в аспірантурі НУДПСУ.
Захист дисертації:
2015 р. – захист дисертації на тему «Законність як принцип адміністративної діяльності органів доходів і зборів у податковій сфер» та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Наукові інтереси: соціально-правовий захист населення, міжнародно-правові стандарти прав людини
Електронна адреса: Olena.Chernetchenko@chmnu.edu.ua
Телефон: (0512) 55-05-54

Ольга Євгенівна Колодочка
завідувач кабінету, викладач кафедри

Колодочка
Освіта та професійний шлях:
Народилась 26 січня 1990 року у м. Чернігові. У 2012 р. Закінчила юридичний факультет ЧДУ ім. П.Могили, та отримала кваліфікацію спеціаліст–юрист. Аспірант кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету. Є автором більше 10 наукових праць.
Наукові інтереси: роль держави у подоланні стигми та дискримінації
Електронна адреса: Olga.Kolodochka@chmnu.edu.ua
Телефон: (0512) 55-05-54

 

Події та оголошення


лютого
13
ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ!

Як відомо 23.01.2017 у дію вступив наказ Ректора, щодо зміни графіку навчання для збільшення великої перерви з 40 до 60 хв. Після чого Студентська колегія ЧНУ ім. Петра Могили отримала велику кількість скарг від студентів та декілька заяв, після чого …

лютого
15
Конференції «Інтелектуальні інформаційні системи – 2017»

15-17 лютого 2017 року у ЧНУ ім. Петра Могили відбудеться всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів: «Інтелектуальні інформаційні системи» за участю представників Херсонського національного технічного університету, Черкаського державного технологічного університету та ТОВ «ГлобалЛоджик-Україна».