Факультет комп'ютерних наук

Електронна адреса: dekanatfkn@gmail.com

Деканат знаходиться: 1-ий корпус. Ауд. 1-314

Телефон: (0512) 76-55-74

Facebook: Факультет комп'ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили

Вступна кaмпанія

17 причин вступати на наш факультет

 1. ІТ – найперспективніша галузь.
 2. Найкращий університет.
 3. Найкращий комп’ютерний факультет.
 4. Усі необхідні спеціальності.
 5. Найсучасніша навчальна база.
 6. Перше робоче місце.
 7. Найкращі випускники.
 8. Постійні перемоги на конкурсах.
 9. Студентські державні нагороди.
 10. Програми студентських стажувань.
 11. Зв’язок з Європою.
 12. Найкращі викладачі.
 13. Тісна співпраця з ІТ-фірмами.
 14. Суміщення роботи з навчанням.
 15. Спеціалізована Вчена рада.
 16. Активне студентське життя.
 17. Відсутність корупції.

Держава підтримує програмістів!

У 2017 році Міністерство освіти і науки України збільшило ліцензований обсяг за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення до 75 осіб для Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Це надважливо, адже ІТ-спеціальності – одні з найбільш затребуваних на ринку праці, а попит на програмістів тільки зростає. Кафедра інженерії програмного забезпечення здійснює підготовку «чистих» програмістів (повний цикл розробки програмного забезпечення (ПЗ), що охоплює всі етапи життєвого циклу розробки ПЗ від аналізу та проектування, до конструювання та тестування ПЗ будь-якого спрямування та призначення).

Коротко про факультет

Факультет комп’ютерних наук - один з найпрогресивніших, інноваційних та динамічних факультетів університету, який стрімко розвивається. Факультет комп'ютерних наук було створено у лютому 1996 року для підготовки спеціалістів по сучасним напрямам в області інформаційних технологій. На ФКН сформувався унікальний професорсько-викладацький колектив: 11 докторів наук, професорів, близько 30 кандидатів наук, доцентів, велика кількість викладачів являються практикуючими співробітниками ведучих IT – фірм Миколаєва. Успішному навчанню на факультеті сприяють не лише кваліфіковані науково-педагогічні кадри, які створили свої напрями в наукових дослідженнях, але й належна навчально-матеріальна база. Це, в першу чергу, комп’ютерні класи, обладнані сучасною комп’ютерною технікою. Освіта, яку отримують на факультеті, має міжнародний рівень конкурентоспроможності у багатьох сферах, де використовуються інформаційні комп’ютерні технології. Цінність отриманої на факультеті освіти визнається в Україні, у країнах Європи та Америки, що підтверджує велика кількість випускників, що працевлаштовані у цих країнах. Ключова особливість ФКН - тісна взаємодія з ведучими IT- компаніями при формуванні стратегії розвитку та організації учбового процесу.

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

(завідувач д.т.н., доцент О. М. Трунов)

Кафедра інженерії програмного забезпечення

(завідувач д.т.н., професор М. Т. Фісун)

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем

(завідувач кандидат фізико-математичних наук, доцент І.В. Кулаковська )

Кафедра комп’ютерної інженерії

(в.о. завідувача к.ф-м.н., доцент О.В. Дворник)

Кафедра прикладної та вищої математики

(завідувач д.ф.-м.н, професор А. Н. Хомченко)

Аспірантура

На факультеті відкрита та працює аспірантура з підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії (PhD) галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності:

 • 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • 123 – Комп’ютерна інженерія.

Керівники факультету комп’ютерних наук

23157376_1593575010722359_4371150115216219106_o

Бойко Анжела Петрівна

Декан факультету. К.т.н., доцент  кафедри комп’ютерної інженерії.

тел.: (0512) 76-55-98

email: anzhela.boiko@chmnu.edu.ua

23157376_1593575010722359_4371150115216219106_o

Давиденко Євген Олександрович

заступник декана, доцент (б.в.з.) кафедри інженерії програмного забезпечення, к.т.н.

190681_201720399852313_8181595_n

Мартинова Лілія  Сергіївна

Провідний фахівець деканату

тел.: (0512) 76-55-98

email: liliia.martynova@chmnu.edu.ua