Наукові напрями університету


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок» та Положення «Про організацію науково-дослідної роботи ЧНУ імені Петра Могили» основними науковими та інноваційними напрямами університету є:

  1. Науковий супровід стратегії геополітичного розвитку Причорноморського регіону.
  2. Формування державної стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції як чинника соціальної стабільності та національної безпеки.
  3. Інституційний розвиток Південного регіону: соціологічна рефлексія.
  4. Національно-мовна картина світу та проблеми міжкультурної комунікації в регіоні. Розкриття культурно-історичної спадщини Причорномор’я.
  5. Українські землі в системі міжнародних відносин: історія і сучасність.
  6. Раціональне природокористування, технології енерго- та ресурсозбереження, напрямки підвищення екологічної безпеки України. Геоінформаційні системи та технології для землеустрою, кадастру, моніторингу земель в умовах становлення ринку.
  7. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій.
  8. Отримання нових матеріалів; створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів.
  9. Науки про життя (медичні аспекти), проблеми розвитку та психічного здоров’я особистості, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
  10. Розвиток фінансово-економічних відносин, обліку, бізнесу та менеджменту в умовах змін і невизначеності.

Етичний кодекс ученого України