Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу


Історія створення кафедри

Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право».

Історія кафедри конституційного та адміністративного права і процесу бере свій початок ще з перших років функціонування Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. Передумовою її створення стало рішення експертної ради Державної акредитаційної комісії України від 16 червня 2004 року. Опираючись на досвід функціонування факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія», наказом ректора МДГУ імені Петра Могили  Л.П. Клименка від  6 вересня 2005 року була створена кафедра державно-правових наук у складі факультету правничих наук. Фактично ж свою діяльність розпочала з 1 березня 2006 року. Відповідно до рішення Вченої ради наказом ректора університету № 234/к від 31 жовтня 2006 року кафедру державно-правових наук було перейменовано у кафедру конституційного та адміністративного права і процесу юридичного факультету МДГУ імені Петра Могили.

До науково-педагогічного складу кафедри конституційного та адміністративного права і процесу входять: завідувач кафедри – д.ю.н., професор б.в.з. Грицаєнко Л.Р.; заступник завідувача кафедри – к.ю.н., доцент Коваль А.А.; д.н. з держ.упр., доцент  б.в.з. Плеханова О.П.; к.ю.н., старший викладач Кравченко І.А.;  викладач Колодочка О.Є.; викладачі за сумісництвом: старший викладач Лазарєва Н.М., старший викладач Кобак М.В.

Слід зазначити рівень професіоналізму професорсько-викладацького складу кафедри конституційного та адміністративного права і процесу. Під час проведення навчальних занять викладачі керуються не тільки загальнотеоретичними положеннями, а й використовують практичний досвід у сфері юриспруденції, зокрема, правоохоронної діяльності, захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Діяльність кафедри в університетському житті

Професорсько-викладацький склад кафедри протягом усіх років її функціонування забезпечує на високому навчально-методичному рівні викладання для студентів юридичного факультету, Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та інших факультетів ЧНУ імені Петра Могили таких навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Актуальні проблеми забезпечення конституційних прав людини», «Актуальні проблеми конституційного права України у сучасних державотворення», «Актуальні проблеми юридичної відповідальності», «Державне право зарубіжних країн», «Адміністративне право», «Теорія адміністративно-процесуального права», «Адміністративне судочинство», «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Судові та правоохоронні органи», «Судоустрій в Україні», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне право (міжнародне публічне та приватне право)», «Міжнародне морське право», «Фінансове право», «Податкове право». Зокрема, кафедра конституційного та адміністративного права і процесу забезпечує необхідну підготовку курсових та дипломних робіт, а також організацію і проведення асистентської та переддипломної практики.

В основі розвитку кафедри лежить науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького колективу в напрямі теоретико-прикладних міжгалузевих та спеціальних досліджень проблем конституційного та адміністративного права і процесу на сучасному етапі державотворення України.

Сьогодні продовжується науково-дослідна робота кафедри в рамках розробленої теми юридичного факультету «Актуальні проблеми вітчизняного державо- і правотворення», затвердженої Вченою радою університету (протокол №3(45) від 09.11.2006 року).

Для забезпечення розвитку вищої юридичної освіти в Україні та підготовки кваліфікованих фахівців у галузі права, які працюють на утвердження в суспільстві верховенства права та правової свідомості й правової культури громадян кафедра конституційного та адміністративного права і процесу співпрацює з такими закладами вищої освіти як: Херсонський державний університет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський університет внутрішніх справ, Національна академія внутрішніх справ. Результатами плідної співпраці з іншими ЗВО є проведення щорічних науково-практичних конференцій, які об`єднують науковців з різних міст та надають можливість для обміну науковими дослідженнями у галузі права. Підсумками проведення конференцій є публікація збірників наукових праць.

Кафедра активно співпрацює з громадськими організаціями у сфері протидії стигми та дискримінації, захисту прав та свобод людини і громадянина, зокрема, у реалізації соціального проекту «Миколаїв – місто рівності».

У рамках співпраці з громадськими організаціями кафедра організовує круглі столи та семінари щодо проблем захисту фундаментальних прав незахищених верств населення, правового навчання та виховання населення.

Окремо необхідно відмітити, що викладачами кафедри налагоджено зв’язки із місцевими судами, які є базами проходження практики студентів. Працівники судів надають суттєву допомогу у набутті майбутніми фахівцями практичних навичок та закріпленні теоретичних знань отриманих на заняттях.

Кафедра на високому професійному рівні займається активною підготовкою студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнського студентського турніру із судових дебатів у справах адміністративної юрисдикції, Міжнародному студентському саміті та інших студентських заходах. Студенти юридичного факультету завдяки наполегливій праці і підтримці викладачів кафедри конституційного та адміністративного права і процесу посідають призові місця на найбільш престижних студентських конкурсах.

Контактна інформація:

Кафедра розташована:
м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна (Акіма), 2
10-й корпус, кімн. 10-204
(0512) 50-05-54

 

 

Професорсько-викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Грицаєнко Леонід Романович доктор юридичних наук, доцент завідувач, професор б.в.з. Leonid.Hrytsayenko@chmnu.edu.ua
(0512) 55-05-54
Google Scholar
Плеханова  Оксана Петрівна доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук доцент б.в.з. Oksana.Kovalevska@chmnu.edu.ua
(0512) 55-05-54
Google Scholar
Коваль Алла Анатоліївна кандидат юридичних наук, доцент заступник декана, доцент Alla.Koval@chmnu.edu.ua
(0512) 55-05-54
Google Scholar
Кравченко Інна Анатоліївна кандидат юридичних наук старший викладач Inna.Kravchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 55-05-54
Google Scholar
Білоус Олександр Вячеславович старший викладач (0512) 55-05-54
Кобак Марина Василівна старший викладач (0512) 55-05-54
Лазарєва Наталя Михайлівна старший викладач (0512) 55-05-54
Колодочка Ольга Євгенівна викладач Olga.Kolodochka@chmnu.edu.ua
(0512) 55-05-54
Казарян Елучка Гургенівна провідний фахівець (0512) 55-05-54

 

Події та оголошення


листопада
15
Святкуємо День студента разом! Не проґав!

Хей! Цей день зовсім скоро! Ми вже знаємо, як ти будеш святкувати! 15.11 – ALL DAY ! Святкуємо ДЕНЬ СТУДЕНТА 11:50 -12:30 – ” tatto майстерня”, смаколики, лотерея «Lucky student» (10-й та головний корпуси); 14:00 – святковий концерт + розіграш призів …

листопада
13
Запрошуємо на мотиваційний семінар «Соціальне підприємництво»

Шановні студенти,  ГО «Молодь України» разом з доцентом кафедри економіки та підприємства Віктором Погромським приготували для вас мотиваційний семінар «Соціальне підприємництво». Захід відбудеться цієї середи 13 листопада о 15:00 на базі ЧНУ імені Петра Могили. Якщо ти студент і тебе …

листопада
12
Запрошуємо до Multilingual sprach café: практика німецької, англійської та іспанської мов

Хочете попрактикувати німецьку, англійську або іспанську мови? Тоді запрошуємо вас на Multilingual sprach café Коли: 12 листопада (інші дати будуть анонсовані пізніше) Час: 18:30 – 20:30 Де: Піцерія «Челентано» (3 Слобідська 49/1, біля АТБ) Лекторки DAAD та Fullbright Ніна Креєр …