Наукові напрями університету


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок» та Положення «Про організацію науково-дослідної роботи ЧНУ імені Петра Могили» основними науковими та інноваційними напрямами університету є:

  1. Науковий супровід стратегії геополітичного розвитку Причорноморського регіону.
  2. Формування державної стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції як чинника соціальної стабільності та національної безпеки.
  3. Інституційний розвиток Південного регіону: соціологічна рефлексія.
  4. Національно-мовна картина світу та проблеми міжкультурної комунікації в регіоні. Розкриття культурно-історичної спадщини Причорномор’я.
  5. Українські землі в системі міжнародних відносин: історія і сучасність.
  6. Раціональне природокористування, технології енерго- та ресурсозбереження, напрямки підвищення екологічної безпеки України. Геоінформаційні системи та технології для землеустрою, кадастру, моніторингу земель в умовах становлення ринку.
  7. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій.
  8. Отримання нових матеріалів; створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів.
  9. Науки про життя (медичні аспекти), проблеми розвитку та психічного здоров’я особистості, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
  10. Розвиток фінансово-економічних відносин, обліку, бізнесу та менеджменту в умовах змін і невизначеності.

Етичний кодекс ученого України

Події та оголошення


липня
8
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» третього рівня вищої освіти (доктор філософії)

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої-наукової програми “Публічне управління та адміністрування” за третім рівнем вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 …

червня
10
Вебінар з природоохоронної тематики «Екологічний моніторинг заповідних територій Миколаївського Причорномор`я»

Чорноморський національний університет імені Петра Могили та ГО “Агентство регіонального розвитку “Причорномор’я” За участі Відкритого Університету Майдану, Південної філії Інституту національної пам’яті та Національного природного парку “Білобережжя Святослава” За підтримки Британської Ради в Україні Розпочинають проєкт соціальної дії Еко-Фест “Кінбурнcька …

червня
10
Приєднуйтесь до Міжнародної наукової конференції “Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору”

10-13 червня 2021 р. у рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» відбудеться Міжнародна наукова конференція  «Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору». Метою конференції є дослідження різних аспектів українсько-польських відносин, зокрема значення …