Кафедра управління земельними ресурсами - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра управління земельними ресурсами


Засновником кафедри управління земельними ресурсами та її завідувачем є доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний землевпорядник України Горлачук Валерій Васильович. За роки роботи кафедри, її працівниками було підготовлено більше 20 підручників та навчальних посібників. На кафедрі працює 2 доктори економічних наук, професори кафедри управління земельними ресурсами, 2 кандидати економічних наук, доценти, 1 старший викладач та 1 викладач. Співробітники кафедри регулярно проходять стажування в провідних вищих навчальних закладах в Україні та закордоном.

Кафедра готує бакалаврів спеціальності «Геодезія та землеустрій». В процесі підготовки вивчаються такі професійні дисципліни:

 • геодезія, у тому числі супутникова;
 • картографія;
 • землеустрій;
 • державний земельний кадастр;
 • земельне право;
 • управління земельними ресурсами;
 • економіка природокористування;
 • реєстрація земель;
 • ринок землі;
 • основи меліорації;
 • грошова оцінка земель;
 • державний контроль за використанням землі;
 • ґрунтознавство та ін.

Особливий наголос у процесі підготовки бакалаврів робиться на залучення студентів до науково-дослідної і експериментальної роботи як інструменту удосконалення знань та вмінь студентів, їх професійної орієнтації, що дозволяє їм визначитись із майбутнім місцем роботи.

Фахівець з спеціальності «Геодезія та землеустрій» може працювати на таких посадах:

 • геодезиста;
 • картографа;
 • землевпорядника;
 • оцінювача землі й нерухомості;
 • державного реєстратора речових прав;
 • спеціаліста у сфері ГІС-індустрій у системі управління земельними ресурсами;
 • інспектора з використання землі;
 • менеджера та маркетолога з земельних питань;
 • експерта, референта в системі управління земельними ресурсами та інших посад.

Випускники можуть працювати в науково-дослідних та проектних Інститутах землеустрою, Центрах державного земельного кадастру, в державних і приватних організаціях, що виконують геодезичні, землевпорядні та картографічні роботи, землевпорядниками в містах, сільських і селищних радах, управліннях і відділах Держгеокадастру, в судах, аукціонах, банках, в структурах Міністерства екології та природних ресурсів, управліннях меліорації і водного господарства, можуть створювати приватні підприємства за спеціальністю і працювати за покликанням душі.

Випускникам бакалаврату, які бажають продовжити навчання, пропонується програма підготовки магістрів.

Викладацький склад

Горлачук Валерій Васильович

Завідувач кафедри управління земельними ресурсами, доктор економічних  наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Горлачук Валерій Васильович

 

Освіта та професійний шлях:
У 1973 р. закінчив землевпорядний факультет Львівського сільськогосподарського інституту. З цього часу працював старшим інженером, асистентом кафедри земпроектування, старшим науковим співробітником НДС ЛСГІ. Після закінчення аспірантури Львівського сільськогосподарського інституту у 1989 р. працював директором приватного науково-виробничого підприємства, а з серпня 1997 р. працював на посаді декана землевпорядного факультету Національного аграрного університету (м. Київ). З 1999 р. працює завідувачем кафедри управління земельними ресурсами Львівського державного аграрного університету, а з 2012 р. працює у МДГУ (з 2016 р. – ЧНУ) ім. П. Могили спочатку професором кафедри економіки та менеджменту, а з 2004 р. завідувачем кафедри економіки підприємства. З 2016 р. працює на посаді завідувача кафедри управління земельними ресурсами.
Захист дисертацій:
1989 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Використання і впорядкування осушених земель» за спеціальністю –  08.08.01 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».
1997 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Еколого-економічне  проблеми раціонального землекористування Західної України» за спеціальністю – 08.08.01 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2005 р. – нагороджений грамотою МДГУ ім. П. Могили.
2005 р. – нагороджений посвідченням почесний землевпорядник України.
2006 р. – нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України   № 109286.
2008 р. – нагороджений Почесною грамотою Миколаївської обласної ради.
2008 р. – нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України  № 126767.
2009 р. – нагороджений Почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації.
2009 р. – нагороджений посвідченням Заслужений діяч науки і техніки України.
2010 р. – нагороджений грамотою Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.
Наукові інтереси: ринок землі, землеустрій, управління земельними ресурсами.
Електронна адреса: vvhorlachuk@ukr.net
Телефон: (0512) 76-92-78

Лазарєва Олена Володимирівна
доцент кафедри управління земельними ресурсами, к.екон.н., доцент

Лазарєва

Освіта та професійний шлях:
В 2002 р. закінчила економічний факультет Миколаївського державного аграрного університету. З 2005 р. працює викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедр державної політики та менеджменту, економіки підприємства та землеустрою, управління земельними ресурсами ЧДУ ім. П.Могили. В 2002-2005 рр. навчалась в аспірантурі Миколаївського державного аграрного університету. У 2005 р. призначений на посаду викладача кафедри державної політики та менеджменту, як обраної за конкурсом. У 2015 р. працює на посаді доцента кафедри економіки підприємства та землеустрою, а з 2016 р. – доцента кафедри управління земельними ресурсами ЧДУ ім. П. Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).
Захист дисертацій:
2007 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Формування економіко-екологічного механізму управління землекористуванням» в Національному гірничому університеті МОН України.
Звання:
2009 р. – присвоєне звання доктор філософії   академічного ступеню міжнародного рівня.
2011 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри державної політики та менеджменту.
Наукові інтереси: проблеми управління землекористуванням на регіональному рівні
Електронна адреса: lazareva95@chdu.edu.ua
Телефон: (0512) 76-92-77

Анисенко Ольга Володимирівна
старший викладач кафедри управління земельними ресурсами

Анисенко Ольга Володимирівна

Освіта та професійний шлях:
З 1999 р. по 2003 р. навчалася в Українському державному морському технічному університеті ім. адм. Макарова і  отримала першу базову вищу освіту  за напрямом підготовки  «Комп’ютерна інженерія» та здобула кваліфікацію бакалавр з комп’ютерної інженерії з відзнакою. З 2000 р. по 2004 р. навчалася в МДГУ ім. П.Могили  і отримала другу базову вищу освіту за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» та здобула кваліфікацію бакалавра з комп’ютерних наук. В 2005 р. отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень» та отримала кваліфікацію магістр з інтелектуальних систем прийняття рішень. З 2005  р. по 2010 р. навчалася в Південнослов’янському інституті  ВНЗ «Київський славістичний університет» (ПСІ ВНЗ «КСУ») і отримала третю базову вищу освіту за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» та здобула кваліфікацію бакалавра з відзнакою. У 2011 р. отримала повну вищу освіту з відзнакою за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» та отримала кваліфікацію інженера – землевпорядника. У 2005-2009 рр. навчалася в аспірантурі МДГУ ім. П.Могили. З 2003 р. по 2004 р. працювала викладачем кафедри «Комп’ютерні системи та мережі» в Миколаївському регіональному представництві  Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2004 р. працювала викладачем кафедри «Програмного забезпечення автоматизованих систем» Миколаївського політехнічного інституту (МПІ). У 2004 р. працювала в.о. завідувача кафедри «Програмного забезпечення автоматизованих систем» МПІ. З 2006 р. працювала викладачем кафедри «Землеустрою та геоінформатики» в ПСІ ВНЗ «КСУ».  З 2009 р. працювала на посаді ст. викладача кафедри «Землеустрою та геоінформатики». З 2011 р. по 2014 р.  працювала  на посаді доцента без в.з. кафедри «Землеустрою та геоінформатики». З 2014 р. працює на посаді  ст. викладача  кафедри  управління земельними ресурсами ЧДУ (з 2016 р. – ЧНУ) ім. П.Могили
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2009 р. – нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки  Миколаївської обласної державної адміністрації.
2012 р. – нагороджена почесною грамотою «Улюблений викладач»
Наукові інтереси:
Ризикобезпечне землекористування сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових земельних відносин.
Розвиток геодезії та вищої геодезії в епоху глобалізації.
Електронна адреса: olga.anisenko@chdu.edu.ua
Телефон:(0512) 76-92-77

Дзюбак Катерина Миколаївна
викладач кафедри управління земельними ресурсами

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Освіта та професійний шлях:
В 2004 р. закінчила історичний факультет Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського.  В 2004-2007 рр працювала вчителем історії в загальноосвітній школі №17 І-ІІІ ступенів м. Миколаєва.  В 2010 р. закінчила економічний факультет Інституту післядипломної освіти ЧДУ ім. П.Могили. В 2009-2010 роках працювала бухгалтером в приватних підприємствах. З 2010 р. по теперішній час працює судовим експертом, а з 2015 р. – старшим судовим експертом Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. З 2014 р. по теперішній час є аспірантом кафедри управління земельними ресурсами ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили). З 2015 р. працює викладачем кафедри економіки підприємства та землеустрою, а з січня 2016 р. – викладачем кафедри управління земельними ресурсами ЧНУ ім. П.Могили.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2016 р. – нагороджена грамотою Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.
Електронна адреса: katyadzybak@mail.ru
Телефон: (0512) 76-92-77

Скупський Руслан Миколайович
професор (б.в.з.) кафедри управління земельними ресурсами. д-р. екон. наук, доцент

SONY DSC

Освіта та професійний шлях:
У 1994 р. закінчив Український державний аграрний університет (м. Київ) за  спеціальністю – «Агрономія», а 1996 р. – Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу (м. Київ) за спеціальністю – «Економіка підприємства АПК». 1994-1996 рр. – головний спеціаліст відділу по розробці та впровадженню ресурсозберігаючих технологій виробництва овочевих культур Інституту споруд штучного клімату УААН (м. Бровари, Київська обл.). 1996-2010 рр. – асистент кафедри рослинництва, доцент кафедри виноградарства та плодоовочівництва Миколаївського державного аграрного університету, заступник декана з навчальної роботи (2005-2010 рр.). 2010-2015 рр. – доцент, а з лютого 2014 р. професор б.в.з. кафедри економічної теорії НУК ім. адмірала Макарова. З вересня 2016 р. – професор (б.в.з.) кафедри управління земельними ресурсами ЧНУ ім. П. Могили. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – понад 20 років.
Захист дисертацій:
2004 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організація та ефективний розвиток регіональної системи виробництва насіння зернових культур» за спеціальністю – 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.
2013 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Інноваційний розвиток промислового овочівництва в аграрних підприємствах: теорія, методологія, практика» за спеціальністю – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2007 р. –  присуджено вчене звання доцента кафедри виноградарства та плодоовочівництва.
2014 р. – нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
Наукові інтереси: проблеми регіональної економіки та інвестиційно-інноваційного розвитку агропродовольчої сфери.
Електронна адреса: skuruslan@chdu.edu.ua
Телефон: (0512) 76-60-20

Чичкалюк Тетяна Олександрівна
доцент кафедри управління земельними ресурсами, кандидат економічних наук.

????????????????????????????????????

Освіта та професійний шлях:
1981 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, за спеціальністю вчитель біології та географії. 2003 р. закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за напрямком економіка.
З 2012 р. до цього часу працює викладачем, доцентом кафедри управління земельними ресурсами ЧНУ ім. П.Могили. З 2012 р. працює на посаді доцента кафедри економіки підприємства та землеустрою Чорноморського державного університету ім. П. Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).
Захист дисертацій:
2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Формування та функціонування організаційно-економічного механізму розвитку рекреаційних територій південного регіону України» в  Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародний університет бізнесу і права».
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2006 р. – нагороджена грамотою Українського фонду підтримки підприємства Наукового центру розвитку туризму «За особисту участь в створенні Стратегії сталого розвитку туризму України».
2007 р. – нагороджена дипломом Держтурадміністрації.
2007 р. – нагороджена подякою Миколаївської обласної ради.
2008 р. – нагороджена Відзнакою Міністерства культури і туризму України «Почесний працівник туризму в Україні».
2008 р. – нагороджена подякою голови Миколаївської облдержадміністрації.
2009 р. – нагороджена подякою Державної служби туризму і курортів.
2010 р. – нагороджена подякою Міністерства культури і туризму України.
2012 р. – нагороджена грамотою Міністерства культури і туризму України.
2015 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської облдержадміністрації.
2016 р. – нагороджена відзнакою Миколаївської обласної ради «За заслуги перед Миколаївщиною» ІІ ступеня.
Наукові інтереси: туризм, рекреація, природно-заповідний фонд.
Електронна адреса: tatyana_chichkalyuk@ukr.net.
Телефон: (098) 5122251.