Кафедри анатомії, клінічної анатомії, патоморфології та судової медицини


 
 
 
 
 
 
 

Кафедру створено 2016 року на базі Медичного інституту.

Професорсько-викладацький склад кафедри анатомії, клінічної анатомії, патоморфології та судової медицини нараховує 2 кандидатів наук, 1 викладача; і за сумісництвом працюють 1 доктор наук, професор, 2 викладачі.

Професорсько-викладацький склад кафедри відповідає за підготовку лікарів за другим магістерським рівнем. У процесі навчання студенти опановують такі професійні дисципліни: «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Клінічна анатомія і оперативна хірургія», «Патоморфологія».

Навчання здійснюється за освітньою програмою загальної лікарської підготовки з подальшою спеціалізацією в інтернатурі.

Інтернатура є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими спеціальностями. Вона здійснюється у вищих медичних навчальних закладах та академіях післядипломної освіти згідно з місцем направлення на роботу. Під час навчання в інтернатурі набувається конкретна лікарська спеціалізація: загальна практика: сімейна медицина, терапія, хірургія, акушерство та гінекологія, лікувальна фізкультура та спортивна медицина, променева терапія, радіонуклідна діагностика, швидка та невідкладна медична допомога, анестезіологія, дерматовенерологія, інфекційні хвороби, невропатологія, нейрохірургія, онкологія, ортопедія та травматологія, отоларингологія, офтальмологія, профпатологія, психіатрія, радіологія, судово-медична експертиза, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія тощо.

Контактна інформація:

(0512) 76-92-73

Кафедра розташована: корпус 4, кімн. 4-211

 

 ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Пшиченко Вікторія Вікторівна кандидат біологічних наук в.о. завідувача кафедри, доцент pshychenko85@gmail.com

(0512) 76-55-71 

google scholar

Нужна Олена Костянтинівна кандидат медичних наук доцент olena.nuzhna@chmnu.edu.uа

(0512)76-92-73
google scholar

Черно Валерій Степанович доктор медичних наук, професор професор,

(зовнішній сумісник)

 cherno1965@gmail.com

(0512) 76-92-73

google scholar

Дерюгіна Ольга Владиславівна викладач (зовнішній сумісник), в.о. начальника обл.бюро суд.-мед. експертизи ollelkate@gmail.com

(0512) 76-92-73

Заборовський В’ячеслав Ігорович викладач google scholar

(0512) 76-92-73

Береза Ігор Вадимович аспірант, викладач (сумісник) (0512) 76-92-73

google scholar

Зюзін Дмитро Вікторович аспірант dmitryzyuzin57@gmail.com

(0512) 76-92-73

google scholar

Гаврилюк Ілля Михайлович завідувач лабораторії анатомії mellon2587@gmail.com
(0512) 76-92-73google scholar
Ткачова Юлія Максимівна провідний фахівець tkachova1907@gmail.com

(0512) 76-92-73