Українсько-Польський науково-дослідний інститут


Українсько-Польський науково-дослідний інститут Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Заснований у 2008 році.

Керівництво

Ольга Станіславівна Морозова – директорка Українсько-Польського науково-дослідного інституту ЧНУ імені Петра Могили (від 1.09.2018), докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри соціології та політології ЧНУ імені Петра Могили, членкиня Польского історіографічного товариства та Польського історичного товариства (відділення в Ченстохові), Клубу абсолвентів Східної Літньої школи Варшавського університету, стипендіатка Фундації ім. Королеви Ядвіги Ягеллонського університету (Краків, 2012), Фонду ім. К. Скубішевського (Варшава, 2016), учасниця Літньої школи істориків Студіуму Східної Європи Варшавського університету (Варшава, 2012), Літньої школи істориків Вроцлавського університету (Вроцлав, 2019), Польсько-Українського проекту «Інноваційний університет та лідерство» (Варшава-Краків-Київ-Миколаів, 2019-2020)..

Ольга Михайлівна Гайдай – заступниця директорки Українсько-Польського науково-дослідного інституту ЧНУ імені Петра Могили, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили, членкиня Польського історичного товариства (відділення в Ченстохові).

Мета інституції – розвиток наукового діалогу між українськими та польськими вченими та сприяння розвою  українсько-польських відносин.

Завдання інституту:

 • проведення спільних досліджень з актуальних проблем історії;
 • організація конференцій, круглих столів, семінарів, лекцій тощо;
 • видання наукової літератури з актуальних проблем спільної спадщини.

Члени Українсько-польського науково-дослідного інституту:

 • д.і.н., доц. Морозова Ольга Станіславівна (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили)
 • к.і.н., доц. Гайдай Ольга Михайлівна (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили)
 • д.і.н., проф. Володимир Георгійович Папакін (Інститут української археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)
 • д.і.н., проф. Маслак Володимир Іванович (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)
 • д.і.н., проф. Циганенко Лілія Федорівна (Ізмаїльський державний гуманітарний університет)
 • к.і.н. Зелінський Максим Вікторович (Херсонський державний університет)
 • Лілія Сергіївна Мартинова, помічниця ректора зі зв,язків із громадськістю (Чорноморський національний університет  ім. Петра Могили)
 •  д-р ґаб., проф. Тадеуш Срогош (Гуманістично-Природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща)
 • д-р ґаб., проф. Анджей Стройновський (Гуманістично-Природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща)
 • д-р ґаб., проф. Адам Перлаковський (Ягеллонський університет, Краків, Польща)
 • д-р ґаб., проф. Марек Міколайчик (Університет ім. Адама Міцкевича в Познані, Польща)
 • д-р ґаб., проф. Роман Дрозд (Поморська академія в Слупську, Польща)
 • д-р ґаб., проф. Богдан Гальчак (Поморська академія в Слупську, Польща)
 • д-р ґаб., проф. Ярослав Сирник (Вроцлавський університет, Польща)
 • д-р ґаб., проф. Марія Корибут-Марчин’як (Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Польща)
 •  д-р ґаб., проф. Александер Смолінський (Університет ім. Міколая Коперника в Торуні, Польща)
 • д-р ґаб., проф. Станіслав Стемпєнь (Південно-Східний науковий інститут в Перемишлі, Польща)
 • д-р Томаш Матушак (Державний архів в Пйотркові-Трибунальському, Польща)
 • д-р Кароліна Студніцька-Мар’янчик (Гуманістично-Природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща)
 • д-р Норберт Моравець (Гуманістично-Природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща)
 • д-р Франк Грелка (Університет Віадріна у Франкфурт-на-Одері, Німеччина)

Співпраця

Українсько-Польський науково-дослідний інститут співпрацює з польськими науковими інституціями:

 • Варшавський університет;
 • Ягеллонський університет;
 • Університет ім. Адама Міцкевича в Познані;
 • Гуманістично-Природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові;
 • Південно-Східний науковий інститут в Перемишлі;
 • Університет Міколая Коперника в Торуні;
 • Поморська академія в Слупську;
 • Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні;
 • Варминсько-Мазурський університет в Ольштині;
 • Державний архів в Пйотркові-Трибунальському;
 • Військова академія в Варшаві та ін.

 

Додаткова інформація

Події

Презентація

Контакти

Фейсбук

olga_chdu@ukr.net (Ольга Морозова)