Кафедра гігієни,соціальної медицини,громадського здоров’я та медичної інформатики


Кафедра гігієни, соціальної медицини, громадського здоров’я та медичної інформатики була створена  у вересні 2019 року на базі Медичного інституту. З того ж року і по цей час кафедру очолює доктор медичних наук, професор Зюзін Віктор Олексійович.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 1 доктора наук (Зюзін Віктор Олексійович), 1 кандидата наук (Мунтян Лілія Яківна), 2 старших викладача (Фролов Юрій Андрійович і Жук Ірина Юріївна), всього 4 особи. Завідувач є академіком Української академії наук і за останні 5 років опублікував більше 9 наукових праць в українських медичних журналах (1 з них закордонна).

Кафедра здійснює підготовку магістрів, майбутніх фахівців міста та області, а викладачі кафедри забезпечують викладання  базових дисциплін, що формують професійність майбутніх фахівців: «Соціальна медицина, громадське здоров’я», «Епідеміологія та принципи доказової медицини», «Гігієна та екологія», «Основи медичного забезпечення населення та військ», «Загальна хірургія», «Домедична допомога».

Також студенти мають змогу керувати власним освітнім шляхом в стінах Чорноморського національного університету, обираючи за власним бажанням предмети на кожному курсі навчання. Так, студенти обирають з-поміж дисциплін «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності», «Перша медична допомога», «Деонтологія в медицині», «Методологія доказової медицини», «Доказова медицина».

Контактна інформація:
4-й корпус, кімн. 4-313
(0512) 76-55-70

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контактна інформація
Зюзін Віктор Олексійович доктор медичних наук, професор завідувач кафедри victorzuzin.2018@gmail.com
(0512) 76-55-70
Мунтян Лілія Яківна кандидат технічних наук, доцент заступник завідувача кафедри lili.muntyan@gmail.com
(0512) 76-55-70
Френкель Юрій Давидович кандидат медичних наук, доцент доцент frenkel@gmail.com
(0512) 76-55-70
Фролов Юрій Андрійович доктор філософії з управління старший викладач fregat11@gmail.com
(0512) 76-55-70
Жук Ірина Юріївна старший викладач iryna.zhuk@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-85
Google Scholar
Грабарчук Катерина Вікторівна провідний фахівець