Студентський гурток «Успішний менеджер»


СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

«УСПІШНИЙ МЕНЕДЖЕР»

 кафедри менеджменту факультету економічних наук
Чорноморського національного університету імені Петра Могили

започатковано у жовтні 2018 р. як добровільне об’єднання студентів, які цікавляться актуальними проблемами розвитку менеджменту 

ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА:

 • формування компетенцій використання інструментарію менеджменту в контексті розвитку економічних знань;
 • використання практико-орієнтованого підходу в освітньому процесі при підготовці майбутніх фахівців;
 • формування наукових інтересів та навичок дослідницької роботи;
 • запровадження дослідницького підходу на різних освітніх рівнях (перший (бакалаврського), другий (магістерського));
 • підготовка здобувачів до участі в науково-методичних семінарах, конференціях, круглих столах;
 • організація науково-дослідної роботи здобувачів різних спеціальностей при вивченні дисциплін на кафедрі менеджменту.

Тематика наукових досліджень гуртка:

 • історія виникнення, становлення та розвитку менеджменту, як науки;
 • сучасні інноваційні технології управління (тайм-менеджмент, паблік рілейшенз, коучинг та ін.);
 • вивчення та використання здобутків світового менеджменту;
 • система управління розвитком сучасного підприємства;
 • управління інноваційними процесами підприємств;
 • управління конкурентоспроможністю підприємств;
 • обґрунтування та призначення функцій управління в сучасних умовах тощо.

Студенти-учасники гуртка спеціальності 073 “Менеджмент” виконують такі види робіт:

 • проводять дослідження за визначеною тематикою;
 • виступають з науковими доповідями на засіданні гуртка;
 • беруть участь у студентських наукових конференціях, у конкурсах на кращу студентську роботу;
 • публікують наукові статті в наукових збірниках тощо.

Результатом діяльності гуртка є:

 • активізація пошукової активності здобувачів освіти;
 • зростання рівня самостійності у розв’язанні поставлених наукових і професійних завдань;
 • уміння та навички працювати в команді на певний результат;
 • вміння працювати з вишуканими джерелами інформації з метою власного всебічного розвитку та системного мислення;
 • вміння публічно викладати свою думку, дискутувати тощо.

Науковий керівник – Нетудихата К.Л., канд. екон. наук., доцент кафедри менеджменту

Засідання гуртка відбуваються щоп’ятниці останнього тижня місяця

о 15:30, аудиторія 10-325

 

 

 

 

 

Події та оголошення


серпня
19
Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту ОПП «Право» магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Коли? – 19 серпня 2022 року Де? – Zoom-конференція Відгуки на освітньо-професійну програму також …

липня
7
Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили

Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили! Коли? – 07 липня 2022 Початок о 15.00 Де? – Онлайнова зустріч Ідентифікатор конференції: 3106988262 Пароль: JP1aZb Майбутні студенти, Факультет фізичного виховання і спорту ЧНУ …

липня
4
Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”

Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”. Коли? – 4 липня (понеділок) 2022 року. Початок о 17:00. Де? – Платформа Zoom Ідентифікатор конференції: 835 5670 0990 Код доступу: Db05xH Цільова аудиторія: втупники на магістерські …