Кафедра гігієни,соціальної медицини,громадського здоров’я та медичної інформатики


Кафедра гігієни, соціальної медицини, громадського здоров’я та медичної інформатики була створена у вересні 2019 року на базі Медичного інституту. З того ж року і по цей час кафедру очолює доктор медичних наук, професор Зюзін Віктор Олексійович.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 2 доктора наук (Зюзін Віктор Олексійович та Горбань Андрій Євгенович), 1 кандидата наук (Мунтян Лілія Яківна), 2 старших викладача (Фролов Юрій Андрійович і Жук Ірина Юріївна), всього 5 осіб. Завідувач є академіком Української академії наук і за останні 5 років опублікував більше 9 наукових праць в українських медичних журналах (1 з них закордонна).

Кафедра здійснює підготовку магістрів, майбутніх фахівців міста та області, а викладачі кафедри забезпечують викладання  базових дисциплін, що формують професійність майбутніх фахівців: «Соціальна медицина, громадське здоров’я», «Епідеміологія та принципи доказової медицини», «Гігієна та екологія», «Основи медичного забезпечення населення та військ», «Загальна хірургія», «Домедична допомога», «Медицина екстремальних ситуацій», «Медична інформатика».

Також студенти мають змогу керувати власним освітнім шляхом в стінах Чорноморського національного університету, обираючи за власним бажанням предмети на кожному курсі навчання. Так, студенти обирають з-поміж дисциплін «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності», «Перша медична допомога», «Деонтологія в медицині», «Методологія доказової медицини», «Доказова медицина».

Контактна інформація:
4-й корпус, кімн. 4-313
(0512) 76-55-70

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Зюзін
Віктор Олексійович
доктор медичних наук, професор завідувач
кафедри
victor.zuzin.2018@gmail.com
Горбань
Андрій Євгенович
доктор медичних наук, професор (б.в.з) професор
кафедри
gorban.a@chmnu.edu.ua

 

Мунтян
Лілія Яківна
кандидат технічних
наук, доцент
заступник завідувача
кафедри
lili.muntyan@gmail.сom
Фролов
Юрій Андрійович
доктор філософії з управління старший викладач fregat11@gmail.com
Жук
Ірина Юріївна
старший викладач iryna.zhuk@chmnu.edu.ua
 Google Scholar
Пантєлєєва
Юлія Анатоліївна
провідний фахівець kaf.hygiene@gmail.com