Факультет комп’ютерних наук - ЧНУ iм. Петра Могили

 
День ФКН
 
 
Наш професор у Клівленді
Професор Кондратенко Ю.П. проводить наукові дослідження за Програмою ім.Фулбрайта (Fulbright Scholar Program) у Клівлендському університеті, штат Огайо, США
 
Лауреати «Битви стартапів»
Лауреати (ІІ та ІІІ місце) Битви стартапів Європейського проекту TEMPUS «Cabriolet»
 
Битва факультетів
Факультет комп’ютерних наук переміг у битві факультетів ЧНУ ім. П.Могили
 

Факультет комп'ютерних наук

Електронна адреса: musienko2001@ukr.net

Деканат знаходиться: 2-й корпус, кімн. 2-409

Телефон: (0512) 76-55-74

Вступна компанія

17 причин вступати на наш факультет

 1. ІТ – найперспективніша галузь.
 2. Найкращий університет.
 3. Найкращий комп’ютерний факультет.
 4. Усі необхідні спеціальності.
 5. Найсучасніша навчальна база.
 6. Перше робоче місце.
 7. Найкращі випускники.
 8. Постійні перемоги на конкурсах.
 9. Студентські державні нагороди.
 10. Програми студентських стажувань.
 11. Зв’язок з Європою.
 12. Найкращі викладачі.
 13. Тісна співпраця з ІТ-фірмами.
 14. Суміщення роботи з навчанням.
 15. Спеціалізована Вчена рада.
 16. Активне студентське життя.
 17. Відсутність корупції.

Держава підтримує програмістів!

У 2017 році Міністерство освіти і науки України збільшило ліцензований обсяг за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення до 75 осіб для Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Це надважливо, адже ІТ-спеціальності – одні з найбільш затребуваних на ринку праці, а попит на програмістів тільки зростає. Кафедра інженерії програмного забезпечення здійснює підготовку «чистих» програмістів (повний цикл розробки програмного забезпечення (ПЗ), що охоплює всі етапи життєвого циклу розробки ПЗ від аналізу та проектування, до конструювання та тестування ПЗ будь-якого спрямування та призначення).

Коротко про факультет

Професори і доценти факультету – автори підручників та навчальних посібників, більшість яких мають гриф Міністерства освіти і науки України. Активна наукова робота професорсько-викладацького складу створює методологічну базу для постійного вдосконалення змісту і форм навчального процесу на факультеті.

Успішному навчанню на факультеті сприяють не лише кваліфіковані науково-педагогічні кадри, які створили свої напрями в наукових дослідженнях, але й належна навчально-матеріальна база. Це, в першу чергу, комп’ютерні класи, обладнані сучасною комп’ютерною технікою. При кожній кафедрі створені та функціонують лабораторії.

Факультет має потужну матеріально-технічну базу, яка постійно розвивається. 12 сучасних комп’ютерних класів університету поєднані в комп’ютерну мережу ЧНУ.

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем

(завідувач кандидат фізико-математичних наук, доцент І.В. Кулаковська )

Кафедра інженерії програмного забезпечення

(завідувач д.т.н., професор М. Т. Фісун)

Кафедра прикладної та вищої математики

(завідувач д.ф.-м.н, професор А. Н. Хомченко)

Кафедра комп’ютерної інженерії

(в.о. завідувача к.ф-м.н., доцент О.В. Дворник)

Аспірантура

На факультеті відкрита та працює аспірантура з підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії (PhD) галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності:

 • 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • 123 – Комп’ютерна інженерія.

Керівники факультету комп’ютерних наук

Мусієнко Максим Павлович

Декан факультету. Професор, д.т.н. Закінчив у 1998 р. Черкаський інженерно-технологічний інститут. У 2006 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування у Одеському національному політехнічному університеті. У 2007 р. присвоєне вчене звання професора по кафедрі комп’ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудуванні Черкаського державного технологічного університету. З вересня 2009 р. працює у ЧНУ імені Петра Могили. Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави у номінації «За наукові досягнення» (2003).

тел.: (0512) 76-55-74

email: musienko2001@ukr.net

23157376_1593575010722359_4371150115216219106_o

Бойко Анжела Петрівна

Заступник декана факультету. К.т.н., доцент  кафедри комп’ютерної інженерії.

тел.: (0512) 76-55-98

email: anzhela.boiko@chmnu.edu.ua

190681_201720399852313_8181595_n

Мартинова Лілія  Сергіївна

Провідний фахівець деканату

тел.: (0512) 76-55-98

email: liliia.martynova@chmnu.edu.ua

.

Докієнко Анна Олександрівна

Провідний фахівець деканату

тел.: (0512) 76-55-98