Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу


Історія кафедри конституційного та адміністративного права і процесу бере свій початок ще у перших роках функціонування Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Передумовою її створення стало рішення експертної ради Державної акредитаційної комісії України від 16 червня 2004 року. Опираючись на досвід функціонування факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія», наказом ректора МДГУ ім. Петра Могили  Л.П.  Клименка від  6 вересня 2005 року була створена кафедра державно-правових наук у складі факультету правничих наук. Фактично ж свою діяльність розпочала з 1 березня 2006 року. Відповідно до рішення Вченої ради наказом ректора університету № 234/к від 31 жовтня 2006 року кафедру державно-правових наук було  перейменовано у кафедру конституційного та адміністративного права і процесу юридичного факультету МДГУ ім. Петра Могили.

Професорсько-викладацький склад кафедри протягом усіх років її функціонування забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів юридичного та інших факультетів, інституту післядипломної освіти ЧДУ імені Петра Могили, а саме: конституційне право України, судові та правоохоронні органи, адміністративне право, державне право зарубіжних країн, права людини та їх захист, фінансове право, податкове право, міжнародне публічне право, проблеми забезпечення конституційних прав людини, актуальні проблеми конституційного права України на сучасному етапі державотворення.

Тематика роботи кафедри – проблеми конституційного та адміністративного права і процесу на сучасному етапі державотворення України.

Контактна інформація:
Кафедра розташована: 2-й корпус, кімн. 2-302
Телефон: (0512) 50-05-54

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечує потужний, енергійний та перспективний колектив фахівців:

Викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Грицаєнко Леонід Романович доктор юридичних наук, доцент завідувач кафедри Leonid.Hrytsayenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 55-05-54

Ковалевська Оксана Петрівна доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук в.о. доцента кафедри Oksana.Kovalevska@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 55-05-54

Коваль Алла Анатоліївна кандидат юридичних наук, доцент заступник завідувача кафедри, доцент Alla.Koval@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 55-05-54

Кравченко Інна Анатоліївна кандидат юридичних наук старший викладач кафедри Inna.Kravchenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 55-05-54

Чернетченко
Олена Миколаївна
кандидат юридичних наук старший викладач кафедри Olena.Chernetchenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 55-05-54

Колодочка Ольга Євгенівна завідувач кабінету, викладач кафедри Olga.Kolodochka@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 55-05-54

 

Події та оголошення


жовтня
27
Проведення Фестивалю «Кіно проти корупції»

Міністерство освіти і науки України Чорноморський національний університет імені Петра Могили 54003, Україна м. Миколаїв вул. 68 Десантників, 10 Телефон: (0512) 50-03-33 Факс: (0512) 50-00-69 e-mail: rector@chmnu.edu.ua Прес-анонс В ЧНУ ім. Петра Могили в межах проведення Фестивалю «Кіно проти корупції» відбуватимуться  …