Факультет комп'ютерних наук

Керівники факультету комп’ютерних наук

Бойко Анжела Петрівна

23157376_1593575010722359_4371150115216219106_o

Бойко Анжела Петрівна

Декан факультету. К.т.н., доцент  кафедри комп’ютерної інженерії.

(0512) 76-55-98

anzhela.boiko@chmnu.edu.ua

Давиденко Євген Олександрович

23157376_1593575010722359_4371150115216219106_o

Давиденко Євген Олександрович

заступник декана, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення, канд. техн. наук, доцент

Контаки факультету комп'ютерних наук

1-ий корпус. Ауд. 1-314

(0512) 76-55-74

0677398371

0661566620

dekanatfkn@gmail.com

Телеграм канал факультету стосовно вступу 2022

Факультет комп'ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили

ВСТУПНА КОМПАНІЯ 2022

17 причин вступати на наш факультет

 1. ІТ – найперспективніша галузь.
 2. Найкращий університет.
 3. Найкращий комп’ютерний факультет.
 4. Усі необхідні спеціальності.
 5. Найсучасніша навчальна база.
 6. Перше робоче місце.
 7. Найкращі випускники.
 8. Постійні перемоги на конкурсах.
 9. Студентські державні нагороди.
 10. Програми студентських стажувань.
 11. Зв’язок з Європою.
 12. Найкращі викладачі.
 13. Тісна співпраця з ІТ-фірмами.
 14. Суміщення роботи з навчанням.
 15. Спеціалізована Вчена рада.
 16. Активне студентське життя.
 17. Відсутність корупції.

Коротко про факультет

Факультет комп’ютерних наук - один з найпрогресивніших, інноваційних та динамічних факультетів університету, який стрімко розвивається. Факультет комп'ютерних наук було створено у лютому 1996 року для підготовки спеціалістів по сучасним напрямам в області інформаційних технологій. На ФКН сформувався унікальний професорсько-викладацький колектив: 11 докторів наук, професорів, близько 30 кандидатів наук, доцентів, велика кількість викладачів являються практикуючими співробітниками ведучих IT – фірм Миколаєва. Успішному навчанню на факультеті сприяють не лише кваліфіковані науково-педагогічні кадри, які створили свої напрями в наукових дослідженнях, але й належна навчально-матеріальна база. Це, в першу чергу, комп’ютерні класи, обладнані сучасною комп’ютерною технікою. Освіта, яку отримують на факультеті, має міжнародний рівень конкурентоспроможності у багатьох сферах, де використовуються інформаційні комп’ютерні технології. Цінність отриманої на факультеті освіти визнається в Україні, у країнах Європи та Америки, що підтверджує велика кількість випускників, що працевлаштовані у цих країнах. Ключова особливість ФКН - тісна взаємодія з ведучими IT- компаніями при формуванні стратегії розвитку та організації учбового процесу.

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

(в. о. завідувача канд. техн. наук Бєліков О.Є.)

Кафедра інженерії програмного забезпечення

завідувач канд. техн. наук, доцент Давиденко Є. О

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем

(завідувач д-р техн. наук, професор Кондратенко Ю. П.)

Кафедра комп’ютерної інженерії

(завідувача канд. техн. наук, доцент Крайник Я. М.)

Аспірантура

На факультеті відкрита та працює аспірантура з підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії (PhD) галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності:

 • 122 – Комп’ютерні науки ;
 • 123 – Комп’ютерна інженерія.

Партнери факультету