Студентське самоврядування


Шановний Студенте, ця сторінка присвячена ознайомленню з основними принципами студентського самоврядування та результатами його діяльності, складом студентської колегії факультету політичних наук та їх ініціатив!

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації освітнього процесу;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
  • організація співробітництва зі студентами інших закладів вищої освіти і молодіжними організаціями;
  • сприяння працевлаштуванню випускників;
  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
  • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Більш докладно про обов’язки та права студентського самоврядуванні на сайті Університету у Положенні про організацію освітнього процесу та Положенні про студентське самоврядування

Кандидати та їх програми на студентського декана Факультету політичних наук 2022-2023 н.р.

Звіт Чеканова Вадима як студентського декана за 2022-2023 н.р.

Оголошення про вибори студентського декана на 2023-2024 н.р.