Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу


Історія кафедри конституційного та адміністративного права і процесу бере свій початок ще у перших роках функціонування Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. Передумовою її створення стало рішення експертної ради Державної акредитаційної комісії України від 16 червня 2004 року. Опираючись на досвід функціонування факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія», наказом ректора МДГУ імені Петра Могили  Л.П. Клименка від  6 вересня 2005 року була створена кафедра державно-правових наук у складі факультету правничих наук. Фактично ж свою діяльність розпочала з 1 березня 2006 року. Відповідно до рішення Вченої ради наказом ректора університету № 234/к від 31 жовтня 2006 року кафедру державно-правових наук було  перейменовано у кафедру конституційного та адміністративного права і процесу юридичного факультету МДГУ імені Петра Могили.

Професорсько-викладацький склад кафедри протягом усіх років її функціонування забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів юридичного та інших факультетів, Інституту післядипломної освіти ЧНУ імені Петра Могили, а саме: конституційне право України, судові та правоохоронні органи, адміністративне право, державне право зарубіжних країн, права людини та їх захист, фінансове право, податкове право, міжнародне публічне право, проблеми забезпечення конституційних прав людини, актуальні проблеми конституційного права України на сучасному етапі державотворення.

Тематика роботи кафедри – проблеми конституційного та адміністративного права і процесу на сучасному етапі державотворення України.

Контактна інформація:

Кафедра розташована: 2-й корпус, кімн. 2-302
Телефон: (0512) 50-05-54

Викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Грицаєнко Леонід Романович доктор юридичних наук, доцент завідувач Leonid.Hrytsayenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 55-05-54

Google Scholar

Плєханова (Ковалевська) Оксана Петрівна доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук в.о. доцента Oksana.Kovalevska@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 55-05-54

Google Scholar

Коваль Алла Анатоліївна кандидат юридичних наук, доцент заступник завідувача, доцент Alla.Koval@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 55-05-54

Google Scholar

Кравченко Інна Анатоліївна кандидат юридичних наук старший викладач Inna.Kravchenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 55-05-54

Google Scholar

Чернетченко
Олена Миколаївна
кандидат юридичних наук старший викладач Olena.Chernetchenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 55-05-54

Google Scholar

Колодочка Ольга Євгенівна завідувач кабінету, викладач Olga.Kolodochka@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 55-05-54

 

Події та оголошення


лютого
4
День Відкритих Дверей

  У програмі: • виступ ректора університету Клименка Л.П. про сьогодення і перспективи розвитку університету; • про умови вступу на навчання за програмами підготовки бакалавра та магістра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра/спеціаліста/ магістра; • зустріч абітурієнтів …

січня
18
Кінотренінг “Життєві драми”

“Люди завжди шукали в мистецтві можливість вирішення проблем. Екран в цьому сенсі підходить як контейнер для проекцій особистих і несвідомих, страхів і потягів. Як і при вивченні всіх форм мистецтв, коли ми вивчаємо кінофільм, ми вивчаємо себе”. Корбут К.П. “Психоаналіз …