Робота у базі Web of Science


Робота ЧНУ імені Петра Могили спрямована на підвищення результативності наукових досліджень, важливою складовою якої є робота з науко метричними базами даних та публікаційна активність наших вчених.

Шановні колеги, успішність наукових досліджень та публікацій в значній мірі залежить як від інформаційної насиченості та якості обраної для роботи бази даних, так і від наукового журналу. Web of Science – це визнана на міжнародному рівна база даних, яка включає кращі наукові журнали. Робота у даній науко метричній базі значно розширює можливості сучасних вчених. По-перше, вона надає можливість ознайомитися з найновішими дослідженнями та публікаціями. По-друге, Web of Science допомагає обрати «правильне» видання, де ви зможете оприлюднити результати власних досліджень, заявити про себе на міжнародному рівні. Публікації у фахових журналах, які зареєстровано у Web of Science значно підвищують рівень вченого та його авторитет у науковому середовищі.

ЧНУ імені Петра Могили входить до переліку кращих навчальних закладів України, яким було надано доступ до платформи Web of Science, згідно наказу МОН України!

Web of Science  та ресурс  In Cites Journal Citation Reports доступні на кожному комп’ютері з IP-адресом університету!

Science Citation Index Expanded (1970-2016)
Social Science Citation Index (1970-2016)
Arts and Humanities Citation Index (1975-2016)
Conference Proceedings Citation Index (1990-2016)
Book Citation Index (2003-2016)
Scielo Citation Index (1980-2016)
Emerging Sources Citation Index (2015-2016)
Derwent Innovations Index (1963-2016)
MEDLINE (1950-2016) та інші.

Презентація Ірини Тихонкової «Можливості платформи  Web of Science для якісних наукових досліджень» розміщенo в локальній мережі за адресою:

Exchange →e_library→ ChNU10_04_2017.pdf

Заходи по роботі з Web of Science

2018 рік

Запрошуємо Вас на вебінари українською про відомі та нові можливості платформи Web of Science. Доповідач к.б.н. Тихонкова Ірина фахівець з аналітичних ресурсів компанії Clarivate Analytics.

Вибрані частини вебінарів можна переглянути на YoutTube “Clarivate Analytics українською”
 

Долучитися до нової серії вебінарів про відомі та нові можливості платформи Web of Science усі охочі матимуть змогу 24-26 квітня. Вебінари безкоштовні. Всі починаються о 16:15. Необхідна попередня реєстрація. Сертифікати не передбачено. Доброю практикою є колективний перегляд.

 

24 квітня 2018

Тема №1 : Все про Researcher ID: створення, підтримання,використання.
Тези: Авторській ідентифікатор ResearcherID. Як створити, додати публікації, які типи документів можна додавати, що дозволяє визначати, як підтримувати в актуальному стані, як можна використовувати.

Реєстрація на вебінар №1
 

25 квітня  2018

Тема №2 : Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science.
Тези: Базові та розширені можливості пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, пошук у пристатейній літературі та схожих записах.
Отримання повного тексту можливості Kopernio. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, збереження результатів. Додаткові бази на платформі.

Реєстрація на вебінар №2
 

26 квітня  2018

Тема №3 : Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень.
Тези:  Як підібрати видання для публікації? Про що говорить імпакт-фактор, квартиль і інші показники в Journal Citation Reports. Скільки коштує публікація? Чи можна опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Як оформити перелік літератури? Хто створює хижацькі видання як не стати їхньої жертвою. Як перевірити куди мене запросили публікуватися?

Реєстрація на вебінар №3
 

24 квітня 2018

Тема №4 : Все про ResearcherID: створення, підтримання,використання.
Тези: Авторській ідентифікатор ResearcherID. Як створити, додати публікації, які типи документів можна додавати, що дозволяє визначати, як підтримувати в актуальному стані, як можна використовувати.

Реєстрація на вебінар №4
 

25 квітня  2018

Тема №5 : Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science.
Тези: Базові та розширені можливості пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, пошук у пристатейній літературі та схожих записах.
Отримання пового тексту можливості Kopernio. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, збереження результатів. Додаткові бази на платформі.

Реєстрація на вебінар №5
 

26 квітня  2018

Тема №6 : Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень.
Тези: Як підібрати видання для публікації? Про що говорить імпакт-фактор, квартиль і інші показники в Journal Citation Reports. Скільки коштує публікація? Чи можна опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Як оформити перелік літератури? Хто створює хижацькі видання як не стати їхньої жертвою. Як перевірити куди мене запросили публікуватися?

Реєстрація на вебінар №6
 

Вебінари російською мовою для міжнародної спільноти

Звертаємо увагу, що майже тими ж днями 23-27 буде проходити серії вебінарів російською мовою, оскільки долучаються науковці з більше ніж 18 країн за участь у яких передбачено сертифікати. Розклад за посиланням, особливу увагу звертаємо на серії з розширених можливостей та академічного письма які не повторюються в українській версії.

 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций

Тема №1 : Подбор и анализ научной литературы по базе данных Web of Science Core Collection

Возможности базы данных Web of Science для поиска, анализа и эффективного использования научной литературы. Выбор ключевых слов и создание корректного поискового запроса. Поиск наиболее актуальных и влиятельных публикаций в своей научной области. Работа с результатами поиска – сохранение данных и настройка оповещений об обновлениях по интересующему вас запросу.

23 апреля, понедельник 8:00 (мск) –  регистрация
24 апреля, вторник 14:00 (мск) –  регистрация
 
Тема №2 : Подбор и оценка журнала для публикации научных результатов

Атрибуты и показатели качественного научного издания. Импакт-фактор и квартили. Формирование списка тематических изданий для публикации при помощи Web of Science, EndNote (Match) и Journal Citation Reports. Возможности аналитического инструмента Journal Citation Reports для оценки и подбора журнала по требуемым параметрам.

23 апреля, понедельник 10:00 (мск) –  регистрация
27 апреля, пятница 14:00 (мск) –  регистрация
 
Тема №3 : Авторский идентификатор ResearcherID: назначение, создание, функции

Возможные сложности поиска по автору. Анализ публикационной деятельности ученого, создание и интерпретация отчетов по цитированию (цитирования, индекс Хирша и др.). Возможности бесплатного авторского идентификатора ResearcherID для презентации списка всех публикаций ученого, оценки его достижений по данным Web of Science и генерирования автоматических отчетов по публикационной деятельности для произвольной группы ученых.

23 апреля, понедельник 13:00 (мск) –  регистрация
27 апреля, пятница 10:00 (мск) –  регистрация
 

Тема №4 : Оформление публикаций по форматам международных изданий или по ГОСТу (EndNote Online)

Создание собственной библиографической базы данных. Быстрое и эффективное оформление списка литературы по ГОСТу и требованиям международных научных журналов. Правильное оформление ссылок в тексте и автоматическое создание списка литературы по нужному шаблону непосредственно в процессе написания статьи (модуль Cite While You Write).

24 апреля, вторник 10:00 (мск) –  регистрация
27 апреля, пятница 12:00 (мск) –  регистрация
 

Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности

Тема №1 : Работа с международной патентной информацией (Derwent Innovation Index)

Поисковые возможности и работа с информацией в крупнейшей мировой патентной базе данных Derwent Innovation Index. Работа с патентными классификациями. Анализ патентной информации, выявление крупнейших компаний-патентообладателей.

24 апреля, вторник 12:00 (мск) –  регистрация
 
Тема № 2 : Дополнительные возможности платформы Web of Science

Использование расширенного поиска/advance search в Web of Science Core Collection. Формулирование поисковых запросов с помощью полей поиска и логических операторов. Поиск в пристатейной библиографии. Анализ информации в специализированных базах данных и региональных индексах научного цитирования на платформе Web of Science.

26 апреля, четверг 10:00 (мск) –  регистрация
 
Тема №3 : Создание и поддержка профиля организации в Web of Science

Поиск публикаций организации в базе данных Web of Science Core Collection. Использование поля поиска Address и оператора поиска SAME. Возможности расширенного поиска Advanced search для идентификации и анализа публикаций организации. Алгоритм создание объединенного профиля организации Organization Enhanced.

26 апреля, четверг 12:00 (мск) –  регистрация
 
Тема №4 : Профессиональная оценка публикационной активности (InCites)

Обзорный семинар по аналитическому ресурсу InCites. Основные показатели, и новые функции инструмента, для всесторонней оценки ученого, организации, региона, фонта, журнала. Создание базовых и пользовательских отчетов на основании данных Web of Science и их использование для планирования научной деятельности.

26 апреля, четверг 14:00 (мск) –  регистрация
 

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах

Тема №1 : Как избежать публикации в недобросовестном журнале

Понятие хищнического (мусорного, недобросовестного) журнала и его основные признаки. Как проверить, индексируется ли журнал в Web of Science и есть ли у него импакт-фактор? Как оценить и подобрать издание для публикации? Примеры хищнических рассылок: как проверить, куда вам предложили прислать статью.

25 апреля, среда 09:00 (мск) –  регистрация
 
Тема №2 : Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 1

Процесс подачи статьи в международный журнал. Технические и содержательные аспекты, на которые следует обратить внимание. Основные причины отказов в публикации. Вспомогательные ресурсы для авторов.
– Нужно ли писать сопроводительное письмо?
– Что ожидает от вас редактор журнала?
– Какого объема должен быть абстракт статьи?
– Стоит ли посылать статью сразу в несколько журналов?
– Нужно ли вносить все правки, на которых настаивают рецензенты?

25 апреля, среда 11:00 (мск) –  регистрация
 
Тема №3 : Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 2

Структура научной статьи. Практические советы по написанию основных разделов.
– Как писать на академическом английском языке?
– На какие разделы рецензенты обращают внимание в первую очередь?
– Как написать хороший заголовок?
– Нужны ли на самом деле ключевые слова?
– Сколько источников должно быть в списке литературы?

25 апреля, среда 13:00 (мск) –  регистрация
 

Архів

Інформація для ознайомлення

2018 рік

Друга серія україномовних вебінарів про можливості ресурcів та інструментів на платформі Web of Science для наукової діяльності (доповідач – к.б.н. Тихонкова Ірина фахівець з аналітичних ресурсів компанії Clarivate Analytics):

12 березня – Тема: Пошук і аналіз наукової літератури у Web of Science. Тези: Базові та розширені можливості пошуку. Використання фільтрів і тегів для отримання необхідних даних, аналіз пристатейної літератури та схожих записів. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, індекс Гірша, збереження результатів. Додаткові бази на платформі.

13 березня – Тема: Публікація результатів власних досліджень. На що звернути увагу при доборі видання та написанні статті. Тези: Підбір і оцінка видання для публікації. Імпакт-фактор, квартиль та інші показники в Journal Citation Reports. Вартість публікаціі. Чи можна опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Оформлення переліку літератури за форматом обраного видання EndNote on-line. Де перевірити чи індексується видання в Web of Science і як не стати жертвою хижацького видання.

14 березня – Тема: Збереження та презентація наукового доробку вченого, лабораторії, установи. Тези: Складнощі у пошуку і аналізу здобутків науковця та установи. Авторські профілі ResearcherID та ORCID, створення та підтримка в актуальному стані. Створення та доповнення профіль організації в Web of Sciencе. Аналіз досягнень установи. Генерування звіту за публікаціями що проіндексовано у Web of Science Core Collection довільної групи науковців.

Перша серія україномовних вебінарів про можливості ресурcів та інструментів на платформі Web of Science для наукової діяльності (доповідач – к.б.н. Тихонкова Ірина фахівець з аналітичних ресурсів компанії Clarivate Analytics):

30 січня – Тема: Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science. Тези: Базові та розширені можливості пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, пошук у пристатейній літературі та схожих записах. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, збереження результатів. Додаткові бази на платформі.

31 січня – Тема: Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень. На що звернути увагу при написанні статті. Тези: Як підібрати видання для публікації? Про що говорить імпакт-фактор, квартиль і інші показники в Journal Citation Reports. Скільки коштує публікація? Чи можна опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Як оформити перелік літератури? Хто створює хижацькі видання як не стати їхньої жертвою. Як перевірити куди мене запросили публікуватися?

1 лютого – Тема:  Зберігання та презентація наукового доробку вченого, лабораторії, установи. Тези: Складнощі у пошуку і аналізу здобутків науковця та установи. Авторські профілі ResearcherID  та ORCID, чому вони мають бути в актуальному стані, що показують колегам і як заповнити їх без проблем. Профіль організації в Web of Sciencе. Як створити звіт за публікаціями свого відділу.

 

2017 рік

29.11.2017 о 14.00 у ЧНУ імені Петра Могили відбувся перший тренінг з користування міжнародними базами даних.

З 28 листопада усі зацікавлені мали шанс стати учасниками першої серії (3 вебінари) україномовних семінарів по роботі з базою Web of Science для наукової діяльності, що дозволить ефективно використовувати платформу!

28 листопада – Тема: Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science.

29 листопада – Тема: Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень.

30 листопада – Тема: ResearcherID  та EndNote – генеруємо публікаційні звіти з радістю.

Записи спеціалізованих вебінарів українською (з 2017 року) є на

YouTube-каналі Clarivate Analytics

Навчальна інформація по роботі у WoS

Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень: (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, EndNote, Researcher ID) 

База даних Web of Science. Інструкція користувачу.

Події та оголошення


Квітня
24
Квітнева серія вебінарів Web of Science!

Шановні колеги! У ЧНУ імені Петра Могили розпочинається чергова серія вебінарів 2018 року про можливості платформі Web of Science та інших ресурсів компанії Clarivate Analytics для наукової діяльності, яка проходитиме 24-26 квітня. Окрім того, українських науковців запрошено брати участь у …

Травня
20
Журнал «Простоекономіка»

Кому потрібно розумітись в економіці і фінансах? Якщо економіка оточує всіх людей і всі люди мають гроші, то в цих речах, основних їх моментах мають розумітись усі. Своїм журналом ми ламаємо стандарти подання професійної інформації. Ми знайомимо всіх з серйозними, …

квітня
19
Перегляд кінострічки “Віфлеєм”

Запрошуємо до перегляду кінострічки “Віфлеєм” з нагоди святкування 70-річчя держави Ізраїль 19 квітня на 10.30 в ауд. 11-210